• สันติธาตุ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : tworadetkanja@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2015-05-28
  • จำนวนเรื่อง : 255
  • จำนวนผู้ชม : 161500
  • ส่ง msg :
  • โหวต 19 คน
ศาสนาเปรียบเทียบ..ความสากลของความไม่สันติและสันติภาพสากล
ธรรมชาติเดียวกัน..ศาสนาเดียวกัน เรามีศาสนาเดียวกัน ที่แบ่งแยกกันไม่ได้..
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ReligiousPeace
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562
Posted by สันติธาตุ , ผู้อ่าน : 399 , 17:43:36 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน vinitvadee โหวตเรื่องนี้

 

มีผู้คนมากมายพูดคุยกัน มีทั้งวิจารณ์ มีทั้งโจมตี มีทั้งโต้เถียง มีทั้งสนับสนุน

ในเรื่องราวต่างๆ โดยมีความรู้ของแต่ละคนเป็นบาทฐาน..

ความรู้คืออะไร องค์ประกอบของความรู้ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับรับรู้(ผู้รู้)

และสิ่งที่ถูกรู้..

-ผู้รู้ประกอบด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ..

-สิ่งที่ถูกรู้ประกอบด้วย รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์..

ความรู้ย่อมเกิดขึ้นเมื่อ ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นรู้รส กายได้สัมผัส

ใจได้รับรู้..

เมื่อแยกสิ่งที่ถูกรู้ออกเป็น ๓ กาล คือ อดีต ปัจจุบัน อนาคต..

-เหตุการณ์ในอดีต อาทิ รูปในอดีต เสียงในอดีต กลิ่นในอดีต  จิตในอดีต

และอารมณ์ในอดีต เป็นต้น..

เหตุการณ์ในอดีต หรือสิ่งที่มีอยู่ในอดีตอันไกลโพ้น เป็นสิ่งที่เราอาจเคยได้อ่าน

เพียงแค่บทบันทึกหรือฟังคำร่ำลือ แต่เป็นสิ่งที่ตาและใจเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้

หรือพ้นจากอายตนะเราไป อันนี้สามารถนำมาเล่าวิเคราะห์ตามตำราได้

แต่ยกมาถกเถียงเอาจริงเท็จเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันไม่ได้

หรือถึงแม้จะมีใครมีอตีตังสญาณกลับไปรู้ ก็รู้ได้แต่เฉพาะตน ยกมาให้ใครดูชมด้วยไม่ได้..

-เหตุการณ์ในปัจจุบัน อาทิ รูปในปัจจุบัน เสียงในปัจจุบัน กลิ่นในปัจจุบัน จิตในปัจจุบัน

และอารมณ์ในปัจจุบัน เป็นต้น..

เหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นสิ่งที่รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส จิต และอารมณ์เหล่านั้นกำลังเกิดขึ้น

หรือกำลังดำเนินอยู่ สามารถยกเอามาเป็นหลักฐานยืนยันความจริงความเท็จได้(บางอย่าง)

แต่คงไม่ถึงขนาดต้องถกเถียงกันเอาเป็นเอาตายด้วยอารมณ์..

-เหตุการณ์ในอนาคต อาทิ รูปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เสียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

กลิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรืออารมณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต..

เหตุการณ์ในอนาคต เป็นสิ่งที่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส จิต อารมณ์เหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้น

เป็นสิ่งที่ตาและใจของใครก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ สามารถเล่าตามคำพยากรณ์

หรือคำทำนายได้ แต่บอกว่าเป็นจริงหรือเท็จไม่ได้ หรือถึงแม้ใครจะมีอนาคตังสญาณ

รู้ล่วงหน้าได้ก็เป็นเพียงเรื่องของปัจเจกบุคคล จะยกเอามายืนยันว่าเป็นจริงหรือเท็จ

ในปัจจุบันไม่ได้ นอกจากจะรอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เท่านั้น..

 

ความรู้ นำไปสู่ความคิด การพูด การกระทำ..

-ความรู้ถูกนำไปสู่ ความคิดถูก พูดถูก ทำถูก เข้าใจถูก ตัดสินถูก หรือ คิดจริง พูดจริง ทำจริง

ตัดสินจริง..

-ความรู้ผิดนำไปสู่การคิดผิด พูดผิด ทำผิด เข้าใจผิด ตัดสินผิด หรือ คิดไม่จริง พูดไม่จริง

ทำไม่จริง ตัดสินไม่จริง..

การพูดคุยถกเถียงกันจึงมีทั้งการใช้เหตุผลที่จริงและเหตุผลที่เท็จ หรือมีทั้งการพูดจริง

และพูดเท็จ มีทั้งผู้รู้คุยกัน และผู้ไม่รู้คุยกัน การถกเถียงกันถึงเรื่องราวอดีตอันไกลโพ้น

อาทิเช่นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จึงเป็นเพียงการถกตามตำราที่บันทึกไว้ต่อๆกันมาเท่านั้น

ผู้ที่คิดได้ว่าทั้งผู้ยกและผู้ค้านก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์จริงๆมาก่อน จะมาถกเถียง

เอาจริงเอาเท็จกันในปัจจุบันนั้นไม่ได้ ที่ทำได้ก็แค่อนุมานเอา และฟังหูไว้หูเท่านั้น

ไม่ต่างจากการด่วนตัดสินผู้อื่นว่าชั่ว-เลวด้วยความเกลียดชัง

หากกลับมาย้อนคิดพิจารณาได้ว่าเราก็ไม่เคยรู้ด้วยตา ไม่เคยเห็นด้วยใจจริงๆว่า-

คนๆนั้นชั่วจริงเลวจริงในกรณีใดกรณีหนึ่ง(ซึ่งมีดีแทรกสอดอยู่ด้วย)

หรือจะชั่วจริงเลวจริงอย่างบริสุทธิ์(ไม่มีดีแทรกสอดอยู่เลย)ในทุกกรณีหรือไม่

ธรรมะไม่ดีจริงหรือไม่ ทาน ศีล ภาวนาไม่ดีจริงหรือไม่ ก็จะหยุดวิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่อยเปื่อย

หยุดวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง หยุดทำกรรม หยุดความชอบ-ความชัง

หรือหยุดเอาชนะกันได้ โดยไม่ถกเถียงกันหน้าดำหน้าแดงเอาเป็นเอาตาย..

นอกจากจะมีประสบการณ์แล้ว ซึ่งจะต้องมาแยกแยะอีกว่าประสบการณ์นั้นมันแค่ไหน?..

 

ความรู้จึงมิได้สิ้นสุดที่ตรรกะ หรือการอนุมาน แต่จบที่กระบวนการของการปฏิบัติ

สังเกตกำหนดรู้อย่างวิทยาศาสตร์..ผู้ไม่รู้คุยกัน กับ ผู้รู้คุยกัน จึงต่างกัน

และถึงจะเป็นจริงหรือเท็จ ก็ไม่ควรพูดคุยถกเถียงกันเกินความสันติ..

เราไม่รู้หรอกว่าในอดีตอันไกลโพ้น เจ้าชายสิทธัตถะหลังจากประสูติทรงพระดำเนินได้ ๗ ก้าว

จริงหรือไม่ จึงต้องฟังหูไว้หู และรักษาไว้ตามตำรา แต่สิ่งที่ทดลองได้ ปฏิบัติได้

สังเกตกำหนดรู้ได้ คือ ธรรมะที่ทรงตรัสสั่งสอนไว้และทรงท้าให้มาพิสูจน์

คือทาน ศีล ภาวนา และอริยสัจ ๔ เป็นต้น..

 .................................................................................................

ประวัติศาสตร์เรื่องราวในศาสนาต่างๆก็เช่นกัน เรื่องอดีต-อนาคต(หลังจากตาย)

พิสูจน์ในปัจจุบันไม่ได้ ที่พิสูจน์ได้มีเพียงหลักธรรมหรือการปฏิบัติเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้

ซึ่งผลของการปฏิบัตินั้น ให้ผลทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่ผลในอนาคตเป็นสิ่งที่

ยังไม่เกิด รับรู้ไม่ได้ จึงมีแต่ผลในปัจจุบันเท่านั้นที่พอจะพิสูจน์ได้ว่า..

การปฏิบัติตนตามคำสอนในศาสนาต่างๆของศาสนิกนั้น ทำให้ศาสนิกเกิดความสันติ

ขึ้นมาในตนเองหรือออกไปกระทำกระทบอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆภายนอกในสังคม

รวมถึงสิ่งรายรอบ ได้อย่างสันติอย่างที่ควรจะเป็นหรือพอประมาณได้บ้างหรือไม่..

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2019 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]