*/
  • อาโป
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-06-10
  • จำนวนเรื่อง : 311
  • จำนวนผู้ชม : 405312
  • จำนวนผู้โหวต : 1768
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1768 คน
<< พฤษภาคม 2009 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2552
Posted by อาโป , ผู้อ่าน : 3050 , 18:54:34 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ชลัยย์มาศ , ..เวลาสวัสดิ์.. โหวตเรื่องนี้

 อวิชชา 

  ได้แก่ความไม่รู้  หรือความมืดเหมือนดังคนเข้าอยู่ในห้องมืด 

ไม่เห็นอะไร  นี้เป็นตัวเดิม  เป็นพื้นเพ แต่เมื่อมีอารมณ์เข้ามาประสบ  คือ 

รูป เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และธรรมคือเรื่องราว  เข้ามาประสบทาง

ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  มนะ  ก็รู้อารมณ์นั้น

แต่รู้ผิดจากความเป็นจริงไป ไม่รู้ทั่วถึง  รู้แต่เพียงเอกเทศคือบางส่วน 

เหมือนดังคนอยู่ในที่มืด  เมื่อมีแสงสว่างเข้าไปเป็นช่อง ๆ  ก็ให้เห็นที่อยู่ใน

ทางของแสงสว่าง  และก็เข้าใจว่า  มีอยู่เท่านั้น  เท่าที่ตาเห็น 

เท่าที่แสงสว่างเข้ามา  แต่ว่าไม่รู้ทั่วถึง  เช่นรู้เกิด  แต่ไม่รู้จักสลาย

คือทำลาย  หรือรู้จักทำลาย  แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำลายมีเพราะเกิด

   เช่นบุคคลได้ประสบสิ่งที่เกิดขึ้นมาและชอบใจ  ก็ยินดีหมกมุ่น  ต้องการ

ให้มีให้เป็นอยู่ต่อไป ไม่นึกถึงว่าสิ่งที่เกิดมานั้นในที่สุดก็ต้องสลาย

เหมือนกันหมด 

     ครั้นสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้น  ก็เดือดร้อนกระวนกระวาย  ต้องการทำลาย

ล้างผลาญให้เสื่อมไป  ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว  ไม่ต้องมีใครทำอะไร

ในที่สุดเขาก็สลายไปเอง  ดังภาษิตของท่านผู้รู้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น

ที่แสดงไว้ว่า  ยงฺกิญฺจิ  สมุทยธมฺมํ (สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา)

สพฺพนฺตํ  นิโรธธมฺมํ  (สิ่งนั้นทั้งหมด มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ดังนี้)

รู้เกิดได้ชื่อว่ารู้ส่วนหนึ่ง  แต่ไม่รู้ดับหรือรู้สลาย  รู้ดับหรือรู้สลาย 

แต่ไม่รู้ว่ามีมาจากเกิด 

    เพราะฉะนั้น  จึงยินดีส่วนที่ชอบ  ยินร้ายส่วนที่ไม่ชอบ  ผลัดเปลี่ยน

กันไปไม่รู้จักจบ

         กิเลสที่ออกไปประสบอารมณ์ และรู้จักอารมณ์  แต่รู้ผิดจากความ

จริงไป  จึงเป็นความหลงงมงายซึ่งเรียกว่าโมหะ  และก็ต้องการได้ส่วนที่ชอบ

อันเป็นกามะ  ต้องการเป็นภพที่ชอบอันเป็นภวะ  เพราะฉะนั้น กามตัณหา 

ความดิ้นรนไปเพราะความใคร่  หรือเพื่อความใคร่ที่จะให้ได้ 

ภวตัณหา ความดิ้นรนไป เพื่อภพหรือความเป็น หรือดิ้นรนไปเพื่อจะให้เป็น

ภพที่ชอบ  วิภวตัณหา  ความดิ้นรนไปเพื่อให้สิ่งที่ไม่ชอบซึ่งมาประสบสูญไป

จนถึงมุ่งล้างผลาญ  นี้เป็นอาสวสมุทัยเหตุให้เกิดอาสวะ 

    เพราะโมหะความหลงงมงายเช่นนี้เกิดขึ้นแล้ว  แม้ดับไปไม่คงอยู่ 

แต่ความยึดถือเป็นไปตามความดิ้นรนของใจ  ยังเก็บอยู่ยังหมักหมมอยู่

เป็นอันเข้าไปซ้อนอาสวะคือความมืดให้มีอาการมีรูปร่าง 

แปลกออกไปจากความมืด เหมือนดังบุคคลเมื่อไม่รู้จักทองคำเพชรนิลจินดา 

ก็ไม่มีความปรารถนาจะให้ได้มาและไม่มีความปรารถนาจะให้คงอยู่ 

แต่เพราะรู้ว่าทองคำ  เพชรนิลจินดามีค่า  คนนิยมนับถือกัน  จึงปรารถนา

ต้องการได้ 

ความปรารถนาต้องการนั้นไม่ใช่มีอยู่เสมอไป  เกิดชั่วคราวแล้วดับแต่ความที่

รู้สึกว่าเพชรนิลจินดาหรือทองคำมีค่ายังชอบใจยังต้องการอยู่เสมอ  แม้นอน

หลับฝันก็คงเป็นไปเช่นนั้น  นี้ได้ชื่อว่า อาสวสมุทัย  เหตุให้เกิดอาสวะ

คือก่อกามะ  ภวะ  อวิชชา ให้เกิดขึ้นทับกามะ ภวะ อวิชชาเดิม ให้ซ้อน ๆ

ขึ้นไป  จึงเป็นคุณคือกิเลสที่ซ้อนกันและทับอยู่ในใจสัตว์ 

 

       อีกปริยายหนึ่ง  ปฏิจจสมุทบาท( ธรรมที่อาศัยกันเกิด)


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 12/05/2020 เวลา : 11.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


😇

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 05/05/2020 เวลา : 22.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


🙏

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 12/10/2014 เวลา : 00.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 45 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อาโป วันที่ : 27/07/2012 เวลา : 11.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


ความคิดเห็นที่ 65
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 26/07/2012 เวลา : 23.48 น.

........................

ประเด็นของเหตุกับผล มันมีอยู่ว่า ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าที่ตรงนี้สว่างหน่อ

อีกฝ่ายเห็นว่าที่ตรงนั่นมืดหน่อ ฝ่ายสว่างก็มองแต่ความมืด ฝ่ายมืดก็มองแต่ความสว่าง

สิ่งที่ไม่มองคือ ก็ที่ตรงนี้มีทั้งมืดและสว่าง ที่สว่างก็มีความมืดที่มืดก็มีความสว่าง
เหมือนดังที่ตั้งอยู่ของชาติหนึ่งๆเป็นต้น ก็ย่อมมีทั้งมืดและสว่าง
แต่สถานที่สว่างและสถานที่มืดไม่ได้เดินทาง ความมืดและความสว่างเท่านั่นที่เดินทางอยู่ เพราะเหตุใดเล่า เพราะเขามองแต่ตอนสว่างและมองแต่ความมืด ความจริงก็ตั้งอยู่กลับไม่เห็นไม่มอง อาจเพราะหลับไม่มองหรือมองแต่เหตุ ไม่มองพร้อมทั้งผลและเหตุกระมั่ง


...

ความคิดเห็นที่ 44 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อาโป วันที่ : 27/07/2012 เวลา : 10.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป

ความคิดเห็นที่ 65
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 26/07/2012 เวลา : 23.48 น.

.......................................


" อวิชฺชา วิหตา " อวิชชา อัน----กำจัดเสียแล้ว วิชฺชา อุปฺปนฺ
นา วิชชาเกิดขึ้น " ตโม วิหโต " มืดอัน----กำจัดเสียแล้ว
อาโลโก อุปฺปนฺโน แสงสว่างเกิดขึ้น "

(บางท่านกล่าวว่า อวิชชาเป็นรูป เห็นจะหมายว่า เพราะลำพังแต่รูป
ย่อมไม่มีความรู้ เช่น ก้อนดิน ท่อนไม้ ย่อมไม่มีความรู้
แต่ไม่สมกับอรรถ เพราะว่าอวิชชากับวิชชา เป็นคู่กัน แต่ตรงกันข้าม
เมื่อฝ่ายหนึ่งมี อีกฝ่ายหนึ่งไม่มี )

......................

เอา ณ. ปัจจุบัน เรากำลังหาอนาคตมาลบอดีต ยึดอดีตขีดปัจจุบัน กันอยู่มิใช่หรือ ปัจจุบันเลยกลายเป็นการงานของอดีต เพื่ออดีต...ความเกิดพร้อม(สัมปชัญญะ) เลยไม่มี สติก็ไม่มี มีแต่อดีตใช้ปัจจุบันเพื่ออนาคต

อดีต:อวิชชา+ศีล(ปกติ)ไม่ปกคติ:ใช้ ปัจจุบัน(วิชชา)ก็นายเป็นตัวใช้ก็เพื่อนายมิใช่หรือความคิดเห็นที่ 43 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 26/07/2012 เวลา : 23.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

ถ้าอวิชชาเป็นรูป วิชชาก็เป็นรูปด้วย กำจัดอวิชชาก็ต้องกำจัดรูป
อนึ่ง มืดอันเป็นไวพจน์ของอวิชชาก็ต้องเป็นรูป และเมื่ออวิชชา
และมืดซึ่ง ( ถ้าเอา ) เป็นรูปอัน----กำจัดเสียแล้ว วิชชาและแสงสว่างจะเกิด
ขึ้นอย่างไร


ความคิดเห็นที่ 42 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 23/07/2012 เวลา : 21.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


อีกปริยายหนึ่ง ปฏิจจสมุทบาท( ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น ) สายสมุทัย
พระสัมมาสัมพุทธะทรงแสดงว่า อวิชชาเป็นต้นเดิม คือ

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเป็นต้นไป จนถึงชรามรณะและ
โสกะ ประเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส

( และทรงแสดงว่า ) ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้อย่างนี้
ส่วนสายนิโรธ ทรงแสดงว่า เพราะดับไม่เหลือแห่งอวิชชา

(ในเมื่ออวิชชเกิดขึ้น) จึงดับสังขารเป็นต้นไป จึงถึงดับชรา มรณะ และ
โสกะ ปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาส

( และทรงแสดงว่า ) ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ อย่างนี้

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
times วันที่ : 13/02/2011 เวลา : 22.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


อวิชชา ในปฏิจจสมุปบาทนั้น ไม่รู้แจ้งอะไร จึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร.
พิจารณาดูน่าจะเห็นว่า ไม่รู้แจ้งกายนี้ ที่แยกออกโดยอาการเป็นปัญจขันธ์
ว่าเป็นทุกขอริยสัจ ( สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา: โดยย่อ ขันธ์
อันเป็นที่ยึดถือ ๕ อย่างเป็นทุกข์ )

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
times วันที่ : 13/02/2011 เวลา : 22.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


อวิชชา ในปฏิจจสมุปบาทนั้น ไม่รู้แจ้งอะไร จึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร.
พิจารณาดูน่าจะเห็นว่า ไม่รู้แจ้งกายนี้ ที่แยกออกโดยอาการเป็นปัญจขันธ์
ว่าเป็นทุกขอริยสัจ ( สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา: โดยย่อ ขันธ์
อันเป็นที่ยึดถือ ๕ อย่างเป็นทุกข์ )

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
times วันที่ : 03/02/2011 เวลา : 21.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


รู้เกิดได้ชื่อว่ารู้ส่วนหนึ่ง แต่ไม่รู้ดับหรือรู้สลาย รู้ดับหรือรู้สลาย
แต่ไม่รู้ว่ามีมาจากเกิด
เพราะฉะนั้น จึงยินดีส่วนที่ชอบ ยินร้ายส่วนที่ไม่ชอบ ผลัดเปลี่ยน
กันไปไม่รู้จักจบ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
times วันที่ : 16/12/2010 เวลา : 09.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


รู้มากมายภายนอกไม่จบสิ้น
มีทั้งกิน เกียรติ กาม ใจตามหา
ทั้งดิ้นรน ทะยาน โลภะพา
พอกจนหนายังหาเพิ่มไม่รู้ละ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
อโรคยา วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 02.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health108

บางคนมีอวิชชา
ก็ไม่รู้ว่ามี
สาธุครับ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
times วันที่ : 25/10/2010 เวลา : 13.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ความปรารถนาต้องการนั้นไม่ใช่มีอยู่เสมอไป เกิดชั่วคราวแล้วดับแต่ความที่
รู้สึกว่าเพชรนิลจินดาหรือทองคำมีค่ายังชอบใจยังต้องการอยู่เสมอ แม้นอน
หลับฝันก็คงเป็นไปเช่นนั้น นี้ได้ชื่อว่า อาสวสมุทัย เหตุให้เกิดอาสวะ
คือก่อกามะ ภวะ อวิชชา ให้เกิดขึ้นทับกามะ ภวะ อวิชชาเดิม ให้ซ้อน ๆ
ขึ้นไป จึงเป็นคุณคือกิเลสที่ซ้อนกันและทับอยู่ในใจสัตว์

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
times วันที่ : 29/09/2010 เวลา : 00.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

จะหักปลงสิ่งใดให้สิ้นซาก
ปลิดเพียงใบไม่ถึงรากยากสิ้นได้
เพราะสั่งสมอวิชชามายาวไกล
ฝังรากลึกยึดตนไว้ทำให้ทุกข์

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
times วันที่ : 29/09/2010 เวลา : 00.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
times วันที่ : 26/09/2010 เวลา : 18.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


พระองค์ทรงแสดงว่า

วิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น นอกจากปัจจัย วิญญาณย่อมไม่เกิดขึ้น
และทรงแสดงต่อไปโดยความว่า
อาศัยอายตนะภายในและอายตนะภายนอก วิญญาณจึง
เกิดขึ้น
แล้วจึงทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นอรรถที่พิจารณา ไม่ใช่รส

ส่วนรสจะปรากฏแก่ผู้รู้แจ้งจำเพาะตน เหมือนคนกินอาหาร ย่อมรู้จักรสของอาหารนั่นจำเพาะตน

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
times วันที่ : 29/05/2010 เวลา : 19.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ
(สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา)

สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ
(สิ่งนั้นทั้งหมด มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ดังนี้)

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
times วันที่ : 29/05/2010 เวลา : 19.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

อวิชชานำชาติหลง หลงในชาติ
เวียนหาธาตุเลี้ยงธาตุ ยังไม่สิ้น
ยังทำตนเป็นทาส ให้ธาตุกิน
ก่อภพชาติเป็นอาจิณยากพ้นภัย

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
ศักดิ์ศิริ วันที่ : 01/06/2009 เวลา : 00.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saksiri2498
โอ...ค่ำคืนครั้งนั้น พระพุทธองค์...ทรงตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔


http://www.oknation.net/blog/Laithaeng/2007/09/11/entry-2

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/05/2009 เวลา : 21.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


วันนี้ทุกคน...
ทอดทิ้งย่า...
ความคิดเห็นที่ 28 (0)
times วันที่ : 30/05/2009 เวลา : 19.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


แดดร่มลมตกวิหคเหิร
ชีวิตยังดำเนินเพลินเสาะหา
ตามทางแห่งพันธุ์พืชสว่างมืดพา
ชำระกิจที่ค้างคาหรือหาเพิ่ม

เพียงรู้ชัดเกิดมาเพื่อหาหน-
ทางวิชชาละตัวตนที่ฮึกเหิม
มีเพียงรู้อย่าปรุงฟุ้งเพิ่มเติม
พละเสริมสติใกล้ ไกลอุปาทาน

ความคิดเห็นที่ 27 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 29/05/2009 เวลา : 21.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ยิ่งแก่งาม ยิ่งค้อม น้อมติดดิน

สลายสิ้น ตัวตน หยุดค้นหา

แผ่ประโยชน์ เอื้อผล พ้นอัตตา

ทิ้งคุณค่า เป็นคำสอน สะท้อนธรรม

สาธุค่ะความคิดเห็นที่ 26 (0)
times วันที่ : 29/05/2009 เวลา : 18.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


เป็นเมล็ดพันธุ์ดีอันมีค่า
หว่านลงดินรอเวลาให้ผ่านเผย
บรรจงรดน้ำพรวนดินไม่ละเลย
ยอดคน-ธรรม ย่อมเฉลย..เผย..แสดง

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 29/05/2009 เวลา : 13.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 24 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อาโป วันที่ : 29/05/2009 เวลา : 12.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


...ขาวหมดจดผุดผ่องแล้วดวงแก้าตา
ผุดผ่องค่าคุณมีที่ทุกข์หมาย
หมดห่วงกาลผ่านเวลาฆ่ามารใจ
..ดับทุกข์ไกลสุดสรวงในดวงมาร

....

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
times วันที่ : 29/05/2009 เวลา : 10.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


รวงเหลืองทองเปล่งประกายสู่สายตา
ทุกเมล็ดบอกคุณค่าให้หาค้น
ไถหว่านจนออกรวงจวบร่วงหล่น
ผ่านกาลพ้นแล้วตัวตนอยู่หนใด

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 28/05/2009 เวลา : 20.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ความคิดเห็นที่ 21 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 28/05/2009 เวลา : 20.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

สาธุค่ะ
อาโป...
เวลา...

ความคิดเห็นที่ 20 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อาโป วันที่ : 28/05/2009 เวลา : 18.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


...ต้นกำเนิดเมล็ดสารสะพานข้าว
งอกเขียวพลาวเต็มท้องรุ้งทุ่งนาฝัน
แตกก่อต่อยอดเผล็ดพันธิ์
ดอกทั่วทุ่งจะรุ่งสรรค์ตะวันมา

....รุ้งรวงข้าวซ้อนสายตาในท้องทุ่ง
สะพานรุ้งสวยงามยามได้เห็น
เมล็ดแล้วเมล็ดเล่าเรียงงามสะพานเล็ม
ผู้เก็บเพียรเรียนเต็มกำมือถือข้าวงาม

....มัดด้วยรักษ์มัคคสามัคคี
บัวคว่ำบัวหายชี้พองามสม
เก็บขึ้นเรือนเยือนมรรคาเมล็ดคม
ฤดูกาลงามสมกลับตมทุ่งขวัญพันธิ์นารายณ์

...สุดสะพานสายรุ้งทุ่งรวงทอง
เมล็ดเต็มกลับล้อมจอมรวงใหญ่
เมล็ดย่อยเมล็ดลีบ...กลับตมไป
งอกเมื่อใดไม่รู้กาลสาร...เวลา.ฯ

.......

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
times วันที่ : 28/05/2009 เวลา : 16.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


พาดยาวโค้งเป็นสายที่ปลายฟ้า
ภาพมายาทอดมาให้หาฝัน
ปลายคุ้งฟ้าเส้นรุ้งทอดหยอดจำนรรจ์
เถิดสร้างสรรค์สิ่งงามทุกยามย่ำ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
อาโป วันที่ : 28/05/2009 เวลา : 16.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


http://www.oknation.net/blog/passama/2008/07/31/entry-1

...


ความคิดเห็นที่ 17 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 28/05/2009 เวลา : 16.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

แก้ไขบรรทัดสุดท้ายค่ะ...


ใช่หรือไม่หนอ ?...

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 28/05/2009 เวลา : 16.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สะพานรุ้ง...
เชื้อมโยง...
ท้องฟ้ากับน้ำทะเล...

ไต่สะพานรุ้ง...
จากท้องฟ้าลงมาสู่ทะเล...
จากทะเลขึ้นไปสู่ท้องฟ้า...

ผัสสะ...
ที่กระทบแล้ว...

จะ
นำขึ้น...
หรือ
นำลง...

ล้วนแต่...
ความอยากของตัณหา...
ทั้งสิ้น...

คิดเช่นนี้...
เช่นหรือไม่หนอ ?...

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
times วันที่ : 28/05/2009 เวลา : 13.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times
คนเดียวกันอ๊ะป่าวคะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 28/05/2009 เวลา : 10.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สวัสดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 18.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 12 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 09.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 11 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 25/05/2009 เวลา : 22.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


มาลาไปนอนแหล่ว...

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
times วันที่ : 25/05/2009 เวลา : 16.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 9 (0)
okcbanz วันที่ : 25/05/2009 เวลา : 12.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pranee007


สวัสดีค่ะ แล้วก็สาธุนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 25/05/2009 เวลา : 10.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 7 (0)
times วันที่ : 25/05/2009 เวลา : 09.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

กาย วาจา ใจ ให้งามใสทั้งในนอก
เห็นตามจริงตามเรือนบอกพูน พอก เสริม
กำลังรู้ ดูชัด ไม่แต่งเติม
ดูรู้เพิ่ม วิชชา ให้กล้าคม

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
times วันที่ : 25/05/2009 เวลา : 09.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 5 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 24/05/2009 เวลา : 20.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ปวิภา วันที่ : 24/05/2009 เวลา : 19.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 


มารับ...ธรรม

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Cat@ วันที่ : 24/05/2009 เวลา : 19.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

สาธุ
ความมืด
อวิชา
ความไ่ม่รุ้
ความอวดรู้

ล้วนแล้ว แต่เป็นอวิชา ใช่ไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 24/05/2009 เวลา : 19.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 1 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 24/05/2009 เวลา : 19.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สาธุค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน