• ThailandMICEGURU
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : miceinthailand@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2014-04-22
  • จำนวนเรื่อง : 6
  • จำนวนผู้ชม : 16643
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
Thailand MICE GURU
จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจภายในประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ThailandMICEGURU
วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557
Posted by ThailandMICEGURU , ผู้อ่าน : 1543 , 02:51:59 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอนแก่น ถิ่นเมืองแคน แห่งแดนคูน ศูนย์กลางความเจริญแห่งเมืองอีสาน จังหวัดสำคัญซึ่งพร้อมเป็นเมืองแห่งการประชุมของภาคอีสานและเป็นประตูสู่กลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง แข็งแกร่งด้วยศักยภาพของจังหวัด แผนยุทธศาสตร์ จากหน่วยงานรัฐและความเคลื่อนไหวภาคเอกชน พร้อมๆ ไปกับการสนับสนุนให้ความร่วมมือจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในปีที่ผ่านมาๆ ก่อนเปิดเกมเชิงรุกด้วยการ เปิดตัวงาน 1st Domestic MICE MART ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวาระภายในงานมีวิสัยและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ด้วยแบ่งส่วนงานเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1.งานเปิดตัว DMM ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้บริหาร สสปน.และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

2.งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

3.การจับคู่เจรจาธุรกิจ

4.บูธพื้นที่กิจกรรมสำหรับให้ข้อมูลความรู้กิจกรรมแจกรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 

1.งานเปิดตัว DMM ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้บริหาร สสปน.และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวเปิดงานนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

พ.ศ.2557 เป็นอีกปีหนึ่งที่ปัจจัยทางการเมืองส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจภายในประเทศ การเดินทางซึ่งถูกที่ถูกเวลาของการเดินทางจากผู้บริหารระดับสูงของ สสปน. จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นตลาดการประชุมและแสดงสินค้าของจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคต่อภาคเอกชนได้อย่างชัดเจน ทั้งยังเป็นการต่อยอดการทำงานในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์

จากปีที่ผ่านมา ระหว่าง สสปน.และจังหวัดขอนแก่น ผ่านแคมเปญการตลาดต่างๆ งานเทรดโชว์ด้านการประชุม IT&CMA 2013, การประกวดบล็อกเกอร์ด้านไมซ์ซึ่งมีบล็อกเกอร์และนักวางแผนการจัดการประชุมจากทั่วโลกเข้าร่วมประกวดในโครงการที่สร้างการรับรู้ไปยังทั่วโลก โดยบล็อกเกอร์ที่รีวิวเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่นมียอดวิวถึง 6 แสนครั้ง

โดยปีพ.ศ.2557 นี้ ทาง สสปน.ได้กำหนดแผนพัฒนาขอนแก่นเมืองแห่งประชุมแห่งภูมิภาค 3 ยุทธศาสตร์หลัก โดยกลไกในการขับเคลื่อน 3 มิติ
- กลยุทธ์การดึงงาน (Win) เพื่อรักษาตลาดเดิมและรักษาตลาดเป้าหมาย
- กลยุทธ์การส่งเสริม (Promote) ผลักดันให้จังหวัดของแก่นเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ของไมซ์ในภูมิภาค
- กลยุทธ์การพัฒนา(Develop) สร้างอุตสาหกรรมไมซ์ให้แตกต่างและเพิ่มมูลค่าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

โดย สสปน.ได้ได้ดึงการจัดงานเวทีระดับภูมิภาคเข้ามาจัดในจังหวัด อาทิ งานอีสานบุ๊คแฟร์ 2014, งานแสดงสินค้าด้านอาหารและบริการ, งานประชุมระดับภูมิภาคของหอการค้าไทย ในหัวข้อ CLMV

รวมไปถึงความร่วมมือในการร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดงานในจังหวัดขอนแก่น คือ งานเทศกาลอันมีชื่อเสียงของจังหวัด งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น หรือเรียกสั้นๆ เป็นอันเข้าใจว่า “งานไหม” ที่จัดต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปีพ.ศ.2522 โดย

งานไหม ถืองานเทศกาลสำคัญที่ร่วมมือกันของภาครัฐหลายฝ่ายถือเป็นงานที่รวมเอาทั้งเศรษฐกิจพื้นบ้าน วัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีท้องถิ่นของชาวบ้านเข้าด้วยกันเป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจทั้งภาคครัวเรือนและเกษตรกรรมของจังหวัด ทั้งยังเป็นโมเดลให้จังหวัดเคียงข้างได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางได้เป็นอย่างดี โดยเพิ่มองค์ประกอบทางด้านการค้าขายระหว่างประเทศ โดยมีเวทีของกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง, ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC)

กลยุทธ์ ทั้ง 3 มิติ นี้ถือเป็นการดำเนินยุทธศาสตร์รอบด้านได้อย่างครบถ้วน และยิ่งประสานกับผนึกความร่วมมือที่มุ่งมั่นของทางหลายๆ หน่วยงาน อย่าง จังหวัด เทศบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. ขอนแก่น และสมาคมท่องเที่ยวขอนแก่น

ส่วนไฮไลท์สำหรับคณะทำงานระดับสูงของ สสปน.เตรียมการให้จังหวัดแห่งนี้เป็นเมืองแห่งไมซ์ ซิตี้ อย่างแท้จริง คือการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาขอนแก่นไมซ์ซิตี้ โดยร่วมกับจังหวัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงการพัฒนาฐานข้อมูลไมซ์ของจังหวัด (MICE Intelligence) 

นี้เป็นวาระเบื้องต้นที่ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ผลักดันอย่างสุดแรงและต่อเนื่องในกับทางจังหวัดซึ่งไม่นานนักคิดว่าแผนแม่บทดังกล่าวคงได้ประกาศออกให้ทราบกันด้วยทั่ว


(นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น)

ส่วนทางด้านจังหวัดขอนแก่นเองไม่น้อยหน้าเตรียมยุทธศาสตร์จังหวัดไว้อย่างดี หลังการสร้างความร่วมมือในการพัฒนา ขอนแก่นเมืองแห่งการประชุมไปในปีที่แล้ว โดยตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ 6 คณะ ดังนี้

1. คณะทำงานดูแลด้านการประชุม นิทรรศการและการแสดงสินค้า
2. คณะทำงานการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
3. คณะทำงานการรักษาความปลอดภัย
4. คณะทำงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. คณะทำงานการประชาสัมพันธ์
6. คณะทำงานด้านข้อมูลให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไมซ์

สำหรับปีพ.ศ.2557 วาระ “ขอนแก่นเมืองแห่งการประชุม” ยังคงเป็นวาระสำคัญที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน” ประกอบด้วย 3 พันธกิจหลัก คือ

1. มุ่งเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พลเมืองมีความสุข
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นต้นแบบการพัฒนาบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
3. ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ทั้งด้านเศรษฐกิจ คมนาคม และทรัพยากรมนุษย์

โดยมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในระยะเร่งด่วนใน 3 มิติ ภาคชนบท ภาคชุมชนเมือง และการก้าวสู่สากล โดยอุตสาหกรรมไมซ์จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคชุมชนเมือง

สำหรับสถิติตลาดการจัดประชุมของจังหวัดขอนแก่นปี 2556 มีผู้เดินทางไมซ์เข้ามาทั้งสิ้น 688,000 คน สร้างรายได้กว่า 600 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้ร่วมงานยังได้ฟังบรรยายจาก คุณสริตา จินตกานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สสปน. ในเรื่อง “Digital MICE Initiative” เป็นการปรับสื่อดิจิตอลขององค์กรเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลผ่านการสื่อสารออนไลน์ เพื่อความสะดวกของคนในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

 

2.งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

สำหรับการจัดงานสัมมนาในเชิงวิชาการที่สัมมนาคู่ขนานไปกับงานเปิดตัว DMM นั้น มีการจัดงานสัมมนา 4 งานหลัก

 

เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้า ที่ห้อง ฉัตรทันต์1-2 ในหัวข้องานสัมมนาในเชิงวิชาการ “ประชุมระดมความเห็นเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไมซ์กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น” ดำเนินงานโดย สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมี ผช.ศ. ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร อาจารย์คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า และ ผช.ศ. ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล อาจารย์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนระดับสูงขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมภายในอย่างคั่บคั่ง

 

 

ช่วงสาย ที่ห้องฟ้ามุ้ย1-2 ในหัวข้องานสัมมนา “ไมซ์ขอนแก่น: ก้าวใหม่ในการเติบโต” โดยมี สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ TTG Asia Media ดำเนินการ มี คุณวิชญา สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม สสปน. และ Miss Tu Kea Yun, Project Manager, TTG Asia Media เป็นวิทยากร โดยมีผู้ประกอบการไมซ์ท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน

ด้วยมีสาระสำคัญของ ภาพรวมอุตสาหกรรม MICE, บทบาทของ TCEB ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE, ขอนแก่น ในฐานะ MICE city และโอกาสทางธุรกิจ และนำ case Study งาน Trade Show: IT&CMA and CTW Asia Pacific มาเสวนาหาความรู้เพิ่มเติม

 

ส่วนช่วงเย็นมีการสัมมนาใน 2 หัวข้อพร้อมกันๆ ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นด้าน Service Design” ดำเนินการโดย สถาบันศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) มี นายกิติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจ สร้างสรรค์ TCDC เป็นวิทยากร

ส่วนอีกหัวข้อสัมมนา “AEC กับงานแสดงสินค้ำ: โอกาสทางธุรกิจในอนาคตอันใกล้” ดำเนินการโดย สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA มีวิทยากรผลัดเปลี่ยนกันบรรยายในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

- ดร. นิ่มนวล ผิวทองงาม อาจารย์ และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะตัวแทนจากมุมมองของนักวิชาการ
- คุณสมิง ยิ้มศิริ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ในฐานะตัวแทนจากมุมมองของนักธุรกิจ
- คุณพรรธระพี ชินะโชติ นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ในฐานะตัวแทนจากสมาคมการแสดงสินค้า
- อาจารย์ปริญญา ชุมรุม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะผู้ดำเนินการเสวนา

โดยมีหัวข้อสาระสำคัญเกี่ยวกับ ผลกระทบ โอกาส อุปสรรค จากการเปิด AEC ต่อธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า, ทิศทางการปรับตัวของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อให้สอดรับกับการเปิด AEC, โอกาสทางธุรกิจจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าใน AEC และ เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า โอกาสในการรุก-รับเพื่อการแข่งขันใน AEC มาถึง

 

3.การจับคู่เจรจาธุรกิจ

ไฮไลท์สำคัญของงาน DDM ขอนแก่น ครั้งนี้คือการจับคู่เจรจาธุรกิจ เป็นเวทีที่นำผู้ซื้อ ผู้ขาย มานั่งโต๊ะเจรจากัน สำหรับผู้ขายที่เข้ามาร่วมได้แก่ ศูนย์ประชุม โรงแรม สายการบิน บริษัทจัดการภาคพื้นดิน (DMC) บริษัททัวร์ และบริษัทจัดงานไมซ์ ต่างๆ ส่วนผู้ซื้อเป็นการระดมซื้อจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ องค์กร อาทิ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แบ่งการเจรจาออกเป็น 3 ช่วง สำหรับรายชื่อผู้ขาย (Seller) ที่เข้าร่วมงานมีดังต่อไปนี้ (30 รายชื่อ)

กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
กรีนโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
ขอนแก่นเซ็นทรุ่ม
เจริญโอเต็ล
เซ็นทาราคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โฮเต็ล
เซ็นทาราคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี
เดอะ ฌาร์มบูทีค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล
ไทยแอร์เอเชีย
นภาลัย
บุษราคัม
บุหงาธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ปั่นหยา รีสอร์ท
พนมรุ้งปุรี
พิมานการ์เด้น บูติค โฮเต็ล
พุทธบารมีทัวร์ BBM Tour
พูลแมนขอนแก่น ราชาออร์คิด
เพลา เพลิน บูทีค รีสอร์ท
มันตราวารี โฮเต็ล
มาราเกซ หัวหิน
เมเจอร์ แกรนด์
ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล
ไร่ทองสมบูรณ์ คลับ
ลาวิลล่า ขอนแก่น
วิชชิ่งทรี รีสอร์ท
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ
องค์การสวนสัตว์
ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส
เอสเอฟ บิส โฮเต็ล
โรงแรม พาราไดซ์ อุดรธานี


4.บูธพื้นที่กิจกรรมสำหรับให้ข้อมูลความรู้กิจกรรมแจกรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

ในพื้นที่ Grand Orchid Ballroom ยังแบ่งส่วนในผู้ร่วมงานในครั้งนี้ได้เรียนรู้ MICE City จากบูธทั้ง 5 จังหวัด กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น พัทยา ภูเก็ต ถึงศักยภาพและความพร้อมสำหรับการเป็นเมืองแห่งซิตี้ และบูธ Digital MICE ที่โปรโมทแคมแปมการตลาดออนไลน์ ผ่าน facebook.com/miceinthailand และ Instragram User Name : miceinthailand ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมร่วมสนุกเมื่อเรียนรู้เกมส์ที่บูธ MICE City ต่างๆ จะได้แสตมป์ passport สะสมครบทุกบูธ ร่วมรางวัลตอนจบงานอีกด้วยแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน