ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2552
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 1532 , 19:29:12 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เปิดใจ‘บุญฤทธิ์ ภิรมย์’
แกนนำยึดสวนปาล์มรุกที่รัฐ 

“บุญฤทธิ์ ภิรมย์” แกนนำ “สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้” ที่ออกมาเคลื่อนไหวแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรในภาคใต้มายาวนาน และเป็นหนึ่งในแกนนำ
หลายๆ คน ที่เข้าตรวจสอบการใช้ที่ดินของบริษัทสวนปาล์มยักษ์ใหญ่ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จนพบว่า มีที่ดินจำนวนมากที่ทางบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญ่เป็นของชาว
ต่างชาติ เข้าครอบครองโดยบุกรุกที่ดินของรัฐ หรือพื้นที่ป่าไม้ถาวร
 
อันนำมาสู่การบุกยึดสวนปาล์ม สร้างชุมชนนำที่ดินมาปฏิรูปให้กับเกษตรกร
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เผชิญหน้าถึงขั้นปะทะกันรุนแรง ระหว่างชาวบ้านกับ
บริษัทฯ หลายระลอกในรอบหลายปีมานี้
 
สภาพการณ์ในพื้นที่วันนี้เป็นอย่างไร ต่อไปนี้เป็นคำให้การผ่านสื่อจาก
“บุญฤทธิ์ ภิรมย์”
..........................................................

ล่าสุด มีเหตุการณ์เผชิญหน้าเกิดขึ้นที่ชุมชนสันติพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางสวรรค์
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ครั้ง
ครั้งแรก วันที่ 17 สิงหาคม 2552 เจ้าหน้าที่บังคับคดีเข้ามาที่ชุมชน ทางชุมชนบอกไปว่า
ที่ตั้งของชุมชนไม่ได้อยู่ในพื้นที่นส. 3 ตามที่บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
(มหาชน) กล่าวอ้าง แต่เจ้าหน้าที่บังคับคดีไม่รับฟัง ปิดหมายบังคับคดีจนได้

วันที่ 3 กันยายน 2552 ตำรวจประมาณ 60 คน พร้อมเจ้าหน้าที่บังคับคดี ทนายความ
และผู้จัดการบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) พยายามจะเข้าไป
ขับไล่ชาวบ้านออกจากชุมชนสันติพัฒนา ที่มีอยู่ 101 ครอบครัวให้ได้ พวกเราเลยเอา
แผนที่ที่ใช้อ้างตามคำฟ้องมากางดู จนเจ้าหน้าที่บังคับคดียอมรับว่า คลาดเคลื่อนจาก
ตำแหน่งในเอกสารที่ฟ้อง ไม่สามารถสั่งให้พวกเรารื้อถอนทรัพย์สินออกจากชุมชนได้
จากนั้นก็ทำข้อตกลงร่วมกัน ลงชื่อรับทราบการออกปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจและเจ้าหน้าที่
บังคับคดี ระหว่างที่เจรจานายสมคิด รองรัตน์ ผู้จัดการบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
จำกัด (มหาชน) ได้ระดมคนงานทั้งไทยและพม่าร่วมพันคน นำเครื่องจักรกลเข้ามา
เตรียมพร้อมจะไถทำลายทรัพย์สิน

สมาชิกของชุมชนเลยขอร้องตำรวจว่า ถ้าหากพลพรรคของบริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ยังรวมตัวกันอยู่ที่นี่ ขอให้ตำรวจอยู่ต่อ ตำรวจต้อง
ขอร้องให้ ผู้จัดการบริษัทฯ นำคนของบริษัทฯ กลับ

จากนั้น ชุมชนสันติพัฒนาได้ทำหนังสือถึงสำนักงานบังคับคดี ขอให้เจ้าหน้าที่บังคับ
คดี พิจารณาการออกมาบังคับคดีให้รอบคอบ พร้อมกับมอบหมายให้ทนายความทำ
คำร้องถึงศาลด้วย

วันที่ 8 กันยายน 2552 ศาลได้เรียกเจ้าหน้าที่บังคับคดีไปสอบปากคำ เจ้าหน้าที่
บังคับคดียืนยันว่า เกิดความลังเล เพราะดูเอกสารแล้ว ตำแหน่งแปลงที่ดินอาจจะ
คลาดเคลื่อน ศาลรับฟังสั่งให้เจ้าหน้าที่บังคับคดีพิจารณาให้ดี เพราะถ้าคลาดเคลื่อน
ชุมชนมีสิทธิ์ฟ้องเจ้าหน้าที่บังคับคดีได้ นั่นคือ สิ่งที่ศาลพูดหน้าบัลลังก์ แต่ศาลก็ไม่ยอม
ยกเลิกคำสั่งบังคับคดี

ตอนนี้ ที่ดินของรัฐที่ชาวบ้านเข้าไปยึดกลับมาจากนายทุน มี 4 แปลงใหญ่ อยู่ใน
อำเภอชัยบุรี 3 แปลง อำเภอพระแสง 1 แปลง นายทุนส่วนใหญ่ที่เข้ามายึดครอง
เป็นคนต่างชาติ เป็นบริษัทขนาดใหญ่

ในส่วนของอำเภอพระแสง คือ ชุมชนสันติพัฒนา เป็นของบริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 1,400 กว่าไร่ จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทฯ
ถือครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ อ้างว่าซื้อที่ดินมาจากชาวบ้าน

อีกสามแปลงที่อำเภอชัยบุรี คือ บ้านไทรงาม ประกอบด้วยสามชุมชนย่อยในหนึ่ง
แปลงใหญ่  ที่บ้านคลองไทรอีกหนึ่งแปลง มีหนึ่งชุมชน และที่บ้านน้ำแดงพัฒนา
หนึ่งแปลง มีหนึ่งชุมชนแปลงใหญ่ที่สุด คือ แปลงบ้านไทรงาม ประกอบด้วยสาม
ชุมชนในหนึ่งแปลงใหญ่ เป็นที่ดินที่บริษัทชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด บุกรุกที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตอนนี้กำลังเจรจาเรื่องค่าชดเชยต้นปาล์ม จากเดิมที่เคยยอมรับร่วมกันว่า ที่ดินที่
บริษัท ชัยบุรีปาล์มทอง จำกัดบุกรุกรวม 7,500 ไร่ แต่พอจะมีการชดเชยค่าต้นปาล์ม
ที่ดินก็ผุดขึ้นมาเป็น 9,500 กว่าไร่ มีการยืนยันในที่ประชุมว่า ปาล์มมีอยู่ 2 รุ่น คือ
รุ่น 20 ปี และรุ่น 14 ปี จำนวนตรงนี้ไม่ชัดเจน

ในการประชุมอนุกรรมการฯ ในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 2 ครั้ง ทางฝ่ายวิชา
การเกษตรสรุปว่า ค่าใช้จ่ายจริงในการปลูกปาล์มประมาณ 9,000 กว่าบาทต่อไร่
แต่ควรจ่ายให้ครึ่งเดียว เนื่องจากบริษัทเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วระยะหนึ่ง

ทางคณะอนุกรรมการ ฯ จึงได้มอบหมายให้คณะทำงานลงมาเจรจา ตามคำวินิจฉัย
ของฝ่ายวิชาการเกษตร ปรากฏว่าผู้ประกอบการไม่ยอมรับ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมอนุกรรมการฯ สรุปว่า จะจ่ายให้ผู้
ประกอบการอัตราเดียว คือ ไร่ละ 5,000 บาท นับตามจำนวนต้นปาล์มที่เหลือจริง
ใช้เกณฑ์อายุการเก็บเกี่ยว 25 ปี ตามที่กรมวิชาการเกษตรวินิจฉัย

ต่อมา มีการประชุมที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 มีเกษตร
จังหวัด เป็นประธาน ผู้ประกอบการยังยืนยันข้อเสนอเดิม คือ ขอไร่ละหมื่นบาทต่อปี
คิดอายุต้นปาล์มสามสิบปี ข้อสรุปของที่ประชุม กับข้อเรียกร้องของบริษัทฯ แตกต่าง
มากเกินไป จึงยังตกลงกันไม่ได้

บริษัท ชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด จึงขอให้เชิญตัวแทนบริษัทฯ  เข้าร่วมประชุมกับ
อนุกรรมการฯ ในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งต่อไปด้วย
เพราะต้องการจะนำเสนอความต้องการของบริษัทฯ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์โดยตรง ยังไม่ทราบว่า ประธานคณะอนุกรรมการฯ จะอนุญาต
ให้ตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมหรือไม่

สำหรับแปลงของบริษัท ชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรง ถึงขั้นมี
ชาวบ้านถูกยิงเสียชีวิตมาแล้ว

ส่วนแปลงที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงอีกแปลง คือ แปลงบ้านคลองไทร เป็นที่ดินของบริษัท
จิวกังจุ้ยพัฒนา จำกัด ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ได้นำรถไถเข้าทำลาย
บ้านชาวบ้าน 60 หลัง อาคารที่ประชุม 1 หลัง จากนั้น ไม่กี่วันต่อมามีการเผาบ้านอีก
หนึ่งหลัง ก่อนหน้านี้ เคยมีการยิงกันด้วย แต่ไม่มีคนตายแค่ได้รับบาดเจ็บ

คราวนี้ บริษัทฯ สนธิกำลังกับผู้นำท้องถิ่น คือ กำนันนำกำลังชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน พร้อมอาวุธที่อำเภอมอบให้มาดูแลความสงบของหมู่บ้าน เข้ามาข่มขู่ชาวบ้าน
วันที่เกิดเหตุการณ์ชาวบ้านไปแจ้งความ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชัยบุรีไม่รับ
แจ้งความ
วันถัดมาทางชาวบ้านขอให้ทนายความ ไปเป็นพี่เลี้ยง พอตำรวจเห็นทนายความ
มาด้วย เลยยอมรับแจ้งความ แต่จนถึงวันนี้ ยังไม่มีอะไรคืบหน้า

อันที่จริงที่ดินแปลงนี้ บริษัท จิวกังจุ้ยพัฒนา จำกัด แพ้คดีศาลชั้นต้นไปแล้ว
โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นโจทก์ฟ้องบริษัทฯ บุกรุกที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตอนนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ของบริษัทฯ

แปลงที่ชาวบ้านเข้าไปอาศัยนานที่สุด คือ แปลงชุมชนสันติพัฒนา ที่บริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) รุกที่ดินของรัฐ อีกไม่กี่วันจะครบ
2 ปีแล้ว

ตอนที่เราเข้าไปอยู่ ชาวบ้านอ้างผลการตรวจสอบในระดับอำเภอ ตามคำสั่งของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สรุปจากการอ่านแผนที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดิน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่าที่ดินที่บริษัทฯ ถือครอง มีอยู่ 3 ลักษณะ

ลักษณะแรก อยู่ด้านล่างของเขตป่าไม้ถาวรมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ส่วนนี้ชุมชนไม่
เคยเข้าไปแตะต้อง ลักษณะที่สอง อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ลักษณะที่สาม อยู่ในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรม ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จากนั้นชาวบ้านได้ทำหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้ลงมาดูแลเรื่องการใช้ที่ดิน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในที่สุดสำนักงานตรวจการแผ่นดิน รัฐสภา วินิจฉัยสอดคล้อง
กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า ถึงแม้ที่ดินแปลงนี้จะมีเอกสารสิทธิ์
แต่จากการตรวจสอบพบว่า อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้ถือว่าเอกสารสิทธิเหล่านั้นเป็นโมฆะ พร้อมกับเสนอให้ตรวจสอบการได้มาของ
เอกสารสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน แต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ

กระทั่ง วันที่ 28 กันยายน 2550 ชาวบ้านรอให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เข้ามาดำเนินการไม่ไหว เพราะไม่มีอะไรคืบหน้า เลยเข้าไปตั้งชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ไม่ได้เข้าไปทำอะไรในที่ดินของบริษัทฯ ในส่วนที่มีเอกสารสิทธิ์ 
เราเข้าไปอยู่ 15 เดือน บริษัทฯ ถึงได้ฟ้อง ในช่วงเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นพรรคประชาธิปัตย์

ชาวบ้านที่เข้ามาอยู่ในชุมชนสันติพัฒนา เป็นเกษตรกร 100 % ไม่มีหาบเร่แผงลอย
หรือพ่อค้าวานิช เดิมทีเป็นคนในพื้นที่ 95% แต่วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

เราพยายามขอเป็นพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชน หากไม่ได้เป็นพื้นที่นำร่อง พวกเราก็ไม่ถึง
กับผิดหวัง คำว่าโฉนดชุมชนมาหลังกฎระเบียบของชุมชนที่เราตั้งกันขึ้นมาเอง ตอนนั้น
เราไม่มีคำว่าโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ เราใช้คำว่ากฎระเบียบของชุมชนในการใช้ที่ดิน
และการบริหารจัดการบุคคล เราทำกันตั้งแต่เข้าไปอยู่เดือนแรก เป็นกฎระเบียบที่ทุกคน
ในชุมชนต้องปฏิบัติ

ตอนนี้ขอเพียงแค่ว่า เมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน เพื่อความ
เป็นธรรม ขอให้ทำเป็นนโยบายที่ชัดเจน จะดำเนินการด้วยวิธีใดก็ได้ ที่ไม่ทำให้เกิดความ
แตกแยก หรือความรุนแรงในสังคม แม้แต่เรื่องรัฐจะให้ชดเชยค่าต้นปาล์มกับบริษัทฯ
เราก็รับได้
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สมดุล วันที่ : 06/11/2009 เวลา : 10.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/retailshop

ร่วมช่วยกัน ปลดหนี้เกษตรกร 8 แสนล้านบาท กับนวัตกรรมล้ำสมัย Atomic Biotech ร่วมกับระบบ อี-คอมเมิร์ซ ของบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ เชิญที่ http://www.ainews1.com

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< ตุลาคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน