• ทอดน่อง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : Deeguy_s@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-06-08
  • จำนวนเรื่อง : 20
  • จำนวนผู้ชม : 30263
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1743 คน
Todnong
ทอดน่อง ท่องเที่ยว ชวนชิม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Todnong
วันเสาร์ ที่ 1 มีนาคม 2551
Posted by ทอดน่อง , ผู้อ่าน : 2930 , 21:25:15 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

     “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! เราตถาคตกล่าวว่า ความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุ ก็อะไรเล่าเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นั้น เรากล่าวว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ ตัณหา คือความทะยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสาม คือ ดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนา เรียกว่า กามตัณหาอย่างหนึ่ง ดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่ เรียกว่า ภวตัณหาอย่างหนึ่ง ดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีอยู่แล้ว เป็นแล้ว เรียกว่า วิภวตัณหาอย่างหนึ่ง นี่แ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by ทอดน่อง , ผู้อ่าน : 1497 , 09:35:15 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

        “ภิกษุทั้งหลาย ! เครื่องจองจำที่ทำด้วยเชือก เหล็กหรือโซ่ตรวนใดๆ เราไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงทนทานเลย แต่เครื่องจองจำคือ บุตร ภรรยา ทรัพย์สมบัตินี่แล ตรึงรัดมัดผูกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพอันไม่มีที่สิ้นสุด เครื่องผูกที่ผูกหย่อนๆแต่แก้ได้ยากคือ บุตร ภรรยา และทรัพย์สมบัตินี่เอง รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะนั้นเป็นเหยื่อของโลก เมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นนั้น เขาจะพ้นจากโลกมิ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2550
Posted by ทอดน่อง , ผู้อ่าน : 2429 , 09:08:12 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

     “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! บรรดาทางทั้งหลาย มรรคมีองค์แปดประเสริฐที่สุด บรรดาบททั้งหลาย บทสี่คืออริยสัจประเสริฐที่สุด บรรดาธรรมทั้งหลาย วิราคะ คือ การปราศจากความกำหนัดยินดีประเสริฐที่สุด บรรดาสัตว์สองเท้า พระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐที่สุด มรรคมีองค์แปดนี่แล เป็นไปเพื่อทรรศนะอันบริสุทธิ์ หาใช่ทางอื่นไม่ เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมรรคมีองค์แปดนี้ อันเป็นทางที่ทำมารให้หลงติดตามมิได้ เธอทั้งหลายจงตั้งใจ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2550
Posted by ทอดน่อง , ผู้อ่าน : 1842 , 20:04:54 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

        พระทศพลเจ้าตรัสว่า “อานนท์เอย ! อย่างนี้แหละ คราใดที่ตถาคตประสูติ ตรัสรู้ หมุนธรรมจักร ปลงอายุสังขาร และนิพพาน ครานั้นย่อมจะมีเหตุการณ์วิปริตอย่างนี้เกิดขึ้น”พระอานนท์ทราบว่า บัดนี้พระตถาคตเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขารเสียแล้ว ความสะเทือนใจและความว้าเหว่ประดังขึ้นมาจนอัสสุชลธาราไหลหลั่งสุดห้ามหัก เพราะความรักเหลือประมาณที่ท่านมีในพระเชฏฐภาดา ท่านหมอบลงที่พระบาทมูลแล้วทูลว่า       “ข้าแต่พระองค์ผู....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2550
Posted by ทอดน่อง , ผู้อ่าน : 1598 , 22:55:39 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

       คราเมื่อพระพุทธองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขาร พระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาวาลเจดีย์ ประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาครึ้มต้นหนึ่ง ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า       “อานนท์ ! เพราะอบรมอิทธิบาทสี่มาอย่างดีแล้ว ทำจนแจ่มแจ้งแล้วอย่างเรานี้ ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกัปป์ ก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้” พระโลกนาถตรัสดังนี้ถึงสามครั้ง แต่พระอานนท์ก็คงเฉย มิได้ทูลอะไรเลย ความวิตกกังวลและความเศร้าของท่านมีมากเกินไป จึงปิด....

อ่านต่อ


/4