ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2554
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 1419 , 11:42:34 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

“กฟผ.” รุกหนักแหล่งลิกไนต์สะบ้าย้อย ระดม “ผู้นำชุมชน–ศาสนา” ดึงมวลชน ตั้งคณะกรรมการระดับ“อำเภอ–จังหวัด”จัดประชุมทุก4เดือนอ้อนชาวบ้านขอทำ“EIA–ประชามติ”ทุ่มงบศึกษา20ล้านถ้าได้สร้างพร้อมให้ชุมชน 50 ล้าน 25 ปี

ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
คณะทำงานกองบรรณาธิการสื่อภาคใต้

เมื่อเวลา 10.00–12.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ที่ห้องสงขลา 1 โรงแรม บี.พี.สมิหลาบีชอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรรมการศึกษาผลดีผลเสียของการดำเนินงานโครงการศึกษาการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งลิกไนต์สะบ้าย้อยครั้งที่2/2554โดยมีคณะกรรรมการฯส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมปประมาณ 50 คน

นายพิชญา เพิ่มทองหัวหน้ากองปฏิบัติการสำรวจหัวหน้าโครงการพัฒนาเหมืองสะบ้าย้อยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)รายงานต่อที่ประชุมว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลดีและผลเสียของการดำเนินงานโครงการศึกษาการมีส่วนร่วมการพัฒนาแหล่งลิกไนต์สะบ้าย้อยโดยมีประชาชนจากทุกภาคส่วนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ร่วมเป็นคณะกรรมการมีหน้าที่ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อขอฉันทามติจากประชาชนในพื้นที่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าไปศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA)โครงการพัฒนาแหล่งลิกไนต์สะบ้าย้อยจากนั้นให้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานทราบ

นายพิชญา รายงานด้วยว่าหลังจากศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการลงประชามติเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่พร้อมกับให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาผลดีผลเสียของการดำเนินงานโครงการศึกษาการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งลิกไนต์สะบ้าย้อยระดับจังหวัดทุก 4 เดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน

นายพิชญา รายงานอีกว่าระหว่างปี2554–2555กฟผ.จัดงบประมาณเพื่อการศึกษาเหมืองลิกไนต์สะบ้าย้อย20 ล้านบาท จัดงบประมาณเพื่อชุมชนประมาณ 4 ล้านบาท ถ้าผลการศึกษาแล้วเสร็จและชุมชนตัดสินใจจะพัฒนาโครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีงบประมาณเพื่อชุมชนปีละ 50 ล้านบาทเป็นเวลา 25ปีจะรับผู้มีความรู้ความสามารถและแรงงานในท้องถิ่นมาทำงานจ่ายเงินภาษีบำรุงท้องที่ตามที่รัฐกำหนดและเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโดยลงทุนในรูปแบบสหกรณ์ท้องถิ่น

“ชาวบ้านในพื้นที่ติดมองถ่านหินเป็นเรื่องอันตรายบวกกับกระแสการต่อต้านพลังงานถ่านหินที่จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งกระแสต่อต้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคใต้ของคนใต้ในแผนปฏิบัติการเพชรเกษม 41 ทำให้คณะกรรมการฯ ต้องทำงานหนักขึ้น” นายพิชญา กล่าว

นายอนิรุทร บัวอ่อน ปลัดอาวุโส อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา รายงานต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงนาม ในหนังสือที่ สข 0016.2/ว3971เรื่องแต่งตั้งคณะกรรรมการศึกษาผลดีผลเสียของการดำเนินงานโครงการศึกษาการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งลิกไนต์สะบ้าย้อยระดับอำเภอ จากนั้น วันที่ 19 สิงหาคม 2554 มีการจัดประชุมคณะกรรรมการฯระดับอำเภอที่ห้องประชุมอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตำบลทุ่งพอและตำบลใกล้เคียงอำเภอสะบ้าย้อยมีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือกลุ่มผู้นำศาสนาปราชญ์ชาวบ้านตัวแทนชาวบ้านหมู่ละ6คนและกลุ่มข้าราชการผู้นำชุมชนสาธรณสุขชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นต้น

“มีบางคนที่ทางอำเภอเสนอชื่อไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอตอบปฏิเสธที่จะเข้าเป็นคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ เกรงจะถูกมองในแง่ลบว่า ไปสนับสนุนการสำรวจเหมืองหินที่ถูกชาวบ้านต่อต้าน” นายอนิรุทร กล่าว

.................................................................................................................................

คำสั่งจังหวัดสงขลา

ที่ 2197/2554

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลดีและผลเสียของการดำเนินงานโครงการศึกษาการมีส่วนร่วมการพัฒนาแหล่งลิกไนต์สะบ้าย้อย

.............................................................................................

ตามที่จังหวัดสงขลา ได้มีประกาศจังหวัดเรื่อง คณะกรรมการศึกษาผลดีผลเสียของการดำเนินงานโครงการศึกษาการมีส่วนร่วมการพัฒนาแหล่งลิกไนต์สะบ้าย้อย ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เพื่อศึกษาถึงผลดีและผลเสียของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ จากแหล่งลิกไนต์สะบ้าย้อย นั้น

ในการนี้ เพื่อได้การศึกษาผลดีผลเสียของการดำเนินงานโครงการศึกษาการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งลิกไนต์สะบ้าย้อย ดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลดีผลเสียของการดำเนินงานโครงการศึกษาการมีส่วนร่วมการพัฒนาแหล่งลิกไนต์สะบ้าย้อยระดับอำเภอ ดังมีรายนาม ดังนี้

 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
  1. นายอาสัน สะแลมัน .......... กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
  2. นายบัญญัติ หมินเส็น .......... ประธานอิสลามประจำอำเภอสะบ้าย้อย
  3. นายสำนึก เดินพรหม .......... ปราชญ์ชาวบ้านตำบลคูหา
  4. นายมูฮัมหมัด สะหัด ............ปราชญ์ชาวบ้านตำบลทุ่งพอ
  5. นายวิรุณ โจถาวร ................ปราชญ์ชาวบ้านตำบลสะบ้าย้อย
  6. นางณัฐทินี ทิพย์มนตรี ..........ปราชญ์ชาวบ้านตำบลเขาแดง
  7. นายดือรานิง สาเม๊าะ ............ปราชญ์ชาวบ้านตำบลจะแหน
  8. นายมูฮัมหมัด การ์เด ............สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
  9. นายศราวุธ โส๊ะ ...................นักวิชาการ
  10. นายบัญชา สมบูรณ์สุข ..........นักวิชาการ
 2. คณะกรรมการดำเนินงาน
  1. นายอำเภอสะบ้าย้อย .......... ประธาน
  2. ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอสะบ้าย้อย .......... รองประธาน
  3. นายกเทศมนตรีตำบลสะบ้าย้อย .................กรรมการ
  4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ ...........กรรมการ
  5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน ..........กรรมการ
  6. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา ..............กรรมการ
  7. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะบ้าย้อย .......กรรมการ
  8. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ..........กรรมการ
  9. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย ...........กรรมการ
  10. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี ............กรรมการ
  11. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปียน .............กรรมการ
  12. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด ........กรรมการ
  13. กำนันตำบลทุ่งพอ ........กรรมการ
  14. กำนันตำบลจะแหน .......กรรมการ
  15. กำนันตำบลคูหา .......... กรรมการ
  16. กำนันตำบลสะบ้าย้อย ....กรรมการ
  17. กำนันตำบลเขาแดง .......กรรมการ
  18. กำนันตำบลบาโหย ........กรรมการ
  19. กำนันตำบลธารคีรี .........กรรมการ
  20. กำนันตำบลเปียน .......... กรรมการ
  21. กำนันตำบลบ้านโหนด .....กรรมการ
  22. โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดบ้านโคกสิเหรง .......... กรรมการ
  23. โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดปลักไม้ไผ่ .................กรรมการ
  24. โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดบ้านสาไหน (สนี) .........กรรมการ
  25. โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดดารุลนาอีม .................กรรมการ
  26. โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดดารุลอามาน ................กรรมการ
  27. โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดยามาอาตุลคอยรียะห์ .....กรรมการ
  28. โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดดารุสลาม .......... กรรมการ
  29. โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดบ้านบาว .............กรรมการ
  30. โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดเมาะลาแต .......... กรรมการ
  31. โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดอาบาดาดีมะมุด .....กรรมการ
  32. ผู้แทนพลังงานจังหวัดสงขลา ...................กรรมการ
  33. ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา .............กรรมการ
  34. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา .......... กรรมการ
  35. เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอสะบ้าย้อย ................กรรมการ
  36. นายสุวินัย หมินเจ๊ะเก๊ะ ปราชญ์ชาวบ้าน .........กรรมการ
  37. นายณรงค์ศักดิ์ วิเซษฐ์พันธุ์ ที่ปรึกษากฟผ. ....กรรมการ
  38. นายพิชญา เพิ่มทอง หัวหน้ากองปฏิบัติการสำรวจ หัวหน้าโครงการพัฒนาเหมืองสะบ้าย้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) .......... กรรมการ
  39. นางรจนา พูลสวัสดิ์ ปลัดอำเภอ .......... เลขานุการและกรรมการ
  40. นายไททัศน์ รัตนี ปลัดอำเภอ .............ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ
  41. เจ้าหน้าที่กฟผ. .......... ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ
 3. คณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาชน
  1. นายกุศล ขุนดำ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา .......... ผู้ประสานงาน
  2. นายแวยูโสะ มะเซ็ง ............กรรมการ
  3. นายตอเละ โนมานิ๊ ............. กรรมการ
  4. นายมูซอ โต๊ะเฉาะ .............. กรรมการ
  5. นายมะยูโสะ หมัดชูดชู ......... กรรมการ
  6. นายรอหีม เด็นมานิ๊ .............. กรรมการ
  7. นายสะรี เดิมดอล่า ............... กรรมการ
  8. นายอับดลรอนี เจะหมะ .......... กรรมการ
  9. นายศักดิ์ฐานันท์ เปี่ยมใจจิ .......กรรมการ
  10. นายหวังขะเด เกือสิตี .......... ...กรรมการ
  11. นายแวสะมะแอ อเซ็งมะเกะ .....กรรมการ
  12. นายมะยาลี หมันน๊ะ ................กรรมการ
  13. นายเจะอะ มะเกะ ...................กรรมการ
  14. นายอาลี มุโดะ .......................กรรมการ
  15. นายอับดุลรอเสะ ลีสะ ..............กรรมการ
  16. นายอับดลรอเสะ มะถาวร ..........กรรมการ
  17. นายอามาตย์ มันปุ ...................กรรมการ
  18. นายตอเละ ดอแนเลาะ ..............กรรมการ
  19. นายพิทยา ตอหอ .....................กรรมการ
  20. นายมะแอ จิสา ....................... กรรมการ
  21. นายอับดลเล๊าะ บาหามะ ............ กรรมการ
  22. นายมะลาเซ็ง มะเซ็ง ................. กรรมการ
  23. นายอิสหามะ บาหมัด ................ กรรมการ
  24. นายอับดลอาซิ ใบเย็มหมะ .......... กรรมการ
  25. นายมะซือดี ดาลี ...................... กรรมการ
  26. นายเจะโก ดาลี ........................ กรรมการ
  27. นายซอมะ มะมูสอ .................... กรรมการ
  28. นางสาวรอกีเย๊าะ ใบเย็มหมะ ....... กรรมการ
  29. นายยะโกะ หมะสมาน ................ กรรมการ
  30. นายการีม หมะสมาน .................. กรรมการ
  31. นายมะแอ หมันเล๊ะ .................... กรรมการ
  32. นายนาวี อะลีหะ ........................ กรรมการ
  33. นายมะฮาหมัดบูคอรี และมุสอ ...... กรรมการ
  34. นายหะมิ อะลีหะ ....................... กรรมการ
  35. นางสาวรอมือละ กะเส็มมิ ........... กรรมการ
  36. นางสาวฮายาตี นิอาลี ................ กรรมการ
  37. นายอับดลการีม และปายัง .......... กรรมการ
  38. นายประกอบ ศรีทวีป ................. กรรมการ
  39. นายพิเชษ ทองนุ้ย .................... กรรมการ
  40. นายชัย เพชรเป็นขวัญ ................ กรรมการ
  41. นายสมปอง สองสีทอง ............... กรรมการ
  42. นายวิเชียร จันท์สุข .................... กรรมการ
  43. นายวินัย เกี่ยวม่าน ..................... กรรมการ
  44. นายหวันดอเล๊าะ กายียุ ................ กรรมการ
  45. นายบาเหม สีบู .......................... กรรมการ
  46. นางสาวฮาปีเย๊าะ โต๊ะหัด .............. กรรมการ
  47. นายอนันต์ อุตสาห์ราชการ ........... กรรมการ
  48. นายอับดุลตอพา ปุเต๊ะ ................. กรรมการ
  49. นายเจะอะ ดอได้หมะ .................. กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. กำหนดกรอบการทำงานร่วมกับกฟผ. ในเรื่องชี้แจงการประชาสัมพันธ์ ทำความรู้ ความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อขอฉันทามติจากประชาชนในพื้นที่ในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
 2. พิจารณาหาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยุติของประชาชนในพื้นที่ในเรื่องการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ของการพัฒนาแหล่งลิกต์ไนต์สะบ้าย้อย และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาผลดีผลเสียของการดำเนินงานโครงการมีส่วนร่วมการพัฒนาแหล่งลิกไนต์สะบ้าย้อยระดับอำเภอ
 3. มีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อเสนอแนะ และติดตามประเมินผลการทำงานโครงการทุกขั้นตอน
 4. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกรรมการได้ตามความเหมาะสม
 5. 5. ดำเนินการอื่นใด ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมาย

อนึ่ง สำหรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติของคณะกรรมการฯ อนุกรรมการ คณะทำงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เบิกจ่ายจากการไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

                                   

                                       สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

 

                                                  (นายวิญญู ทองสกุล)
                                                ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< กันยายน 2011 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน