• ซันญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : cicithai2@windowslive.com
  • วันที่สร้าง : 2008-04-10
  • จำนวนเรื่อง : 224
  • จำนวนผู้ชม : 405799
  • ส่ง msg :
  • โหวต 592 คน
เส้นทางเดินที่ยาวไกลในแผ่นดินอื่น
เราพบกันเสมอที่รอยต่อของจักรวาล
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2555
Posted by ซันญ่า , ผู้อ่าน : 3036 , 08:12:04 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน มะอึก , คนดีมีวินัย และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้เขียนอะไร ในเขียน เวียนวนอยู่

เฝ้าตามดู ดิ้นรน บนความวุ่น 

ระอาจริง สังสาร วัฏฏะ...จุล

มาสร้างบุญ ปกติ ที่ศีลธรรม

...

พิมพ์ถ้อยลักษณ์ จากจินต์ ถวิลว่า

ในผัสสะ ตาหู รู้...รสล้ำ

ในหมู่คน ยังรับทุกข์ สุขประจำ

ต่อให้งาม ด้วยพร้อม ย่อม ทุกข์...ทวน

...

คำโดย

ซันญ่า

แม้จะก้าวล่วงลุวัน ในวัยที่ไม่ต้องดิ้นรน ดั่งแสวงหาวิ่งตามความนิยมแห่งสังคม

ข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้ตัดอะไร ไปจากใจให้ผ่อนคลาย เพียงแต่ช่วงชีวิตที่พบเห็น

ทุกวาระแห่งการเป็นเรื่องดำรงค์อยู่ แม้นจะประสพสิ่งที่ บรรลุจุดเ้ป้าหมายที่ตั้งไว้

ก็ยังไม่ปลอดภัยหรือวางใจ ในความว่างได้ กลับยิ่งบรรลุถึงที่ต้องการดังใจหวัง

จิตก็ยังไขว่คว้าหาเป้าหมายต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด วันเวลาหมุนไปของมันอย่าง

นั้นเองเพราะโลกหมุนรอบตัวเองและหมุนวนตัวเองรอบดวงอาทิตย์ 

พอเหลื่ยมมุมที่หมุนวนรอบในลักษณะ กลมของโลกดังที่รับรู้ กาลเคลื่อนไหว

จึงเป็นกำหนดระยะของพันปีแสงกระทบ ทั้งมึดและสว่าง ในยามเช้าที่เหลี่ยม

มุมโลกเริ่มหมุนสู่แสงตะวันวนหมุนไปเคลื่อนที่ไปจน ความมึดคืบคลานเข้ามา

สู่ผัสสะเราเองพอรับรู้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ยังมีทุกข์เพราะวงจรแห่งทุกข์คือความรู้ 

ที่ทดสอบเรา...แม้นแต่ พระอริยะเจ้า ก็ยังทุกข์...ในกายะกรรม กิริยา 

ข้าพเจ้า ไม่ใช่คนมีศีลครบทุกข้อใน 5ข้อของพุทธะบริษัทที่ดีแล้วยังมีอารมณ์

ปรุงแต่งวุ่นวายไปหมด ทำให้จิตใจ เจ็บป่วยอยู่เนืองๆ หากแต่ไม่ลดละ

ในการพาจิตให้น้อมยอมรับ ในความเป็นชีวิต เกิด ดับ ที่เป็นไปในประจำ ของเหตุ

ด้วยจิตคาราวะ

ขอบคุณภาพหน้าที่พักในเมือง ซานพลาบโบว์ แคริฟอเนีย

ขอบคุณเพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่าน ขอความสุข ทั้งปวงให้เป็นของเพื่อนๆ ทุกท่านค่ะ  

ขอบพระคุณ คลิปที่ดีๆ จากยูทรูป มรรคานุคา ผู้เดินตามมรรค

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ซันญ่า วันที่ : 18/08/2012 เวลา : 15.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

กรุณาเปิดเสียง " ปฎิจจสมุปบาท " โดยคลิกที่
" ปฎิจจสมุปบาท " ด้านซ้ายมือ ใน หมวด Favorite Link
หรือคลิกที่ http://www.oknation.net/blog/buddhamantra/video/6539

ป ฏิ จ จ ส มุ ป บ า ท

อวิชชาปัจจะยา สังขารา ( เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี )
สังขาระปัจจะยา วิญญานัง ( เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี )
วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง ( เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี )
นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง ( เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี )
สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส ( เพราะสฬายตนเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี )
ผัสสะปัจจะยา เวทนา ( เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี )
เวทะนายะปัจจะยา ตัณหา ( เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี )
ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง ( เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี )
อุปาทานะปัจจะยา ภะโว ( เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี )
ภะวะปัจจะยา ชาติ ( เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี )
ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง ( เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี )
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ
( ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มีพร้อม )
เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ
( การเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมีด้วยประการฉะนี้ ฯ )


อวิชชายะ เตววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ
( เพราะอวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ )
สังขาระนิโรธา วิญาณะนิโรโธ ( เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ )
วิญญาณะนิโรธา นามรูปะนิโรโธ ( เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ )
นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ ( เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ )
สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ ( เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ )
ผัสสะนิโรธา เวทนานิโรโธ ( เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ )
เวทนานิโรธา ตัณหานิโรโธ ( เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ )
ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ ( เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ )
อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ ( เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ )
ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ ( เพราะภพดับ ชาติจึงดับ )
ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง ( เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดับ )
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ
( ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจจึงดับ )
เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ
( การดับแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมีด้วยประการฉะนี้ ฯ )


.......................................................................................................

ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักธรรมข้อหนึ่งในพุทธศาสนา
อธิบายถึง การเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน,
การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน จึงเกิดมีขึ้น

การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมา มีองค์หรือหัวข้อ 12 ดังนี้
คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ

http://www.oknation.net/blog/buddhamantra/2007/07/08/entry-2

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
NickyNaklua วันที่ : 17/08/2012 เวลา : 17.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NickyNaklua
เกร็ดท่องเที่ยวและเรื่องเล่าทั่วไปภาคกลาง,ตะวันออก,ชลบุรี

มีคนมีทุกข์เหมือนเราด้วย เย้

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
มะอึก วันที่ : 17/08/2012 เวลา : 15.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

ความทุกข์...ทดสอบทุก ๆ คนครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 17/08/2012 เวลา : 08.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ความทุกข์เป้นครูที่ดีที่สุด
ที่ครูแห่งความสุขทำไมได้

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
คนดีมีวินัย วันที่ : 17/08/2012 เวลา : 06.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nard
ธรรมชาติของชีวิต..คือ..ชีวิตธรรมดา

ชีวิตมนุษย์..ที่ต้องมีทั้งสุข มีทั้งทุกข์..วนเวียนกันอยู่แบบนี้..เป็นของคู่กัน..สุดแต่เรารู้เท่าทันแค่ไหน..มีสติฉับไว..ก็ไล่ทุกข์ได้โดยพลัน..วันที่ไม่สุข..ไม่ทุกข์..น่าจะเป็นบุญกับชีวิตที่สุด..รักษาธรรมนะครับ คุณซันญ่า

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
รินรู้ดี วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinrudeeด้วยอุบายตื้นที่นำมาหลอกตัวเองเสมอ

เมื่อเวลามีความทุกข์ คือ

หากไม่มีทุกข์ แล้วจะรู้จักความสุขได้อย่างไร


สามัญยิ่งเลยใช่มั้ยค่ะ

รินรู้ดี

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ซันญ่า วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

ความคิดเห็นที่ 9
พิทักษ์

ดังนั้น ทีเดียวค่ะ
.
.

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ซันญ่า วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

ความคิดเห็นที่ 8
วิทูร

อย่างนั้นเลยค่ะ คนดีก็ทุกข์ คนไม่ดีก็ทุกข์
ทางสว่าง อยู่ ที่ จิต เรานะคะ ปััจุบันเท่านั้น นึกในจิต ว่า อยู่ ในเวทนา สุข หรือ ทุกข์ ก็รู้ แล้ว และก็ ดู ไป ในจิต สงบนั้น แล้วค่อยลืมตา มา ดำเนิน ปกติ งานของเราต่อไป
.
.

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ซันญ่า วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

ความคิดเห็นที่ 7
BlueHill

5555

เหนื่อยในใจ ยามที่อารมณ์ทุกข์เกาะกุม จึงดีที่ ทดสอบกัน ว่าจะ นานหรือไม่ ในอารมณ์นั้นคาะ คุณพี่ชาลี
.
.

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ซันญ่า วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 21.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

ความคิดเห็นที่ 6
อาโป


http://www.oknation.net/blog/sonyaUSA/2009/11/01/entry-1

วางลิงค์เก่าๆ เดิม ๆ ใให้อ่านก่อน

กุ..สะ..รา..ธัม..มา..อะ..นัต..ตา..ติ

ในดำหริ นี้หรือ คือสิ่งสรรค์

ชูตรรกะ ละวาง คือรางวัล

มองสิท่าน ตัวตน ที่หน...ใด

.............
คาราวะท่านอาโป ขอบพระคุณ และคุณค่า ความหมาย
ที่ฝากไว้ให้กำลัง ใจ ค่ะ
.
.

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
สำรวจฟ้า วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 20.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

ตัดอารมณ์อิจฉา ตัดความอยาก ก็จะไม่ทุกข์

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
พิทักษ์ วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 15.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jaopad

หยุดจิตพักสักนิดพิจารณาตนถึงความไม่เที่ยง ก็อาจหยุดทุกข์ได้

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
วิทูร วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 14.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witoonpra

เป็นคนดีก็ทุกข์ครับ เป็นคนไม่ดีก็ทุกข์ครับ เลือกยากเหลือเกิน เข้ามาขอทางสว่างครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
BlueHill วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 12.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

สวัสดีครับคุณซันญ่า
หากทุกข์บ่อยๆ คงทดสอบกันเหนื่อยแย่เชียวครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
อาโป วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 11.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile


ความทุกข์..เงายึดทุกข์ให้เป็นทาส
ความธาตุ...ธาตุสร้างธรรมนำสงบ
ความดีเดินข้ามความชั่ว..ไม่ชั่วจบ!
....ความสงบธาตุเป็นธาตุจิตเป็นไท!


ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ซันญ่า วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 09.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

ความคิดเห็นที่ 3
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว

สุขเวทนา เปลี่ยน อารมณ์ กิริยา เป็น ยิ้ม และลืม ไปว่า ทุกข์ ที่ยิ้ม นั้น พอเพียงใน สุข นั้น อย่าง รู้ว่า สุข
แต่ ความทุกข์ มัน เป็น เหมือนปกติ ที่ ใจ
จึง ต้องรู้จัก จะอยู่ ด้วย กับ ทุกข์ ให้ เป็นอิสระ
.
.
.

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ซันญ่า วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 09.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

ความคิดเห็นที่ 2
pierra
คาราวะ ด้วยจิตน้อมเคารพ ค่ะ พระคุณท่าน
ทุกข์ คือ ให้เห็น จึงเรียน รู้ที่จะไม่เป็น ทุกข์ ค่ะ
ผลักๆ ดันๆ ให้เพียงรู้ ว่ทา เห็น ในตัว ทุกข์ ที่ใจเรา

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 09.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

ชีวิตมีทั้งสุข และทุกข์ปะปนกันไป ยามใดที่มีสุข ก็ดูเหมือนโลกนี้น่าอยู่ น่าอภิรมย์เหลือเกิน แต่ถ้ายามใดมีทุกข์โลกนี้ดูเหมือนไม่น่าอยู่ โดดเดี่ยว นี่แหละครับ "ชีวิตมนุษย์" เป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับพี่ซันญ่า

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
pierra วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 09.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pierra
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ...ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง

ความทุกข์ คือความเดือดร้อน ความเปลี่ยนแปลงจากดีไปสู่สิ่งที่ไม่ดี
การถูกกระทบจากผัสสะทั้งหกที่ไม่ดี เช่นตาเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามฯลฯ ก็ย่อมนำความทุกข์มาให้
ซึ่งทุกคนย่อมต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ซันญ่า วันที่ : 16/08/2012 เวลา : 08.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

ความจริงที่ เราผู้ตั้งอยู่ในกอง เกิด ดับ แม้จะมีศีล ครบเต็มสมบูรณ์ ยังมี ความทุกข์ อยู่ มาก
แล้ว ผู้อ่อนด้อย ศีลไม่สมบูรณ์ ย่อม เป็นทุกข์ เสมอๆ ...
อยู่ด้วย
............

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

Various Artists Deep Relaxation [Northquest] Disc 1 01 Before New Age

Various Artists Deep Relaxation [Northquest] Disc 1 01 Before New Age

View All
<< สิงหาคม 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]