• ThailandMICEGURU
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : miceinthailand@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2014-04-22
  • จำนวนเรื่อง : 6
  • จำนวนผู้ชม : 16630
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
Thailand MICE GURU
จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจภายในประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ThailandMICEGURU
วันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557
Posted by ThailandMICEGURU , ผู้อ่าน : 1329 , 16:59:49 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เมืองพัทยาถือเป็นไมซ์ซิตี้อันดับแรกที่ทางสำนักงานสำเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้เริ่มดำเนินการเชิงรุกในการส่งเสริมและสร้างความเข้มเข็งให้กับธุรกิจไมซ์ โดยร่วมกันกำหนด “เมืองต้นแบบพัทยา” เพื่อใช้เป็นโมเดลให้เมืองแห่งการประชุมอีก 4 แห่ง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น การเดินทางมาเพื่อการส่งเสริมการตลาดในเชิงรุกครั้งสำคัญ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในปีที่ผ่านมาๆ ก่อนเปิดเกมเชิงรุกด้วยการ เปิดตัวงาน 1st Domestic MICE MART ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวาระภายในงานมีวิสัยและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ด้วยแบ่งส่วนงานเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1.งานเปิดตัว DMM ครั้งที่ 1 ณ Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH) หรือที่รู้จักดีว่า ศูนย์ประชุมพีช แห่งเมืองพัทยา โดยมี ผู้บริหาร สสปน.และนายกเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

2.งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

3.การจับคู่เจรจาธุรกิจ

4.บูธพื้นที่กิจกรรมสำหรับให้ข้อมูลความรู้กิจกรรมแจกรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 

1.งานเปิดตัว DMM ครั้งที่ 1 ณ Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH) หรือที่รู้จักดีว่า ศูนย์ประชุมพีช แห่งเมืองพัทยา โดยมี ผู้บริหาร สสปน.และนายกเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

สำหรับงานเปิดตัว DMM ครั้งที่ 1 ที่ จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมพีช แบ่งการจัดงานเป็น 2 ส่วน ส่วนงานเปิดตัวและการเจรจาธุรกิจที่ฮอลล์  A-D ฮอลล์ทั้ง 4 เปิดส่วนคอนเน็ทแบบเต็มพื้นที่ 6,925 ตร.ม. เพื่อรองรับการจัดงาน MICE Mart ในครั้งนี้ งานเริ่มต้นจากการกล่าวเปิดงานโดย นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ซึ่งกล่าวสรุปโดยย่อถึงทิศทางและการร่วมมือกับเมืองพัทยาดังนี้

พัฒนาและต่อยอดกลยุทธ์หลักจากการร่วมมือกันระหว่างเมืองพัทยากับ สสปน. 3 กลยุทธ์หลัก และ 2 แนวทางดำเนินงาน ดังนี้

1. กลยุทธ์หลัก 3 อย่าง
1.1.การดึงงาน (Win)
1.2.การส่งเสริม (Promote)
1.3.การพัฒนา (Develop)

โดยกลยุทธ์ทั้ง 3 ส่วนจะนำไปสู่การนำเข้างานจัดโชว์และโรดโชว์จากภาครัฐและเอกชนเพื่อนำไปสู่การจัดงานประชุมภายในเมืองพัทยา โดยสามารถเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือจากกรุงเทพฯ เพียง 90 นาที และที่ผ่านมายังมีการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ผู้ประกอบการ และพัฒนาหลักสูตร MICE 101 และสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นประชุมเมืองไทย D-MICE@Pattaya แอพฯ ซึ่งอัดแน่นไปด้วยข้อมูลศูนย์ประชุม ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางมาประชุมที่เมืองพัทยา (โดยสามารถดาวน์โหลด ITunes Store ได้ที่ https://itunes.apple.com/th/app/d-mice-pattaya/id503037826?mt=8 และ ที่ google Play ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmice)

2 แนวทางดำเนินงาน 2 สิ่ง
2.1. การขยายเครือข่ายความร่วมมือ
2.2 การส่งเสริมการตลาด

โดยแนวทางการดำเนินงานปี 2557 แบบออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ 1.การขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในเมืองพัทยา เน้นการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน สถาบันการศึกษาของเมืองพัทยา และจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออก 2.การส่งเสริมการตลาด ผ่านโครงการ 1st Domestic MICE Mart จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมพีช เมืองพัทยา เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไมซ์ในเมืองพัทยากับกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อจากองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้เข้าชมงานกว่า 200 ราย เจรจาจับคู่ทางธุรกิจ และการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านไมซ์  

 

ทั้งนี้ผู้ร่วมงานยังได้ฟังบรรยายจาก คุณสริตา จินตกานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สสปน. ในเรื่อง “Digital MICE Initiative” เป็นการปรับสื่อดิจิตอลขององค์กรเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลผ่านการสื่อสารออนไลน์ เพื่อความสะดวกของคนในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

 

2.งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

สำหรับการจัดงานสัมมนาในเชิงวิชาการที่สัมมนาคู่ขนานไปกับงานเปิดตัว DMM นั้น มีการจัดงานสัมมนา 3 งานหลัก เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงสายของวัน ในหัวข้องานสัมมนาในเชิงวิชาการ “มุมมองและโอกาสทางธุรกิจเมื่อเปิดเสรีทางการค้า เพื่อผู้ประกอบธุรกิจเมืองพัทยา” โดย สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA

ช่วงบ่าย 2 งาน ในหัวข้อสัมมนา “เข้าร่วมงานเทรดโชว์กันดีไหม” โดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ TTG Asia Media และ หัวข้อสัมมนา “ประชุมระดมความเห็นเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไมซ์กรณีศึกษาเมืองพัทยา” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล อาจารย์คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

3.การจับคู่เจรจาธุรกิจ

ไฮไลท์สำคัญของงาน DMM พัทยา ครั้งนี้คือการจับคู่เจรจาธุรกิจ เป็นเวทีที่นำผู้ซื้อ ผู้ขาย มานั่งโต๊ะเจรจากัน สำหรับผู้ขายที่เข้ามาร่วมได้แก่ ศูนย์ประชุม โรงแรม สายการบิน บริษัทจัดการภาคพื้นดิน (DMC) บริษัททัวร์ และบริษัทจัดงานไมซ์ ต่างๆ ส่วนผู้ซื้อเป็นการระดมซื้อจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ องค์กร อาทิ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แบ่งการเจรจาออกเป็น 3 ช่วง สำหรับรายชื่อผู้ขาย (Seller) ที่เข้าร่วมงานมีดังต่อไปนี้ (40 รายชื่อ)

ชลจันทร์ พัทยารีสอร์ท
ซันไซน์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
เซ็นทาราแกรนด์พระตำหนัก
เซนทาราแกรนด์ มิราจ บีช สีสอร์ท
ดีวารี จอมเทียม บีช โฮเต็ล
ดุสิตธานีพัทยา
เดอะ ซายน์
เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช โฮเต็ล
ตลาดน้ำสี่ภาค
เก็ดดี้ ไอร์แลนด์
เทพนคร บุรีรัมย์
ไทยแอร์เอเชีย
โนโวเทล กรุงเทพแพลทินั่ม
บริษัท โคลอสเซียมโชว์ พัทยา จำกัด
บางกอกแอร์เวย์
บ้านสุขาวดี พัทยา
เบลล์ วิลล่ากรุ๊ป พัทยา
ปราสาทสัจธรรม
พัทยาดอลฟินเวิลด์
พัทยาแมริออท รีสอร์ท
พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว
พูลแมนพัทยา โฮเต็ล
มิโมซ่า
โรงแรม จอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท
โรงแรม เอ วัน กรุ๊ป
เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา
โรงแรมอินทิแมท พัทยา
โรงละครไทยอลังการ
ลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา
ศูนย์ประชุมเขาใหญ่
สยาม แอท สบาม ดีไซน์ โอเทล พัทยา
สวยเสือศรีราชา
องค์การสวนสัตว์
อมารี พัทยา
อันเดอร์วอเตอร์ เวิรลด์ พัทยา
อัลคาซ่าร์
อายะ บูทิค โฮเค็ล พัทยา
อีสเทิร์นแกรนด์ พาเลซ พัทยา
เอเชียเวิลด์
แอท มายด์ เซอร์วิสเรสดิเดนซ์ พัทยา
โอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ชคลับ
ฮอลิเดย์อินน์ พัทยา
ฮอลิเดย์ อินน์ แบงคอคสีลม
ฮาร์ดร็อค พัทยา
ฮิลตัน พัทยา
โรงละครมายากลทักซิโด้ พัทยา
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิดี้ จอมเทียน
ไอยราแกรนด์ โฮเต็ล
รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

 

4.บูธพื้นที่กิจกรรมสำหรับให้ข้อมูลความรู้กิจกรรมแจกรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

และในพื้นที่ ฮอลล์ ยังแบ่งส่วนในผู้ร่วมงานในครั้งนี้ได้เรียนรู้ MICE City จากบูธทั้ง 5 จังหวัด กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น พัทยา ภูเก็ต ถึงศักยภาพและความพร้อมสำหรับการเป็นเมืองแห่งซิตี้ และบูธ Digital MICE ที่โปรโมทแคมแปมการตลาดออนไลน์ ผ่าน facebook.com/miceinthailand และ Instragram User Name : miceinthailand ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมร่วมสนุกเมื่อเรียนรู้เกมส์ที่บูธ MICE City ต่างๆ จะได้แสตมป์ passport สะสมครบทุกบูธ ร่วมรางวัลตอนจบงานอีกด้วย

 

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน