• คนปลูกต้นไม้
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-10-03
  • จำนวนเรื่อง : 4
  • จำนวนผู้ชม : 25158
  • ส่ง msg :
  • โหวต 5 คน
ธนาคารต้นไม้
เรื่องราวของธนาคารต้นไม้แห่งประเทศไทย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/TREE-BANK
วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2551
Posted by คนปลูกต้นไม้ , ผู้อ่าน : 3117 , 09:07:46 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ธนาคารต้นไม้

วาระแห่งชาติว่าด้วย “การปลูกต้นไม้ใช้หนี้”

 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเอง และความมั่นคง 

ด้านที่อยู่อาศัย พลังงาน อาหารและยา 

”คืนชีวิตให้แผ่นดิน ปลดเปลื้องหนี้สินเกษตรกร”

...

คณะทำงานธนาคารต้นไม้

 

นายจินดา  บุญจันทร์   

ผู้นำชุมชนแห่งชาติ  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

...

  นายพงศา  ชูแนม 


หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ


ข้าราชการดีเด่นปี 2537


บุคคลดีเด่นด้านการอนุรักษ์


รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2542

.

.

ร.ต.ไสว  แสงสว่าง 


ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ท่าชนะ


ผู้จัดการธนาคารต้นไม้สำนักงานใหญ่


รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2550


“วิถีพอเพียง  แบ่งปัน  ผูกพัน  คน  ดิน  น้ำ  ป่า”

.

แนวพระราชดำริที่มีต่อการอนุรักษ์และการปลูกป่า


 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างความตระหนักให้มีความรักป่าไม้

ให้ยืนยงโดยปลูกฝังจิตสำนึกแก่ประชาชนว่า

“เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน

แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”

พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริสำหรับการปลูกป่า ดังนี้


1.  ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก คือ


        1) เลือกให้ได้ที่เหมาะสมแล้วก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปทำอะไร

เลย ป่าจะเจริญเติมโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องปลูกเลย


        2) ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น


        3) ในสภาพป่าเต็งรังป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องทำอะไร เพราะตอไม้จะ

แตกกิ่งออกมาอีกถึงแม้ต้นไม้ไม่สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้


2. ปลูกป่าในที่สูง  ใช้ไม้จำพวกที่มีเมล็ดทั้งหลายปลูกบนยอกพื้นที่สูง

เมื่อโตแล้วออกฝัก  ออกเมล็ดก็จะลอยตกลงมาแล้วงอกเองในที่ต่ำต่อ

ไปเป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ


3. ปลูกป่าต้นไม้ลำธารหรือปลูกป่าธรรมชาติ
        1)ปลูกไม้ที่มีอยู่เดิม คือ ศึกษาดูก่อนว่าพืชพันธุ์ไม้ดั้งเดิมมีอะไร

บ้างแล้วปลูกแซมตามรายการชนิดต้นไม้ที่ศึกษามาได้
        2)งดปลูกไม้ผิดแผกไปจากเดิม ไม่ควรน้ำไม้แปลกปลอมต่างพันธุ์

ต่างถิ่นเข้ามาปลูกโดยยังไม่ศึกษาอย่างแน่ชัดเสียก่อน


4. การปลูกทดแทน ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้เหลือเพียง

ร้อยละ 33.96 ของพื้นที่ทั้งประเทศหรือประมาณ 109 ล้านไร่เท่านั้น 

หากจะเพิ่มเนื้อที่ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศแล้ว คนไทยต้องช่วยกัน

ปลูกป่าถึง 19 ล้านไร จึงจะเพิ่มป่าไม้ได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน

นโยบายการปลูกป่าแห่งชาติ พ.ศ. 2528

.

แนวพระราชดำริการปลูกป่าทดแทนตามแนวทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้


วิธีการที่ได้พระราชทาน คือ


 1)  ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือพื้นที่ต้นน้ำลำธาร


 2)  ปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา ต้องปลูกต้นไม้หลาย ๆ ชนิดเพื่อใช้ประโยชน์

อเนกประสงค์


 3)  ปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นน้ำบนยอดเขาและเนินสูง


 4)  ปลูกป่าที่ยอดเขาเพื่อลุ่มน้ำตอนล่าง


 5)  ปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำ


 6)  ปลูกป่าเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำ


 7)  ปลูกป่าให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น


 8)  ปลูกป่าเสริมธรรมชาติเพื่อเพิ่มที่อยู่อาศัยแก่สัตว์


 9)  การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง พระองค์มีพระราชดำรัส ดังนี้

.
 “การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้

ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง

คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ

โดยปลูกรองรับการชลประทาน

ปลูกรับและปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้อย

โดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์อ่างที่ 4 คือ

สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ”

.

ความเป็นมา


ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

         หนี้สินอันเกิดจากภัยธรรมชาติและความผิดพลาดหรือล้มเหลวในการผลิต

ทางการเกษตร ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมาแก้ไขโดย


1. ขายที่ดินทำกินปลดหนี้


          - บุกรุกป่าหาที่ทำกินใหม่
          - อพยพเข้าในเมืองรับจ้างขายแรงงาน


2. เอาชีวิตเป็นเดิมพันปลดหนี้ด้วย
          - ประกันชีวิต
          - กองทุนฌาปนกิจ


3. ประท้วงเรียกร้องให้รัฐปลดหนี้

.

แนวคิดคณะกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ     1. ไม่ต้องขายที่ดินปลดหนี้


     2. หยุด! บุกรุกป่าแต่ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง


     3. ไม่ต้องอพยพไปรับจ้างแรงงานเป็นทางในระบบทุนนิยม


     4. ไม่ต้องตาย ปลดหนี้ จากเงินประกันหรือกองทุนฌาปนกิจ


     5. เลิกประท้องปลดหนี้แตะจะปลูกต้นไม้ใช้หนี้อยู่อย่างมีเกียรติ

มีศักดิ์ศรี ปลูกต้นไม้บนที่ดินทำกิจของตนเอง ที่ดินสาธารณประโยชน์

จากภูผาสู่มหานที จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

.

.

...ปลูกต้นไม้ใช้หนี้  เป็นคำที่เข้าถึงใจของชาวบ้านพวกเขารับข่าวสาร

ไปแล้วรู้ได้ทันทีว่าจะทำอะไร ? และทำอย่าง ไร?

หากพวกเตาช่วยกัน 10 ล้านคน ปลูกต้นไม้คนละ 5 ไร่ 10 ไร่ 

เราก็จะได้ป่าไม้ทั่วประเทศเราสูญเสียไป 80-90 ล้านไร่คืนมา

ถึงครึ่งหนึ่ง นอกจากเราจะแก้ปัญหาหนี้สินได้แล้ว

ยังช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย...”

คำกล่าวของ นายกรัฐมนตรี  พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์
กับตัวแทนอยู่นำชุมชนในคณะกรรมการผู้น้ำชุมชนแห่งชาติ
เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม 2550 ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

.

“คืนชีวิตให้แผ่นดิน ปลดเปลื้องหนี้สินเกษตรกร”

พิธีเปิดวาระแห่งชาติว่าด้วย  “การปลูกต้นไม้ใช้หนี้”

....


ภายใต้ยุทธศาสตร์การพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

พลังงาน อาหารและยา วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2550

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล สาระสำคัญของวาระแห่งชาติว่าด้วย

“การปลูกต้นไม้ใช้หนี้”

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

พลังงาน อาหารและยา คณะกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 นโยบาย “ปลูกต้นไม้ใช้หนี้”  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพึ่งตนเอง

และความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย พลังงาน อาหาร และยา

เป็นพัฒนาการต่อเนื่องจากประสบการณ์และองค์ความรู้

ในโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์

การปลูกต้นไม้ใช้หนี้เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

ของคณะกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่มุ้งเน้นการฟื้นฟูความสมดุลให้กับระบบนิเวศ

และพัฒนาฐานทรัพยากรของชาติ มุ่งแก้ไขปัญหาโลกร้อน

และปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และเป็นการวางรากฐาน

การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตามแนวปัญญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในระยะยาว โดยมีกิจกรรมรูปธรรม “ปลูกต้นไม้ใช้หนี้”

บนที่ดินทำกิจของตนเองเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญ

เป็น “หนี้” ที่มีความหมายสองนัย คือ หนี้ธรรมชาติหรือหนี้แผ่นดิน

และหนี้สินอันเกิดจากความผิดพลาดหรือล้มเหลว

ในการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมทำกิจกรรม

.....

 นโยบาย “ปลูกต้นไม้ใช้หนี้” ภายใต้ยุทธศาสตร์การพึ่งตนเอง

และความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย พลังงาน อาหาร และยา

นำองค์ความรู้ในสังคมไทยมาใช้ในการขับเคลื่อนงาน 

2 กลุ่ม องค์ความรู้ คือแนวทางพระราชดำริ

“การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและองค์ความรู้และประสบการณ์

ของโครงการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์การปลูกต้นไม้ใช้หนี้

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ของ คณะกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือ “การปลูกพืช 7 กลุ่ม

ประโยชน์ 5 ประการ การปลูกพืช 7 กลุ่ม ประกอบด้วย

ไม้ชั้นต้น ไม้ชั้นกลาง ไม้ชั้นล่าง พืชหน้าดิน

พืชหัว พืชน้ำ และพืชเถา ที่มีประโยชน์ 5 ประการ คือ เป็นอาหาร

เป็นยา เป็นที่อยู่อาศัย พลังงานและการใช้สอย

เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศของชุมชน

และมีมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจ สร้างรายได้ทั้งรายเดือน รายปี

รายได้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน และเป็นบำนาญชีวิตเมื่อถึงวัยชรา

มุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างยั่งยืน 

.

.

ปล. โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ

ชมรายละเอียดเรื่อง ธนาคารต้นไม้ เพิ่มเเติมได้ที่  http://treebank.multiply.com/
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ดีเจไก่เถื่อน วันที่ : 31/03/2009 เวลา : 23.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/djkaituan
เพราะเชื่อว่าคือเธอ...คืออีกครึ่งฝันที่ฉันตามหา...

วันนี้ได้มีโอกาสอีกวันหนึ่งที่ไปทำเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน ที่อำเภอวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ชาวบ้านสนใจมาก จะเปิดสาขาเร็วๆนี้ ขณะนี้ธนาคารต้นน่าจะมีมากกว่า 200 สาขา และจะมีกว่า 1000 สาขา ภายในปีนี้ ที่ไหนสนใจจะขอทราบรายละเอียดติดต่อมาได้นะครับ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ช่วยชาติครับ ท่านนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ประกาศเป็นนโยบายเมื่อ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ชัวร์ไม่มั่วนิ่มเพราะข้าพเจ้าอยู่ในงานวันนั้นด้วย

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
torsak วันที่ : 15/12/2008 เวลา : 19.37 น.

ที่ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัชุมพร ได้เปิดเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน พลังขับเคลื่อนสูธนาคารต้นไม้สาขาสลุย(โวนลุ่มน้ำท่าตะเภา) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 โดยคุณพงศา ชูแนม ได้ไปร่วมพิธีเปิดธนาคารฯด้วย

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 28/11/2008 เวลา : 00.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

เข้ามาศึกษาครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
คนปลูกต้นไม้ วันที่ : 27/11/2008 เวลา : 08.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TREE-BANK

ความคิดเห็นที่ 7 เติมมายา ...
โครงการธนาคารต้นไม้เปิดสาขาทั่วประเทศแล้วกว่า 100 แห่ง ทั่วทุกภาคเลยค่ะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพรจังหวัดเดียวก็กว่า 50 สาขาแล้ว และเห็นผลเป็นรูปธรรมตามหลักเกณฑ์ทุกประการ
ทั้งยังมีส่วนช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ และเป็นหลักประกันให้กับลูกหลานได้อย่างยั่งยืนด้วย
คุณ "เติมมายา" สามารถนำวิทยายุทธนี้ไปปรับใช้เพื่อ "บ้านเกิด" ได้อย่างแน่นอนค่ะ
พวกเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนกลับบ้าน... กลับมาพัฒนาบ้านเราดีกว่าไปเป็น "ทาส "คนอื่นนะคะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
เติมมายา วันที่ : 17/10/2008 เวลา : 13.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dhammachart

ชื่นชมกับโครงการนี้มาก ๆ ไม่อยากเห็นลูกหลานเกษตรกรไปแออัดยัดเยียดเป็นลูกจ้างที่ไร้อิสรภาพอยู่ในเมืองมากไปกว่านี้ โครงการนี้น่าจะขยายไปเป็นโครงการกลับบ้านเกิด เรียกร้องเชิญชวนให้ลูกหลานกลับสู่รากของตัวเอง
ไปร่ำเรียนศึกษาวิทยายุทธ์จากดินแดนห่างไกลถึงไหนก็ได้ แต่ควรนำเอาวิชาความรู้นั้นกลับมาตอบแทนบ้านเกิด

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
คนปลูกต้นไม้ วันที่ : 16/10/2008 เวลา : 14.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TREE-BANK

ความคิดเห็นที่ 5 Bhirisa_ภิริสา ...

พวกเราต้องขอขอบคุณ คุณภิริสามากเลยค่ะ

โอกาสนี้คงต้องรบกวนให้ช่วยกันปลูกต้นไม้กันไปก่อนนะคะ

อ้อ... อย่าลืมติดตามชมรายการ แผ่นดินไทย ตอนธนาคารต้นไม้ (ตอน 2)

ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม นี้ ทาง TPBS 2 ทุ่ม 20 ด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
Bhirisa_ภิริสา วันที่ : 14/10/2008 เวลา : 21.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bhirisa
www.oknation.net/blog/misspostcard

เป็นโครงการที่ดีมากจริง ๆ ค่ะ...ยินดีร่วมโครงการและหากต้องการให้ช่วยเผยแพร่หรือประสานงานใด ๆ บอกได้เลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
คนปลูกต้นไม้ วันที่ : 13/10/2008 เวลา : 12.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TREE-BANK

ติดตามตอนที่2 ในเอ็นทรีถัดไปนะคะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
คนปลูกต้นไม้ วันที่ : 08/10/2008 เวลา : 09.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TREE-BANK

ความคิดเห็นที่ 4
สิงหา_สัตยนนท์ วันที่ : 05/09/2008 เวลา : 15.28 น.
http://www.oknation.net/blog/pinitsatayanon
สิงหา สัตยนนท์
ip : 118.173.147.81/118.173.147.81
ฮาๆ
โง่จัง
เพิ่งเปิดบล็อกใหม่
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 3
Nozz วันที่ : 05/09/2008 เวลา : 15.28 น.
http://www.oknation.net/blog/nozzila
http://www.oknation.net/blog/xinchaovietnam บ้านหลังนี้.....เวียดนามล้วนๆ http://www.oknation.net/blog/testblog หลังล่าสุดที่ไม่มีอะไร
ip : 125.24.124.172/125.24.124.172


เปิดอีกหลังก้อม่ายบอก
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 2
สิงหา_สัตยนนท์ วันที่ : 05/09/2008 เวลา : 15.27 น.
http://www.oknation.net/blog/pinitsatayanon
สิงหา สัตยนนท์
ip : 118.173.147.81/118.173.147.81
สหายน้องไย
มีเรื่องย้อนหลังเรื่องเดียว
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 1
สิงหา_สัตยนนท์ วันที่ : 05/09/2008 เวลา : 15.25 น.
http://www.oknation.net/blog/pinitsatayanon
สิงหา สัตยนนท์
ip : 118.173.147.81/118.173.147.81
เป็นโครงการดีเยี่ยมครับ
น่าสนใจยิ่งนัก
................
สหายพี่มีธนาคารความรัก
ดอกเบี้ยสูง
ฝากหัวใจได้เสมอ
จะดูแลตลอดชีวิต จนกว่าการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ตราบหาไม่
..............................

http://www.oknation.net/blog/TREEBANK/2008/09/05/entry-1/comment#read

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
คนปลูกต้นไม้ วันที่ : 08/10/2008 เวลา : 09.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TREE-BANK

เพื่อความต่อเนื่อง ดิฉันขอนำความคิดเห็นทั้งหมดของบ้านนู้นมาแนบไว้ ณ ที่นี้ด้วยเลยนะคะ
.................................

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18
ณชาติหนึ่ง วันที่ : 03/10/2008 เวลา : 10.19 น.
http://www.oknation.net/blog/nnnnnn
_ข้าพเจ้าเป็นสุขกับทางโลก...เสมอด้วยทางธรรม_
ip : 192.168.52.247


ความคิดเห็นที่ 3 Nozz ...
พอดีมันฉุกละหุกน่ะท่าน ไว้โอกาสหน้าข้าพเจ้าจะบอกนะคะ
ขอบคุณที่อุตส่าห์ตามเข้ามาเยี่ยมนะคะท่าน nozzzzzzzz...
.............................

ความคิดเห็นที่ 5 ลูกเสือหมายเลข9 ...
ข้าน้อยขอน้อมรับคำชมและเสียงปรบมือจากศิษย์พี่ด้วยความเต็มใจค่ะ
...............................

ความคิดเห็นที่ 6 Phithak_C. ...
ยินดีที่ได้รู้จักทีมงานเก่งๆ อย่างคุรนะคะ
ข้าพเจ้าก็เป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆ ที่ปรารถนาให้โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์
การขับเคลื่อนของจุดเล็กๆ อย่างพวกเราสามารถที่จะกลายเป็นองค์กรใหญ่ได้ถ้าเรา "ช่วยกัน"
ทุกท่านที่คุณกล่าวมาล้วนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของธนาคารต้นไม้ ...
ข้าพเจ้าก็ดีใจไม่น้อยที่ได้มีโอกาสทำอะไรเพื่อตอบแทนโลกและแผ่นดินเกิดบ้าง
และคงจะทำต่อไปเรื่อยๆ ไม่ว่าโครงการนี้จะขับเคลื่อนไปได้หรือไม่อย่างไร
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเส้นทางที่พวกเรากำลังมุ่งหน้าไป เป็นเส้นทางที่ถูกต้องเป็นเหมาะสมแล้วค่ะ
..............................

ความคิดเห็นที่ 7 JIRACAFE ...
ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ฝากไว้ให้พวกเรานะคะ
ธนาคารต้นไม้ทุกสาขาในประเทศไทยได้รับกำลังใจจากคุณเรียบร้อยแล้วค่ะ
..............................

ความคิดเห็นที่ 8 ดินดำน้ำชุ่ม ...
ปลูกต่อไปนะคะ เราจะช่วยกันต่อไปเรื่อยๆ แข่งกับโลกที่ร้อนขึ้นทุกวันค่ะ
..............................

ความคิดเห็นที่ 9 นาคราช ...
ท่านนาคราชคงจะเป็นคนในพื้นที่นะคะ เพราะดูจากข้อมูลที่กล่าวมาค่อนข้างละเอียดทีเดียว
นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่เราได้รู้จักกัน ข้าพเจ้าเองก็ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรมานาน
นับตั้งแต่เรียนจบมาก็ไม่เคยคิดที่จะย้ายไปไหน คุณคงหลงเสน่ห์แห่งป่าเขาลำเนาไพรเช่นกัน

ทั้งพี่จินดา พี่พงศา และทีมงานที่ร่วมกันผลักดันโครงการต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด คนที่ติดตามผลงานกันอยู่ก็คงทราบดี
อีกคนที่จะต้องกล่าวถึงในที่นี้ก็คือ ผอ.ไสว แสงสว่าง ผู้จัดการธนาคารต้นไม้คนแรกของโลก
อีกหนึ่งท่านที่ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกคนที่น่าจับตามอง
พวกเราต่างเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอ พลังที่จะสามารถขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ดำเนินต่อไปได้ต้องอาศัยทีมงานที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ และพวกเราก็แน่ใจว่าทั้งสามท่านสามารถที่จะนำพาพวกเราให้ก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดในได้อย่างแท้จริง

ขอบคุณท่านนาคราชเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมสนทนากัน เราคงได้พูดคุยกันอีกในตอนต่อไปนะคะ
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 17
ณชาติหนึ่ง วันที่ : 12/09/2008 เวลา : 14.42 น.
http://www.oknation.net/blog/nnnnnn
_ข้าพเจ้าเป็นสุขกับทางโลก...เสมอด้วยทางธรรม_
ip : 118.173.116.66/118.173.116.66


ความคิดเห็นที่ 1 , 2 และ 4 สิงหา_สัตยนนท์
ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ... (โครงการเขาดีจริงๆ)
...
ส่วนธนาคารความรักของสหายท่านพี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน
ข้าพเจ้าก็ร่ำๆ จะนำหัวใจไปฝากอยู่พอดี
ติดตรงที่ว่า ใครต่อใครพากันมาจองหัวใจดวงนี้มากโขอยู่อ่ะค่ะ
...
ใช่แล้วค่ะข้าพเจ้าเปิดบ้านใหม่ บ้านนี้เน้นสาระล้วนๆ ค่ะ
ธนาคารต้นไม้ประการเดียวเท่านั้น รบกวนท่านพี่ช่วยเผยแพร่ด้วยนะคะ
...
ขอบคุณอีกครั้ง สำหรับการเจิมบ้านใหม่ให้ข้าพเจ้าด้วยความรักค่ะ
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 16
ภูผาน้ำฝน วันที่ : 11/09/2008 เวลา : 09.25 น.
http://www.oknation.net/blog/augustrain
Into each life some rain must fall.
ip : 203.151.53.99/203.151.53.99


เป็นโครงการที่น่าชื่นชม
ข้าพเจ้าจะมาติดตามอ่านตอนต่อไป
แวะมาขอบคุณสหายที่นึกถึงข้าพเจ้า
มอบหมายการบ้านให้ ซึ้งใจยิ่งนัก

มีความสุขมากๆนะสหาย
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 15
เกิดมาเพื่อใคร วันที่ : 09/09/2008 เวลา : 22.07 น.
http://www.oknation.net/blog/kkkkkk
สำนึกดี....เริ่มก่อเกิดจากข้างใน นะครับ
ip : 202.91.18.206/202.91.18.206


คงไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่เท่าการให้...ให้ลมหายใจที่สดชื่นกับทุกคน
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 14
eggs วันที่ : 07/09/2008 เวลา : 23.42 น.
http://www.oknation.net/blog/psitirat
ip : 124.121.81.91/124.121.81.91


...เสียวเล้งนึ้งน้องพี่ font อ่านง่ายแล้ว และพี่ได้ให้โหวตสำหรับเอ็นทรี่ใหม่ของเล่าน้องเป็นคนแรก เป็นโหวตที่ ๑ ค่ะ...พี่เอี๊ยะก้วย...
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 13
..ขิงชมพู.. วันที่ : 05/09/2008 เวลา : 21.52 น.
http://www.oknation.net/blog/khingchomphuu
ip : 202.57.169.177/202.57.169.177


ธนาคารต้นไม้ "พอเพียง มั่งคั่ง ร่ำรวย"

เป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะ....
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 12
eggs วันที่ : 05/09/2008 เวลา : 18.41 น.
http://www.oknation.net/blog/psitirat
ip : 124.121.81.224/124.121.81.224


...เสียวเล้งนึ้งน้องพี่ ใยเล่าน้องต้องทำ font เล็กมากมายขนาดนั้น อย่าว่าแต่คนวัยอย่างพี่จะอ่านได้เลย หากผู้อื่นก็ยากที่จะอ่านได้อย่างง่ายดายเช่นกัน...

... ขอให้เล้งนึ้งน้องพี่ ลองใช้ font แบบ cordia new ขนาด ๑๒ ก็พอ แล้ว copy&paste มาที่นี่ จะทำให้เหล่าจอมยุทธอื่น ๆ สามารถอ่านเอ็นทรี่นี้ได้ง่ายดั่งพลิกฝ่ามือ...จาก..พี่เอี๊ยะก้วย...
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 11
กัปตันแจ๊ค_จอมโจรจอมใจ วันที่ : 05/09/2008 เวลา : 16.34 น.
http://www.oknation.net/blog/paedophiel
ขับเคลื่อนอารมณ์ให้ตรงร่องน้ำ หากประมาทอาจทำให้สำนึกถูกเฉี่ยวชนจนสติปัญญาเกยตื้น
ip : 210.213.19.182/210.213.19.182


ขอร่วมสนับสนุนครับ
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 10
eggs วันที่ : 05/09/2008 เวลา : 16.09 น.
http://www.oknation.net/blog/psitirat
ip : 202.183.235.3/202.183.235.3


font ยังไม่เป็นระเบียบนะคะ ช่วงที่เป็นตัวใหญ่ มันขบกันอยู่ ส่วน font ที่เป็นตัวเล็ก น่าจะเป็นตัวใหญ่ น้องหนูของข้าพเจ้าลองปรับดูใหม่ค่ะ ...

...ส่วนเรื่องเนื้อหานั้น ข้าพเจ้าผู้พี่จะกลับมาอ่านของน้องร่วมสาบานอีกครั้งค่ะ
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 9
นาคราช วันที่ : 05/09/2008 เวลา : 16.04 น.
http://www.oknation.net/blog/wat
ip : 203.185.153.2/203.185.153.2


ของเขาดีจริง พี่จินดาเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ลุกขึ้นมาพาพี่น้องชาวลุ่มน้ำหลังสวนดูแลฐานทรัพยากร และความเป็นอยู่ของตนเอง

พิสูจน์ให้เห้นว่าคนอยู่ร่วมกับป่าได้
ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำ สร้างกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกัน
“มีป่า มีน้ำ มีอาหาร” เกิดป่าชุมชน เกิดวังมัจฉา มีการเปลี่ยนแนวคิดจากอาชีพการเกษตรเพื่อการส่งออก มาเป็นอาชีพการเกษตรแบบพอเพียง ด้วยระบบนิเวศน์เกษตร 4 ชั้น และเกิดพื้นที่นำร่องในการทำเกษตรสีเขียว

เมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็หนุนเสริมความเข็มแข็งองค์กรชุมชน ตลอดลุ่มน้ำหลังสวน ด้วยการขยายเครือข่ายระดับลุ่มน้ำได้ด้วยการเชื่อมร้อยการดูแลทรัพยากร และการปรับเปลี่ยนระบบแนวคิดเกษตรที่ยั่งยืน

พี่พงศาก็เป็นตัวอย่างของข้าราชการที่ดี แต่คนยึดประโยชน์ของชาวบ้านเป็นหลักแบบนี้ คงจะก้าวหน้าในแวดวงป่าไม้ได้ยาก เพราะอยู่ห่างไกลจากศูนย์อำนาจเหลือเกิน

แต่ถ้าเราให้กำลังใจคนทำดี ความดีจึงจะดำรงอยู่ได้
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 8
ดินดำน้ำชุ่ม วันที่ : 05/09/2008 เวลา : 15.51 น.
http://www.oknation.net/blog/derreiser
ip : 118.172.41.232/118.172.41.232


กำลังปลูกเหมือนกันครับ
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 7
JIRACAFE วันที่ : 05/09/2008 เวลา : 15.49 น.
http://www.oknation.net/blog/jiracafe
ip : 124.121.211.154/124.121.211.154


เป็นโครงการที่ดีและน่าสนับสนุนค่ะ....
เคยไปเที่ยวต้นนำพะโต๊ะ.....
เห็นเจ้าหน้าที่ทำงานแล้วปลื้มแทนค่ะ...
จะเป็นกำลังใจให้นะคะ
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 6
Phithak_C. วันที่ : 05/09/2008 เวลา : 15.37 น.
http://www.oknation.net/blog/phithak1970
ip : 118.174.118.161/118.174.118.161


ขอบคุณจริงๆครับที่นำเรื่องนี้มาเผยแพร่ในโอเค อย่างน้อยความหมายของคำว่า"ธนาคาร"หรือว่า"ดอกเบี้ย"ก็สร้างจินตาการที่แตกต่างไปจาก"นักฝากเงินในสังคมทุนนิยม"
อึ่ม!อ่านจุดประสงค์และดูภาพสาขาบางแห่งก็เพิ่งรู้เหมือนกัน เพราะก่อนหน้านี้ไปช่วย"แผ่นดินไท"ทำแถวระยองแล้วก็ที่ชุมพร(พี่พงศา ลุงนิลและกำนันเคว็ด-วังตะกอ)

ดีครับ ช่วยกันขับเคลื่อนเปลือกโลกยามนี้
ขอบคุณครับ ไปล่ะ!
--------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 5
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 05/09/2008 เวลา : 15.36 น.
http://www.oknation.net/blog/chai

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คนปลูกต้นไม้ วันที่ : 08/10/2008 เวลา : 09.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TREE-BANK

ดิฉัน คนปลูกต้นไม้ ขอนำเสนอโครงการดีๆ ที่นำมาจากบ้าน ท่าน ณ ชาติหนึ่ง

เนื่องจากได้รับมอบหมายจากท่าน ณ ชาติหนึ่ง ให้แจ้งผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

และใช้ที่นี่เป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปในตัว ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน