ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2552
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 990 , 20:52:44 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

<สัมภาษณ์>

พอเพียง...พอเพียง...พอเพียง...พูดกันทุกวี่วัน...แต่มันยังไงกันแน่ ?
 จากบัณฑิตมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลา
ออกมาเป็นนักกิจกรรมทางสังคม เป็นนักการเมือง เป็นเจ้าของร้านอาหาร
ปลอดสารพิษครัวสุขภาพ ในตัวเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเกษตรกร
ตัวอย่างดีเด่น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วันนี้ อาจารย์ภาณุ พิทักษ์เผ่า นายกสมาคมเกษตรอินทรีย์
วิถีไท ก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวด้วยการเปิดศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพื่อ
เศรษฐกิจพอเพียง ถึงแม้จะสู้แนวทางการพัฒนากระแสหลัก ที่ชักนำ
ประเทศนี้สู่อุตสาหกรรมไม่ได้
 ทว่า อาจารย์ภาณุ พิทักษ์เผ่า ยังเชื่อว่า นี่คือ การสร้างภูมิ
คุ้มกันให้กับชุมชนไม่ให้เพลิดเพลินไปตามกระแสทุนนิยมเสรี
                   .................................................
 ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลา
ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ศูนย์แบบนี้มีอยู่2 แห่ง คือ ศูนย์
ของป๊ะหรน หมัดหลี ที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และที่นี่
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะส่งลูกค้าที่
เป็นหนี้ประมาณ 3,000 กว่าคนมาอบรมที่ศูนย์นี้ทั้งหมด เพราะส่งมาแล้ว
ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรม ลดละเลิกเหล้า เลิกการพนัน
 จากที่เคยซื้อปุ๋ยเคมี ก็กลับมาผลิตปุ๋ยใช้เอง  ทำการผลิต
แบบพึ่งตนเองมากขึ้นลูกหนี้ที่ทำท่าจะส่งหนี้ไม่ไหว มาอบรมกับเราแล้ว
กลับไปจ่ายหนี้ได้ เราเน้นให้พึ่งตัวเองปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก
ผลที่เหลือแลกแจกและขาย ตอนนี้ เรามี 3 หลักสูตร มาอยู่กับเรา 3 วัน
 4 คืน หรือไม่ ก็ 4 วัน 5 คืน คือ หลักสูตรคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง หลัก
สูตรสร้างผู้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง เรียนฟรี มาพักกับเราที่นี่ วันสุดท้ายก่อนกลับเราให้ค่าเดินทาง
คนละ 500 บาท เป็นการปิดเงื่อนไข จะยากจนยังไงก็มาอบรมได้
จะมาอ้างไม่มีค่าเดินทางไม่ได้ เพราะเรามีให้
  สำหรับลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เป็นหลักสูตรบังคับ เพราะผู้เข้าอบรมเป็นลูกหนี้ธนาคารที่นี่ มีรายการธรรมะ
รับอรุณ ต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 เสวนาธรรมมีปัญหาก็นำมาถกเถียงกัน พุทธกับ
อิสลามจะนำเอาวิถีความเชื่อของแต่ละศาสนามาถกกันว่า จะลดหนี้ได้อย่างไร
  ช่วง 6 – 7 โมงเช้า จะออกกำลังกาย เป็นการออกกำลังกาย
ที่ง่ายที่สุด เราพบว่าชาวบ้านไม่ค่อยออกกำลังกายกัน ทางศูนย์จึงจัดซีดีแจก
ให้นำไปประกอบการออกกำลังกายที่บ้าน ใช้เวลาแค่ 5 – 10 นาที
 เราสอนเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน นำคนที่ปลดหนี้ได้จริงมาสอน
เพราะถ้านักวิชาการมาพูดชาวบ้านจะไม่ค่อยเข้าใจ ถ้าเป็นชาวบ้านสอนชาวบ้าน
จากประสบการณ์จริงเขาจะเข้าใจง่ายกว่า วันหนึ่งๆเขามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่
เขาสามารถวิเคราะห์รายรับรายจ่ายเองได้
 เราสอนให้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก คนที่เป็นต้นแบบมีรายได้จากการ
ปลูกผักส่งตลาดส่งโรงพยาบาลเดือนละประมาณ 30,000 บาท สามารถเลี้ยง
ครอบครัวได้ เกษตรกรต้นแบบสามารถเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกการพนันได้
 ส่วนธนาคารปุ๋ย เรานำท่อซีเมนต์มาวางซ้อนกัน เอาเปลือกส้ม
เปลือกล้วย เศษอาหารมาใส่ทิ้งไว้ เอาน้ำหมักชีวภาพราด มันจะออกมาเป็นปุ๋ย
เวลาจะใช้มาคุ้ยเอาไปใช้ เพราะมันแห้งเหมือนดิน
 ตอนนี้ถั่วงอกตามท้องตลาด ไม่ได้แช่น้ำยาฟอกขาวเหมือนเมื่อ
ก่อนแล้ว เขาแช่น้ำยาแช่ศพแทน คิดดูแล้วกันว่า เวลาคนกินเข้าไปแล้วจะเป็น
อย่างไร เราเลยสอนเพาะถั่วงอกที่ทำได้ง่ายมาก แค่เอาถังพลาสติกมาเจาะรู
ตอนนี้มีภารโรงที่มาอบรมกับเรา นำไปสอนเด็ก พอเด็กทำเป็น พ่อแม่ก็ทำเป็น
เราติดตามไปดูเขามีรายจากการเพาะถั่วงอกขายวันละ 500 บาท นี่คือ ความรู้
ที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงได้
 เราเรียนรู้เรื่องอาหารสุขภาพ เพราะคนที่มาอบรมเป็นสารพัดโรค
ทั้งมะเร็ง เบาหวาน ความดัน เราเลยบูรณาการเรื่องสุขภาพ มีผู้รู้มาพูดให้ฟัง
เช่น การทำขนมจีนเส้นธรรมชาติ การทำสบู่ใช้เอง ผมเคยไปพูดให้พนักงาน
โรงแรมฟัง ตอนนี้ บางโรงแรมผลิตของใช้เอง อย่างสบู่ เด็กบางคนตกงาน
มาอบรมนำไปสร้างอาชีพได้ บางคนทำขายแค่ในหมู่บ้านก็หมดเกลี้ยง ตอนนี้
ห้างใหญ่อย่างบิ๊กซี ก็สั่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากคนที่มาอบรมกับเรา ถ้าผลิต
ของแล้วขายไม่ได้จริง ให้ส่งมาที่ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดสงขลา เรามีตลาดรองรับ
 เราสอนการตอนกิ่งมะละกอ เป็นความรู้ใหม่ที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เห็นแล้วตื่นเต้นมาก เพราะยังไม่เคยมีใครตอนกิ่งมะละกอได้มาก่อน
เป็นการค้นพบโดยบังเอิญ เอาไปปลูกสูงแค่ศอกเดียว แต่ออกลูกค้ำดิน ง่ายต่อ
การเก็บเกี่ยว ไม่กลายพันธุ์ ตอนนี้มีเว็บไซด์การตอนกิ่งมะละกอเผยแพร่ไป
ทั่วโลก
 การตอนเถาฟักทอง นี่ก็ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าทำได้ เพราะ
มีแต่การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แต่วิธีการตอนใช้เมล็ดฟักทองแค่เม็ดเดียว
ปลูกได้เป็นไร่ เราอบรมเรื่องการปลูกผักคอนโด เหมาะสำหรับคนที่ไม่มี
ที่ดิน ใช้กระบอกไม้ไผ่ หรือท่อพีวีซี หรือไม่ก็ปลูกผักในยางรถยนต์  ความ
รู้เหล่านี้ มันตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
 การหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 1,000 ลิตร ใครทำได้ขนาดนี้
ก็ไม่ต้องซื้อแก๊สถังมาใช้ เราก็จะสนับสนุนให้บ้านของคนที่นำไปใช้จริง
กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้อีกชั้น การปลูกพืชแซมในสวนยาง ทำให้อากาศ
ในสวนเย็นสบาย ได้ผลผลิตน้ำยางมากกว่าปลูกยางอย่างเดียว แต่กองทุน
สงเคราะห์การทำสวนยาง ยังอนุญาตให้ปลูกได้แค่ 15 ต้นเท่านั้น บางครั้ง
ความรู้กับงานวิชาการมันยังขับเคลื่อนไม่ตรงกัน แต่งานวิจัยจะเป็นคำตอบ
การใช้ปุ๋ยหมักในสวนยางก็ทำให้น้ำยางออกมากกว่าด้วย
 เราต้องสร้างวัฒนธรรมชุมชนใหม่ เริ่มจากการซื้อให้น้อย
ลง และพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้น เราเรียนรู้จากคนพิการ ที่ประสบอุบัติเหตุ
จากคนเมาแล้วขับ เอาคนพิการมาสะท้อนปัญหาถึงความยากลำบาก
ของชีวิต ที่เกิดจากคนเมาแล้วขับ แต่ตอนนี้เขามีรายได้จากการเพราะ
เห็ดเดือนละ 50,000 บาทตัวเองใช้แค่ 7,000 บาท เป็นคนรู้จัก
ออมเงิน คนที่มาอบรมเกิดการเรียนรู้ว่า ทำอย่างรุถึงจะออมเงินได้
เช่น ปลูกผักกินเอง จะทำต้มยำสักหม้อมีครบหมด ไม่ต้องซื้ออะไรเลย
 เราสอนวิชาการแปรรูปเกษตรกรรม เกษตรกรปลูกข้าวโพด
แล้วนำมาทำเป็นน้ำนมข้าวโพดขาย ในทางปฏิบัติมีคนกลับไปปลูกข้าวโพด
ส่งขายได้เครือข่ายเพิ่ม ที่สำคัญได้ราคาดีกว่าท้องตลาดด้วย
 อบรมหลักสูตรนี้จบแล้ว ผมคิดต่อไปว่า จะทำอย่างไร ให้คน
ที่อบรมแล้ว ได้ติดต่อช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันได้  ก่อนกลับบ้าน เรามี
กระบวนการ แก้ไขตนเอง ให้แต่ละคนตั้งใจว่า จะเลิกเหล้ายาบุหรี่ การ
พนัน ด้วยความสมัครใจ บางคนติดเหล้า มาอยู่ที่นี่ 5 วัน ไม่ได้ดื่มเลย
เกิดความมั่นใจว่าต้องเลิกเหล้าได้แน่ๆก็เลยเลิก หันกลับไปทำมาหา
กินเลี้ยงครอบครัว
 เรามีตลาดที่เป็นธรรมและยั่งยืน คือ ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
ส่งไปเท่าไหร่ไม่เคยพอ เวลาไปขายที่ตลาดนัด แม่ค้าขายผักยังมาซื้อของ
เรา ขนาดผักที่ตัวเองขายเขาบอกว่าไม่กล้ากิน แบบนี้หมายความว่าอย่างไร
ผักของเราสามารถไปตรวจสอบได้ถึงสวน เราไม่ได้ทำธุรกิจ แต่เราทำเพื่อ
สนับสนุนเกษตรกร ให้หันมาทำการเกษตรอินทรีย์เราได้รับเชิญไปร่วม
เทศกาลสโลว์ฟูดส์ ในฐานะเครือข่ายสมาคมเกษตรอินทรีย์ 150 ประเทศ
ทั่วโลก ทุกประเทศมีมติร่วมกันว่า การใช้สารเคมีทำลายพระแม่ธรณี
เป็นต้นเหตุให้อาหารเป็นพิษ ถ้าเลิกใช้สารเคมีเมื่อไหร่ พระแม่ธรณีจะกลับ
มาดูแลเรา เราจัดทัวร์เกษตร นำคนกินไปเยี่ยมคนทำ ทำให้เกษตรกรมี
กำลังใจ ตอนนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า สงขลามีศักยภาพพอที่จะเป็นเมือง
อาหารปลอดภัย
     ผมมีความรู้สึกว่า ชาวบ้าน เกษตรกรยากจนเขาไม่ค่อยมีเพื่อน เพราะ
ฉะนั้น เมื่อเขาสัมผัสได้ว่าเราจริงใจ กระบวนการแบบนี้ทำให้ปัญหาได้รับ
การแก้ไข ชาวบ้านมีความสุขมากในแต่ละปีเราจะมีวันคืนสู่เหย้า คือ
วันที่ 5 ธันวาคม ตอนนี้อบรมไป 10,000 กว่าคน ทั่วทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ 
กลับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 80 – 90% เพราะท้ายที่สุดแล้ว มันเป็นการ
ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐาน เรื่องของการประหยัด ลดต้นทุนการผลิต
และสามารถปลดหนี้ได้

     วันนี้เราอาจจะยังสู้กระแสหลักไม่ได้ แต่ผมคิดว่านี่คือการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับชุมชน ใช้ต่อสู้กับแนวทางการพัฒนาสู่ทุนนิยมเสรี แย่งชิงทรัพยากร
จากชาวบ้านไปมอบให้กลุ่มทุน
??
??
??
??


 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
จันทน์ผา วันที่ : 04/07/2009 เวลา : 09.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/janpha

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< มิถุนายน 2009 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน