*/
  • SIAM1932
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : payong2003@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-03-28
  • จำนวนเรื่อง : 607
  • จำนวนผู้ชม : 1539542
  • จำนวนผู้โหวต : 259
  • ส่ง msg :
  • โหวต 259 คน
วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2553
Posted by SIAM1932 , ผู้อ่าน : 1025 , 01:09:32 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

"ดี แชนแนล" สถานีพุทธฯ ๒๔ ชั่วโมง  

มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ เปิดทีวีธรรมะ ดี แชนแนล สถานีพระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก เพื่อให้เป็นสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ได้เรียนรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสรรค์ให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้สังคมไทยมีความมั่นคงแข็งแรง 
รายการธรรมะของช่องพุทธศาสนา ดี แชนแนล ออกอากาศทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก ด้วยระบบการส่งสัญญาณแบบดาวเทียม และเคเบิลทีวี เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธ สามารถเรียนรู้และสัมผัสธรรมะได้ทุกวันทุกเวลา

 มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ เปิดทีวีธรรมะ ดี แชนแนล สถานีพระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก เพื่อให้เป็นสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ได้เรียนรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสรรค์ให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้สังคมไทยมีความมั่นคงแข็งแรง

 นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ กล่าวว่า ดี แชนแนล สื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่ธรรมะให้แก่คนไทยทุกเพศทุกวัยเพื่อให้ธรรมะเข้าไปอยู่ในใจของทุกคนในครอบครัว มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ จึงดำเนินการจัดทำสถานีโทรทัศน์ช่องธรรมะ ดี แชนแนล ด้วยการยึดหลักการนำเสนอแก่นแท้ทางพุทธศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเข้าถึงชนทุกหมู่เหล่า 

 สำหรับรูปแบบรายการทางพุทธศาสนาที่นำเสนอโดย ดี แชนแนล แบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อหลัก คือ ๑.เรื่องราวของศาสนสถาน ๒.เรื่องราวของศาสนพิธี ๓.เรื่องราวของศาสนบุคคล ๔.เรื่องราวของศาสนธรรม

 รายการธรรมะของช่องพุทธศาสนา ดี แชนแนล ออกอากาศทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก ด้วยระบบการส่งสัญญาณแบบดาวเทียม และเคเบิลทีวี เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธ สามารถเรียนรู้และสัมผัสธรรมะได้ทุกวันทุกเวลา

 ตลอดระยะเวลาออกอากาศ ๒๔ ชั่วโมง ของช่องพระพุทธศาสนา ดี แชนแนล มีการนำเสนอกิจกรรมของสมเด็จพระสังฆราช และคณะสงฆ์ ข่าวสารกิจกรรมสร้างสรรค์ทางพุทธศาสนา การบรรยายธรรมเทศนาโดยพระเถระ บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร บทสวดทำวัตรเช้าและวัตรเย็น การฝึกนั่งวิปัสสนาสมาธิ ตลอดจนการสนทนาเรื่องทางธรรมกับพระสงฆ์ และบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสาขาอาชีพต่างๆ 

 ตัวอย่าง รายการทางสถานีมีดังนี้

 ๑.เวทีธรรม เป็นรายการเทศนาธรรม โดยหยิบยกประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอให้แก่พุทธศาสนิกชน โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เจ้าอาวาสวัดชลประธานรังสฤษฎ์ และ พระพรหมโมลี (สมศักดิ์) รองอธิการบดี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 ๒.คนจนพอดี เศรษฐีพอเพียง เป็นรายการสนทนาธรรมในเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดย ท่านเจ้าคุณศรีญาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

 ๓.พุทธปณิธาน เป็นการนำเสนอสาระหลักธรรมที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดย ท่านเจ้าคุณศรีญาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

 ๔.ธรรมปฏิสันถาร เป็นรายการที่นำเสนอการเทศนาเปรียบเทียบสังคมในปัจจุบัน กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม 

๕.ทันกระแสธรรม เป็นการนำเสนอข่าวตลอดจนเรื่องราวของสังคมที่เกิดขึ้น มาพูดคุยในเชิงพระพุทธศาสนา โดย พระมหาต่วน สิริธฺมโม วัดมหาธาตุ และ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 

 ๖.ธรรมะจากวัดธรรมมงคล เป็นรายการเทศนาธรรมจาก หลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล

 ๗.พุทธปัญญาภิรมย์ เป็นรายการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับธรรมะในชีวิตประจำวัน และความสำคัญของพุทธศาสนา โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 ๘.ธรรมวิปัสสนา เป็นรายการสนทนาเรื่องราวของการทำวิปัสสนา ประโยชน์จากการทำวิปัสสนา ฯลฯ โดย พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 ๙.อานุภาพธรรมรัตนะ เป็นรายการเทศนาธรรมโดย พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ ซึ่งหัวข้อในการแสดงธรรมนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ที่ท่านได้รับเชิญไปบรรยายธรรม

 ๑๐.ห้องสมุดธรรมะ เป็นรายการแนะนำและเผยแผ่หนังสือธรรมะที่มีคุณค่า พร้อมทั้งการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราวในหนังสือธรรมะแต่ละเล่มที่แขกรับเชิญในรายการเคยอ่านศึกษาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต แขกรับเชิญ อาทิ เสถียรพงษ์ วรรณปก, คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, ดร.สนอง วรอุไร, นิดดา หงษ์วิวัฒน์, บัญชา เฉลิมชัยกิจ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, อนัญญา เที่ยงแท้ เป็นต้น

 ๑๑.ธรรมะกับคนดัง เป็นรายการสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นการเปิดมุมมองทางด้านพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและทันสมัย ด้วยการเชิญบุคคลผู้มีชื่อเสียงมาพูดคุยถึงเรื่องราวประสบการณ์ดีๆ และแง่คิดมุมมองในการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา อาทิ พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, แทนคุณ จิตต์อิสระ, เทวัญ ทรัพย์แสนยากร, ดวงตา ตุงคะมณี, ดารณีนุช โพธิปิติ, นาตาชา คอฟแมน, วรรณพร ฉิมบรรจง เป็นต้น

 ๑๒.ธรรมะกับนักบริหาร เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวของนักบริหารจากหลากหลายวงการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับธรรมะในการบริหารงานธรรมะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงคติธรรมของนักบริหาร อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ศ.ระพี สาคริก, ดร.กระแส ชนะวงศ์, สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ พ.ญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์, ศ.ดร.นพ เทพนม เมืองแมน, ดร.ระวี ภาวิไล, ดร.ปาริชาติ สถาปินานนท์, คุณหญิงเอื้อปราณี เจียรวนนท์, ปองพล อดิเรกสาร

 อย่างไรก็ตาม หากท่านที่ประสงค์จะสนับสนุนสถานีพระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง พร้อมจัดทำเป็นตัววิ่งให้ในรายการเป็นรายเดือน สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ โทร.๐-๒๖๗๐๘๕๓๐, ๐๘-๖๓๐๘-๗๑๙๑  หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา กล้วยน้ำไท ชื่อบัญชี  "มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ" เลขที่บัญชี ๗๑๒-๒-๔๑๑๕๙-๖

หน้าแรก arrow ข่าว arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow "ดี แชนแนล" สถานีพุทธฯ ๒๔ ชั่วโมง

"ดี แชนแนล" สถานีพุทธฯ ๒๔ ชั่วโมง PDF พิมพ์ อีเมล์ 

มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ เปิดทีวีธรรมะ ดี แชนแนล สถานีพระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก เพื่อให้เป็นสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ได้เรียนรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสรรค์ให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้สังคมไทยมีความมั่นคงแข็งแรง 
รายการธรรมะของช่องพุทธศาสนา ดี แชนแนล ออกอากาศทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก ด้วยระบบการส่งสัญญาณแบบดาวเทียม และเคเบิลทีวี เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธ สามารถเรียนรู้และสัมผัสธรรมะได้ทุกวันทุกเวลา

 มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ เปิดทีวีธรรมะ ดี แชนแนล สถานีพระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก เพื่อให้เป็นสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ได้เรียนรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสรรค์ให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้สังคมไทยมีความมั่นคงแข็งแรง

 นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ กล่าวว่า ดี แชนแนล สื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่ธรรมะให้แก่คนไทยทุกเพศทุกวัยเพื่อให้ธรรมะเข้าไปอยู่ในใจของทุกคนในครอบครัว มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ จึงดำเนินการจัดทำสถานีโทรทัศน์ช่องธรรมะ ดี แชนแนล ด้วยการยึดหลักการนำเสนอแก่นแท้ทางพุทธศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเข้าถึงชนทุกหมู่เหล่า 

 สำหรับรูปแบบรายการทางพุทธศาสนาที่นำเสนอโดย ดี แชนแนล แบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อหลัก คือ ๑.เรื่องราวของศาสนสถาน ๒.เรื่องราวของศาสนพิธี ๓.เรื่องราวของศาสนบุคคล ๔.เรื่องราวของศาสนธรรม

 รายการธรรมะของช่องพุทธศาสนา ดี แชนแนล ออกอากาศทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก ด้วยระบบการส่งสัญญาณแบบดาวเทียม และเคเบิลทีวี เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธ สามารถเรียนรู้และสัมผัสธรรมะได้ทุกวันทุกเวลา

 ตลอดระยะเวลาออกอากาศ ๒๔ ชั่วโมง ของช่องพระพุทธศาสนา ดี แชนแนล มีการนำเสนอกิจกรรมของสมเด็จพระสังฆราช และคณะสงฆ์ ข่าวสารกิจกรรมสร้างสรรค์ทางพุทธศาสนา การบรรยายธรรมเทศนาโดยพระเถระ บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร บทสวดทำวัตรเช้าและวัตรเย็น การฝึกนั่งวิปัสสนาสมาธิ ตลอดจนการสนทนาเรื่องทางธรรมกับพระสงฆ์ และบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสาขาอาชีพต่างๆ 

 ตัวอย่าง รายการทางสถานีมีดังนี้

 ๑.เวทีธรรม เป็นรายการเทศนาธรรม โดยหยิบยกประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอให้แก่พุทธศาสนิกชน โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เจ้าอาวาสวัดชลประธานรังสฤษฎ์ และ พระพรหมโมลี (สมศักดิ์) รองอธิการบดี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 ๒.คนจนพอดี เศรษฐีพอเพียง เป็นรายการสนทนาธรรมในเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดย ท่านเจ้าคุณศรีญาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

 ๓.พุทธปณิธาน เป็นการนำเสนอสาระหลักธรรมที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดย ท่านเจ้าคุณศรีญาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

 ๔.ธรรมปฏิสันถาร เป็นรายการที่นำเสนอการเทศนาเปรียบเทียบสังคมในปัจจุบัน กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม 

๕.ทันกระแสธรรม เป็นการนำเสนอข่าวตลอดจนเรื่องราวของสังคมที่เกิดขึ้น มาพูดคุยในเชิงพระพุทธศาสนา โดย พระมหาต่วน สิริธฺมโม วัดมหาธาตุ และ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 

 ๖.ธรรมะจากวัดธรรมมงคล เป็นรายการเทศนาธรรมจาก หลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล

 ๗.พุทธปัญญาภิรมย์ เป็นรายการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับธรรมะในชีวิตประจำวัน และความสำคัญของพุทธศาสนา โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 ๘.ธรรมวิปัสสนา เป็นรายการสนทนาเรื่องราวของการทำวิปัสสนา ประโยชน์จากการทำวิปัสสนา ฯลฯ โดย พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 ๙.อานุภาพธรรมรัตนะ เป็นรายการเทศนาธรรมโดย พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ ซึ่งหัวข้อในการแสดงธรรมนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ที่ท่านได้รับเชิญไปบรรยายธรรม

 ๑๐.ห้องสมุดธรรมะ เป็นรายการแนะนำและเผยแผ่หนังสือธรรมะที่มีคุณค่า พร้อมทั้งการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราวในหนังสือธรรมะแต่ละเล่มที่แขกรับเชิญในรายการเคยอ่านศึกษาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต แขกรับเชิญ อาทิ เสถียรพงษ์ วรรณปก, คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, ดร.สนอง วรอุไร, นิดดา หงษ์วิวัฒน์, บัญชา เฉลิมชัยกิจ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, อนัญญา เที่ยงแท้ เป็นต้น

 ๑๑.ธรรมะกับคนดัง เป็นรายการสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นการเปิดมุมมองทางด้านพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและทันสมัย ด้วยการเชิญบุคคลผู้มีชื่อเสียงมาพูดคุยถึงเรื่องราวประสบการณ์ดีๆ และแง่คิดมุมมองในการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา อาทิ พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, แทนคุณ จิตต์อิสระ, เทวัญ ทรัพย์แสนยากร, ดวงตา ตุงคะมณี, ดารณีนุช โพธิปิติ, นาตาชา คอฟแมน, วรรณพร ฉิมบรรจง เป็นต้น

 ๑๒.ธรรมะกับนักบริหาร เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวของนักบริหารจากหลากหลายวงการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับธรรมะในการบริหารงานธรรมะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงคติธรรมของนักบริหาร อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ศ.ระพี สาคริก, ดร.กระแส ชนะวงศ์, สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ พ.ญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์, ศ.ดร.นพ เทพนม เมืองแมน, ดร.ระวี ภาวิไล, ดร.ปาริชาติ สถาปินานนท์, คุณหญิงเอื้อปราณี เจียรวนนท์, ปองพล อดิเรกสาร

 อย่างไรก็ตาม หากท่านที่ประสงค์จะสนับสนุนสถานีพระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง พร้อมจัดทำเป็นตัววิ่งให้ในรายการเป็นรายเดือน สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ โทร.๐-๒๖๗๐๘๕๓๐, ๐๘-๖๓๐๘-๗๑๙๑  หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา กล้วยน้ำไท ชื่อบัญชี  "มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ" เลขที่บัญชี ๗๑๒-๒-๔๑๑๕๙-๖

 

"ดี แชนแนล" สถานีพุทธฯ ๒๔ ชั่วโมง   

มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ เปิดทีวีธรรมะ ดี แชนแนล สถานีพระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก เพื่อให้เป็นสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ได้เรียนรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสรรค์ให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้สังคมไทยมีความมั่นคงแข็งแรง 
รายการธรรมะของช่องพุทธศาสนา ดี แชนแนล ออกอากาศทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก ด้วยระบบการส่งสัญญาณแบบดาวเทียม และเคเบิลทีวี เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธ สามารถเรียนรู้และสัมผัสธรรมะได้ทุกวันทุกเวลา

 มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ เปิดทีวีธรรมะ ดี แชนแนล สถานีพระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก เพื่อให้เป็นสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ได้เรียนรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างสรรค์ให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้สังคมไทยมีความมั่นคงแข็งแรง

 นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ กล่าวว่า ดี แชนแนล สื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่ธรรมะให้แก่คนไทยทุกเพศทุกวัยเพื่อให้ธรรมะเข้าไปอยู่ในใจของทุกคนในครอบครัว มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ จึงดำเนินการจัดทำสถานีโทรทัศน์ช่องธรรมะ ดี แชนแนล ด้วยการยึดหลักการนำเสนอแก่นแท้ทางพุทธศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเข้าถึงชนทุกหมู่เหล่า 

 สำหรับรูปแบบรายการทางพุทธศาสนาที่นำเสนอโดย ดี แชนแนล แบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อหลัก คือ ๑.เรื่องราวของศาสนสถาน ๒.เรื่องราวของศาสนพิธี ๓.เรื่องราวของศาสนบุคคล ๔.เรื่องราวของศาสนธรรม

 รายการธรรมะของช่องพุทธศาสนา ดี แชนแนล ออกอากาศทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก ด้วยระบบการส่งสัญญาณแบบดาวเทียม และเคเบิลทีวี เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธ สามารถเรียนรู้และสัมผัสธรรมะได้ทุกวันทุกเวลา

 ตลอดระยะเวลาออกอากาศ ๒๔ ชั่วโมง ของช่องพระพุทธศาสนา ดี แชนแนล มีการนำเสนอกิจกรรมของสมเด็จพระสังฆราช และคณะสงฆ์ ข่าวสารกิจกรรมสร้างสรรค์ทางพุทธศาสนา การบรรยายธรรมเทศนาโดยพระเถระ บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร บทสวดทำวัตรเช้าและวัตรเย็น การฝึกนั่งวิปัสสนาสมาธิ ตลอดจนการสนทนาเรื่องทางธรรมกับพระสงฆ์ และบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสาขาอาชีพต่างๆ 

 ตัวอย่าง รายการทางสถานีมีดังนี้

 ๑.เวทีธรรม เป็นรายการเทศนาธรรม โดยหยิบยกประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอให้แก่พุทธศาสนิกชน โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เจ้าอาวาสวัดชลประธานรังสฤษฎ์ และ พระพรหมโมลี (สมศักดิ์) รองอธิการบดี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 ๒.คนจนพอดี เศรษฐีพอเพียง เป็นรายการสนทนาธรรมในเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดย ท่านเจ้าคุณศรีญาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

 ๓.พุทธปณิธาน เป็นการนำเสนอสาระหลักธรรมที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดย ท่านเจ้าคุณศรีญาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

 ๔.ธรรมปฏิสันถาร เป็นรายการที่นำเสนอการเทศนาเปรียบเทียบสังคมในปัจจุบัน กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม 

๕.ทันกระแสธรรม เป็นการนำเสนอข่าวตลอดจนเรื่องราวของสังคมที่เกิดขึ้น มาพูดคุยในเชิงพระพุทธศาสนา โดย พระมหาต่วน สิริธฺมโม วัดมหาธาตุ และ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 

 ๖.ธรรมะจากวัดธรรมมงคล เป็นรายการเทศนาธรรมจาก หลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล

 ๗.พุทธปัญญาภิรมย์ เป็นรายการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับธรรมะในชีวิตประจำวัน และความสำคัญของพุทธศาสนา โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 ๘.ธรรมวิปัสสนา เป็นรายการสนทนาเรื่องราวของการทำวิปัสสนา ประโยชน์จากการทำวิปัสสนา ฯลฯ โดย พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 ๙.อานุภาพธรรมรัตนะ เป็นรายการเทศนาธรรมโดย พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ ซึ่งหัวข้อในการแสดงธรรมนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ที่ท่านได้รับเชิญไปบรรยายธรรม

 ๑๐.ห้องสมุดธรรมะ เป็นรายการแนะนำและเผยแผ่หนังสือธรรมะที่มีคุณค่า พร้อมทั้งการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราวในหนังสือธรรมะแต่ละเล่มที่แขกรับเชิญในรายการเคยอ่านศึกษาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต แขกรับเชิญ อาทิ เสถียรพงษ์ วรรณปก, คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, ดร.สนอง วรอุไร, นิดดา หงษ์วิวัฒน์, บัญชา เฉลิมชัยกิจ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, อนัญญา เที่ยงแท้ เป็นต้น

 ๑๑.ธรรมะกับคนดัง เป็นรายการสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นการเปิดมุมมองทางด้านพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและทันสมัย ด้วยการเชิญบุคคลผู้มีชื่อเสียงมาพูดคุยถึงเรื่องราวประสบการณ์ดีๆ และแง่คิดมุมมองในการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา อาทิ พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, แทนคุณ จิตต์อิสระ, เทวัญ ทรัพย์แสนยากร, ดวงตา ตุงคะมณี, ดารณีนุช โพธิปิติ, นาตาชา คอฟแมน, วรรณพร ฉิมบรรจง เป็นต้น

 ๑๒.ธรรมะกับนักบริหาร เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวของนักบริหารจากหลากหลายวงการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับธรรมะในการบริหารงานธรรมะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงคติธรรมของนักบริหาร อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ศ.ระพี สาคริก, ดร.กระแส ชนะวงศ์, สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ พ.ญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์, ศ.ดร.นพ เทพนม เมืองแมน, ดร.ระวี ภาวิไล, ดร.ปาริชาติ สถาปินานนท์, คุณหญิงเอื้อปราณี เจียรวนนท์, ปองพล อดิเรกสาร

 อย่างไรก็ตาม หากท่านที่ประสงค์จะสนับสนุนสถานีพระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง พร้อมจัดทำเป็นตัววิ่งให้ในรายการเป็นรายเดือน สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ โทร.๐-๒๖๗๐๘๕๓๐, ๐๘-๖๓๐๘-๗๑๙๑  หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา กล้วยน้ำไท ชื่อบัญชี  "มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ" เลขที่บัญชี ๗๑๒-๒-๔๑๑๕๙-๖

                  ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือธรรมะเข้าห้องสมุด

  
         เนื่องด้วยกระผมและเพื่อนได้ไปทำบุญที่วัด ตะโพนใน จ.สงขลา เมื่อวันพ่อที่ผ่านมา
จึงพบว่าวัดได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหลายแห่ง ซึ่งส่วนมากมีญาติโยมได้ร่วมกันบูรณะแล้ว
เหลือในส่วนของห้องสมุดธรรมะ ซึ่งเป็นส่วนที่พระ เณร และญาติโยมใช้ในการศึกษาพระธรรม
ซึ่งมีการบูรณะเพียงตัวอาคาร แต่หนังสือในห้องสมุดที่เสียหายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีใครนำไปบริจาค
ซึ่งผมและเพื่อนๆ ได้ปรึกษากับเจ้าอาวาสแล้วจะเข้าไปปรับปรุงในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2553 นี้

             จึง ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมบริจาค หนังสือ สื่อธรรมะ เพื่อนำมาจัดเก็บไว้ในห้องสมุดเพื่อให้พระ เณร และญาติโยมผู้สนใจได้เข้าไปศึกษา

ท่านที่สนใจสามารถส่งหนังสือมาได้ที่

สิรดนัย บุญรัตน์
365 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านด้วยนะครับ สาธุ


สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
( การให้ธรรมทาน ชนะ การให้ทั้งปวง )
 ทีมา-ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน