• Dr.Sixteen
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-05-10
  • จำนวนเรื่อง : 388
  • จำนวนผู้ชม : 405591
  • ส่ง msg :
  • โหวต 110 คน
Thaidialogue
อำนาจของการฟังอย่างลึกซึ้ง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Thaidialogue
วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2563
Posted by Dr.Sixteen , ผู้อ่าน : 290 , 21:13:04 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เมื่อ SEA ถูกทำให้เป็นประชาธิปไตย

สำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยกับคำว่า SEA คำนี้ย่อมาจาก Strategic Environment Assessment การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ มีคำจำกัดความว่า เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาทางเลือกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย หรือแผนการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม และการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

สำหรับ SEA ที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้อง เป็น SEA ด้านพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ สืบเนื่องจากความขัดแย้งเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพา จังหวัดสงขลา มีคนไม่เห็นด้วยและมาประท้วงที่สำนักงาน UN ที่กรุงเทพ และลงเอยด้วยนายกประยุทธ สั่งระงับโครงการและให้ทำ SEA เพื่อลดความขัดแย้ง และทางกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นผู้ดำเนินการ

ผมควรกล่าวด้วยว่า นิด้า เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และมีบัณฑิตทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ SEA จบออกไปจำนวนมาก

โครงการ SEA โครงการนี้เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง มีการเปิดวงสานเสวนา (dialogue) กับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เกินกว่า ๑๐ ครั้ง ไม่นับรวมการพูดคุยวงเล็กอีกไม่ต่ำกว่า ๒๐ ครั้ง ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านพลังงานไฟฟ้าไปด้วยกัน ครั้งล่าสุดที่นิด้าที่ผมกำลังจะกล่าวถึง

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียจากพื้นที่ภาคใต้ กับผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานโครงการเมื่อวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่นิด้า สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างน่าสนใจ

ผู้มีส่วนได้เสียในยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเดินทางจากภาคใต้ประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วยชาวบ้านตัวแทนกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน NGO นักวิชาการ สื่อมวลชน นักธุรกิจ ตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้ากับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานในมิติต่างๆ ทั้งพลังงานทดแทนและพลังงานหลัก ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเป็นถึงอดีตปลัดกระทรวง บางท่านมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ บางท่านเป็นเจ้าของกิจการด้านพลังงาน บางท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาบรรษัทผู้ประกอบการด้านพลังงาน บิ๊กๆทั้งนั้น

ผมรู้สึกยกย่องชื่นชมสปิริตของผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นด้วยความจริงใจ ที่ท่านยอมรับรูปแบบของกระบวนการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เราไม่ได้จัด panel ให้ท่านนั่งเด่นเป็นสง่าบนเวทีอภิปรายในฐานะผู้เชี่ยวชาญเหมือนที่ทำกันโดยทั่วไป ท่านเหล่านั้นจึงต้องนั่งปะปนกับชาวบ้านและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนที่มาร่วม ท่านต้องยกมือขอใช้สิทธิ์เมื่อท่านต้องการพูด และท่านมีสิทธิ์ใช้เวลาประมาณ ๓-๕ นาทีเท่าๆกับคนอื่น ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านถูกต่อว่าโทษฐานยกมือขอใช้โอกาสในการพูดซ้ำหลายครั้ง แต่ท่านก็นิ่งเฉยไม่ตอบโต้ชี้แจงทั้งๆที่เรื่องท่านพูดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานในอนาคตที่เป็นประโยชน์ที่ทั้งฝ่ายสนับสนุนทางเลือกและทางหลักควรฟัง

วิสัยเทคโนแครทผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มักทระนงในตัวเองและไม่ชอบเสียเวลาให้กับคนที่พร้อมจะฟัง แต่คงเป็นเพราะความปรารถนาดี เห็นแก่ส่วนรวม ท่านเหล่านั้นจึงยอมนั่งฟังความคิดที่แตกต่างหลากหลายที่แทบจับเนื้อหาสาระไม่ได้ บางคนเอาแต่คอยจับผิดคนที่คิดต่างเพื่อหาช่องทางโต้แย้งเพื่อเอาชนะ หากท่านเหล่านั้นไม่มีความอดทนและใจกว้างพอ คงเดินออกจากห้องไปเพราะไม่อยากเสียเวลากับเรื่องที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์

ในอีกแง่มุมหนึ่ง นอกจากเห็นสปิริตของผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นดังที่กล่าวมาแล้ว ยังเห็นบรรยากาศประชาธิปไตยอีกแบบหนึ่ง เป็นบรรยากาศที่ทุกคนต้องเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันด้วยความอดกลั้น นักพูดหลายคนคนต่างพยายามยกมือทวงสิทธิ์การพูดของตนเองอย่างกระตือรือร้น ไม่สนใจว่าใครใหญ่มาจากไหน ไม่มีการนั่งฟังด้วยอาการสมยอมแบบขอไปที (lazy tolerance) หรือสยบยอมให้กับอำนาจความรู้ของผู้ทรงคุณวุฒิ แม้บางคนเปล่งวาจาด้วยความก้าวร้าวดุดันไปบ้าง ก็ถือเป็นบุคลิกส่วนตัวและเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละคน ไม่ถือสาหาความ วงสนทนาแลกเปลี่ยนที่ไม่มีการพูดจาตอบโต้กันไปมาคือกระจกส่องให้คนมองเห็นตัวเอง แต่ละคนควรได้รับโอกาสเรียนรู้และพัฒนาวิธีการแสดงออกอย่างเหมาะสม บรรยากาศวันนั้นยืนยันความเป็นประชาธิปไตยในกระบวนการ SEA อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ

ประการที่ ๑ มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและยอมรับในความเท่าเทียมกัน แต่ละคนพูดตามเวลาที่กำหนด ไม่พูดยาวแบบน้ำท่วมทุ่ง เพื่อประหยัดเวลาและแบ่งปันโอกาสการพูดให้คนอื่น แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงและปฏิบัติให้ได้จริง นั่นคือการรับฟังเหตุผลของคนอื่นด้วยท่าทีที่เคารพและให้เกียรติ

ประการที่ ๒ แต่ละคนบอกเล่าประสบการณ์ ความคิดเห็นตามความเชื่อของตนอย่างบริสุทธิ์ใจ ไม่พยายามโน้มน้าวหรือใช้สำนวนโวหารแบบโฆษณาชวนเชื่อให้คนอื่นคล้อยตาม หรือพูดจาโต้เถียงเพื่อเอาแพ้เอาชนะ หรือโจมตีความคิด ทำลายความน่าเชื่อถือของคนอื่น พฤติกรรมการแสดงออกด้วยความจริงใจและรับผิดชอบ ถือเป็นวิถีปฏิบัติพื้นฐานของประชาธิปไตย

ประการที่ ๓ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (deliberative democracy) หรือประชาธิปไตยแบบเห็นพ้องต้องกัน (consensual democracy) กล่าวคือ คนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกัน แสดงความเห็นอย่างอิสระ แต่ละคนเปิดกว้างรับฟังคนอื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนะโดยสมัครใจเพื่อหาทางออกของปัญหา ร่วมกันตัดสินใจร่วมกันแบบเห็นพ้องต้องกัน  โดยไม่มีการลงมติใช้เสียงคนส่วนใหญ่บังคับคนส่วนน้อยให้ปฏิบัติตาม

ปรากฏการณ์เหล่านี้คือบรรยากาศที่สัมผัสได้ในเวทีสานเสวนาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ครั้งล่าสุด แม้ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่ยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนตามอุดมคติ แต่ก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นพัฒนาการเกิดขึ้น

 SEA เป็นประชาธิปไตย แต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เกิดได้ด้วยตัวเอง ต้องสร้างขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือสร้างกระบวนการที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น

 

..................................
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน