• บางอ้อ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : aorchmai@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 50
  • จำนวนผู้ชม : 150632
  • ส่ง msg :
  • โหวต 72 คน
บางอ้อ
Be Journalist and see the world. คม คิด ข่าว ไร้ขีดจำกัด----- ร่วมเรียนรู้ ค้นหา จนกว่าจะถึงบางอ้อด้วยกันนะ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/acharawadee
วันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม 2551
Posted by บางอ้อ , ผู้อ่าน : 2761 , 12:21:00 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

            เจ้านายฝ่ายเหนือ  ผู้อาวุโสของเมืองเชียงใหม่ร่อนหนังสือถึง “สมชาย” ให้เห็นแก่เยาวชนของชาติ หยุดใช้อาวุธกับประชาชน  ชี้สุดเพิกเฉยเย็นชากับความรุนแรงต่อคนไทย  เตือนอย่าปรามาสพลังเงียบที่กำลังเฝ้ามอง

           เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่  เจ้านายฝ่ายเหนือ พร้อมแพทย์อาวุโส นักวิชาการ และชาวเชียงใหม่  ราว 50 คน  ร่วมกันลงนามในหนังสือถึงนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี และนำส่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   

           โดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบโดยเฉพาะตำรวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอาวุธยุติการใช้อาวุธทำร้ายประชาชนคนไทย  ขอให้ใช้สติปัญญาและความรู้ทางวิชาชีพดำเนินการแก้ไขปัญหา  ด้วยเห็นว่าหากสังคมไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทยต้องดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่หน่วยงานรัฐคุ้นเคยกับการใช้อำนาจในการบริหารประเทศ และปรากฏการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเช่นนี้ต่อเนื่องต่อไป  รวมทั้งท่าทีเย็นชา เพิกเฉยต่อความรุนแรงจากผู้บริหารสูงสุดคือนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติต่อประชาชนไทยกลุ่มหนึ่งราวกับเขาไม่ใช่ประชาชนไทย  ประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่สังคมที่ถดถอยทางจริยธรรม  และห่างไกลไปจากสังคมที่มีพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆที่มุ่งเน้นคุณธรรมเรื่องความเมตตา 

             ชาวเชียงใหม่กลุ่มนี้ระบุในหนังสือว่า ไม่อาจตัดสินใจแทนนายกรัฐมนตรีให้ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารที่ผิดพลาด และเพิกเฉยต่อสถานการณ์ แต่ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจอย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์  โดยขอให้รับรู้ว่ามีประชาชนที่ไม่ได้แสดงออกและเป็นพลังเงียบอีกจำนวนมากที่ติดตามการดำเนินการของนายกรัฐมนตรีและคณะอย่างใกล้ชิด  และอย่าปรามาสว่าคนไทยกลุ่มหนึ่งเป็นเพียงคนเพียงหยิบมือเดียวเมื่อเทียบกับผู้สนับสนุนพรรคพลังประชาชน  เพราะนายกรัฐมนตรีและนักการเมืองก็จำเป็นต้องเรียนรู้และสามารถจัดการกับความเห็นที่แตกต่างได้อย่างผู้มีปัญญาและด้วยวิสัยอารยะ

รายชื่อผู้ลงนาม

นายวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่     นางชนิดา ณ เชียงใหม่ 

รศ.พญ.บุญหลง ศิวะสมบูรณ์    รศ.พญ.อุษา ธนังกูล

รศ.พญ.บุญสม ชัยมงคล     ผศ.นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร 

ศ.นพ.ดุสิต  ล้ำเลิศกุล     อ.นพ.รังสฤษฎิ์ กาญจนวณิชย์

รศ. นพ. ศตวรรษ ทองสวัสดิ์    นางปลายอ้อ  ทองสวัสดิ์

นายอภิชาติ พุทธวงศ์     นางนวลจันทร์ พุทธวงศ์

นางสาวตรัสวิน จิตติเดชาลักษณ์    ดร. วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล

นางลาวัลย์ ดาดา      นางสาวสุปราณี  โศณณายะ

นางสาวลำเพาพรรณ ลีรพันธ์    ผศ. ดร. วาสนา ศิริรังษี  

ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู     ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ 

รศ.นพ.สิริ เชี่ยวชาญวิทย์     อ.นพ.วุฒิเดช โอภาสเจริญสุข  

ผศ.นพ.ศรัณย์ ควรประเสริฐ    อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร

ผศ. ดร. ปราณี ลี้ชนะชัย     อ. วารุณี คำสายใย

ผศ. ดร. สุชาติ ปันจัยสีห์     ผศ. บงกชวรรณ สุตะพาหะ

อ.นพ.พิเศษ พิเศษพงษา     อ.นพ.นภัทร  โตวณะบุตร

อ.พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา    อ.พญ.กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์

อ.พญ.อภิญญา ลีรพันธ์     อ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

อ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ     อ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร

ผศ.พญ.นันทนา กสิตานนท์    อ.พญ.ปาริชาติ สาลี

อ.นพ.นนทกานต์ นันทจิต    อ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล

อ.พญ.วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ    ผศ.พญ.สิริกาญจน์ ยามาดะ

รศ.พญ. นิรัชร์ เลิศประเสริฐสุข    รศ.นพ. ประพันธ์ จุทาวิจิตรธรรม

รศ.พญ. สุมาลี ศิริอังกุล     ผศ.นพ. จารึก หาญประเสริฐพงษ์

อ.นพ. ศิวัฒน์  ภู่ริยพันธ์     อ.นพ. ศุภณ ศรีพลากิจ

อ.พญ.เมตตาภรณ์  พรพัฒน์กุล    รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผลที่มา บางอ้อ/หนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
นายครก วันที่ : 11/10/2008 เวลา : 10.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naykrok
เมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมอง  เมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมา  เมื่อไม่มีมิตรเมินไม่มองมา  เมื่อมอดม้วยแม้หมูหมาไม่มามอง


ความคิดเห็นที่ 6 (0)
Gacia วันที่ : 10/10/2008 เวลา : 07.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/DannyGacia

อาจารย์กาเซีย ขอร่วมลงนาม...ทั้ง ตร.และรัฐบาล
ผมเห็นโฆษกหน้าหมูกะรองผู้การหน้าโจร ออกมาแถลงแล้วคันที่เท้ายังไงๆ ชอบกล....!

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 09/10/2008 เวลา : 15.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.


แวะมาชื่นชมครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
LikethisLikethat วันที่ : 09/10/2008 เวลา : 15.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/LikethisLikethat
LikethisLikethat

คนหน้าซีด ๆ แบบนี้ มันกระหายเลือดของคนอื่นล่ะค่ะ

คนบาดเจ็บล้มตายขนาดนี้ ยังยืนแถลงนโยบายได้อย่างเลือดเย็น มันผิดมนุษย์แล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
คนใส่แว่น วันที่ : 09/10/2008 เวลา : 13.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chattrg

เมีย ไม่สั่ง
ยัง หยุดไม่ได้ ครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ทิวสน วันที่ : 09/10/2008 เวลา : 12.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tewson
ทิวสน ชลนรา

ชักจะสับสนกับบุคลิก ของ ฯพณฯ ว่า เป็นคน ประนีประนอม หรือว่า แท้จริงท่านเป็นคน "เย็นชา" หรือว่า... "เลือดเย็น" กันแน่

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เสี้ยว วันที่ : 09/10/2008 เวลา : 12.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gluhp
เสี้ยวตะวัน พระจันทร์ข้างฝา

คงเพราะนายใหญ่ไม่ได้สั่งลงมาว่าให้ทำอย่างไร

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2008 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]