ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2552
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 1284 , 17:35:41 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คำถามจากเวทีโลกร้อน
PDP2007แผนผลิตไฟฟ้าให้ใคร

นับว่าคึกคักคับคั่ง สำหรับเวทีการเมืองเรื่องโลกร้อนกับโครงการพลังงาน
และอุตสาหกรรมของไทย ที่โรงเรียนปะทิววิทยา ตำบลบางขัน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552 มีโครงการเสริมสร้างจิตสำนึก
นิเวศวิทยา กลุ่มกรีนพีซ กลุ่มศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต เครือข่าย
องค์กรประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน อำเภอปะทิว
ร่วมเป็นเจ้าภาพ

งานนี้คึกคักด้วยจำนวนคนเข้าร่วมที่เดิมกำหนดไว้ 45 คน แต่พอถึงวันจริงมี
ผู้มาลงทะเบียนถึง 74 คน
รายการเริ่มตั้งแต่ 8.00 น. ดูพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
จากนั้นเวลา 10.00 น. เปิดฉากสัมมนาโดยนายธารา  บัวคำศรี จากกลุ่มกรีนพีซ
มาให้ความรู้เรื่องโลกร้อน สาเหตุ ผลกระทบ ทางออก และภาคพลังงานไทย

นายธารา บัวคำศรี บอกว่า ต้นเหตุของภาวะโลกร้อนมาจากอุตสาหกรรมหนัก
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นชั้นบรรยากาศ ทำให้ชั้นบรรยากาศหนาแน่น ประเทศ
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ อเมริกา รองลงมา คือ ยุโรป รัสเซีย
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน และประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตามลำดับ

ปี 2537 – 246 ภาคพลังงานของไทยปล่อยก๊าซ 120 ล้านตัน เนื่องจากขุดเจาะ
เอาก๊าซที่อยู่กลางทะเลขึ้นมาใช้ ขณที่ ภาคเกษตรก็ใช้สารเคมี สำหรับการตัดไม้
ทำลายป่าลดลง ส่วนปี 2538 ไทยปล่อยก๊าซ 225 ล้านตัน

อุตสาหกรรมเหล็กปล่อยก๊าซเป็นอันดับ 1 ของโลก อันดับ 2 เป็นพวกซีเมนต์
และปิโตรเคมี ส่วนไทยไม่มีข้อมูลการปล่อยก๊าซจากอุตสาหกรรมเหล็ก
ส่วนนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับซีเมนต์ ปล่อยก๊าซคาร์บอน 30% ปิโตรเคมี 25%
จากนั้นเป็นอุตสาหกรรมอาหาร

จากปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่ นายธารา บัวคำศรี ระบุว่า จำนวนเดือนที่มีอากาศร้อน
ในรอบปี จะเพิ่มขึ้นเป็น 5 เดือน จะมีอากาศเย็นเพียง 2 สัปดาห์ในรอบปี น้ำจะลดลง
ทุกวัน ฝนจะตกหนักแต่จำนวนวันฝนตกน้อยลง น้ำทะเลจะอุ่นขึ้น ลมมรสุมจะแรงขึ้
นทุกปี ทำให้เกิดพายุรุนแรง โดยเฉพาะมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ อีก 5 – 10 ปี
ข้างหน้า คลื่นจะแรงขึ้น เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการแบ่ง
ประเทศ

ประทศที่กำลังพัฒนาอย่างไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย มีพันธะที่ต้องรับผิดชอบ
ในสิ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วปล่อยก๊าซ เพราะอนุสัญญาเกียวโต กำหนดให้มีการ
ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ระหว่างประเทศอุตสาหกรรมกับประเทศต่างๆ

ตลาดคาร์บอนเครดิต กลายเป็นประเด็นเศรษฐศาสตร์ ทำให้เกิดแรงจูงใจในการลด
โลกร้อน ด้วยการการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เช่น ถ้ามีชาวบ้านปลูกป่า แล้วประเทศ
อุตสาหกรรมสนใจซื้อป่าแปลงนี้ เพื่อทดแทนกับการปล่อยก๊าซออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
ก็นำมาคำนวณว่า ป่าแปลงนั้นแลกกับการปล่อยก๊าซได้เท่าไหร่ ป่าแต่ละแปลงอย่างต่ำ
ต้องมีเนื้อที่ 625 ไร่ จึงจะเข้าตลาดคาร์บอนเครดิตได้

ตอนนี้มหาสมุทรแอนตาร์ติคในฤดูร้อน น้ำแข็งละลายเกือบหมดแล้ว ละลายไหล
ลงทะเล ทำให้ทะเลมีน้ำจืดมากขึ้น ที่น่ากลัวมาก คือ ปรากฎการณ์ก๊าซมีเทน
ถือเป็นก๊าซที่ร้ายแรงกว่าก๊าซชนิดอื่นๆ

ในอนาคต คนกรุงเทพฯ จะเดือดร้อนจากน้ำท่วมถนน ส่วนคนภูเก็ต พังงา กระบี่
อีก 30 ปีข้างหน้า จะมีการท่องเที่ยวที่มากขึ้นก็จริง แต่ต้องเจอกับภาวะขาดแคลนน้ำ
ส่วนภาคใต้ตอนล่างด้านอ่าวไทย จะประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง
เพราะคลื่นใหญ่และสูงขึ้น ข้อมูลทั้งหมดนี้จะปรากฏในเอกสาร แผนแม่บทรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2562 จัดทำโดยสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จากนั้นนายสันติ  โชคชัยชำนาญกิจ รับช่วงต่อบรรยายเรื่องแผนพีดีพี 2007 (แผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟ้า 2007) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะก๊าซเหล่านี้
มาจากฟอสซิล คือ น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซ พอสิ่งเหล่านี้ถูกนำขึ้นมาขึ้นมาใช้ มันก็ลอยขึ้นไป
อยู่ในบนชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

จึงไม่แปลกที่นายสันติ โชคชัยชำนาญกิจ จะบอกว่า ถ้าจะลดภาวะโลกร้อน ต้องหยุดการ
ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ตอนนี้มีกลไกรณรงค์ว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาด
นิวเคลียร์ปล่อยก๊าซเท่าไหร่ ยังเป็นคำถาม นี่คือปัญหาซ้อนปัญหา เรากำลังต่อสู้กับ
การพัฒนาที่กำลังทำลายการทำกินของชาวบ้าน

พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในแผนพีดีพี 2007 มีประมาณ 30 โรง โรงไฟฟ้าถ่านหิน 4 โรง
ก๊าซธรรมชาติ 22 โรง นิวเคลียร์ 4 โรง มีกำลังการผลิต 25,000 เมกะวัตต์ โดย
เริ่มจากคาดการณ์ว่า ในอนาคตจะใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ ที่ผ่านมาคาดการณ์เกินจริง
สร้างโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นที่จะใช้ ขั้นตอนต่อไปก็จัดหากำลังผลิต

จากตัวเลข 10 ปี ระหว่างปี 2541 – 2551 มีการใช้ไฟฟ้า 3,900 เมกะวัตต์ ลงทุน
เมกะวัตต์ละ 4 ล้านบาท ขณะที่มีตัวเลขแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการผลิต
ไฟฟ้าสะอาดของประเทศมีสูงถึง 56,040 เมกะวัตต์ เรามีทางเลือกแต่ไม่เลือก
สำหรับภาคใต้ตามแผนพีดีพี ในปี 2564 จะมีโรงไฟฟ้าถึง 9,323 เมกะวัตต์
มากกว่าตัวเลขคาดการณ์การใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ 4,920 เมกะวัตต์

คำถามก็คือ ไฟฟ้าจำนวนนี้ผลิตให้ใคร?

ล้อมกรอบ
แนวทางการแก้ไขปัญหาโลกร้อนภาคประชาชน
1. ยุติแผนพัฒนาภาคใต้ และต้องมีการทบทวนแผนโดยการใช้ฐานทรัพยากรเดิม
ของชุมชนโดยมองในเรื่องเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

2. ทบทวนแผน พีดีพี ๒๐๐๗  เพราะในแผนนี้ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโลกร้อน
โดยนำ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เข้ามาผลิตไฟฟ้า

3. ยกเลิกอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์

4. ยกเลิกการใช้งบประมาณในการศึกษาเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอนไดออกไซต์ แต่ควร
จะนำงบประมาณมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน

5. จัดเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาวะโลกร้อนกับพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับทำ CD แจกชาวบ้าน

6. เปิดเวทีสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกี่ยวข้องทางการเมือง และให้ความรู้กับชาวบ้านนำไป
ต่อสู้กับนโยบายภาครัฐ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< ตุลาคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน