*/
  • SIAM1932
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : payong2003@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-03-28
  • จำนวนเรื่อง : 607
  • จำนวนผู้ชม : 1467121
  • จำนวนผู้โหวต : 256
  • ส่ง msg :
  • โหวต 256 คน
วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by SIAM1932 , ผู้อ่าน : 1471 , 20:06:35 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

    เชิญทุกท่านดูได้จากนี้เลยครับ

http://dcms.lib.ru.ac .th/detail.nsp

เสาหลักเมืองปัตตานีสร้างคู่กับชุมชนในเทศบาลเมืองปัตตานี 54 ปีแล้วเป็นการสร้างเสาหลักเมืองอยู่ท่ามกลางชุมชนชาวมุสลิม ชุมชนชาวไทย และชุมชนชาวจีน เสาหลักเมือง จึงตั้งอยู่ท่ามกลางความหลากหลายของชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม
จากการศึกษาเรื่อง “เสาหลักเมืองกับชุมชนในเมืองปัตตานี” พอสรุปได้ดังนี้
เสาหลักเมืองปัตตานีสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยพระยารัตนภักดี(แจ้ง สุวรรณจินดา) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และอดีตผู้ว่าราชการภาค 9 ได้เรียนต่อกระทรวงมหาดไทยและสำนักพระราชวังสมุหพระราชพิธี เพื่อขออนุมัติสร้างเสาหลักเมืองปัตตานีขึ้น จุดประสงค์ของการสร้างเสาหลักเมืองปัตตานี เพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชน ในจังหวัดปัตตานี เพื่อความสงบสุขและเป็นทียึดเหนี่ยวจิตใจ
จากการลงพื้นที่ที่ผู้ศึกษาได้สนทนากับชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีถึงบทบาทและความสำคัญของเสาหลักเมืองที่มีชุมชนชาวมุสลิม ชาวมุสลิมหลายคน เล่าว่าการสร้างเสาหลักเมืองปัตตานีนั้นทางการได้ทำขึ้น เนื่องในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ชาวมุสลิมไม่สามารถกราบไหว้ได้ เพราะขัดกับหลักศาสนาอิสลาม แต่ชาวมุสลิมที่ปัตตานีก็มิได้ลบหลู่ และสามารถเข้าใจความหมายที่มีการสร้างเสาหลักเมืองขึ้น เพราะว่าทางการต้องการสร้างความเป็นปึกแผ่น ความสุข ความสันติกับชาวปัตตานี (หมายถึง ทุกคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี) และพยายามเชื่อมโยง ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของชาวมุสลิมกับชาวไทยและชาวจีน
 แม้ว่าชาวมุสลิมจะไม่สามารถมาไหว้เสาหลักเมืองได้ปัตตานีได้ แต่ก็สามารถทำดอกไม้ หรือพวงมาลัย ให้ชาวไทย หรือชาวจีนนำไปไหว้เสาหลักเมืองปัตตานีได้ และนอกจากนั้นชาวมุสลิมก็สามารถที่จะเดินเข้าไปภายในบริเวณที่ตั้งเสาหลักเมืองได้ เพื่อพักผ่อนในศาลา เพราะบริเวณภายในที่ตั้งเสาหลักเมืองปัตตานีโดยรอบ ๆบรรยากาศร่มรื่นดี

 ชาวไทยที่เขตเทศบาลเมืองปัตตานี นั้นนิยมให้การเคารพกราบไหว้ และสักการะเสาหลักเมืองปัตตานี และนิยมไปทำบุญและปฎิบัติศาสนกิจที่วัดไทย นอกจากนี้จะนับถือและไปไหว้เสาหลักเมืองปัตตานี โดยทั่วไปแล้วจะเห็นว่าชาวไทยจะนิยมให้ความเคารพกราบไหว้เสาหลักเมืองปัตตานีมากกว่าชาวจีน ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ที่วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวไทยคือวัดตานีนรสโมสร ในเขตตำบลอาเนาะรู วัดนิกรชนาราม (วัดหัวตลาด) ในเขตตำบลอาเนาะรู และวัดนพวงศาราม (วัดใหม่) ในเขตตำบลสะบารัง
 นอกจากนี้ชาวไทยยังนิยมกราบไหว้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวอีกด้วย ทำให้ความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวจีนได้ใกล้ชิดกันด้วยความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน
 ส่วนชาวจีนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับชาวไทยที่ อาศัยอยู่ใกล้เคียงกัน ส่วนมากยังคงนับถือเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมากกว่าเสาหลักเมืองปัตตานี เพราะว่าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคู่กับประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีมานานแล้วจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ระหว่างความสัมพันธ์ของชาวจีนกับศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ชาวจีนถือว่าตัวเองเป็นลูกหลานของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวทั้งชาวจีนในเขตเทศบาล และชาวจีนนอกเขตเทศบาลเมืองปัตตานี รวมทั้งชาวจีนจากจังหวัดอื่น ๆ  หรือชาวต่างชาติก็ให้ความศรัทธาให้ความเคารพต่อเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ถึงแม้เสาหลักเมืองปัตตานีจะเป็นของใหม่ที่สร้างขึ้นในภายหลังเหมือนกับในหลาย ๆ จังหวัดในประเทศไทย ชาวจีนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีก็ยังให้ความศรัทธา และนับถือเสาหลักเมืองปัตตานีด้วย แม้ว่าจะไม่มากเท่าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวก็ตาม แต่ชาวจีนก็ถือว่าเสาหลักเมืองปัตตานีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นคู่บ้านคู่เมืองปัตตานีเพื่อความสุข ความสันติสุขในเมืองปัตตานี

ดังนั้นการสร้างเสาหลักเมืองปัตตานีจึงมิได้ก่อให้เกิดการเป็นศูนย์รวมจิตใจที่แท้จริง ในกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์ เพราะต่างมีศูนย์รวมจิตใจที่ยึดเหนี่ยวผูกพันก่อนช้านาน
 จากการที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปในชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักเมืองปัตตานีและผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ และเห็นการสร้างเสาหลักเมืองปัตตานี ทำให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จากกรณีการศึกษาเรื่อง เสาหลักเมืองกับชุมชนในเมืองปัตตานี สะท้อนให้เห็นว่าในชุมที่มีวัฒนธรรมของตนมาช้านาน การที่รัฐบาลจะสอดแทรกวัฒนธรรมใหม่จากส่วนกลาง จำไม่ได้รับผลสำเร็จเท่าที่ควร ทางที่ดีรัฐบาลควรส่งเสริมให้มีความเข้าใจวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากขึ้น ผู้ศึกษาสังเกตว่า ภาษาในการสื่อสารกันในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีระหว่างชาวมุสลิม ชาวไทย และชาวจีน ใช้ภาษาไทยภาคกลางในการสื่อสาร เพราะว่ารัฐได้ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาที่พูดกันในชุมชนมุสลิมคือภาษามลายูท้องถิ่นปัตตานี อักษรเขียนคือยาวี ชาวมุสลิมคงต้องการให้ชาวไทย และชาวจีนเข้าใจภาษามลายู และต้องการให้ดำเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรมของชาวมุสลิมให้มากกว่านี้เพราะจะช่วยให้เกิดความรักความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความสมานฉันท์ในชาติ

<>
 คำสืบค้น: เสาหลักเมือง
 เสาหลักเมืองกับชุมชนในเมืองปัตตานี
ข้อมูลที่ 1
<< ก่อนหน้า ถัดไป >>
Digital Object Files:  /04214/Title.pdf
 /04214/Abstract.pdf
 /04214/Contents.pdf
 /04214/Chapter1.pdf
 /04214/Chapter2.pdf
 /04214/Chapter3.pdf
 /04214/Chapter4.pdf
 /04214/Chapter5.pdf
 /04214/Appendix.pdf
 /04214/Bibliography.pdf
 /04214/Vita.pdf
Title: เสาหลักเมืองกับชุมชนในเมืองปัตตานี
Title Alternative: The City Pillar and the People of Pattani
Creator: Name: พยงค์ มูลวาปี.
Subject:   ThaSH: เสาหลักเมืองปัตตานี.
Contributor:   Name: สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์
Roles: คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์

Name: วิไลเลขา ถาวรธนสาร
Roles: คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์

Name: สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร
Roles: คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์
Publisher:   Name: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.สำนักหอสมุดกลาง
Address: กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
E-Mail: nean@ram1.ru.ac.th
Date Created:   2548
Date Issue:   2550-04-24
Date Modify:   2550-05-12
Type:  วิทยานิพนธ์/Thesis
Format:  application/pdf
Source:  Call Number: ม.ร. พ2146 2548
Language:   tha
Thesis: Degree Name:ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level:ปริญญาโท
 Degree Descipline:ไทยศึกษา
 Degree Grantor:มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Right: ©Copyrights มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Rights Access: สามารถเข้าใช้ได้เฉพาะสมาชิกห้องสมุดในกลุ่ม ThaiLis

    สยาม 1932 รายงาน ลงพื้นที่ตลอดการวิจัยแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน