ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 1084 , 13:27:21 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ฟื้นเขื่อนสายบุรี
แค่ขยับคนก็ตายกันหลายศพ

เป็นที่แปลกอกแปลกใจของผู้คนไม่น้อย ที่อยู่ๆ รัฐหันกลับมารื้อฟื้นโครงการ
เขื่อนสายบุรี ในพื้นที่แห่งความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งๆ ที่
โครงการนี้ คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ มีมติให้ยกเลิก
โครงการนี้ไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2540
 
เมื่อย้อนกลับไปหาที่มาก็พบว่า เมื่อปี 2545 รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ได้สั่งให้หยิบโครงการเขื่อนสายบุรีขึ้นมาศึกษาใหม่อีกครั้ง และนั่นคือที่มา
ของการฟื้นเขื่อนสายบุรี ที่กำลังส่อเค้าว่า จะกลายเป็นเงื่อนไขให้เกิดความ
ขัดแย้งในพื้นที่ เสริมให้ปัญหาสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ร้อนแรงขึ้นไปอีก
 
เพื่อให้เห็นความเป็นไปในพื้นที่ คำบอกเล่าจากปากชาวบ้านในพื้นที่ที่ร่วม
ต่อต้านเขื่อนสายบุรีมาตั้งแต่ปี 2535 ดูจะให้ภาพคมชัดยิ่ง ถึงแม้เจ้าตัว
จะไม่พร้อมจะเปิดตัวต่อสาธารณชนในขณะนี้ก็ตาม ต่อไปนี้คือคำสัมภาษณ์นั้น

........................................................

ต้องการทราบความเป็นมาของเขื่อนสายบุรี
    
ผมจะบอกที่ตั้งของเขื่อนให้ฟังก่อนว่า หัวงานของเขื่อนสายบุรี ตั้งอยู่ที่
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ส่วนพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัด
นราธิวาสกับจังหวัดปัตตานี แม่น้ำสายบุรีมีความยาว 127 กิโลเมตร
ต้นน้ำไหลมาจาก อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มาสิ้นสุดที่อำเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี
    
ชาวบ้านรู้เรื่องที่รัฐต้องการจะสร้างเขื่อนสายบุรี เมื่อปี 2535 โดยทางรัฐ
เข้ามาสำรวจก่อนแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่า เข้ามาทำอะไร
เมื่อไหร่ อย่างไร ชาวบ้านเพิ่งมาทราบเรื่องชัดเจน ตอนที่เขาเข้ามาเวนคืน
ที่ดิน ประมาณกลางปี 2535
    
ชาวบ้านส่วนใหญ่รู้ข้อมูลการสร้างเขื่อนสายบุรีชัดเจนดี เลยไม่เห็นด้วยกับ
การสร้างเขื่อน เพราะชาวบ้านรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเขา
ถ้าเขื่อนเกิดขึ้นที่นี่ เขารู้ว่ามีผลกระทบต่อการทำมาหากินและอาชีพของ
พวกเขา เพราะชาวบ้านเห็นปัญหาเหล่านี้มาแล้ว จากการสร้างเขื่อนบางนรา
และเขื่อนปัตตานี ชาวนาทำนาไม่ได้
    
การสร้างเขื่อนมันเป็นเรื่องของกรมชลประทาน เขาไม่ได้ทำเพื่อชาวบ้าน
ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์ คนที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้
สวนยางพารา พืชพรรณเหล่านี้มีความต้องการน้ำน้อยมาก ชาวบ้านสามารถ
จัดการเองได้
    
การสร้างเขื่อนจะเข้ามาทำลายอาชีพของพวกเขา ชาวบ้านจึงไม่มีใครเห็นด้วย
กับการสร้างเขื่อน พี่น้องสายบุรีไม่พอใจที่รัฐจะเข้ามาสร้างเขื่อนที่นี่ พี่น้องจึง
รวมตัวกันประท้วงเรียกร้องขอให้ยุติโครงการ
    
ครั้งแรกเราไปประท้วงกันที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ประท้วงคราวนั้นหน่วย
งานของรัฐเองไม่ให้ความสนใจ เบี่ยงเบนประเด็นไปเป็นเรื่องอื่น จากนั้น
ชาวบ้านยังคงบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ แต่ทางรัฐ
ก็ยังไม่สนใจอีก
    
เมื่อไม่มีหน่วยงานไหนสนใจ และให้ความช่วยเหลือ พวกเราจึงเข้าหาองค์กร
พัฒนาเอกชน หรือเอ็นจีโอ เราเริ่มหาข้อมูลกันเอง ชาวบ้านไม่ได้รับข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำเขื่อนโดยตรง นี่คือ เป็นต้นเหตุการรวมตัว
ประท้วงของชาวบ้านในเวลาต่อมา
    
ต่อมา เมื่อเราประท้วง เราก็เรียกร้องสิทธิของเรา ดูว่าเรามีสิทธิอะไรบ้าง
ถ้าสร้างเขื่อนขึ้นมา ความเป็นอยู่ของพวกเราจะเป็นอย่างไร หน่วยงานไหน
ต้องเข้ามารับผิดชอบ
    
ทั้งๆ ที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่เริ่มแรก ที่จะเข้ามาตั้งหัวงานที่
อำเภอรามัน แต่รัฐก็ยังนำชาวบ้านบางส่วนไปดูของสวยๆ งามๆ ที่อื่น
เพื่อโน้มน้าวให้ชาวบ้านเห็นดีเห็นงามไปกับการสร้างเขื่อนสายบุรี

การเคลื่อนไหวยกแรก ช่วงปี 2535 – 2540 จนมาถึงสมัยรัฐบาล
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นอย่างไรบ้าง
    
ตอนปี 2536 นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้สั่งให้ชะลอโครงการสร้างเขื่อนสายบุรี
    
พอมาช่วงปี 2539 พวกเราร่วมกับสมัชชาคนจน ไปประท้วงกันที่หน้าทำเนียบ
รัฐบาล ตอนนั้น นายอดิศร เพียงเกษ เป็นผู้ดูแลเรื่องการสร้างเขื่อน ชาวบ้าน
ประท้วงกันทั้งหมด 99 วัน จนคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
มีมติให้ยกเลิกการสร้างเขื่อนสายบุรี ตอนปี 2540 ชาวบ้านดีใจกลับมา
เฉลิมฉลองกันยกใหญ่

เขื่อนสายบุรีกลับมาอีกครั้งได้อย่างไร
    
ในขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันบอกว่า
จะไม่พยายามสร้างเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พวกเราจึงไม่เข้าใจว่า ทำไมรัฐบาลถึงได้พยายามผลักดัน
โครงการนี้เข้ามาอีก เพราะรู้อยู่แล้วว่าบรรดาเมกะโปรเจ็กต์ แต่ละโครงการ
ใหญ่ๆ ทั้งนั้น สร้างผลกระทบกับผู้คนมากมาย ยิ่งจะทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น
ไปอีก อันนี้ใครๆ ก็รู้ แต่รัฐบาลก็ยังดื้อดึงพยายามผลักดันสร้างเขื่อนสายบุรีให้ได้
    
การกลับมาของเขื่อนสายบุรีรอบนี้ ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากนัก เราเริ่มได้ยิน
เสียงซุบซิบว่า จะรื้อฟื้นเขื่อนสายบุรีขึ้นมาใหม่ เมื่อปี 2551 ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจน
มีแค่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเจรจากับชาวบ้าน

เมื่อรู้ว่าเขื่อนจะกลับมาอีก ปฏิกริยาของชาวบ้านเป็นอย่างไร
    
พอสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแบบนี้ ใครออกมาเคลื่อนไหว
ก็จะถูกเหมารวมเข้ากับเหตุการณ์ความไม่สงบไปหมด ในพื้นที่ก็เลยดูเงียบๆ
แต่ชาวบ้านก็มีการพูดคุยกันบ้างว่าจะทำอย่างไร ไม่ใช่เงียบแล้วไม่ทำอะไรเลย
จะออกมาเคลื่อนไหวเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่ อันนี้คงต้องคิดกันให้รอบคอบ
เพราะถ้าเกิดใครเป็นอะไรไป จะโดนเหมารวมว่า เกิดจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่ ตอนนี้ พวกเราอยู่ในช่วงเสี่ยง ที่เราพอทำกันได้บ้าง ก็คือ
คุยกันเงียบๆ

ได้ข่าวว่าผู้นำการเคลื่อนไหวต่อต้านเขื่อนสายบุรีรอบแรก โดนลอบทำร้าย
จนเสียชีวิตหลายคน คิดว่าสาเหตุมาจากโครงการสร้างเขื่อนสายบุรี หรือสาเหตุอื่น
    
ใช่ มีคนโดนยิงตายไปหลายคน แต่ไม่ถึงสิบคน ส่วนสาเหตุการตายนั้น
เราให้น้ำหนักมาจากการต่อต้านเขื่อนสายบุรี มากกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบ
บางคนที่ถูกลอบยิง แต่รอดมาได้ ตอนนี้ก็ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ ต้องออก
ไปหลบซ่อนอยู่ที่อื่น เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

ถ้าเป็นแบบนี้ เขื่อนสายบุรีน่าจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงให้กับ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มากกว่าที่จะเป็นตัวแก้ปัญหา
    
อันนี้ใครๆ ก็รู้คำตอบอยู้แล้วว่า ถ้าเขื่อนเข้ามาปัญหาต้องเกิดแน่ๆ และอาจจะ
รุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ วันนี้ถามใครเขาก็รู้คำตอบนี้กันทั้งนั้น ขนาดแค่เข้ามา
เจรจากับชาวบ้าน ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบแล้ว มีทั้งโดนลอบยิงเสียชีวิต
บาดเจ็บ โดนทำร้ายร่างกาย

คิดว่ามาถึงวันนี้ชาวบ้านจะต้านเขื่อนอยู่ไหม เพราะอะไร
    
ถ้าเขื่อนเข้ามา ชาวบ้านต่อต้านแน่นอน แต่วิธีการที่จะต้านคงต้องคุยกันก่อน
เพราะเราไม่สามารถทำได้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว พอปัญหา 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้รุนแรงขึ้น เราก็เคลื่อนไหวกยากลำบากตามไปด้วย คงต้องหาวิธีที่ดีที่สุด
และปลอดภัยที่สุด อาจจะถวายฏีกา ส่วนจะตัดสินใจอย่างไรนั้น ขอเก็บเป็นความลับ
ไว้ก่อน
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< กันยายน 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน