• ThailandMICEGURU
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : miceinthailand@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2014-04-22
  • จำนวนเรื่อง : 6
  • จำนวนผู้ชม : 16848
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
Thailand MICE GURU
จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจภายในประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ThailandMICEGURU
วันอาทิตย์ ที่ 13 กรกฎาคม 2557
Posted by ThailandMICEGURU , ผู้อ่าน : 1091 , 23:30:41 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คนพ.ศ.2557 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน ริเริ่มการจัดงาน 1St Domestic MICE Mart 2014 (DMM 2014) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางไปสื่อสารโดยตรงต่อผู้ซื้อและผู้ขายให้รับรู้ถึงข่าวสารและความมุ่งมั่นของ สสปน เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศเติบโตอย่างอย่างหยั่งยื่น โดยมีเป้าหมายการจัดงานในจังหวัดซึ่งเป็นไมซ์ซิตี้ของภูมิภาค ได้แก่ กทม. เชียงใหม่ ขอนแก่น พัทยา และภูเก็ต

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงาน 1St Domestic MICE Mart 2014 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ไมซ์ซิตี้ของภูมิภาคตอนเหนือของประเทศ ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกของเชียงใหม่ต่อจากงาน DMM 2014 ที่ กทม.

งานเริ่มต้นแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งสิ้นสุดช่วงเย็นของวัน ไฮไลท์ของงานแบ่ง 4 ส่วน ได้แก่

1.งานเปิดตัว DMM ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จากผู้บริหาร สสปน.และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2.งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
3.การจับคู่เจรจาธุรกิจ
4.บูธพื้นที่กิจกรรมสำหรับให้ข้อมูลความรู้กิจกรรมแจกรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 

1.งานเปิดตัว DMM ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จากผู้บริหาร สสปน.และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เราเริ่มกันที่ส่วนแรกนะครับ ภาพรวมในงานเปิดตัว DMM ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่ คุณนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สสปน.กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สรุปใจความไว้ว่า เป็นตามแผนแม่บท 5 ปี เพื่อตะกรุยทาง สร้างเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งไมซ์ซิตี้อย่างแท้จริง ด้วยการเปิดตัวโครงการ DDM ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการทำงานเชิงรุกลงพื้นที่อย่างจริงจังของทั้ง สสปน.เลยทีเดียว เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบในพื้นที่

 

ด้าน คุณวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดของปี 2556 ในเรื่องความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยมีไฮไลท์ในการพัฒนาเชียงใหม่ ไมซ์ซิตี้ ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง สสปน.กับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมเมือง ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น และ จังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดฮอกไกโดที่ลงนามข้อตกลงร่วมกัน เพื่อร่วมกันส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของทั้งจังหวัด สำหรับทิศทางของปี 2557 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นการส่งเสริมตลาดภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือ GMS/BIMSTEC และเมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับตัวจังหวัดเองให้เป็นเมืองจุดหมายการประชุมระดับนานาชาติ (Global MICE City)

ทั้งนี้ผู้ร่วมงานยังได้ฟังบรรยายจาก คุณสริตา จินตกานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สสปน. ในเรื่อง “Digital MICE Initiative” เป็นการปรับสื่อดิจิตอลขององค์กรเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลผ่านการสื่อสารออนไลน์ เพื่อความสะดวกของคนในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน


2.งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

สำหรับการจัดงานสัมมนาในเชิงวิชาการที่สัมมนาคู่ขนานไปกับงานเปิดตัว DMM นั้น มีการจัดงานสัมมนา 4 งานหลัก

เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้า งานสัมมนาในเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “ระดมความเห็นเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไมซ์กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” ดำเนินงานโดย สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมี ผช.ศ. ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร อาจารย์คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็นวิทยากรนำ โดยมีผู้แทนระดับสูงขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมภายใน

ช่วงเที่ยง งานสัมมนาเชิงวิชาการ “เข้าร่วมงานเทรดโชว์กันดีไหม”ที่จัดโดย สสปน.และ TTG Asia Media มี นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อานวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ, สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ Mr. Darren Ng, Managing Director TTG Asia Media และ Miss Tu Kea Yun, Project Manager, TTG Asia Media โดยมีเนื้อหาสำคัญและหัวใจของงานการเข้าร่วมงานเทรดโชว์ โดยมีการยกตัวอย่างงาน Trade Show: IT&CMA and CTW Asia Pacific เพื่อประกอบการบรรยาย

และในเย็นของงานมีสัมมนาเชิงวิชาการในเลือกเสวนา ระหว่าง มุมมองและโอกาสทางธุรกิจเมื่อเปิดเสรีทางการค้า เพื่อผู้ประกอบธุรกิจภาคเหนือ” โดย สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA โดยมี สมาชิกหอการค้า สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ผู้ประกอบการด้านการจัดงานแสดงสินค้า สมาชิกสมาคมผู้ผลิต และผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NORMEX) เข้าร่วมเสวนา

ส่วนอีกงานที่ดำเนินการโดย สถาบันศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในหัวข้อสัมมนา ความรู้เบื้องต้นด้าน Service Design” ได้รับเกียรติจาก นายกิติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจ สร้างสรรค์ สถาบันศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เป็นวิทยากรนำ โดยมีสาระสำคัญในเรื่อง Service Design ในประเทศไทย

 

3.การจับคู่เจรจาธุรกิจ

 

ไฮไลท์สำคัญของงาน DDM เชียงใหม่ ครั้งนี้คือการจับคู่เจรจาธุรกิจ เป็นเวทีที่นำผู้ซื้อ ผู้ขาย มานั่งโต๊ะเจรจากัน สำหรับผู้ขายที่เข้ามาร่วมได้แก่ ศูนย์ประชุม โรงแรม สายการบิน บริษัทจัดการภาคพื้นดิน (DMC) บริษัททัวร์ และบริษัทจัดงานไมซ์ ต่างๆ ส่วนผู้ซื้อเป็นการระดมซื้อจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ องค์กร อาทิ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แบ่งการเจรจาออกเป็น 3 ช่วง สำหรับรายชื่อผู้ขาย (Seller) ที่เข้าร่วมงานมีดังต่อไปนี้ (60 รายชื่อ)

 

กระบี่เฮอริเทจ
กรินทิพย์ วิลเลจ
คุ้มขันโตก เชียงใหม่
เชียงใหม่ ออคิด
เชียงใหม่อินททนนท์ กอล์ฟและรีสอร์ท
เซ็นทารา คุ้มพญารีสอร์ทแอนด์สปา
เซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่
เซเรนนาต้า โอเทล แอนด์ รีสอร์ด กรุ๊ป
ดาราเทวีเชียงใหม่
ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
ท๊อปส์ ฮอลิเดย์
แคนทารี่ ฮิลล์
โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินั่ม
บิรษัท อาร์ส ดีไซน์ จำกัด
บริษัท เชียงใหม่จัดการประชุมและแสดงสินค้า จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฎิณี จำกัด
บริษัท ดีเค วัน จำกัด
บริษัท พลายอิ้ง มีเดีย จำกัด
บางกอกแอร์เวย์
เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท
ฟูราม่าเชียงใหม่
ไฟลท์ออฟเดอะกิบบอน
รติล้านนา รเวอร์ไซต์ สปา รีสอร์ท
ระรินจินดา เวลล์เบส สปา รีสอร์ท เชียงใหม่
โรงแรม แชงกรีลา เชียงใหม่
โรงแรมดุสิตดีทูและรอยัลปริ๊นเซสเชียงใหม่
โรงแรมวีรันดา เชียงใหม่ เดอะไฮรีสอร์ท
โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ทแอนด์สปอร์ตคลับ
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
เลอเมอริเดียนเชียงใหม่
โลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่
ศิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารีและศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ (สำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน)
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี
สุริวงค์ เชียงใหม่
หจก. คอททอนฟาร์ม
หจก. จีตรีเอท (ประเทศไทย)
องค์การสวนสัตว์
อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่
อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท
อีเกิ้ลแทรค เชียงใหม่
เอเชียเวิลด์
โอเอซีส สปา
ไอบิสสไตล์เชียงใหม่ โฮเต็ล
ฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่
โอเทล เดอ ลา เปซ์ ชะอำ, หัวหิน
การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท
พราวภูฟ้ารีสอร์ท
โรงแรมชีค ฮิซทานา เชียงใหม่
โณรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
ปานวิมานเชียงหใม่ สปา รีสอร์ท
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
ราชพฤกษ์
จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ

4.บูธพื้นที่กิจกรรมสำหรับให้ข้อมูลความรู้กิจกรรมแจกรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

และในพื้นที่ราชพฤกษ์ฮอลล์ ยังแบ่งส่วนในผู้ร่วมงานในครั้งนี้ได้เรียนรู้ MICE City จากบูธทั้ง 5 จังหวัด กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น พัทยา ภูเก็ต ถึงศักยภาพและความพร้อมสำหรับการเป็นเมืองแห่งซิตี้ และบูธ Digital MICE ที่โปรโมทแคมแปมการตลาดออนไลน์ ผ่าน facebook.com/miceinthailand และ Instragram User Name : miceinthailand ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมร่วมสนุกเมื่อเรียนรู้เกมส์ที่บูธ MICE City ต่างๆ จะได้แสมป์ passport สะสมครบทุกบูธ ร่วมรางวัลตอนจบงานอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน