• ThailandMICEGURU
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : miceinthailand@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2014-04-22
  • จำนวนเรื่อง : 6
  • จำนวนผู้ชม : 16638
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
Thailand MICE GURU
จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจภายในประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ThailandMICEGURU
วันเสาร์ ที่ 13 ธันวาคม 2557
Posted by ThailandMICEGURU , ผู้อ่าน : 1094 , 17:34:07 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


ภูเก็ต จังหวัดซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่เข็มแข็ง มีความหรูหราจากสถานที่พักและห้องประชุมและมีพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามอลังการเหมาะสำหรับการจัดการท่องเป็นรางวัล ทั้งในเชิงการอนุรักษ์ในการท่องเที่ยวด้านอื่นๆ อีกทั้งภูเก็ตเองยังร่วมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน พ.ศ.2557-2661 พร้อมที่จะผันตัวเองเป็นระเบียงประเทศเพื่อเปิดรับเพื่อนบ้านในปี 2558 ที่ประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดตัวงาน 1st Domestic MICE MART ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งวาระภายในงานมีวิสัยและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ด้วยแบ่งส่วนงานเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1.งานเปิดตัว DMM ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมลากูน่า ละติจูด มาคี จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผู้บริหาร สสปน.และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

2.งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

3.การจับคู่เจรจาธุรกิจ

4.บูธพื้นที่กิจกรรมสำหรับให้ข้อมูลความรู้กิจกรรมแจกรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 

1.งานเปิดตัว DMM ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดภูเก็ต ที่ ศูนย์ประชุมลากูน่า ละติจูด มาคี โดยมี ผู้บริหาร สสปน.และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

เช่นเดียวกับการจัดงานทุกๆ ครั้งที่ที่ผ่านมาการจัดงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนงานเปิดตัวและการเจรจาธุรกิจ งานเริ่มต้นจากการกล่าวเปิดงานโดย นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ซึ่งกล่าวสรุปโดยย่อถึงทิศทางและนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรมไมซ์ของจังหวัดภูเก็ตนั้น  มีเป็นพัฒนาแผนเพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน พ.ศ.2557-2661 ซึ่งการเป็นพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาบุคลากร โดยปีพ.ศ.2557 นี้เอง ทางด้าน สสปน. เน้นจดขายความเป็น Luxury Incentive Is Land เจาะตลาดกลุ่มประชุมสัมมนาองค์กร (Meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) และกลุ่มประชุมนานาชาติ (Conventions) ดึงงานให้เกิดการจัดงานประชุมและสัมมนาในเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต

ยังมีการส่งเสริมการขายด้วยการผนวกกลุ่มอันดามัน  คือ ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง ด้วยการนำเสนอจุดแข็งเพื่อดึงตลาดไมซ์คุณภาพเข้ามา อีกทั้งยังเป็นการประสานกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท่องเที่ยวและแบรนด์ตลาดใหม่ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ภายใต้ชื่อ Eastern Andaman Coastal Community (Phuket, PhangNga, Krabi, Trang and Ranong) หรือ EAC ซึ่งเป็นความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจบนระเบียงภาคใต้ของประเทศไทยสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีตลาดการท่องเที่ยวและการค้าของโลก

ในการส่วนการพัฒนาบุคคลในกลุ่มไมซ์นั้น ทาง สสปน.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลไมซ์ของจังหวัด และนำการจัดอบรมหลักสูตร Coach the Coaches มาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านไมซ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องไมซ์ ของบุคคลทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับเยาวชน, ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการไมซ์ เพื่อ รองรับการแข่งขันและการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย และการเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคม AEC ในปี 2558

ทั้งนี้ผู้ร่วมงานยังได้ฟังบรรยายจาก คุณสริตา จินตกานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สสปน. ในเรื่อง “Digital MICE Initiative” เป็นการปรับสื่อดิจิตอลขององค์กรเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลผ่านการสื่อสารออนไลน์ เพื่อความสะดวกของคนในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

 

 2.งานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

สำหรับการจัดงานสัมมนาในเชิงวิชาการที่สัมมนาคู่ขนานไปกับงานเปิดตัว DMM นั้น มีการจัดงานสัมมนา 4 งานหลัก เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเข้าและสายของวัน ในหัวข้องานสัมมนาในเชิงวิชาการ

“ประชุมระดมความเห็นเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไมซ์กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต” โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ “ไมซ์ภูเก็ต: ก้าวใหม่ในการเติบโต” โดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ TTG Asia Media

 ช่วงบ่าย 2 งาน ในหัวข้อสัมมนา “มุมมองและโอกาสทางธุรกิจเมื่อเปิดเสรีทางการค้า เพื่อผู้ประกอบธุรกิจภาคใต้” โดย สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA และ หัวข้อสัมมนา “ความรู้เบื้องต้นด้าน Service Design” โดยสถาบันศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

 

 3.การจับคู่เจรจาธุรกิจ

ไฮไลท์สำคัญของงาน DDM พัทยา ครั้งนี้คือการจับคู่เจรจาธุรกิจ เป็นเวทีที่นำผู้ซื้อ ผู้ขาย มานั่งโต๊ะเจรจากัน สำหรับผู้ขายที่เข้ามาร่วมได้แก่ ศูนย์ประชุม โรงแรม สายการบิน บริษัทจัดการภาคพื้นดิน (DMC) บริษัททัวร์ และบริษัทจัดงานไมซ์ ต่างๆ ส่วนผู้ซื้อเป็นการระดมซื้อจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ องค์กร อาทิ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แบ่งการเจรจาออกเป็น 3 ช่วง สำหรับรายชื่อผู้ขาย (Seller) ที่เข้าร่วมงานมีดังต่อไปนี้ (50 รายชื่อ)

เขาหลัก เอมเมอรัลด์ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา
เซ็นทรัลพลาซ่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เดวา ในยาง บีช ภูเก็ต
เดอะ เซนต์ รีสอร์ท ป่าตอง บีช
เดอะ เพิร์ล ออฟ อันดามัน
เดอะ รอยัล พาราไดซ์ โอเทล แอนด์ สปา
เพิร์ล ภูเก็ต
เมโทรโพล ภูเก็ต
เรดิสัน บลู พลาซ่า รีสอร์ท ภูเก็ต พันวา บีช
โคโม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (ไทยแลนด์)
โซป เอ็น เซนท์
โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท
โนเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีชรีสอร์ท
ไดมอนด์คอจเทจรีสอร์ท แอนด์สปา
ไทยแอร์เอเชีย
ไอบิส ภูเก็ต
คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ชัยคิขริน
ดวงจิต รีสอร์ท
ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา
ดุสิต ดีทู ภูเก็ต รีสอร์ท
ตรีสรา และ โบ๊ทเฮาส์ บาย มนทาระ
บริษัท กราวด์ บิสซิเนส จำกัด
บางกอกแอร์เวย์
พีชบลอสซั่ม
พีวาย แอล เคคคอรี
มิชชั่นฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา
รอยัลภูเก็ตซิตี้
สยามนิรมิต ภูเก็ต
สลีพ วิธ มี ดีไซน์ โฮเทล แอท ป่าตอง
เอาทริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
หลับสบายกรุ๊ป
อความารีน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
อันดามัน เอมเบรส รีสอร์ทแอนด์สปา
อินดิโก้ เพิร์ล
ฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท กระบี่อ่าวนาวบีช
ราไวย์ปาล์ม และ กะตะปาล์ม รีสอร์ท
รามาดา เขาหลักรีสอร์ท
ลากูน่า ภูเก็ต กอล์ฟ & ลากูน่า ทัวร์ แอนด์ เควส & ลากูน่า ภูเก็ต
บันบัน ทรี สปา & บันยัน ทรี แกลลอรี่
บันยันท ทรี ภูเก็ต
ลิตเติ้ล ยอนย่า
วงศ์พิทักษ์ เอ็กซ์พอร์ต
ศรีพันวา, ถาวร บีช วิลเลจ แอนด์ สปา สรีอสร์ท, ถาวร ปาล์ม บีช รีสอร์ท
สกายเทร์ค แอดเวนเจอร์ จำกัด
สนุกดี ดีไซน์ โปร

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน