• SHUTTERTD
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : oil_cameraman@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-03
  • จำนวนเรื่อง : 91
  • จำนวนผู้ชม : 469761
  • จำนวนผู้โหวต : 674
  • ส่ง msg :
  • โหวต 674 คน
ใครโยกเก้าอี้

เงาใครโยกเก้าอี้

View All
<< ตุลาคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2552
Posted by SHUTTERTD , ผู้อ่าน : 13084 , 13:35:40 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                      ในชีวิตนี้เท่าที่จำความได้ เคยไปสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำอยู่สามที่ ที่แรกคือบางแสน ไปตั้งกะสมัยเรียนประถมนานมากๆๆๆๆ จำไม่ ได้แล้ว่าข้างในอลังการแค่ไหน แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ปรับปรุงไปถึงไหนแล้ว อีกที่นึง HI-So ขึ้นมาอีกก็คือ Siam ocean world ที่ Siam Paragon ตอนนั้นได้บัตรลดมา ในราคาค่าเข้าชม 150 บาท จากราคาเต็ม เท่าไหร่ไม่รู้ รู้แต่ว่าคงแพงกว่านี้เยอะ จัดว่าเยี่ยมยอดเลยทีเดียวทั้งความอลังการ และจำนวนสัตว์น้ำ มี แบ่งเป็นโซนปลาน้ำเค็ม สัตว์ทะเล และปลาน้ำจืด แต่วันนี้ไม่ได้คิดจะพาไปเที่ยว Siam ocean world แต่จะพาไปเที่ยว สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ซึ่งความอลังการอาจจะเทียบไม่ได้กับ หลายๆ ที่ไม่ว่า จะเป็น Siam ocean world เอย... บึงฉวากเอย... แต่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ที่อาจจะไปเที่ยวระยอง แล้วอยากหาความรู้เกี่ยวกับโลกใต้ทะเล ที่นำมาจัดแสดงไว้ ได้ทั้ง ความรู้ และที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะราคาค่าเข้าชมไม่แพงเลยครับ

                     ที่มาที่ไปของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (ขออนุญาตนำข้อมูลมาจาก http://www.fisheries.go.th/mf- emdec/main_Data/AQUARIUM.htm) เป็นกลุ่มงานหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าว ไทยฝั่งตะวันออก สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรม ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 193,197,015.- บาท (หนึ่งร้อย เก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีลำดับการใช้งบประมาณ ดังนี้

                      พ.ศ. 2539 กรมประมงได้ดำเนินการ ขอตั้งงบประมาณจัดสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ จังหวัด ระยอง (ชื่อเดิม) เป็นจำนวนเงิน 177,900,000.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
                      พ.ศ. 2541 กรมประมงได้รับงบประมาณระยะแรกจากสำนักงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 58,300,000.- บาท (ห้าสิบแปดล้านสามแสนบาทถ้วน)และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงามและ พรรณไม้น้ำจังหวัดระยอง (ชื่อเดิม) ในปี พ.ศ 2541-2543 โดยก่อสร้างได้เฉพาะส่วนโครงสร้างอาคารและการปรับพื้นที่บางส่วน ยังไม่มีระบบอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานภายในตัวอาคารที่จะทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้

                     พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณครั้งที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 85,897,015.- บาท (แปดสิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีที่มา จาก 2 แหล่ง ดังนี้

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544 จำนวน 16,357,015.- บาท (สิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสิบห้าบาทถ้วน)
- งบ ประมาณสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค (ก.จ.ภ.) สำนักงานคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายก รัฐมนตรีใน ขณะนั้น (ดร.สาวิตต์ โพธิวิหค) จำนวนเงิน 69,540,000.- บาท (หกสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่น บาทถ้วน) งบประมาณดังกล่าวใช้ไปในการต่อเติมอาคารและระบบภายใน โดยมีระยะเวลาดำเนินการก่อ สร้าง 1 ปี ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2544 ถึงเดือนมีนาคม 2545

                     หลังการก่อสร้างในระยะที่ 2 ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ในส่วนที่ก่อสร้างเสร็จ แล้ว ปรากฏว่ายังมีระบบหลายจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น ระบบการส่งน้ำทะเลให้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระบบการให้โอโซน ระบบกรองน้ำ เป็นต้น ซึ่งศูนย์ฯ ได้ดำเนินการแก้ปัญหาระบบต่างๆ แล้วเสร็จ และ ดำเนินการเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำ ตกแต่งตู้ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำโดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานต่างๆ ของกรมประมงในการจัดแสดง

                     จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในกรมประมง พร้อมทั้งการจัดเตรียมงานและสถานที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลเพ ทำให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกสามารถเปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ โดยถือเอาวโรกาสในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบรอบ 72 พระชันษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2546 เป็นวันเริ่มเปิดดำเนินการ โดยผนวกอยู่ในกิจกรรมเทิดพระเกิยรติฯ ที่ดำเนินการอยู่ในศูนย์ฯ ประกอบด้วยการเดินเทิดพระเกียรติ การถวายเครื่องราชสักการะ การปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำ และการปลูกป่าโกงกาง

                      พ.ศ. 2546 กรมประมงได้รับงบ ประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณเป็นเงิน 49,000,000.- บาท (สี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนิน การก่อสร้างบ่อแสดงสัตว์น้ำกลางแจ้ง (Outdoor Pool) ติดกับชายทะเล ซึ่งเป็นบ่อแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กลางแจ้ง ที่ทันสมัยใช้ในการแสดงของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ เช่น โลมา เป็นต้น รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสวยงาม ของบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นจุดส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยองต่อไป ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการและ คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา ประมาณ 1 ปี

การจัดแสดงภายในสถานแสดง พันธุ์สัตว์น้ำระยอง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

1.1 ตู้แสดงสัตว์น้ำมีชีวิต ขนาด 1 - 4 ตัน 43 ตู้

- สัตว์น้ำในแนวปะการัง : ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อ ปลาไหลมอเรย์ กุ้งมังกร ดอกไม้ทะเล ม้าน้ำ

- สัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ : ปลากุดสลาด ปลากะพง กุ้งทะเล ปูม้า ปูทะเล

- ปลาและสัตว์น้ำที่เป็นอันตราย : ปลาสิงโต ปลากะรังหัวโขน ปลาปักเป้า ปลาสลิดหิน แมงดาทะเล หอยเม่น

- บ่อ touch pool : ระบบนิเวศ ชายฝั่งและปะการังน้ำตื้น

1.2 บ่อแสดงสัตว์น้ำขนาด ใหญ่

- บ่อกลางแจ้ง 5,400 ตัน : สัตว์น้ำขนาด ใหญ่ เช่น ฉลาม กระเบน โรนัน ปลาหมอทะเล ปลานกขุนทองหัวโหนก

- บ่ออุโมงค์ 400 ตัน : สัมผัสชีวิตใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด ด้วยอุโมงค์ใต้ทะเล

- บ่อ 280 ตัน : จัด แสดงเต่าทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่าตนุและเต่ากระ

- บ่อทรงกระบอก 40 ตัน : ปลาทูและสัตว์น้ำจากโป๊ะเชือก

2. นิทรรศการ

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ปัตตานี และนราธิวาส

เรือประมงและเครื่องมือ ประมง

แบบจำลองติสัตว์ทะเลที่เลี้ยง ลูกด้วยนม และกล่องภาพการศึกษาเกี่ยวกับเต่าทะเล

3. พิพิธภัณฑ์เปลือก หอย

จัดแสดงเปลือกหอยชนิดต่างๆ ซึ่งจำแนก ชนิดอย่างถูกต้อง จำนวน 150 ชนิด

เวลาทำการ

วันพุธ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 17.00 น.

ปิด ทำการวันจันทร์ และอังคาร

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดติดต่อล่วงหน้า โดยทำหนังสือส่งถึง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าว ไทยฝั่งตะวันออก
หมู่ 2 ต. เพ อ.เมือง จ. ระยอง 21160

โทร 038-653 741; 038-653 672 แฟกซ์ 038-651 763

ก่อนจากกัน ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยภาพบรรยากาศด้านนอก ที่มองเห็นชุมชนบ้านเพ และทะเลอ่าวไทยในวัน ฟ้าหม่นอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 22
การะเวกหอม วันที่ : 25/10/2009 เวลา : 23.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/heydad
In every difficulty, the first thing to do is to face the fact.

(0)
คมชัด น่าชมจริงๆ
ความคิดเห็นที่ 21
Canary วันที่ : 25/10/2009 เวลา : 22.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ajhara

(0)
น่าไปชมมากเลยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 20
INDYLOVE วันที่ : 25/10/2009 เวลา : 21.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loveindy
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำความประทับใจ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และอาหาร

(0)
อลังการงานสร้างมากเลยค่ะ..
ความคิดเห็นที่ 19
hooknoi วันที่ : 25/10/2009 เวลา : 16.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hooknoi
บ้านนายนกฮูก

(0)
สวยจังครับ ไประยอะออกบ่อยแต่ยังไม่เคยแวะไปเลย
คราวหน้าต้องไม่พลาด
ความคิดเห็นที่ 18
SHUTTERTD วันที่ : 25/10/2009 เวลา : 16.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SHUTTERTD

(0)
คุณลุงต้าลี่ครับ
ก่อนอื่นขอแนะนำอุปกรณ์ที่ผมใช้ก่อนนะครับ
ภาพถ่ายชุดนี้ผมถ่ายด้วยกล้อง Nikon D90 Lens 18-105 Vr ที่บอกว่าถ่ายด้วยแสงน้อยแล้วยังคมชัด คงเป็นเพราะกล้องที่สามารถเพิ่ม iso ได้สูง เลยได้ SPEED SHUTTER เพิ่มขึ้น บวกกับ lens เป็นแบบ VR ก็เลยถ่ายได้อย่างที่เห็น
แต่มันมีวิธีทำให้ภาพคมชัดก่อนลง website
มันก็มีเทคนิคการทำตาม link นี้ครับ
http://www.oknation.net/blog/somewhere/2008/06/23/entry-3
ตามธรรมชาติของ file digital ครับ เวลาย่อรูปให้เหลือขนาด file ที่ต้องการ จะสูญเสียความคมชัดไป เลยต้องใช้เทคนิคตาม link ข้างบนครับ
ความคิดเห็นที่ 17
สายลมที่ผ่านมา วันที่ : 25/10/2009 เวลา : 15.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit
“เพียงสัจจะ ชนะได้” (Truth alone triumphs.)  

(0)
ไปมาเมื่อวันศุกร์ค่ะแต่ไปไม่ทันมันปิดเสียก่อน เสียดายมากเลยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 16
star612 วันที่ : 25/10/2009 เวลา : 12.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/star612

(0)
รูปสวยมากครับ
ขอความรู้ด้วยคน
ความคิดเห็นที่ 15
พฤจิกา วันที่ : 25/10/2009 เวลา : 12.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigeye2009
"... ณ ทางแยก... บนทางเดินชีวิต..."

(0)
ทะเลนี่..งดงามจริงๆค่ะ
..
ภาพสวยมากค่ะ
...
...
ตื่นตาตื่นใจจริงๆค่ะ
..
ความคิดเห็นที่ 14
ลุงต้าลี่ วันที่ : 25/10/2009 เวลา : 10.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongdali

(0)
ถ่ายภาพในสถานที่แสงน้อย ได้คมกริบ ทั้ง ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวแต่ไม่เบลอ ฝีมือเยี่ยมมากครับ ขนาดย่าดา คห.11 ฝีมือคมกริบเช่นกัน ยังขอคำแนะนำ ผมเองก็อยากขอรายละเอียด เป็นวิทยาทาน หน่อยครับ
ความคิดเห็นที่ 13
พันธกานท์ วันที่ : 25/10/2009 เวลา : 10.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panthakant
สวนอักษร : ธารคำท่ามกลางยุคสมัยฯ  "พันธกานท์ ตฤณราษฎร์" 

(0)
สุดยอดแห่งภาพขอรับ,ชื่นชม
ความคิดเห็นที่ 12
SHIW วันที่ : 25/10/2009 เวลา : 09.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pasinee

(0)
น่าไปเที่ยวจังเลยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 11
ย่าดา วันที่ : 25/10/2009 เวลา : 01.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

(0)
ถ่ายยังไงให้ได้ชัดแจ๋วขนาดนี้ แนะนำหน่อยซิคะ
ความคิดเห็นที่ 10
Vodka2Go วันที่ : 25/10/2009 เวลา : 01.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vodka2go
What Kind Of WORLD Do You Want?

(0)
เคยไปมาเมื่อหลายปีก่อนค่ะ
ความคิดเห็นที่ 9
สิริปตี วันที่ : 25/10/2009 เวลา : 00.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/siripatee
You are what you eat.You are what you write.

(0)
สวยจังเลยค่ะ โหวตให้กับภาพธรรมชาติที่สวยงามด้วยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 8
นามสมมุติ วันที่ : 24/10/2009 เวลา : 23.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/zaalang

(0)
สวยจังครับ ผมก็ไปมาแต่เสียดายที่ไมได้แวะไป
ความคิดเห็นที่ 7
Surrealism วันที่ : 24/10/2009 เวลา : 23.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chumpon
จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ (อัลเบิร์ต ไอสไตน์) ........... S u r Real i s m นำเสนออย่างเดียว เที่ยวอ่าน blog ของชาวบ้าน นานๆจะทิ้ง"หลักฐาน"ไว้ให้ใคร และไม่สนใจในเรื่องของปริมาณ ........... Just one man, Just one nobody

(0)
สวยงามมากๆครับ คิดถึงระยองจังนิ
ความคิดเห็นที่ 6
joeyman วันที่ : 24/10/2009 เวลา : 22.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/inmind

(0)
เป็นที่น่าสนใจมากครับ ..
ความคิดเห็นที่ 5
Patui วันที่ : 24/10/2009 เวลา : 21.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat

(0)


สวยค่ะ....
ว่าจะ...ว่าจะ....แต่ไม่ได้ไปซักที...
ภาพชัดดีนะคะ..

ความคิดเห็นที่ 4
pjeabja วันที่ : 24/10/2009 เวลา : 20.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pradit

(0)
สวยสดจริงๆครับ
ความคิดเห็นที่ 3
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 24/10/2009 เวลา : 20.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

(0)
ถ่ายภาพได้สวยมากครับ +1 ครับ
ความคิดเห็นที่ 2
5cats วันที่ : 24/10/2009 เวลา : 19.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/5cats

(0)
ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีที่ระยองด้วย
สวยน่าไปชมจริงๆ เลย
ความคิดเห็นที่ 1
ครูทิพย์ วันที่ : 24/10/2009 เวลา : 14.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2
Every minute is precious if every minute I have you. ทุกนาทีจะมีค่า หากทุกเวลาฉันมีเธอ 

(0)
โอย...ภาพสวยจนใจละลายเลยค่ะ...

ขอบคุณที่แนะนำ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง... น่าเที่ยวจัง...ขอบคุณที่นำภาพสวยๆ มาฝากกันนะคะ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน