• สมพงค์สระแก้ว
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : somponglpn@gmail.com
 • วันที่สร้าง : 2013-09-08
 • จำนวนเรื่อง : 154
 • จำนวนผู้ชม : 87296
 • ส่ง msg :
 • โหวต 7 คน
S. Srakaew
สิทธิขั้นพื้นฐาน การศึกษาของกลุ่มเปราะบาง เด็กข้ามชาติ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/SompongSrakaew
วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561
Posted by สมพงค์สระแก้ว , ผู้อ่าน : 2036 , 07:20:06 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กลุ่ม TMFG

หรือ กลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ

Thai and Migrant Fishers Union Group   

ที่มาของการจัดตั้งกลุ่ม

ภายหลังจาก มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงาน หรือ LPN ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมง หรือ Seafarers Action Center (SAC) ดำเนินการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทย และข้ามชาติที่ “ตกเรือ” และ “ติดค้าง” อยู่บนเรือ  ณ  เกาะอัมบน ตวน และเบนจิน่า ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี 2557  ทำให้เห็นภาพปรากฏการณ์ของปัญหาส่วนหนึ่งว่ามี  “การละเมิดสิทธิแรงงาน” ปัญหาแรงงานทาสและค้ามนุษย์ โดยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้หลายปียังไม่มีใครรับรู้เข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น  การเรียกร้องความเป็นธรรมไม่มีปรากฏชัด ความสูญเสียของแรงงานลูกเรือประมงนอกน่านน้ำถูกทำให้หายไป   การทำงานช่วยเหลือลูกเรือประมงดังกล่าวได้ประสานความร่วมมือกับรัฐบาลไทย และรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือ ได้กลับภูมิลำเนา ให้มีสิทธิเรียกร้องขอความเป็นธรรมกรณีที่ถูกกระทำหรือถูกละเมิดสิทธิในร่างกาย ชีวิต จิตใจ และการคุ้มครองสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมายไทย

ปัญหาที่พบจากการช่วยเหลือลูกเรือประมง ทำให้เห็นถึงถึงสภาพปัญหา ตั้งแต่การสมัครงาน การจ้างงาน สภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสม ค่าจ้างค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม สวัสดิการในการทำงานขาดความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน  อิสรภาพของลูกเรือสมาชิกไม่ได้มีหน่วยงานรับผิดชอบ รวมไปถึงลูกเรือที่ยังอาจยังคงตกค้างตามเกาะต่างๆ และที่สำคัญลูกเรือประมงส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนเรือ การถูกทำร้ายร่างกายจากคนงานด้วยกันเอง และหรือจากผู้มีอำนาจหน้าที่บนเรือประมง ส่วนหนึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองที่เป็นธรรมจากนายจ้างเท่าที่ควร   กลุ่มลูกเรือประมงที่เดินทางกลับมา ได้บทเรียนจากการที่ตนเองถูกหลอกให้ไปสมัครงาน บางคนตั้งใจไปทำงาน แต่ระบบคุ้มครองทางกฎหมายไม่ได้นำมาใช้กับกลุ่มสมาชิก การร้องขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไม่สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย  ยังไม่เข้าใจถ่องแท้ถึงความลำบากและการฟื้นฟู ทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ ของกลุ่มสมาชิกที่ถูกกระทำมาในการไปเป็นแรงงานประมงในต่างประเทศ กลุ่มลูกเรือประมงได้ร่วมกันคิดเพื่อที่จะเป็นช่วยเป็นฐานข้อมูลจากประสบการณ์จริง เพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาให้กับบุคลทั่วไปหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และร่วมกันแก้ปัญหาการทำงานของผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย บุคคล กลุ่มลูกเรือที่ร้องขอความช่วยเหลือ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง พร้อมทั้งการเข้าใจในสภาพการทำงาน ภูมิศาสตร์พื้นที่การทำงาน ลักษณะการทำงานที่ประสบด้วยตัวเอง การถูกเอารัดเอาเปรียบด้านค่าจ้างค่าแรงรวมถึงเวลาพักผ่อน ที่ส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจ

ดังนั้น  ในปี พ.ศ. 2558 จึงเป็นครั้งแรกของการกลุ่มลูกเรือประมงทั้งไทยและข้ามชาติ การรวมกลุ่มของแรงงานลูกเรือประมงนี้ เพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองของลูกเรือที่ประสบปัญหานั้นจะนำมาประกอบกับการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ให้ความเป็นธรรมแก่ลูกเรือหรือแรงงานที่ประสบปัญหาและรวมถึงการรับฟังปัญหาอย่างรอบด้านให้นำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี หรือมีนโยบายที่ดีต่อการบริหารจัดการลูกเรือประมงไทยในและนอกน่านน้ำไทยในอนาคตต่อไป

เชื่อหรือไม่ว่า  ที่ผ่านมาในประเทศไทย ยังไม่เคยมีปรากฏว่า มีการรวมกลุ่มของลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ หรือมี “สหภาพแรงงานลูกเรือประมง”  เลยเนื่องจากยังไม่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมเท่าที่ควร หรือมีนโยบายที่ดีทำให้เกิดการปฏิบัติต่อเนื่องได้

“กลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ”  หรือ TMFG  เป็น “ชื่อ” ที่ตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของสมาชิกอดีตลูกเรือประมงไทยในประเทศอินโดนีเซีย และปัจจุบันกลับมายังคงทำงานในเรือประมงในประเทศไทย และบางส่วนประกอบอาชีพอื่นๆ  และรวมถึงแรงงานลูกเรือประมงข้ามชาติที่เป็นสมาชิกใหม่ที่ทำงานเป็นลูกเรือประมง   ปัจจุบัน มีสมาชิกมากกว่า 100  คน และยังคงเปิดรับสมัครสมาชิกขยายเครือข่ายความร่วมมือของลูกเรือประมงที่สนใจหรือมีจิตอาสาสมัครอยากมาทำกิจกรรมเชิงสังคมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน  ภายในปี 2020  คาดว่าน่าจะมีลูกเรือสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการรวมกลุ่มนี้  ไม่น้อยกว่า 500  คน

เป้าหมาย

เพิ่มระดับการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติที่ประสบปัญหาให้ได้รับความเป็นธรรม ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจเยียวยา  ตลอดจนการฟื้นฟู การฝึกอาชีพ สนับสนุนด้านการส่งเสริมการใช้ชีวิตในสังคม การเปิดโอกาสให้ผู้ประสบปัญหาได้ใช้สิทธิของตัวเองอย่างเท่าเทียมทั้งการมีส่วนร่วมในการร้องขอเกี่ยวกับการคุ้มครองทางด้านกฎหมาย การคุ้มครองสวัสดิการ การนำเสนอปัญหาให้กับผู้เกี่ยวข้องนั้นได้ตระหนักถึงการแก้ปัญหาจากประสบการณ์จริงของกลุ่มสมาชิก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้แรงงานลูกเรือประมงไทย และลูกเรือประมงข้ามชาติที่ประสบปัญหาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้รับการช่วยเหลือด้านกฎหมายและคดีความ และการคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้รับการบริการที่ดีจากรัฐในการเยียวยา ฟื้นฟูทางด้านร่างกาย และจิตใจเยียวยา  ตลอดจนการส่งเสริมการมีงานทำ
 2. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มลูกเรือประมงให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และสื่อสารสู่สาธารณะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี 
 3. เพื่อสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานลูกเรือประมง” ในอนาคต และหรือจัดตั้งเป็น “สมาคมลูกเรือประมงไทย”  และรวมถึง การรณรงค์ในเชิงนโยบายต่อรัฐในการบริหารจัดการที่ดี การปกป้องคุ้มครองที่ดีต่อลูกเรือประมงในและนอกน่านน้ำไทย

ทั้งนี้ กลุ่มลูกเรือประมงไทย และข้ามชาติ ไม่ได้มีเจตนาวัตถุประสงค์เพื่อให้หยุดหรือทำลายอาชีพการประมงของไทยต้องเสียหายหรือเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี เพียงเพื่ออยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคผู้ประกอบการธุรกิจประมงได้คำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนา “ทุนมนุษย์” และ “คุณภาพชีวิต”  หรือทรัพยากรแรงงานหรือลูกจ้างที่มีคุณค่า ให้ได้รับสิทธิ ผลประโยชน์จากการเป็นลูกจ้างอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านกฎหมาย การเงิน การคุ้มครองสิทธิในการเป็นลูกจ้าง ทั้งในและต่างประเทศอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

ที่ตั้ง   กลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ

เลขที่  25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง  ถนนสหกรณ์  ตำบลบางหญ้าแพรก 

อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000

โทรศัพท์  034 434 726, 086 163 1390, 064 934 5254, 092 321 1516

และ  LPN   CALL CENTER   02 026 3479

ผู้ประสานงานกลุ่ม  

 1. นายชัยรัตน์  ราชปักษี    อดีตลูกเรือประมงชาวไทย
 2. นายทูนลิน                อดีตลูกเรือประมงชาวเมียนมาร์
 3. นายสุรชัย  มีนทุน        อดีตลูกเรือประมงชาวเมียนมาร์

 

สมพงค์  สระแก้ว  รายงาน

21/04/2561

LPN

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน