ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2552
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 874 , 20:49:48 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 สิทธิในที่ดิน

บันทึกการลงพื้นที่ นายชายเล ทะเลงาม
 
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒
 
อากาศยามเย็นของทะเลราไวย์ยังคงมีมนต์เสน่ห์เหมือนเช่นเคย
แสงอาทิตย์สีทอง เกาะแก่งต่างๆที่อยู่เบื้องหน้า เรือประมงพื้นบ้าน
จำนวนหลายสิบลำประกอบกับเสียงต่อรองซื้อขายกุ้งหอยปูปลา
ดังระงมทำให้ชายหาดที่แปลงกายเป็นตลาดขายปลาเล็กๆ
แห่งนี้มีสีสันขึ้นมาทันที
    
“ชาวไทยใหม่”เป็นคำที่ทางราชการใช้เรียกชาวบ้านที่อาศัย
อยู่ในชุมชนราไวย์แห่งนี้ แท้ที่จริงแล้วพวกเขาเป็นชาวมอแกน
และชาวอูรักลาโว้ยหรือที่เรียกรวมๆกันว่าชาวเล ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพ
ทำประมงในท้องทะเลอันดามัน
    
ในอดีตอาจกล่าวได้ว่าท้องทะเลเป็นสิ่งเดียวที่อยู่ใกล้ชิดและคุ้นเคย
กับพวกเขามากที่สุด เพราะไม่ว่าจะประกอบอาชีพหรือที่พักอาศัยมีเพียง
ท้องน้ำสีครามเท่านั้นที่พวกเขาใช้ฝากชีวิต
    
ภูเก็ตมีลมมรสุมอยู่สองฤดูคือ ลมทิศตะวันออก(ลมว่าว)กับลมทิศตะวันตก 
เมื่อเกิดมรสุมทำให้ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพพวกชาวเลยิ่งลำบากขึ้น
จำต้องย้ายขึ้นมาตั้งถิ่นฐานบนผืนแผ่นดินของเกาะภูเก็ต แน่นอนว่าจากคนที่เคยอยู่
ในทะเลเมื่อขึ้นมาดำเนินชีวิตบนฝั่งวิถีชีวิตก็ย่อมเปลี่ยนไปจากเดิม
ฝ่ายชายผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวออกทะเลหาปลา ฝ่ายผู้หญิงก็อยู่บ้านเลี้ยงลูก
และหากิจกรรมอื่นๆทำเช่น สานเสื่อใบเตย ตับใบมะพร้าว ตับใบจากสำหรับมุงหลังคา 
    
ผมได้รับรู้ข้อมูลผ่านจากคำบอกเล่าของป้าปราณีหญิงวัยเจ็ดสิบสองปี(เกิดเมื่อ พ.ศ.2479)
ซึ่งเป็นชาวบ้านที่เกิดและเติบโตอยู่ในชุมชนนี้ว่าที่ดินผืนนี้บรรพบุรุษของแกซึ่งเป็นชาวเล
ได้มาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ก่อนแกเกิดหลายสิบปีและแม่ของแกเองก็เกิดที่ชุมชนแห่งนี้ 
สมัยก่อนการสร้างบ้านจะเน้นอยู่แบบเรียบง่ายด้วยการมุงหลังคาและกั้นตัวบ้านด้วย
ตับใบมะพร้าวในตอนนั้นใครอยากสร้างบ้านตรงไหนก็ได้ไม่มีใครห้ามเพราะยังไม่ได้
มีการจับจองเป็นเจ้าของที่ดิน เมื่อเวลาผ่านไปขนาดของชุมชนก็ขยายตัวมากขึ้นจนมีถึง
สองร้อยกว่าหลังคาเรือนในปัจจุบัน 
    
ชาวเลก็ดำรงชีวิตตามวิถีของตนเองมาตลอดด้วยความสันโดษพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น แต่เมื่อมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน
ทำให้วิถีดั้งเดิมของพวกเขาเปลี่ยนไป

     .............

   
ที่ดินเป็นทรัพยากรที่จำเป็นในการดำรงอยู่ของคนในสังคม การครอบครองที่ดิน
ในอดีตส่วนใหญ่จะมีลักษณะการครอบครองเพียงเพื่ออยู่อาศัยและใช้เป็นที่ทำกิน
ของครอบครัวของตนเองเท่านั้น เดิมก่อนที่ประมวลกฎหมายที่ดินจะออกมาบังคับใช้
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ ใครครอบครองเป็นเจ้าของที่ดินอยู่สามารถไปแจ้งสิทธิการครอบครอง
ได้โดยไปแจ้งที่อำเภอ ทางราชการก็จะออกเอกสารแสดงสิทธิครอบครอง( ส.ค.๑) ให้
และเมื่อมีประกาศจากจากราชการให้ไปขอออกโฉนดก็นำหลักฐานการครอบครองนั้น
ไปขอออกโฉนดได้หรือจะเป็นการออกเฉพาะรายก็แล้วแต่กรณี
    
เจตนาของการออกกฎหมายที่ดินนั้นก็เพื่อจะสร้างความมั่นคงในชีวิตด้านที่อยู่อาศัย
และพื้นที่ทำกินให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของ ถึงแม้ไม่ได้มีรายได้มากมายนักแต่ก็ยังอุ่นใจ
ได้ว่ามีบ้านให้พักอาศัยมีที่ดินให้ทำกินและยังเป็นหลักประกันให้ลูกหลานได้ในอนาคต
ในตอนนั้นใครจับจองครอบครองที่ดินแค่ไหนก็ไปแจ้งการครอบครองแค่นั้น
แต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนจากสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กลายเป็นสังคมแห่งการเอารัดเอาเปรียบ ลักษณะการครอบครองที่ดินก็เปลี่ยนไปเป็น
เพื่อการค้าและธุรกิจมากขึ้น กระทั่งเรื่องที่ดินกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน
    
สภาพพื้นที่ในโลกของเราสามส่วนนั้นมีสภาพเป็นทะเลมีเพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นที่เป็นพื้นดิน
และในผืนแผ่นดินเองก็แบ่งเป็นหลายส่วนด้วยกันทั้งที่เป็นภูเขา ทะเลสาบ ภูเขาไฟ
พื้นที่ป่าทำให้พื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยและทำกินของมนุษย์มีอยู่อย่างจำกัด
และเมื่อจำนวนประชากรในโลกเพิ่มมากขึ้นการแย่งชิงความเป็นเจ้าของที่ดินก็มีมาก
ตามขึ้นไปด้วย
    
ชุมชนราไวย์เองก็ประสบปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรที่ดินเช่นกัน พื้นที่ที่ชาวบ้าน
อยู่อาศัยมาตั้งแต่บรรพบุรุษถูกบุคคลที่อาศัยความรู้ทางกฎหมายที่มากกว่า
เอาผืนดินที่ตั้งบ้านของพวกเขาไปออกเป็นเอกสารสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของ
ปัญหาแบบเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นกับอีกหลายชุมชนทั่วทั้งประเทศไทย
    
การอ้างสิทธิในการอยู่อาศัยมาอย่างยาวนานของชาวบ้านกับสิทธิในโฉนดที่ดิน
ตามกฎหมายใครจะมีสิทธิดีกว่ากัน คงเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันในชั้นศาลแล้ว
เพราะหมายศาลได้มาถึงมือชาวบ้านแล้วในตอนเย็นของเมื่อวาน
    
เมื่อคนเรารู้ถึงสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิผู้อื่น การครอบครองที่ดินก็จะเป็นการครอบครอง
เฉพาะส่วนของตนไม่ไปละเมิดสิทธิในที่ดินของคนอื่น ถ้าทำได้เช่นนี้ปัญหาเรื่องที่ดิน
ก็จะไม่สามารถก่อตัวขึ้นมาได้เลย
     
ที่ดินทั่วทั้งโลกนั้นมีเพียงพอสำหรับคนทุกคน แต่คงจะไม่พอเพียงสำหรับคนโลภเพียงคนเดียว 
ประโยคนี้แว่วเข้ามาในความคิดของผมก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงนิทรา
    
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
หนูแจ๋ว วันที่ : 10/06/2009 เวลา : 23.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/primj

สู้กันอยู่นานหลายปี หมายศาลออกมาแล้วหรือ ชาวไทยใหม่(ปัจจุบันน่าจะเป็นไทยเก่าไดแล้วเพราะมีคนที่ใหม่กว่าทั้งพม่า มอญ ลาว โรฮิงญา และอื่นๆ) ไม่มีใครช่วยแล้วหรือ ? เขาอยู่มาก่อนตั้งแต่บรรพบุรุษ ไม่รู้หนังสือไม่รู้กฎหมาย อยู่ๆมีคนจะฮุบที่มาให้เขาเซ็นเช่าที่ ตามไม่ทัน ที่ติดทะเล ซีวิวใครก็อยากได้ทำได้ทุกอย่าง บางคนร่างกายพิการยังดิ้นรนโกงมรดกคนอื่นมาเป็นของตัวเองบาปที่เกิดในร่างกายพิการยังไม่พออีกเหรอ..เศร้าจริงนี่คืออีกหลายมุมของภูเก็ต

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< มิถุนายน 2009 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน