• R009
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2016-12-31
  • จำนวนเรื่อง : 376
  • จำนวนผู้ชม : 153911
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
Lover R009
นักบล็อคสมัครเล่น ชอบพิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/R009
วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563
Posted by R009 , ผู้อ่าน : 234 , 08:57:38 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

 

ทิศทางขับเคลื่อน SDGs ทุ่ม 1.2 ล้านล้าน

ปลุกไทยเป็นผู้นำเอเชียแห่งความยั่งยืน

หนุน 998 โครงการ ภายใน 10 ปี

 

 

      บทสรุป ระดมสมองระดับโลก แนวทางร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจวิกฤตโควิด-19 อย่างแข็งแกร่งและยั่ยงยืน ในงาน "GCNT FORUM 2020 :Thailand Business Leadership for SDGs” เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา เนื่องในนโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ และครบรอบ 75 ปี ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations - UN)  จัดโดย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานผู้แทนสหประชาชาติประจำประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และผู้สนับสนุนของสมาคมฯ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรสมาชิกของสมาคมฯ ผนึกกำลังเพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

 

 โดยมีแผนแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้

 

-นายกฯชูศก.พอเพียงภูมิคุ้มกันชาติ   ให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาคน” และ “ความมั่นคงของมนุษย์”เพื่อให้ทุกคนในชาติมีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

ภาพ - นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ในงาน “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs”

 

-ชื่นชมบทบาทภาคเอกชน  การสร้างความตระหนักรู้และร่วมมือกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) ต่างๆ เช่น ด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

 

-“3หมุดหมายฝ่าวิกฤติยั่งยืน ได้แก่

  1.การผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมวางอนาคตของประเทศไทย โดยนำทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของประเทศ มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่

  2.เปิดให้มีการประเมินผลงานภาครัฐ

   3.การทำงานเชิงรุก แบบบูรณาการข้ามหน่วยงาน กระทรวง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 

-จี้เอกชนผนึกลงทุน BCG  ไทยกำลังขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่เรียกว่า “Bio-Circular-Green Economy” หรือ BCG คือการส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่ ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งจากภายในเชื่อมไทยสู่โลก วางรากฐานพัฒนาคุณภาพใน 5 มิติ ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทางพลังงาน หลักประกันการมีงานทำ และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ภาพ- นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

ภาพ- นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

 

-เครือข่ายยั่งยืนใหญ่สุดไทย   นายศุภชัย เจียรวนนท์ (CEO เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี) นายกสมาคมโกลบอลคอมแพ็ก แห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand Thailand -GCNT) เครือข่ายด้านความยั่งยืนใหญ่ที่สุดในไทย กล่าวปาฐกถาว่า เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วย สมาชิกกว่า12,000 องค์กร ใน 156 ประเทศ ก่อตั้งขึ้นครบ20ปี เพื่อระดมพลัง ของภาคเอกชนทำธุรกิจคำนึงถึงเพื่อนมนุษย์ หรือ “เอาใจเขา มาใส่ใจเรา” ภายใต้หลักสากล 10 ประการ ครอบคลุมเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน สิทธิของแรงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต 

 

    โดยปัจจุบันในไทยมีสมาชิกเกือบ 60 องค์กร มูลค่าบริษัทสูงถึงประมาณ 4.2 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่ามีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ทั้งในไทยและในทุกประเทศที่บริษัทสมาชิกลงทุน

 

 

-โควิดท้าทายเป้าหมายพัฒนายั่งยืน ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน 17 ข้อ ของสหประชาชาติภายในปี2573 หรือ ในอีก10ปีข้างหน้า ถือเป็น “ทศวรรษแห่งการลงมือทำอย่างจริงจัง”  ผลักดันให้โลก“พื้นตัวได้ดีกว่าเดิม”โดยไทยถือเป็นผู้นำในอาเซียนที่ร่วมมือกับสหประชาชาติ 

 

-ทุ่ม1.2ล้านล้านลุยการพัฒนายั่งยืนแผน 10 ปีข้างหน้า ประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังของภาคเอกชนไทยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงจุดยืนปรับตัว รับมือกับความท้าทายของวิกฤติ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ดึงพันธมิตรจากทุกภาคส่วนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  คาดว่าสำเร็จได้ภายใน ปี 2573

 

 

 

   พร้อมกันนี้ องค์กรสมาชิกทั้งหมดได้แสดงความพร้อมขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืน ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ว่า จะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ UN Global Compact และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้เป็นหัวใจหลักของกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียให้เดินหน้าไปสู่หนทางที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ จากสมาชิกสมาคมฯ ทั้งหมดนั้น สมาชิกจำนวน 21 องค์กรได้ประกาศการลงทุนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2573 รวมจํานวน 998 โครงการ เป็นมูลค่ากว่า 1.2 ล้านล้านบาท อาทิ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่ม ปตท. กลุ่มมิตรผล แพรนด้ากรุ๊ป และบริษัทสมาชิกอื่นๆ อีกด้วย  นี่คือภาพรวมสรุปการขับเคลื่อนภายใต้พัฒนายั่งยืน SDGs หวังให้ไทยเป็นผู้นำแห่งเอเชียด้านความยั่งยืนภายใน 10 ปี ข้างหน้าต่อไปจากนี้  ประเทศไทยจะมีโครงการอะไรบ้างนั่น โปรดติดตาม!!!

 

---------------------------------------------

 

ขอบคุณข้อมูลจาก “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs” 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน