• สมพงค์สระแก้ว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : somponglpn@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2013-09-08
  • จำนวนเรื่อง : 155
  • จำนวนผู้ชม : 98508
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
S. Srakaew
สิทธิขั้นพื้นฐาน การศึกษาของกลุ่มเปราะบาง เด็กข้ามชาติ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/SompongSrakaew
วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563
Posted by สมพงค์สระแก้ว , ผู้อ่าน : 668 , 08:04:11 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"จากล่ามชุมชนแรงงาน สู่ล่ามภาษาที่เชี่ยวชาญ
กับการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา รวมถึงความเข้าใจในบริบทแรงงานข้ามชาติในไทย"

เท่าที่จำได้ ในระยะ 20 กว่าปีมานี้ ผมเป็นคนหนึ่งที่พยายามผลักดันล่ามภาษาหรือล่ามชุมชนให้เป็นกลไกหนึ่งในการบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลไปกับพี่น้องแรงงาน กลุ่มประชากรข้ามชาติที่ประสบปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วย

ระหว่างนั้นเป็นช่วงที่ผมทำงานเป็นผู้ประสานงานภาคสนามให้กับทางมูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้โครงการฟ้ามิตร โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโรคเอดส์ หรือ Global Fund

โรงพยาบาลวิชัยเวช International หรือแต่ก่อนมีชื่อเดิมว่าโรงพยาบาลศรีวิชัย 5 ซึ่งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่มีล่ามภาษาเมียนมาร์บริการในโรงพยาบาล

ผมกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ปรึกษาหารือว่าในขณะที่ทางโรงพยาบาลในช่วงนั้นรับตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพแก่พี่น้องแรงงานข้ามชาติที่มาทำงานในเขตพื้นที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พวกเราไม่มีล่ามภาษาก็อาจจะประสบปัญหาได้

จนวันหนึ่ง เราทำให้ผู้หญิงชาวเมียนมาร์คนหนึ่งที่มาทำงานในโรงงานเปลี่ยนจากเป็นแรงงานกรรมกรมาเป็นล่ามภาษาในโรงพยาบาลได้ ส่งผลให้การบริการดูแลรักษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

หลังจากนั้น ก็ได้ผลักดันให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ที่ทำงานในเชิงการรวบรวมข้อมูลการส่งเสริมป้องกันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขข้ามชาติ และการส่งเสริมป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติเฉพาะ

จนทำให้พี่น้องแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์มาเป็นอาสาสมัครเป็นตัวกลางที่จะช่วยสื่อสารการลงไปทำงานในชุมชนเป้าหมาย และในระหว่างนั้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ได้ทำงานร่วมกับองค์การ IOM ร่วมด้วย

ต่อมา โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐบาล ขานรับการมีล่ามภาษา อาทิ โรงพยายาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และได้มีแผนงานการฝึกอบรมอาสาสมัครต่างด้าวหรือที่ว่า อสต. อย่างเป็นรูปแบบในเวลาต่อมา

กลไกการทำงานเพื่อส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคส่งผลให้อาสาสมัครต่างด้าว (อสต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหรือ พี่น้อง อสม.คนไทย ได้มีการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขัน

ในปี 2547 เป็นปีที่ก่อตั้งมูลนิธิ LPN และได้ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานและคดีความ กลไกสำคัญที่จะทำให้กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาแรงงาน กระบวนการช่วยเหลือด้านกฎหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะบริการให้กับแรงงานที่เป็นชาวเมียนมาร์ จึงมีความจำเป็นต้องมีล่ามภาษาเช่นกัน เพื่อสามารถที่จะสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ประสบปัญหาที่มาร้องเรียน

กระทั่งต่อมา "ล่ามภาษา" ก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะไปช่วยกระบวนการในชั้นตำรวจ ในชั้นศาลการพิจารณาคดีความ ในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการถูกบังคับและค้ามนุษย์ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วย

ปัจจุบันหลายหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติให้ความสำคัญกับล่ามภาษามากๆเชื่อว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานโดยบทบาทการบูรณาการในการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายหรือ CCCIF ได้มีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเข้าแจ้งออก หรือ PIPO

เงื่อนไขที่จำเป็นคือ ต้องมีล่ามภาษาทั้งที่เป็นภาษาเมียนมาร์และกัมพูชา ทาง LPN มีบทบาทสำคัญในการจัดหาแรงงานข้ามชาติในไทยที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติเชิงบวก มีทักษะในการสื่อสารและสำคัญมีจิตอาสาที่อยากจะช่วยเพื่อนมนุษย์
ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ผ่านมา

และเมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงยุติธรรมได้มีการอบรมล่ามภาษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ นอกจากนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ก็มีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมด้านภาษาเกือบทั่วประเทศไทย

ส่วนในสถานประกอบการขนาดกลางถึงใหญ่เชื่อมั่นได้ว่าในแต่ละส่วนและแผนกมีล่ามภาษาประจำทำงานร่วมกับทางฝ่ายบุคคลเพื่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานเช่นกัน

จากบทบาทที่สำคัญของล่ามภาษา ทางองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน (MWG) ที่ร่วมกันทำงานประเด็นนโยบายต่อภาครัฐได้เสนอให้รัฐบาลมีกี่ประเภทอาชีพล่ามขึ้นนอกจากกรรมกรคนรับใช้ในบ้าน ทำให้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานจึงได้กำหนดให้แรงงานข้ามชาติสามารถทำงานในประเภท "ผู้ประสานงานด้านภาษา" ในสถานประกอบการได้จนถึงปัจจุบัน

ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ หรือ COVID -19 แน่นอนว่าพี่น้องแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชาก็ได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกับคนไทย การสื่อสารภาษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆย่อมมีความสำคัญไม่น้อย

ข้อความที่สื่ิอสารด้วยการพูด การเขียนก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกัน เพื่อที่จะให้แรงงานมีความเข้าใจได้ดีที่สุดผ่านการฟังและการอ่านเป็นต้น

ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ "ระดับการใช้ภาษา" เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อยู่ในชนบท ภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาพื้นเมืองดั้งเดิม
เราตั้งข้อสมมุติฐานว่าถ้าหากใช้ภาษาเป็นทางการมากอาจจะไม่เข้าใจมากนัก

ดังนั้น ผู้ที่เป็นล่ามภาษาต้องเข้าใจบริบทนี้ว่าจะสื่อสารกับผู้รับสารเป็นคนกลุ่มไหนบ้าง และจะทำยังไงที่จะสื่อสารที่ใช้ภาษาอย่างง่ายและเข้าใจได้ทันทีนำไปปฏิบัติได้ไม่ผิดเพี้ยน

การใช้ระดับภาษาตรงนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารเช่นกัน

ปัจจุบันการรับข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแรงงานชาวเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต โลกออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนต่างๆ พวกเขาจึงสามารถรับข่าวสารได้วินาทีต่อวินาทีเช่นกัน และอีกส่วนหนึ่งเขาสามารถฟังภาษาไทยได้ยิ่งทำให้เขาเข้าใจได้มากขึ้น

วันนี้ทางมูลนิธิ LPN โดยบทบาทการทำงานเชิงป้องกันผ่านการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไม่ว่าจะส่งผ่านไปยังพี่น้องแรงงานในและประเทศต้นทาง พยายามตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนเผยแพร่

พี่น้องแรงงานก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่อวันหลายแสนคนทีเดียวผ่านช่องทาง Facebook หรือกลุ่ม LINE เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ล่ามภาษานอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจแล้วต้องมีศิลปะในการถ่ายทอดสื่อสาร การเขียนเพื่อสื่อสารทางออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนตื่นตระหนก ไม่ประมาท ให้ตระหนัก รับรู้และรับผิดชอบสังคมไปด้วยกัน

และที่สำคัญที่สุดเพื่อให้พี่น้องแรงงานสามารถที่จะระมัดระวังป้องกันตนเองได้จากการรับหรือแพร่เชื้อ
ให้ได้มากที่สุด

เชื่อมันว่าพี่น้องแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะข้างต้นจะสามารถสื่อสารให้กับเพื่อนๆรับรู้สถานการณ์วันต่อวันและเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

Humanitarian Tree (ตอน 6)

สมพงค์ สระแก้ว รายงาน
#LPN
#LPNFoundation
1/4/2563
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน