• สมพงค์สระแก้ว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : somponglpn@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2013-09-08
  • จำนวนเรื่อง : 154
  • จำนวนผู้ชม : 85548
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
S. Srakaew
สิทธิขั้นพื้นฐาน การศึกษาของกลุ่มเปราะบาง เด็กข้ามชาติ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/SompongSrakaew
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2556
Posted by สมพงค์สระแก้ว , ผู้อ่าน : 1011 , 00:11:02 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

ขอบคุณประเทศไทย ให้พื้นที่ฉันยืน ได้รับการศึกษาเสมือนเหมือนทุกคน

ตั้งแต่ผมเริ่มต้นทำงานกับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านชาวพม่า ตั้งแต่ปี 2547 อย่างเป็นเรื่องเป็นราวและเข้มข้นมาก “กระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม”  กับเขาเหล่านั้น   จึงเป็นหัวใจที่สำคัญหลักๆ   และนี้ยังไม่นับการศึกษาวิจัยหลากหลายวิธีการทั้งนักวิจัยจากในและต่างประเทศที่ต่างมาถอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และเชื่อมโยงบริบททางนโยบายและการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น

ในแต่ละเดือน  ผมและทีมงานจะมีการประชุมประจำเดือน ประชุมพิเศษ  ประชุมย่อย หรือมีกิจกรรมพิเศษกับผู้ปกครองเด็กข้ามชาติ  ในพื้นที่ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 9  ปี 

การขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงรากเหง้าปัญหา และเชิงนโยบายอยู่บนฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ตามหลักสิทธิมนุษยชน  ซึ่งยึดถือดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เสมือนหนึ่งเขาคือ หลักการและวิธีคิดของครอบครัวเดียวกัน   

เราเห็นรูปรอยแห่งความหวังบนรอยยิ้ม หน้าตาที่แสดงออก  เห็นแววจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ไกลๆ   มีความใฝ่ฝันให้เด็กๆ  ข้ามชาติทุกครั้งเมื่อยามแลกเปลี่ยนซักถาม   

ผลของการจัดการศึกษาแก่ลูกหลานของเขา  เด็กๆ ส่วนใหญ่ที่เราทำงานด้วยก็ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากนโยบายของรัฐจากหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษา  โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เราทำงานด้วย   และแนวคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรตั้งแต่ระดับชาติถึงองค์กรปกครองท้องถิ่น และผู้ประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน พร้อมส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนร่วมเด็กไทยเด็กข้ามชาติอย่างจริงจัง (ในนี้คือพื้นที่ที่ผมทำงานด้วย)

เสียงจากผู้ปกครองแรงงานข้ามชาติไม่แตกต่างกับเสียงของเราคนไทย  เมื่อลูกหลานถึงวัยเรียน เขาพร้อมจะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนหนังสือในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ตามนโยบายของรัฐ แม้ว่าลูกของเขาอาจไม่ได้เรียนภาษาพม่าเป็นเรื่องเป็นราว แต่อย่างน้อยเขาเห็นฝันไกลๆ สักวันหนึ่งต้องฝากอนาคตไว้กับลูกของตนเองในประเทศไทย หรือต้องกลับไปบ้านตนเองที่ประเทศต้นทาง

และต้องไม่ลืมคิดกว่า โรงเรียนที่รับเด็กข้ามชาติเข้าเรียนในพื้นที่สมุทรสาคร มีการปรับปรุงมีครูสอนหลาหลายภาษา การสอนภาษาพม่าให้กับเด็กพม่า รวมถึงเด็กไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะ  ความเป็นประชากรอาเซียน  ภาษาเพื่อนบ้านสำคัญ เป็นหลักการตลาดอย่างหนึ่งที่ทำให้สอดคล้องนโยบายกระทรวงฯ 

และแน่นอนว่า  ผู้ปกครองเด็กข้ามชาติที่ส่งเด็กเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐ มองเห็นถึงความยั่งยืนของครอบครัวไกลๆ ว่า หากฉันทำงานต่อในเมืองไทยระยะยาว ลูกหลานของฉันต้องมีอนาคต อย่างน้อยสามารถเอาตัวรอดปลอดภัย มีทักษะการใช้ชีวิต และทำให้ฉันมีที่พึ่ง พำนักอาศัยได้ยามแก่ชรา ยิ่งลูกของฉันได้ภาษามากกว่า 3 ภาษา ยิ่งมีโอกาสสร้างโอกาสต่อโอกาสในอนาคต

ผมก็ได้แต่หวังว่า อีกไม่เกินสิบปี  หากเด็กข้ามชาติ คือลูกหลานที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ที่ผมสนับสนุนเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐ   ร่ำเรียนศึกษาต่ออย่างเนื่อง  และผลจากที่ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน รัฐสนับสนุน ภาคธุรกิจเอกชนส่งเสริม   เขาจะเป็นกลุ่มแรกๆ  ที่ศึกษาจบระดับปริญญาตรี และอาจต่อถึงปริญญาโทก็เป็นได้

ณ  วันนั้น ผมพยายามจะพยากรณ์ว่า   นโยบายของรัฐไทยและความร่วมมือกับอาเซียนจะเป็นอย่างไร  การศึกษาไร้พรมแดนจริงหรือไม่ ซึ่งจะไม่เหมือนโลกออนไลน์เสมือนจริงไร้พรมแดนที่สื่อสารกันปัจจุบันนี้  แต่นี้คือ  การศึกษาของจริงที่เกิดขึ้นแล้ว  ไม่ลวงหลอกหรือสร้างสร้างฝันลอยๆ.........

และวันนี้ เห็นว่าได้ว่า  การศึกษาต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษาข้ามพรมแดนเกิดขึ้นแล้วมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำ  และสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายเนื้อหาวิชา สถาบันการศึกษามีการขับเคลื่อนข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการข้ามพรมแดนมาอย่างต่อเนื่อง

แต่  คำว่า  “นักศึกษาแรงงานข้ามชาติ”  อาจยังไม่มีใครนึกถึง  หรือ พูดถึงมาก   เพราะก็นึกไม่ถึงเช่นกันทั้งนี้ ร่องรอยรูปธรรมเราได้นำร่องดำเนินการมาแล้ว    

สักวัน   เขาจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถบอกใครๆ  ได้ว่า ฉันเติบโตจากแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย  ฉันขอบคุณประเทศไทยที่ให้การศึกษาเรียนรู้  มีพื้นที่ทำงาน และมีพื้นที่แสดงออก  

วันนี้ฉันสามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างฝันและวาดอนาคตของฉันเองได้  อนาคตครอบครัว สังคมที่ฉันปรารถนา ได้รับแต่สิ่งงดงาม ดีงาม...  ขอบคุณประเทศไทย  ฉันจะไม่ลืม.....

วันหนึ่ง  ไม่แน่นอน  ฉันอาจมีโอกาสต้อนรับท่านหรือคนในประเทศไทย ในฐานะที่ฉันเป็น  “นายกรัฐมนตรีพม่า”  ก็เป็นได้

นี้คือฝันจากการศึกษาในประเทศไทยที่ให้  “ไม่ไกลเกินเอื้อมจริงๆ “

สมพงค์  สระแก้ว

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)

สมุทรสาคร  

8 ตุลาคม 2556

 

 

 

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ณจันทร์ วันที่ : 09/10/2013 เวลา : 05.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nana-nalanjun
ณ จันทร์ <<นานา ณ ลานจันทร์ บ้านบวกสวนและการท่องเที่ยว>>

เด็ก ๆ ทุกชาติ ทุกภาษาควรได้มีสิทธิเท่าเทียมกัน
ทั้งในด้านการศึกษา และด้านอื่น ๆ ตามสิทธิที่เด็กควรได้รับ
ขอบคุณบันทึกดี ๆ ที่น่าอ่าน ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน