ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 2240 , 11:27:29 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

>> เต้นรำในมรสุม

สำรวจโลก : ชวนเที่ยวบ้านในไร่แล้วไปเจ้ยเคย
สุจารี  ไชยบุญ  
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

การสำรวจโลกในครั้งนี้จะออกจากทะเลอ่าวพังงาเข้าสู่ทะเลอันดามัน...ทะเลที่มีสี
ของน้ำทะเลเป็นสีเดียวกับท้องฟ้า

ฉันได้รับคำเชิญชวนจากเพื่อนหนุ่มให้เดินทางไปเที่ยวบ้านในไร่หลายครั้ง ฉันเองที่
ผลัดผ่อนและอิดออดไม่ยอมรับคำชวนนั้นเสียที

สิ่งที่ฉันทำให้ฉันตัดสินใจตอบรับคำเชิญในทันทีก็คือ “เคยขึ้นแล้ว...ไปเจ้ยเคยกันเถอะ”
ยามสายของวันที่แดดร่ม ลมแรง ฉันได้รับข่าวจากเพื่อนหนุ่มว่า กุ้งเคยฝั่งทะเลอันดามัน
เดินทางมาถึงชายฝั่งแล้ว ชาวประมงแถวๆ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงาออกไปเจ้ยเคยกันทุกวัน
และต้องเดินทางไปบ้านในไร่วันนี้! ไม่เช่นนั้นจะต้องรอไปถึงปีหน้า...แน่นอน! ฉันยอม
พลาดช่วงเวลาๆ ดีอย่างนี้

หมู่บ้านในไร่  หมู่ที่  7  ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่ง
ทะเลอันดามันและได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยสึนามิทั้งชุมชน ชาวบ้านโดยส
่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เช่น อวนปลา อวนหมึก อวนลอยกุ้ง 3 ชั้น อวนปู
หรือการเจ้ยเคย และรับจ้างทั่วไป เช่น การติดตายาง

ฉันเดินทางถึงบ้านในไร่เมื่อเข็มสั้นตรงกับเลขสองและกระโดดขึ้นเรือประมงท้องแบน
ลำเล็กทันทีเพื่อออกไปตามหา บังดุก หรือ นายบัณฑิต  หลีบำรุง ผู้ที่จะนำทางไปสู่การ
“เจ้ยเคย”

ลมแรงทำให้คลื่นกระทบกับเรือโคลงเคลงไปมา...น่ากลัวมิใช่น้อย ฉันหลงรักทะเล
อันดามันตั้งแต่แรกพบก็จริงอยู่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทะเลอันดามันจะติดบ่วงรัก
ของฉันด้วย

คำกล่าวที่ว่า “คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล” ฉันเพิ่งจะเข้าใจวันนี้นี่เอง

ครั้งแรกที่ฉันได้ยินคำว่า “เจ้ยเคย” ยอมรับว่างง และไม่เข้าใจคืออะไร แต่พอจะเดาได้ว่า
ต้องเกี่ยวข้องกับกุ้งเคยแน่ๆ

“เจ้ย เป็นภาษาใต้แปลว่า การตัก ช้อน ดังนั้นการเจ้ยเคยก็คือการช้อนกุ้งเคย”
นายอนันต์  เขื่อนหมั้น หรือ ใครๆ มักจะเรียกว่า “โกอ๊อด” ขยายความไขข้อข้องใจทำ
ให้ฉันถึงบางอ้อในทันที และโกอ๊อดเล่าให้ฟังถึงเครื่องมือการเจ้ยเคยว่า “การเจ้ยเคยจะ
มีเครื่องมือคือมีคันไม้ไผ่ 1 คู่ ความยาวประมาณ 7 เมตร และเย็บถุงอวนเข้ากับคันไม้ไผ่
ไว้ด้านหน้าของเรือประกอบกับเครื่องยนต์ ใช้เรือท้องแบน เป็นเรือลำเล็ก ถ้าดูลักษณะ
ภายนอกจะคล้ายเรืออวนรุนลำเล็ก แต่คันรุนที่จะรุนกุ้งเคยจมน้ำทะเลเพียง 3-4 เมตร
เพราะกุ้งเคยจะอยู่รวมตัวเป็นฝูงบริเวณผิวน้ำ น้ำทะเลลึก ประมาณ 6 - 8 เมตร ฉะนั้นคัน
ไม้ไผ่จะไม่จมลงไปรุนถึงพื้นทราย”

จริงอยู่ที่เครื่องมือการเจ้ยเคยมีลักษณะเหมือนอวนรุน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำลายทรัพยากร
ชายฝั่งและผิดกฎหมายตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฉันเห็นบังดุกกำลังเจ้ยเคยบริเวณสะพานนาใต้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านติดกับบ้านในไร่ หันไปทาง
ไหนมีแต่ชาวประมงกำลังเจ้ยเคย ที่นับได้ในวันนี้ประมาณ 10 กว่าลำ

“เคย (กุ้งเคย) จะขึ้นในช่วงนี้ของทุกปี ครั้งละประมาณไม่เกิน 10 วัน พวกเราก็จะมาเจ้ยเคย
บริเวณนี้ใกล้ๆ ฝั่ง พอเคยหมดก็ต้องรอปีหน้า ปีนี้บ้านในไร่มีเรือเจ้ยเคยประมาณ 20 ลำ ปีนี้
เคยขึ้นเยอะ มีหลายคนมาเจ้ยเคย ออกไปเจ้ยแป๊ปเดียวก็ได้เคยแล้ว ลงทุนซื้ออวน 1,500
บาท” บังดุกเล่าสถานการณ์การเจ้ยเคยปีนี้ และแจกแจงความแตกต่างระหว่างเรืออวนรุน
และเรือเจ้ยเคยให้ฟังงว่า

“การเจ้ยเคยมีความแตกต่างจากเรืออวนรุนตรงที่คันไม้ไผ่บนเรือท้องแบนทำการช้อนตัก
เฉพาะฝูงกุ้งเคยเท่านั้น และคันไม้ไผ่ก็ไม่ลงไปดันและรุนถึงพื้นทราย ส่วนเรืออวนรุนนั้นมี
คันไม้ไผ่ที่ลงไปสัมผัสถึงหน้าดินทำการผลักและดันไปข้างหน้าจะทำการกวาดต้อนสัตว์น้ำ
วัยอ่อนที่อาศัยอยู่หน้าดินเข้าไปในถุงอวน”

กุ้งเคยทางฝั่งทะเลอันดามันจะขึ้นเป็นฝูงให้ชาวประมงทำการเจ้ยหรือช้อนตักได้ในระหว่าง
เดือน ตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ครั้งละประมาณ 10 วัน 

จากที่เคยอ่านงานวิจัยเรื่องเรืออวนรุนพบว่าสัตว์น้ำที่ได้จากอวนรุนเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
ที่ยังไม่โตเต็มวัย แต่ต้องอีกนำมาขายเป็นปลาเป็ดปลาไก่ในกิโลกรัมละไม่กี่สิบบาท
อีกทั้งยังทำลายหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สำคัญ
ของทรัพยากรชายฝั่ง และที่สำคัญอาหารของพะยูน

 

กุ้งเคยจัดเป็นครัสเตเชียนขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายกุ้ง จะดำรงชีวิตอยู่ใกล้ผิวทะเลโดยไม่
จมลงไป ซึ่งอาจจะอยู่ในน้ำลึกประมาณหน้าแข้งถึงระดับหน้าอก มีเปลือกบางและนิ่ม
อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงตามชายทะเลและลำคลองบริเวณป่าชายเลน ในแถบขั้วโลกใต้จะ
เป็นแพลงก์ตอนที่มีขนาดใหญ่มันจะเป็นอาหารที่สำคัญของปลาวาฬ ส่วนในอ่าวไทยเป็น
แพลงก์ตอนที่มีขนาดเล็กอยู่ตามชายฝั่ง ในนากุ้งและบ่อปลา สำหรับคนไทยกุ้งเคยเป็น
สัตว์เศรษฐกิจซึ่งได้จากธรรมชาติ ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ใช้กุ้งเคยทำกะปิหรือกุ้งแห้ง

ถ้าวันนั้นฉันไม่ไปเห็นกับตาตัวเองว่าการเจ้ยเคยได้แต่กุ้งเคย ก็คงไม่เข้าใจ และถ้าเห็น
เรือท้องแบนของชาวบ้านจอดเทียบท่าโดยประกอบเครื่องมือเจ้ยเคยไว้บนเรือก็คงเข้า
ใจว่า นั่นคือเรืออวนรุนลำเล็ก

บังดุกเล่าให้ฟังต่อว่า “เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมานี้ พวกเราเดินทางไปยื่นหนังสือถึง
ผู้ว่าฯ พังงา บอกให้ทางจังหวัดและเจ้าหน้าที่ประมงเข้าใจว่า การเจ้ยเคยไม่ใช่เรืออวนรุน
และขอให้ออกเป็นประกาศจังหวัดพังงารับรองการทำประมงอวนช้อนกุ้งเคย ชาวบ้านจะ
ได้ไม่ถูกจับเหมือนปีที่แล้ว พอยื่นหนังสือได้ไม่ทันไร ใบไม้เขียวก็มาจับชาวบ้านที่กำลัง
เจ้ยเคย เขาบอกว่าเครื่องมือเจ้ยเคยของเราก็คือเครื่องมืออวนรุน”

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่  20  กรกฎาคม  2515 ห้ามใช้
เครื่องมืออวนลากชนิดมีถุงและเครื่องมืออวนรุน  ละวะ  ชิบหรือรุนกุ้งเคยหรืออวนถุงทุก
ชนิดและทุกขนาด ทใช้เครื่องยนต์ทุกชนิดทำการประมง  ไม่ว่าวิธีการใดๆ เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ำมิให้ถูกทำลายมากเกินควร  โดยใช้บังคับในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทุกจังหวัด

แน่นอนว่าถ้าพิจารณาจากลักษณะเครื่องมือการเจ้ยเคยหรือการช้อนตักเคยแล้วจะเหมือน
กับเรืออวนรุนชาวประมงที่กำลังเจ้ยเคยย่อมจะถูกจับกุม แต่ในกรณีนี้อาจจะต้องยกเว้น
เพราะการช้อนตักกุ้งเคยบริเวณผิวน้ำทะเลไม่ได้ทำลายทรัพยากรชายฝั่งใดๆ แม้แต่น้อย
ทางกลุ่มชาวประมงช้อนตกกุ้งเคยเสนอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตีความหมายของคำว่า “รุน” กับคำว่า “ช้อน” เสียใหม่ เพราะลักษณะของเครื่องมือ
หมือนกันก็จริงแต่การใช้เครื่องมือและการได้มาของสัตว์น้ำก็ต่างกัน

การเจ้ยเคยทำให้ฉันนึกถึงการตักข้าวต้มในหม้อ ...คันไม้ไผ่ที่มีถุงอวนสีขาวเปรียบเสมือน
ทัพพี  ข้าวต้มที่อยู่ในทัพพีก็เหมือนกับกุ้งเคยที่เข้ามาอยู่ในถุงอวน ...ฉันเห็นแต่กุ้งเคย
ตัวจิ๋วใสแจ๋วอยู่ในถุงอวน
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< พฤศจิกายน 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน