• สมพงค์สระแก้ว
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : somponglpn@gmail.com
 • วันที่สร้าง : 2013-09-08
 • จำนวนเรื่อง : 154
 • จำนวนผู้ชม : 82806
 • ส่ง msg :
 • โหวต 7 คน
S. Srakaew
สิทธิขั้นพื้นฐาน การศึกษาของกลุ่มเปราะบาง เด็กข้ามชาติ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/SompongSrakaew
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561
Posted by สมพงค์สระแก้ว , ผู้อ่าน : 1149 , 07:30:57 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

 

คำแถลงการณ์ของกลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ TMFG  ต่อ ILO

     จากกรณี องค์กรสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ หรือ ITF (International Transport Workers’ Federation – ITF) ได้ทำหนังสือถึงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ เจนีวา กล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิเสรีภาพและการแทรกแซงการจัดตั้งสหภาพแรงงานอย่างร้ายแรงในประเทศไทย ซึ่ง ITF ระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการทำงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล  มีท่าทีสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มสหภาพแรงงานในกิจการประมงทะเลให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสมาคมนายจ้างและรัฐบาล โดย ITF อ้างว่า ในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงและทะเลเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2018  ได้มีการรับรองแผนงานและข้อเสนอด้านงบประมาณที่รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ และสมาคมนายจ้างและคาดว่าจะมีการจดทะเบียนกลุ่มสหภาพแรงงานประมงไทยและข้ามชาติ (Thai and Migrant Fishers Union Group-TMFUG) ต่อไป ซึ่ง ITF เห็นว่าเป็นการทำลายความเป็นอิสระของสหภาพแรงงานในความพยายามรวมตัวจัดตั้งองค์กรของคนงานประมงและเป็นการขัดกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านแรงงาน จึงขอให้ ILO เข้าทำการแทรกแซงโดยด่วนและขอให้รัฐบาลไทยระงับการดำเนินการจัดตั้งสหภาพแรงงานประมง  (อ้างอิงจดหมาย ILO ที่ TUR -1-59)  

     ต่อมา ILO ได้ดำเนินการตามคำขอของ ITF อย่างเร่งด่วนทำการหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ประเทศไทย  ขอให้ให้รัฐบาลยุติความพยายามในการจัดตั้งสหภาพแรงงานลูกเรือประมง

โดยที่ ILO มิได้มีความพยายามแม้แต่น้อยในการสอบถามข้อเท็จจริงจากกลุ่มสหภาพแรงงานประมงไทยและต่างด้าว (Thai and Migrant Fishers Union Group-TMFUG) หรือให้โอกาสกลุ่มแรงงานผู้เปราะบางดังกล่าวได้มีโอกาสชี้แจงถึงการดำเนินงานของกลุ่มตนและมีการแทรกแซงหรือพยายามจะแทรกแซงโดยรัฐบาลหรือภาคเอกชนจริงตามที่ ITF กล่าวหาหรือไม่

การกระทำโดยพลการของ ILO ปราศจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบคอบส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อการดำเนินงานและสภาพจิตใจของสมาชิกกลุ่มสหภาพแรงงานประมงไทยและข้ามชาติเป็นอันมาก ซึ่งคณะกลุ่มผู้ก่อตั้งกลุ่มสหภาพแรงงานประมงไทยและข้ามชาติ หรือ TMFG เป็นกลุ่มผู้เปราะบางอดีตเหยื่อการค้ามนุษย์ในเรือประมงไทยทำการในน่านน้ำอินโดนีเซียที่อุทิศตนให้กับการปกป้องสิทธิแรงงานและดำเนินงานป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในภาคการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งความมุ่งมั่นและเสียสละของกลุ่ม TMFG เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกและเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเพื่อนแรงงานกลุ่มเปราะบางของกลุ่ม TMFG ได้ถูกเผยแพร่หลายครั้งโดยสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ

     ในนามกลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ  (TMFG)  ขอปฏิเสธว่าข้อกล่าวหาของ ITF เลื่อนลอยและไม่เป็นความจริง ทางกลุ่ม TMFG มีการรวมตัวโดยสมัครใจและไม่มีการแทรกแซงใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสมาคมนายจ้างหรือรัฐบาลแต่อย่างใด

และขอทำความเข้าใจว่าการทำงานของกลุ่ม TMFG ที่เป็นการรวมตัวในลักษณะกลุ่มเครือข่ายเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือเพื่อนลูกเรือประมง มีอุดมการณ์ หลักการดำเนินงานและผลงาน ดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ (TMFG)  เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นโดยแนวคิดทางมนุษยธรรม ตั้งแต่ปี 2557  หลังจากพวกเราถูกช่วยเหลือกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย      และไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนายจ้าง และรัฐบาล พวกเราป็นกลุ่มของลูกเรือประมง และอดีตลูกเรือประมงที่ร่วมกันเพื่อช่วยพี่น้องลูกเรือที่ประสบชะตากรรมคล้ายคลึงกัน  กล่าวคือ ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิ LPN ให้เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย  แลได้รับความช่วยเลหทอฝยกสนประสานข้อร้องเรียนเรื่องการถูกละเมิดสิทธิแรงงานและการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในภาคการประมง
 2. กลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทย และข้ามชาติ (TMFG)  ทำงานช่วยเหลือลูกเรือประมงผู้ประสบปัญหา ที่ผ่านมาจำนวนกว่า 400 คน (ที่ช่วยเหลือกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย)   รอการช่วยเหลือติดตามประมาณ  200 คน ทางภาคใต้ของประเทศไทย  และตอนเหนือของประเทศอินโดนีเซีย  โดยไม่เคยได้รับการสนับสนุนเงินจากรัฐบาล และสมาคมนายจ้าง
 3. การถกเถียงกันเรื่องการตั้งสหภาพที่ถูกกฎหมายไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วน ในช่วงเวลานี้ การให้ความช่วยเหลือปลดแอกแรงงานทาสที่ยังคงมีอยู่ในเรือประมงให้หมดไป เป็นเรื่องสำคัญที่สุด  พวกเราอยากให้มุ่งเน้นไปที่การทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโดยตรงมากยิ่งขึ้น  ทั้งในกรณีลูกเรือที่กลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย และกรณีของลูกเรือที่ยังคงไม่ได้รับช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าจ้างค่าแรง  รวมถึงการได้รับค่าชดเชยและสินไหมทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน (พิการแขนขาด) ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีนายจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือและแสดงความรับผิดชอบ  อีกทั้งลูกเรือที่กลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย ยังมีสภาวะทางจิตเพราะถูกทำร้าย ข่มขืนจิตใจในเรือประมง   คนเหล่านี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา
 4. แม้ว่าหลายปีที่ผ่านมา การแก้ไขการทำการประมง IUU และการค้ามนุษย์ในภาคการประมงได้ดำเนินไปอย่างก้าวหน้า แต่ก็ยังคงพบว่ามีการข่มขู่บังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสในเรือประมงอยู่ โดยกลุ่ม TMFG ได้เข้าช่วยเหลือลูกเรือหลายสิบคนที่ถูกบังคับใช้แรงงานและถูกทำร้ายโดยใช้อาวุธปืนในจังหวัดระยอง และนครศรีธรรมราช ลูกเรือได้รับการช่วยเหลือและเข้าถึงระบบการคุ้มครอง น้อยมาก  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาคมนายจ้าง  รัฐบาล  INGO และ ILO ตามสิทธิที่มนุษย์พึงได้รับ 

พวกเราอยากเห็นทางออกที่เราจะสามารถช่วยกันเหลือแรงงานประมงร่วมกัน  และอยากจะขอเชิญทาง   ILO   ITF    INGO สมาคมนายจ้าง   รัฐบาล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ    ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือเพื่อลูกเรือที่ยังตกค้างอยู่ตามเกาะต่างๆ    และศพผู้เสียชีวิตที่หมู่เกาะเบนจิน่า  รวมถึงการสำรวจเพิ่มเติมที่หมู่เกาะอินโดนีเซียทางตอนเหนือ เช่น  กาลิมันตัน ตันหยงปีนัง  เป็นต้น    

สุดท้ายนี้ ในนามของกลุ่ม TMFG  ขอให้ ILO ดำเนินการแก้ไขการดำเนินการที่ขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบของตนอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการแสดงออกของกลุ่ม TMFG  และขอได้โปรดลดละการกีดกันเสียงของเหยื่อที่รวมตัวกันอย่างแข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น โดย TMFG ขอนำส่งจดหมายเปิดผนึกถึงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ เจนีวา เพื่อเรียกร้องให้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ เจนีวาและองค์กรสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) ออกมาแสดงความรับผิดชอบในการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและจิตใจของกลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติต่อไป 

 

                                             ด้วยความเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

                                             กลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ  (TMFG)

5 มิถุนายน 2561

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน