• บินผาดโผน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : acobaticman@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2011-03-25
  • จำนวนเรื่อง : 129
  • จำนวนผู้ชม : 415049
  • ส่ง msg :
  • โหวต 132 คน
นายผาดโผน acobaticman
เรื่องราวเกี่ยวกับการบ้าน เน้นการเมืองบ้างเป็นครั้งคราว ฮ่าๆๆๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/acobaticman
วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2555
Posted by บินผาดโผน , ผู้อ่าน : 8400 , 15:06:20 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน บินผาดโผน โหวตเรื่องนี้

เป็นบทความของคุณใหม่ เมืองเอก(http://akecity.blogspot.com) ในเซียนแซวการเมือง เขียนดีมากๆ เลยขออนุญาตนำมาลง..

ก่อนอ่าน อยากให้ดูคลิปฝรั่งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนนะครับ


จาก Youtube.com Thailand King anthem Greg โดยคุณ chusaka1

เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอีกเรื่องที่ พวกไม่จงรักภักดีชอบนำมาอ้าง ว่า "ทำไมฉันต้องยืนตรงเวลามีเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วย ถ้าฉันไม่อยากจะยืนฉันก็จะไม่ยืน เพราะนี่คือสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของฉัน"

แต่ในกฎหมายไทย ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 มาตรา 6 และมาตรา 15 ประกอบพระราชกฤษฎีกาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 มาตรา 6 (3)

มาตรา 6 บุคคลทุกคนจักต้องเคารพตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณี คือ
(1) เคารพธงชาติเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ทุกวันพร้อมกัน
(2) เคารพธงชาติ ธงไชยเฉลิมพล ธงเรือรบ ธงประจำกองยุวชนทหาร หรือธงประจำกองลูกเสือ เมื่อชักขึ้นหรือลงประจำสถานที่ราชการ เมื่อเชิญมาตามทางราชการ หรืออยู่กับที่ประจำแถวหรือหน่วยทหาร ยุวชนทหาร หรือลูกเสือ
(3) เคารพเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงเคารพอื่นๆ ซึ่งบรรเลงในงานตามทางราชการ ในงานสังคม หรือในโรงมหรสพ

จากที่ผมไปอ่านมาแล้ว บทลงโทษผู้ที่ยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี มีความผิดดังนี้

ตามมาตรา15 (ตามพระราบกฤษฎีกาวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ.2485) ผู้ใดฝ่าฝืนพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา6 (ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ.2485)

มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
*[มาตรา 15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2486]

กฎหมายนี้มีมาตั้งแต่สมัยนายปรีดี พนมยงค์ ลงนามรับรองกฎหมายฉบับนี้ในฐานะเป็นคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์(ในรัชกาล๘) ซึ่งพวกไม่จงรักภักดีเป็นพวก2มาตรฐาน ยกย่องท่านปรีดีว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตย

ซึ่งกฎหมายให้เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับนี้ ก็ออกมาเมื่อสมัยท่านปรีดี เป็นผู้สำเร็จราชการ ฯ แล้วทำไมพวกนี้ถึงไม่ให้ความเคารพกฎหมายฉบับนี้ ??  แม้กฎหมายฉบับนี้จะออกมาเมื่อพ.ศ.2485 เป็นสมัยจอมพล ป. เป็นนายกรัฐมนตรีก็ตาม ซึ่งพวกไม่จงรักภักดีก็ได้ยกย่องจอมพล ป.ในหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตน

เช่นสมัยจอมพล ป. ได้ลดบทบาทพระมหากษัตริย์ลง แต่สมัยจอมพล ป.ก็ยังออกกฎหมายให้ประชาชนต้องเคารพเพลงสรรเสริญ ซึ่งยังมีผลบังคับใช้มาถึงปัจจุบันด้วย

พวกที่อ้างสิทธิเสรีภาพ แต่กลับไม่เคารพกฎหมายของประเทศ ไม่เคารพวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ คนพวกนี้ย่อมเป็นที่น่ารังเกียจไม่ว่ามันจะไปอยู่ที่ใดในโลกนี้ก็ตาม

----------------------------------------

บ้านเมืองมีกฎหมาย เราก็ต้องเคารพ

ขนาดฝรั่งเขามาเที่ยวเมืองไทย เวลาฝรั่งเขาไปดูหนังในโรงหนัง เห็นคนไทยยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ฝรั่งเขาก็ยืนเคารพเหมือนกับคนไทย

เพราะฝรั่งส่วนใหญ่เขาเป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดี เมื่อเขาไปเยือนบ้านใคร เขาก็เคารพและให้เกียรติกฎระเบียบของบ้านนั้น เมืองนั้น

แม้ประเทศฝรั่งหลายประเทศเขาจะไม่มีการทำความเคารพเพลงสรรเสริญ เหมือนบ้านเราก็ตาม แต่เมื่อฝรั่งเขามาบ้านเรา เขาก็ย่อมต้องทำตามกฎหมายและวัฒนธรรมของบ้านเรา นี่แหล่ะเขาถึงเรียกว่า เป็นผู้เข้าใจสิทธิเสรีภาพที่ถูกต้องอย่างแท้จริง
  (ทั้งๆที่ฝรั่งส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยทั้งนั้น)

ไม่เหมือนพวกคนไทยหนักแผ่นดินบางจำพวกที่ ปากอ้างสิทธิเสรีภาพ แต่พฤติกรรมกลับโง่เขลาเบาปัญญายิ่งนัก พวกไม่จงรักภักดี ไม่เคารพกฎหมายประเทศเรา ซึ่งผิดรัฐธรรมนูญในทุกๆฉบับ แม้กระทั่งฉบับปี2540 ที่เสื้อแดงเรียกร้องอยากจะใช้ก็มีระบุใน

มาตรา ๖๖ บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖๗ บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมา
มาตรา ๖๙ บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

แม้แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับ2540 ที่เรียกร้องอยากจะใช้กันนัก ก็ยังระบุไว้เลยว่าต้องเคารพกฎหมาย   ฉะนั้นจะอ้างสิทธิเสรีภาพใดๆ ถ้ามันขัดต่อกฎหมาย สิทธิเสรีภาพนั้นย่อมเป็นสิทธิเสรีภาพที่เกินขอบเขต

ตัวอย่างเช่นในโรงหนัง รู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่า โรงหนังจะต้องมีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่แล้ว เพราะเป็นแบบธรรมเนียมปฏิบัติกันมานาน
ถ้าใครไม่อยากยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ก็ไม่ต้องไปดูหนังที่โรงซะก็สิ้นเรื่อง หรือไม่ก็ตัดขาตัวเองทิ้งซะ เวลาไปดูหนังจะได้ไม่ต้องยืน

แต่ถ้ามีเจตนาแสดงออกว่า ฉันไม่เคารพสถาบันกษัตริย์ ฉันเลยไม่อยากจะยืน กรณีเช่นนี้อาจไม่ใช่แค่โดนปรับ100บาทเท่านั้น เพราะการไม่ยืนเพราะไม่เคารพ กรณีนี้เข้าข่ายจงใจดูหมิ่นพระเกียรติยศขององค์พระประมุขของชาติได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บังคับใช้กฎหมายเป็นสำคัญ ว่าจะใช้ดุลยพินิจเช่นไร    ไม่ได้บังคับให้ใจใครต้องเคารพ แต่พฤติกรรมของท่านต้องเคารพตามที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งกฎหมายได้ระบุไว้ว่า ในโรงหนังต้องทำความเคารพ ถ้าคุณไม่เคารพ ทั้งๆที่คุณรู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจแล้วว่า ในโรงหนังต้องมีการแสดงความเคารพเพลงสรรเสริญฯ นั่นแสดงว่า คุณมีเจตนา

 แม้คุณจะไม่เคารพ แต่คุณก็ต้องให้เกียรติในสิ่งที่คนอื่นเขาเคารพด้วย เช่นถ้าเราไปอเมริกา คนอเมริกันเขากำลังยืนเคารพธงชาติ แม้เราไม่ได้เป็นคนอเมริกัน เราก็ต้องยืนตรงให้ความเคารพเพลงชาติของเขาด้วย จึงจะเรียกว่า ให้เกียรติประเทศเขา
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 16/01/2012 เวลา : 15.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

มีแต่พวกนอกคอกเท่านั้นแหละครับที่ชอบละเมิดสิ่งดีงาม

เท่านั้นไม่พอยังเสี้ยมสอนเด็ก ๆ ให้เป็นอย่างพวกมันอีกด้วย

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
บินผาดโผน วันที่ : 16/01/2012 เวลา : 15.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/acobaticman
ร่วมทำความดีทั้งกายใจเพื่อถวายองค์พ่อหลวง

“พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์เอื้อไปยังบรรดาผู้ที่ยากจนที่สุด และเปราะบางที่สุดในสังคมไทย ทรงรับฟังปัญหาของพวกเขาเหล่านั้น และให้ความช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นให้สามารถยืนหยัดดำรงชีวิตของตนเองต่อไป ได้ด้วยกำลังของตัวเอง… โครงการ เพื่อการพัฒนาชนบทต่างๆ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังประโยชน์ให้กับประชาชนนับเป็นล้านๆ ทั่วทั้งสังคมไทย”

เราจะไม่หลงลืมว่า คนไทยโชคดีแค่ไหนที่มีพระเจ้าอยู่หัว
..พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรักคนไทยมากที่สุด....

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เรารักเมืองไทย วันที่ : 16/01/2012 เวลา : 15.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaisaibusi
ลูกหลานโต๊ะชายปลักหมู

เพราะผมเป็นคนไทย

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
chainoy70 วันที่ : 16/01/2012 เวลา : 15.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chainoy70

ผมเป็นคนไทย ผมเข้าใจถึงความเป็นไทยโดยจิตวิญญาณ รักชาติศาสน์กษัตริย์โดยบริสุทธิ์ใจ ตั้งแต่เล็กจนโตเข้าใจดีด้วยตัวเองว่าทำไมจึงเคารพรักสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พระราชกรณียกิจของในหลวงที่รับรู้รับทราบมาตั้งแต่เล็ก จึงไม่สงสัยตัวเองเลยว่าทำไมคนไทยส่วนใหญ่เทิดทูนในหลวง ชาวต่างชาติหลาย ๆ คนรักเมืองไทยรักในหลวงมากกว่าคนไทยบางกลุ่มซะอีก (ดูรายการฉันรักเมืองไทย ทางโมเดิร์นไนท์ทีวี เป็นตัวอย่าง)

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
แก้วตาดวงใจ วันที่ : 16/01/2012 เวลา : 15.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faroong

ของดี ๆ ไม่ชอบ คนต่างชาติ อะเมซิ่ง เวลาเห็นคนไทยยืนตรงเคารพธงชาติกับยืนตรงเวลาเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้น
บ้านเค้าไม่มี ไม่ทำกัน เค้าเห็นเป็นเรื่องน่าชื่นชม
ทำไมไอ้คนไทยแท้ ๆ กลับเห็นเป็นเรื่องขัดใจมัน อยากประชาธิปไตยกันจริง ถ้ามันจะไม่ทำก็ขอให้มันออกนอกประเทศไปเลย ไปเป็นคนประเทศไหนก็ไป

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2012 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]