ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2553
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 3152 , 18:54:12 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เนื้อหานี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฟื้นโครงการสร้างเขื่อนที่เขาน้ำค้าง สงขลา จาก http://www.oknation.net/blog/STCC/2010/07/13/entry-3รูป - 1 - ขิน – เขียน.JPGเดือดร้อน – นางขิน ยุบลพันธ์ (ซ้าย) ชาวบ้านห้วยคู ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาสูญเสียที่ดินสวนยางพารา 70 ไร่ให้กับอ่างเก็บน้ำเขื่อนคลองสะเดา จนได้รับความเดือนร้อนจนถึงปัจจุบัน กับนางเขียน แก้วยอด พี่สาวซึ่งเป็นชาวบ้านนาปรัง ตำ....

อ่านต่อ

Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 2457 , 16:11:19 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เนื้อหานี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฟื้นโครงการสร้างเขื่อนที่เขาน้ำค้าง สงขลา จาก http://www.oknation.net/blog/STCC/2010/07/13/entry-3นี่เป็นข้อมูลโครงการสร้างแหล่งเก็บน้ำในจังหวัดสงขลาของกรมชลประทาน ชวนมาลองอ่านกันให้ดีดีดูค่ะ เอาเลย..พื้นที่ในจังหวัดสงขลา ทางทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นเทือกเขาสูง เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายไหลลงไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลาซึ่งเป....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2553
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 1268 , 17:19:26 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เนื้อหานี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฟื้นโครงการสร้างเขื่อนที่เขาน้ำค้าง สงขลา จาก http://www.oknation.net/blog/STCC/2010/07/13/entry-3 ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายโครงการขนาดใหญ่ใน"แผนพัฒนาภาคใต้"สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2536 ให้ศึกษาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2553
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 1508 , 19:16:43 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เนื้อหานี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฟื้นโครงการสร้างเขื่อนที่เขาน้ำค้าง สงขลา จาก http://www.oknation.net/blog/STCC/2010/07/13/entry-3 โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านนาปรัง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนกว่า 2,000 ไร่ จะท่วมเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง และอีกไม่ต่ำกว่า 2,000 ไร่ ท่วมที่ดินทำกินของชาวบ้านนาปรัง ปรากฏเป็นข่าวดังขึ้นมาเพราะเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ....

อ่านต่อ

Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 1276 , 16:49:38 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เนื้อหานี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฟื้นโครงการสร้างเขื่อนที่เขาน้ำค้าง สงขลา จาก http://www.oknation.net/blog/STCC/2010/07/13/entry-3โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนาปรังลักษณะของโครงการ(1)ประเภทโครงการ : พื้นที่ชลประทานและอ่างเก็บน้ำ(2 พื้นที่รับประโยชน์ :          (ก) พื้นที่ชลประทาน 14,400ไร่ อ่างเก็บน้ำบ้านนาปรังสามารถเก็บน้ำเพื่อการชลประทานได้รวมทั้งสิ้น 14, 400 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน ได้....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2553
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 2126 , 19:58:49 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สมบูรณ์ - สายน้ำที่ไหลมาจากคลองโตนลาดภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง เป็นต้นน้ำสายหนึ่งของคลองสะม็อง แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า ซึ่งแม้เป็นช่วงหน้าร้อนแต่สายน้ำแห่งนี้ก็ไม่แห้งขอด โดยบริเวณนี้คือส่วนปลายของอ่างเก็บน้ำที่น้ำจะท่วมถึงตามที่ระบุให้เอกสารโครงการใต้เขื่อน – บ้านหลังอยู่ในแนวใต้สันเขื่อนพอดี จะต้องถูกเวนคืนแน่นอนหากมีการก่อสร้างเขื่อนท่วม – บางส่วนของถนนสาย4243ที่จะถูกน้ำท่วมตัดข....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2553
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 711 , 18:38:11 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เมื่อ กรณ์ จาติกวนิช บอกไม่เอาอุตสาหกรรมมาแทนที่การท่องเที่ยวภูเก็ตเราจะได้ยินได้ฟังข่าวทุกๆ ปีว่า ชาวนาประท้วงเพราะราคาข้าวตกต่ำ  อ้อยขายไม่ออก ข้าวโพดถูกกดราคา มันสำปะหลังไม่ประกันราคาตามที่รับปาก ฯลฯ คนไทยส่วนใหญ่พึ่งพาภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นนา สวน  พืชไร่  หรือประมง ทุกฤดูกาลขายผลผลิต พวกเขาต้องเผชิญชะตากรรมราคาผลผลิตตกต่ำ ไม่แน่นอน รัฐบาลก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อพวกเขาออกมาชุมนุมเรียกร้อง เอาพืชผล....

อ่านต่อ

Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 619 , 17:44:31 น.  
หมวด : สุขภาพความงาม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

“ความป่วยไข้ไม่ใช่ศัตรู”ความป่วยไข้มิใช่ศัตรูแต่กลับเป็นเรื่องดี เพราะนั่นคือสัญญาณเตือนภัยของร่างกายเราว่ากำลังมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นและสามารถเยียวยาได้ทันเวลา  หากเราฟังเสียงของร่างกาย ให้ความเคารพสิ่งที่ร่างกายส่งสัญญาณ เราจะรู้ว่าร่างกายส่วนใดกำลังผิดปกติ เราจึงควรให้เวลากับการพิจารณาถึงสาเหตุของความป่วยไข้และสร้างโอกาสเอื้อให้ร่างกายสามารถเยียวยาตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยอาศัยการดำเนินชีวิตให้สอดคล....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2553
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 3589 , 21:45:22 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นาฬิกาทรายและเวลาใจของเรา (๑)ฉันได้พบกับ “น้องอาร์ม” นพพร  ธรรมรงค์รัตน์ ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน๒๕๔๔  วันนั้นน้องอาร์มไปรับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา จากการประกวดบทร้อยกรองในวัน “รำลึกสุนทรภู่” ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การพบกันในครั้งนั้นทำให้ฉันรู้สึกอัศจรรย์ในเรื่องจังหวะเวลาของชีวิตมาก  น้องอาร์มบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาเขียนกลอนส่งประกวด ส่วนฉันก็เป็นเดือนแรกที่เข้าทำง....

อ่านต่อ

Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 1486 , 21:27:34 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โดย  สุจารี  ไชยบุญปลายปี 2538 ฉันได้ไปเยือน “หาดคลองสน” ที่บ้านย่าหมีเป็นครั้งแรก ...เงียบ สงบ แต่...งดงาม ไม่น่าเชื่อจะมีเวิ้งอ่าวหาดทรายขาวซ่อนตัวอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ในวันนั้นฉันเดินเท้าจากบ้านจ๊ะสาว หรือชื่อตามบัตรประชาชนว่า รุ่งนภา ชายเลี้ยง ไปตามทางลูกรังพร้อมกับเด็กๆ 4-5 คน ซึ่งเป็นหลานของจ๊ะสาวเป็นผู้นำทาง เดินไปคุยกันไป บ้างก็วิ่งไล่จับตามประสา ความเพลิดเพลินทำให้ระยะทางป....

อ่านต่อ


/1
ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< กรกฎาคม 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน