ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2552
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 1033 , 11:36:15 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

>> สัมภาษณ์                                                                                                       

ต่ายูเด็น บารา
‘ถ้าเขามาเอาเราก็ไม่มีที่อยู่’

รวยริน เพ็ชรสลับแก้ว : ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

แนวท่อ – แนวท่อส่งน้ำมันจากบ้านปากบาง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ไปยัง
ตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลวัดขนุน ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

****************************************************************************************
ขณะที่โครงการสะพานเศรษฐกิจ หรือแลนด์บริดจ์สงขลา – สตูล เชื่อมฝั่งทะเล
อันดามันกับอ่าวไทย อันประกอบด้วย ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 ตำบลนาทับ
เชื่อมกับท่าเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล, รถไฟรางคู่จากบ้านควนมีด อำเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลาเชื่อมกับปากบารา จังหวัดสตูล ถนนไฮเวย์จากบ้านนาทับ
จังหวัดสงขลา เชื่อมปากบารา จังหวัดสตูล และท่อขนส่งน้ำมันจากบ้านปากบาง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล เชื่อมกับอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กำลังคืบหน้า
ไปอย่างรวดเร็วสำหรับท่อส่งน้ำมันนั้น กำหนดจะสร้างคลังน้ำมันรองรับ ที่บ้าน
ปากบาง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 5,000 ไร่ และที่ตำบลปากรอ ตำบล
ป่าขาด ตำบลวัดขนุน ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา อีก 10,000 ไร่
ทว่า ดูเหมือนชาวบ้านในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง น้อยคนนักที่จะทราบรายละเอียดของแต่
ละโครงการ ที่จะเกิดขึ้นมาภายหลังการสร้างท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งทะเลอันดามันและ
ฝั่งทะเลอ่าวไทย

คำสัมภาษณ์ต่ายูเด็น บารา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านปากบาง ตำบลละงู อำเภอละงู
จังหวัดสตูล นับเป็นบทสะท้อนถึงความไม่ใส่ใจผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการชนิดชัดเจนยิ่ง

*************************************************************************************

พอมีข่าวออกไปว่าเขาจะสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา ก็มีคนเข้ามาตระเวนหาซื้อ
ที่ดิน สดๆร้อนๆ ก็เข้ามาหาที่ดินอยู่สามสี่ราย

ทางอำเภอก็เรียกประชุม แต่ก็ไม่เคยบอกเรื่องจะสร้างคลังน้ำมันที่นี่เลย ผมไป
ประชุมประจำเดือน ไม่เคยมีใครแจ้งเรื่องนี้ต่อที่ประชุม ถ้าเขาพูดเรื่องนี้บอกว่า
มีโครงการนี้ ต้องเอาที่ดินที่นี่ 5,000 ไร่ ผมเป็นคนหนึ่งล่ะที่คัดค้าน เพราะ
ชาวบ้านไม่มีที่อยู่

เคยมีการประชุมเรื่องท่าเรือน้ำลึกปากบาราที่องค์การบริหารส่วนตำบลละงูมา
แล้วครั้งหนึ่ง แต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ที่ว่า จะเอาที่ดินห้าพันไร่ไปสร้างคลังน้ำมัน

ดูจากเอกสารประกอบการประชุม ที่จังหวัดสงขลา เรื่องท่อส่งน้ำมัน ที่จะมี
การตั้งคลังน้ำมันที่ปากบาง เขาประชุมกันเป็นปีแล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหน
เข้ามาบอกชาวบ้าน ที่ดินตรงนี้ในหมู่ที่ 2 บ้านปากบาง มีทั้งหมดประมาณ 2,000
กว่าไร่ ถ้าเขาเอาตรงนี้ที่ดินที่เขาต้องการไม่พอแน่นอน ต้องเอาไปจนถึงหมู่ที่ 1
คนแถวนี้ไม่มีที่อยู่แน่ๆ

ถ้าเขาจะสร้างคลังน้ำมัน จะเอาที่ดินของเราไป ก็ต้องมาคุยกันก่อน ถ้าผมประกาศ
นัดคุยกันเรื่องนี้ รับรองชาวบ้านไปกระชุมกันทุกคน เพราะเขาเดือดร้อนหมด
หมู่อื่นไม่รู้ แต่หมู่ที่ 2 บ้านปากบาง ผมไม่ยอมเด็ดขาด จะให้ลูกบ้านไปอยู่กันที่ไหน

ถ้าถึงคราวต้องฆ่าก็ต้องฆ่ากัน เรื่องความเจริญชาวบ้านก็อยากได้ แต่จะมารังควาญ
ชาวบ้านแบบนี้ไม่ได้ ถ้าเป็นที่ของรัฐไม่มีชาวบ้านอยู่อาศัยเอาไปเลย เพราะชาวบ้าน
ไม่เดือดร้อน จะมาเวนคืนที่ดินที่อยู่อาศัยของชาวบ้านไม่ได้ รัฐบาลต้องช่วยเหลือ
ชาวบ้าน นี่อะไรอยู่ๆ จะมาเอาที่ดินชาวบ้าน ทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง

ถ้ามีการประชุมเรื่องนี้เมื่อไหร่ เราต้องคุยกัน ต้องดูว่าเขาว่ายังไงบ้าง แล้วเราค่อย  

ขับเคลื่อนเอาที่ดินถึง 5,000 ไร่ คิดดูชาวบ้านที่นี่เท่าไหร่ 4 – 5 พันคนเหมือนกัน
เฉพาะหมู่ที่ 2 ประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งพันกว่าคน รวมทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็เกือบ
4 - 5 พันคน

ตอนนี้ ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ก็ไม่รู้ ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ก็ไม่รู้ เพิ่งมารู้เอาวันนี้ทั้งนั้น หมู่ที่ 1
บ้านหัวหิน, ท่าชะมวง หมู่ที่ 2 ปากบาง แล้วถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นที่นี่ รับรองได้เลยว่า
แผ่นดินนี้ลุกเป็นไฟ

เวลาชาวบ้านเดือดร้อน ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ทำกินมักจะเป็นที่สวน พี่น้องที่นี่ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพประมง ถ้าเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นก็ลำบาก ยิ่งถ้าที่ดินที่รัฐจัดให้ไม่ได้
อยู่ติดทะเล พอให้ชาวบ้านออกไปประกอบอาชีพได้  จะยิ่งลำบากเดือดร้อนกันไปใหญ่
เพราะคนทำสวนมีน้อยมาก บางคนซื้อข้าวสารวันละหนึ่งกิโลกรัม เพราะไม่มีที่ดินทำนา
สถานที่ที่ชาวบ้านสร้างบ้านอยู่ตอนนนี้ ก็เป็นที่ดินราชพัสดุ ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านมา 4
สมัยแล้ว เลือกทุกทีได้ทุกที ผมไม่ยอมให้ใครมารุกรานลูกบ้านผม แต่ถ้าเป็นเรื่อง
ถูกต้องเข้ามาเลย ผมยินดีต้อนรับ

ขนาดแค่สร้างค่ายลูกเสือ 72 ไร่ ก็ทะเลาะกันเกือบตาย เพราะชาวบ้านอยู่อาศัยและ
ทำมาหากินอยู่ตรงนี้ทั้งนั้น ใช้พื้นที่บริเวณนี้ตากปลากะตัก ผมต้องเป็นคนกลางคุย
กับพี่น้อง ยอมแบ่งซีกหนึ่งให้รัฐสร้างค่ายลูกเสือ ส่วนอีกซีกให้ชาวบ้านอยู่อาศัย

นี่จะเข้ามาเอาที่ดินทั้งหมดของชาวบ้าน แค่ขอแบ่งไปนิดหนึ่ง ชาวบ้านก็จะฆ่ากันตาย
ลองคิดดูแล้วกันว่า ถ้าคลังน้ำมันเข้าจริง จะเกิดอะไรขึ้น

ค่ายลูกเสือที่เห็นอยู่ เพิ่งเข้ามายังไม่ทันถึงปีเลย ที่บริเวณนี้รวมทั้งที่ที่ชาวบ้านอยู่อาศัย
เป็นที่ราชพัสดุทั้งหมด เขาจะเข้ามาเอาที่ของชาวบ้าน ผมว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้
ตอนที่เขาประชุม เขาไม่ได้เชิญชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ไปเลย เขาคุยกันเอาเอง
ตกลงกันเอาเอง ผมไม่รู้ว่ามีใครที่ไหนไปประชุมกันมาบ้าง แต่ชาวบ้านที่จะเดือดร้อน
ไม่รู้เรื่องอะไรเลย

ผมไม่รู้ว่าหมู่บ้านนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ตอนนี้ผมอายุ 60 ปีแล้ว ตั้งแต่จำความได้เรา
ก็อยู่ที่นี่แล้ว คนที่เข้ามาอยู่ในที่ราชพัสดุเป็นคนที่ไม่มีที่ดินอาศัย คนที่ได้อยู่ที่นี่ ตอนนี้
ก็ไม่ได้เช่า โรงเรียนบ้านปากบางอนุญาตให้อยู่ แต่ก่อนอยู่กันริมทะเล น้ำเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
ที่ดินจมหายลงไปในทะเล ชาวบ้านเลยต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้

หมู่บ้านดั้งเดิม น่าจะมีอายุเกินร้อยปี ที่ราชพัสดุก็มีมานานแล้ว คนแก่ๆ เขาจัดสรรไว้ เพื่อ
เป็นที่ใช้สอยเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ เพราะตอนนั้นไม่มีชาวบ้านอยู่ในนี้เลย แต่มา
สมัยนี้คนเพิ่มขึ้น จำนวนคนมากกว่าปริมาณที่ดิน ก็เลยขยับขยายกันมาฝั่งนี้

ผมงงตรงที่เขาบอกว่า ชาวบ้านยินยอมให้สร้าง ทั้งๆ ที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องสักคน ไม่รู้ว่า
เขาเขียนลงไปได้อย่างไร ผมก็อยากทราบเหมือนกันว่า ชาวบ้านสองคนที่เข้าร่วมประชุม
เป็นใคร

คราวที่เขามาประชุมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลละงู เขาไม่ได้แจ้งว่าจะเอาที่ 5,000 ไร่
ของชาวบ้านไปสร้างคลังน้ำมัน พูดแต่เรื่องจะสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ปากบารา
ในการประชุมคราวนั้น เขาไม่ได้พูดว่าจะช่วยเหลือพี่น้องชาวประมง ที่ทำมาหากินอยู่ใน
อ่าวปากบาราอย่างไร

ถ้าทำกันแบบนี้ ต่อไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหา ต้องรวมจังหวัดสตูลเข้าไปด้วย
เพราะปัญหาชาวบ้านถูกรังแก ลุกลามจนถึงจังหวัดสตูลแล้ว

ไม่รู้จะเอาอะไรกันนักหนา ที่ดินแถวนี้ขนาดจะหามาปลูกผักบุ้งยังหาไม่ได้เลย ชาวบ้าน
แค่เข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น พอใครมีลูกมีหลานเพิ่มขึ้น ก็ต้องขยายบ้าน เฉพาะพื้นที่
ตรงนี้ที่ต่อสู้กับค่ายลูกเสือมีประมาณ 40 ครัวเรือน รวมแล้วกว่า 200 ชีวิต พวกเขาต้อง
อยู่ตรงนี้ ไปไหนไม่ได้ คนที่นี่ทำวันนี้เพื่อกินพรุ่งนี้เท่านั้น จะให้ไปซื้อที่ซื้อทางที่อื่น
สร้างบ้าน ทำสวน เขาไม่มีเงิน

ชาวประมงส่วนใหญ่ทำแบบรับจ้าง เพราะไม่มีอุปกรณ์ทำมาหากิน คนที่มีเรือใหญ่อาจจะ
ออกไปไกลหน่อย ไปจนถึงเกาะลังกาวี ของมาเลเซีย คนที่ไม่มีอุปกรณ์ก็รับจ้างออกทะเล
กับเรือใหญ่ คนที่มีเรือขนาดเล็กๆ ก็หากินกันอยู่ใกล้ชายฝั่ง พอได้หาปูหาปลาหากินกันอยู่
แบบนี้ นี่แหละชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตของคนที่นี่เป็นอยู่แบบนี้แหละ

ที่นี่มีมัสยิดสองหลัง โรงเรียนสองโรง กุโบร์สองแห่ง มีสุสานของคนไทยพุทธด้วย ถ้าคลัง
น้ำมันเข้ามา สถานที่เหล่านี้คงถูกทำลายหมด ถึงยังไงผมก็ไม่ให้เขาทำแบบนี้ ปล่อยให้
เขาทำแบบนี้ได้ก็บ้าแล้ว

รัฐมารุกรานไล่ที่ชาวบ้านได้ยังไง เวลาประชุมไปประชุมกันที่สงขลา แต่จะมาเอาที่ดินที่
จังหวัดสตูล มันไม่ใช่เรื่อง คนสงขลาจะรู้เรื่องคนที่นี่ได้อย่างไร ต้องเรียกคนในพื้นที่ไป
คุยกันก่อน ก่อนจะไปเชิญคนนอกมาประชุม อย่างน้อยๆ มาจัดประชุมที่อำเภอก็ยังดี
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 11.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

จะพิสูจน์อีกครั้ง..
ประชาธิปัตย์ ทำงานเป็นไหม?

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< พฤศจิกายน 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน