ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2554
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 2042 , 15:14:27 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน บุหง่าปัตตานี โหวตเรื่องนี้

สภาพัฒน์ฟันธงท่าเรือทวายปิดฉาก‘ปากบารา-สงขลา2’ ยันท่านาเกลือ-ไอซีดีทุ่งสงเกิดแน่

คณะทำงานกองบรรณาธิการสื่อภาคใต้

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ที่ห้องสมิหลา 2 โรงแรม บี.พี. สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาสำนักงานจังหวัดสงขลาจัดการประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีด่านชายแดนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และส่วนกลาง ประมาณ 120 คนร่วม

นายเอนก  มีมงคล ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ กล่าวว่า การเกิดขึ้นของโครงการ
ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย ประเทศพม่า จะส่งผลกระทบกับพัฒนาโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราและท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 เพราะจะไปแย่งชิงโอกาสในการก่อสร้างท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าในฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย และจะทำให้ความเป็นได้ในการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราน้อยลง

นายเอนก  กล่าวว่า โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา และท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย ที่เป็นพลังงานสำคัญของอาเซียน

นายเอนก  กล่าวอีกว่า ส่วนยุทธศาสตร์โลจิติกส์จะให้อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะเป็นชุมทางศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้า(ICD) ทางรถยนต์ และรถไฟ แล่นผ่านมอเตอร์เวย์(ทางด่วนพิเศษระหว่างเมือง) ผ่านด่านสะเดาไปยังท่าเรือน้ำลึกปีนัง ประเทศมาเลเซีย

“ผลสืบเนื่องจากการเกิดขึ้นของท่าเรือน้ำลึกทวายที่ชัดเจน ทำให้โครงการท่าเรือน้ำลึกนาเกลือ ที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังก็ต้องเกิดขึ้นแน่ๆ ตามโครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle:IMT-GT)” นายเอนก  กล่าว

นายพรชัย ด่านวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนในระดับจังหวัด ภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทำให้เกิดความร่วมมือภายใต้กฎบัตรอาเซียน ที่มีประชาคมด้านการเมืองความมั่นคง ประชาคมด้านเศรษฐกิจ ประชาคมด้านวัฒนธรรม และประชาคมภาคประชาสังคม (NGOs)
 
“ การเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสูประชาคมอาเซียนนั้น จะต้องมีการ ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร และแรงงานฝีมือ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน ” นายพรชัย กล่าว
 
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ บรรยายเรื่อง ทิศทางการพัฒนาการค้าลงทุนของไทยในประชาคมอาเซียน สรุปสาระสำคัญได้ว่า แนวโน้มการแข่งขันลงทุนในอนาคตจะรุนแรง ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาส และเป็นแรงกดดันในตัว ขึ้นอยู่กับการบริหารและจัดการ ภาครัฐควรสนับสนุนภาคเอกชนให้มากขึ้น สำหรับการลงทุนของไทยที่มีอนาคตในภูมิภาคอาเซียน คือ การท่องเที่ยว การบริการ สุขภาพ ฯลฯ

“ต่อไปในประชาคมอาเซียนจะต้องการแรงงานฝีมือ สาขาวิศวกรรม แพทย์ พยาบาล นักสำรวจ นักบัญชี ทันตแพทย์ สถาปัตยกรรม ซึ่งไทยจะต้องเน้นหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาชีพเหล่านี้ หรือไม่ก็ส่งเสริมให้เรียนทางด้านอาชีวะเพิ่มมากขึ้น” นายสมเกียรติ กล่าว

นายชูชาติ เถาธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 กล่าวว่า ไทยยังพึ่งพิงต่างชาติสูงในการดึงให้มาลงทุนในประเทศ  แม้ไทยจะมีการส่งออกสูงแต่ต้นทุนการผลิตสูงเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องจักร เทคโนโลยี  วัตถุดิบบางชนิดที่ต้องนำเข้า ทั้งยังต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศที่บริโภคพลังงาน 6 แสนบาเรลต่อวัน ถ้าเปิดเสรีจริงผู้ประกอบการของไทยจะเสียเปรียบเป็นอย่างมาก ความสามารถในการแข่งขันต่ำ เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก

“ภาครัฐควรนำไปพิจารณาในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการต่อต้านของชาวบ้านที่กังวลเกี่ยวกับผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งปัจจัยโครงสร้างโลจิสติกส์ และระบบรางที่ใช้ไม่ได้เต็มที่ ส่วนท่าเรือน้ำลึกก็สร้างไม่ได้สักที” นายชูชาติ กล่าว

นายสุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า โครงการมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดาได้บรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัดสงขลาแล้ว โดยต่อไปจากนี้จะมีการติดป้ายโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา ตามตัวเมืองหาดใหญ่ และสงขลา เพื่อป้องกันการเกิดกระแสต้านจากชาวบ้านเหมือนโครงการท่อก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย
 
“ถ้าต้องการเชื่อมโยงโครงข่ายพลังงานระหว่างอ่าวไทย-อันดามัน ต้องผลักดันสร้างแลนด์บริดจ์สงขลา-สตูลเดินหน้าสร้างด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อเป็นประตูสู่อาเซียน ผมจะต้องดึงโครงการเมกะโปรเจ็กต์มาให้ได้” นายสุรชัย กล่าว
 
นายชำนาญ นพคุณขจร รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสงขลาต้องดูก่อนว่าสงขลามีอะไร ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไร ประกอบธุรกิจอะไร ที่ผ่านมาคนข้างนอกที่เข้ามาทำธุรกิจเปิดห้างร้านขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา จนผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่สามารถแข่งขันได้

“สงขลามียางพารา อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากยางพารามีน้อย สงขลา มีทะเล มีปลา แต่โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำก็มีน้อย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพอมีบ้าง แต่ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน” นายชำนาญ กล่าว

นายประณีต โชติกีรติ เวช ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กล่าวว่า
การเปิดเสรีภาคการเงินและหลักการเงินทุนเคลื่อนย้ายภายในกรอบอาเซียน แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ การเปิดเสรีตลาดทุน การบริการทางการเงิน เงินทุนเคลื่อนย้าย และการพัฒนาระบบชำระเงิน ซึ่งมีมาตรการเปิดเสรีเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในช่วงปี 2553-2554 ระยะเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในช่วงปี 2555-2556 และระยะแข่งขันสุดเหวี่ยงในปี 2557 เป็นต้นไป

“เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นคงให้กับการประกอบการด้านธุรกิจ แล้วยังทำหน้าที่เป็นทางการเงินโดยคอยให้ความรู้ ความเสี่ยง การวางแผนการลงทุน และคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินด้วย สำหรับแนวทางการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน คือ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุ” นายประณีต กล่าว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< กรกฎาคม 2011 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน