*/
  • อาโป
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-06-10
  • จำนวนเรื่อง : 311
  • จำนวนผู้ชม : 405313
  • จำนวนผู้โหวต : 1768
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1768 คน
<< ตุลาคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2552
Posted by อาโป , ผู้อ่าน : 3966 , 05:43:00 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ชลัยย์มาศ , ..เวลาสวัสดิ์.. โหวตเรื่องนี้

  สัญโญชน์  

ความพัวพันเกี่ยวข้องติดอยู่  อย่างหยาบ

ก็คือความยื่นออกไปยึดบุคคลเรื่องราว

หรือความเป็นไปทั้งหลายในโลกแล้ว

และคิดแก้ไปเปลี่ยนแปลง  ที่จะให้เป็น

อย่างนั้นอย่างนี้  ด้วยความดิ้นรนที่จะ

ให้ได้ตามใจหวัง  แม้ในเรื่องที่ไม่

สมควร, ละเอียดเข้าอีก  ก็คือความ

เกี่ยวเกาะในกายอันนี้ ต้องการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงกายอันนี้ให้เป็นไปตามใจ

หวัง  และความยินดี  ความติดอยู่ใน

อารมณ์ที่ชอบ,  ละเอียดเข้าอีกก็คือ

ความยินดีที่นอนเนื่องอยู่กับจิตอันไม่

แสดงอาการออกมา.  ถ้าแสดงส่วนที่

ละเอียดก่อน ความยินดีที่นอนเนื่อง

อยู่ในภายใน อันไม่แสดงออกมานั้น

เป็นต้น  เมื่อแสดงออกมาก็ติดอยู่ใน

อารมณ์ทั้งหลาย, หยาบออกไปอีก  ก็

คือความมุ่งหมายเพื่อให้ได้เป็นไปสมประสงค์ 

จนถึงแก้ความเป็นไปของโลกที่เป็น

อยู่. นี้เป็นกิเลสสัญโญชน์, 

พระสัมมาสัมพุทธะทรงแสดงให้ก้าวล่วงเสีย 

( วชิร. ๒๘๙ ).

         

    สังโยชน์  หรือ  สัญโญชน์ มี  ๑๐  อย่าง  คือ 

           สักกายทิฏฐิ  ความเห็นว่าขันธ์

๕  เป็นตัวเป็นตน  อย่างหนึ่ง.

           วิจิกิจฉา  ความสงสัย  ท่านแสดงไว้

ว่า  สงสัยในพระพุทธ  พระธรรม พระ

สงฆ์  สงสัยในสิกขา  อย่างหนึ่ง.

           สีลัพพตปรามาส  ยึดถือสีลและวัตต์

เห็นว่าเป็นของขลังอย่างหนึ่ง.

           กามราคะ  ความยินดี  หรือ  ความติด  

อยู่ในกาม,  ราคะ ศัพท์นี้  ภาษาไทยมัก

จะแปลกันว่า  ความกำหนัด  ดูจะแรง

เกินไป,  เพราะมีศัพท์ว่า  รูปราคะ  หรือ

รูปราคะ  และ  อรูปราคะ  อยู่ด้วย คือ  

ยินดีติดอยู่ในรูปภพ  หรือ  รูปฌาน  ท่าน

ก็เรียกว่า  รูปราคะ. 

ยินดีติดอยู่ในอรูปฌาน หรือ  อรูปภพ  เรียกว่า  อรูปราคะ

เมื่อมุ่งศัพท์ว่า  ราคะ ถ้ากล่าวเพียง  กามราคะ 

และแปลว่า  ความกำหนัดในกาม

ก็พอจะไปได้  แต่รูปราคะ  แปลว่ากำหนัด

ในรูปภพ  ดูแรงเกินไป ควรจะแปลว่า

ยินดีหรือติด,  ย้อมผ้าให้เป็นสีต่าง ๆ ก็

เรียกว่า  ราคะ ได้,  ส่วนความกำหนัด

ในภาษาไทยนั้นควรจะได้ในภาษาบาลีว่า

สาราคะ  ความยินดีอย่างหนัก  หรือความ

ยินดีอย่างแรง ๑  ส่วนราคะ  ควรหมาย

เพียงยินดีหรือติดอยู่เท่านั้น, กามราคะ

ก็ยินดีในกาม คือ รูป  เสียง  กลิ่น  รส  

โผฏฐัพพะ  ได้แก่กามฉันท์นั่นเอง.

           พยาบาท  ความมุ่งร้าย  ปองร้าย  แต่

บางท่านที่เห็นว่าแรงเกินไป  จึงใช้ว่า

ปฏิฆะ  ความไม่ชอบใจ.

           ๕  อย่างนี้เรียกว่า  โอรัมภาคิยสังโยชน์

เครื่องผูกอันเป็นชั้นต่ำ.

          

     ต่อไปก็คือ

            รูปราคะ  ความยินดี หรือความติดในรูปฌาน 

หรือในรูปภพ.

           อรูปราคะ  ความยินดีหรือความติด

ในอรูปฌาน  หรือในอรูปภพ.

           มานะ  ความถือตัวถือตน  แม้ไม่ถือ

ขันธ์ ๕ หรือกายว่าเป็นตน  แต่ก็ยังถือว่า

มีตัวมีตนอยู่.

           อุทธัจจะ  ความฟุ้งซ่าน.  

           อวิชชา  ความไม่รู้  หรือ  รู้ผิดจาก

ความจริง.

           รวม ๕  อย่างนี้  เรียกว่า  อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 

เครื่องผูกชั้นสูง หรือเครื่องผูกที่เป็นส่วนสูง.

           รวมเป็นสังโยชน์ ๑๐.

 ( โอ.  ๒/๑๑๗-๙ ).


คลิกดู ประโยชน์ด้วย


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 68 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 31/08/2016 เวลา : 11.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ผู้ที่ทำบุญกุศลอยู่อย่างสม่ำเสมอเพียงพอ
แม้จะเหมือนไม่ได้รับผลของความดี
และบางครั้งก็เหมือนทำดีไม่ได้ดี ทำดีได้ชั่วเสียด้วยซ้ำ
เช่นนี้ก็เหมือนจุดไฟในท่ามกลางแสงสว่างยามกลางวัน
ย่อมไม่ได้ประโยชน์ จากแสงสว่างนั้น
แต่ถ้าตกค่ำมีความมืดมาบดบังแสงสว่างนั้นย่อมปรากฏ
ขจัดความมืดให้สิ้นไป สามารถแลเห็นอะไรๆ ได้
เห็นอันตรายที่อาจมีอยู่ได้ จึงย่อมสามารถหลีกพ้นอันตรายเสียได้
ส่วนผู้ไม่มีแสงสว่างอยู่กับตน เช่นไม่มีเทียนจุดอยู่
เมื่อถึงยามกลางคืนมีความมืดมิด ย่อมไม่อาจขจัดความมืดได้
ไม่อาจเห็นอันตรายได้ ไม่อาจหลีกพ้นอันตรายได้
ผู้ทำความดีเหมือนผู้มีแสงสว่างอยู่กับตัว
ไปถึงที่มืดคับขัน ย่อมสามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยดีพอสมควร
กับความดีที่ทำอยู่ ตรงกันข้ามกับผู้ไม่ได้ทำความดี
ซึ่งเหมือนกับผู้ไม่มีแสงสว่างอยู่กับตัว
ขณะยังอยู่ในที่สว่าง อยู่ในความสว่างก็ไม่ได้รับความเดือดร้อน
แต่เมื่อใดตกไปอยู่ในที่มืดคือที่คับขัน
ย่อมไม่สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างสวัสดี
ภัยอันตรายมาถึงก็ไม่รู้ไม่เห็น ไม่อาจหลีกพ้น
คนทำดีไว้เสมอกับคนไม่ทำดีแตกต่างกันเช่นนี้ประการหนึ่ง
การทำดีต้องไม่มีพอ ต้องทำให้ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ
เพราะไม่มีใครอาจประมาณได้ว่า เมื่อใดจะตกไปในที่มืดมิดขนาดไหน
ต้องการแสงสว่างจัดเพียงใด
ถ้าไม่ตกเข้าไปในที่มืดมิดมากมายนัก
มีแสงสว่างมากไว้ก่อน ก็ไม่ขาดทุน ไม่เสียหาย
แต่ถ้าตกเข้าไปในที่มืดมิดมากมาย แสงสว่างน้อย
ก็จะไม่เพียงพอจะเห็นอะไรๆได้ถนัดชัดเจน
การมีแสงสว่างมากจะช่วยให้รอดพ้นจากการสะดุดหกล้มลงเหวลงคู
หรือตกเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายจนถึงตายถึงเป็น
อานุภาพของความดีหรือบุญกุศลนั้นเป็นอัศจรรย์จริง เชื่อไว้ดีกว่าไม่เชื่อ
และเมื่อเชื่อแล้วก็ให้พากันแสวงหาอานุภาพของความดีหรือบุญกุศล
ให้เห็นความอัศจรรย์ด้วยตนเองเถิด
_______________
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ความคิดเห็นที่ 67 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 15/06/2016 เวลา : 11.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ของยิ่งละเอียด ธรรมคู่ปรับ ยิ่งต้องละเอียด

ขอบพระคุณ อาโปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 66 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 29/03/2016 เวลา : 23.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 65 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 31/10/2014 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 64 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 30/12/2013 เวลา : 23.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 63 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 02/08/2012 เวลา : 02.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 62 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 02/08/2012 เวลา : 02.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 61 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 26/05/2012 เวลา : 23.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 60 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 02/04/2012 เวลา : 20.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 59 (0)
times วันที่ : 15/10/2011 เวลา : 12.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


สิ่งที่เห็น ที่ได้ทราบ ที่ยิน ได้นึก ได้คิด
ทุกอย่าง.......เกิด...ดับ...ไปแล้ว ไม่มีตัวตนอะไรตั้งอยู่
สิ่งที่ยังตั้งอยู่.....ก็คือ ตัวความสังโยชนผูกพัน ซึ่งเป็นตัวความปรุงความแต่งขึ้นมา...........

.........

อันที่จริงทุกอย่างเกิดดับไปแล้วทุกขณะ
เพราะไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง.......ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้

.................

องค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

(กราบ*กราบ*กราบ)

ความคิดเห็นที่ 58 (0)
times วันที่ : 31/07/2011 เวลา : 22.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 57 (0)
times วันที่ : 31/07/2011 เวลา : 22.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
times วันที่ : 11/07/2011 เวลา : 23.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 55 (0)
times วันที่ : 25/02/2011 เวลา : 10.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
times วันที่ : 01/01/2011 เวลา : 03.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 53 (0)
times วันที่ : 01/01/2011 เวลา : 03.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 52 (0)
times วันที่ : 24/12/2010 เวลา : 10.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


สติสัมปชัญญะ..

ปัจจุบันขันธ์

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
ชลัยย์มาศ วันที่ : 16/12/2010 เวลา : 22.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chalaimas


สาธุ ค่ะ
สังโยชน์หรือสัญโญชน์ มี 10 อย่าง
-ประโยชน์
-เครื่องผูก

สบายดี นะคะ

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
times วันที่ : 15/12/2010 เวลา : 11.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ปัญญา..ละ..

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
times วันที่ : 15/12/2010 เวลา : 11.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ปัญญา..ละ..

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
times วันที่ : 13/11/2010 เวลา : 16.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 47 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 25/10/2010 เวลา : 09.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 46 (0)
times วันที่ : 25/10/2010 เวลา : 09.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
times วันที่ : 19/09/2010 เวลา : 02.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


วาง ที่ ใจ

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
times วันที่ : 02/08/2010 เวลา : 22.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ดำรงศีลนำใจกายให้คลายหมอง
สติครองจิตตั้งมั่นมิหวั่นไหว
เฝ้าดูรู้พิจารณาปัญญาใน
พุทธธรรมสว่างใสในเส้นทาง

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
times วันที่ : 20/07/2010 เวลา : 09.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
times วันที่ : 20/05/2010 เวลา : 23.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


มา วาง ที่ ใจ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
times วันที่ : 16/04/2010 เวลา : 14.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 40 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 18/11/2009 เวลา : 07.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

หวัดดีเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
times วันที่ : 03/11/2009 เวลา : 09.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
times วันที่ : 03/11/2009 เวลา : 08.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 03/11/2009 เวลา : 00.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


...

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
times วันที่ : 02/11/2009 เวลา : 17.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
times วันที่ : 02/11/2009 เวลา : 17.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
times วันที่ : 02/11/2009 เวลา : 11.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

เกินสรรหาคำพูดใดใด
มาตอบแทนน้ำใจที่ได้
กาลเวลาคงเดินเรื่อยไป
สุดปัญญามุ่งไปตาม"ทาง"

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
times วันที่ : 02/11/2009 เวลา : 10.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ขอบคุณค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
times วันที่ : 02/11/2009 เวลา : 10.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
times วันที่ : 02/11/2009 เวลา : 08.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

เพียงแค่เศษเสี้ยวกาลเวลา
เดินทางมาเพื่อหาสิ่งที่หมาย
หรือจะจบลงที่ความเปล่าดาย
ทุกสิ่งอันที่หมายท้ายไม่มี ?

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
times วันที่ : 02/11/2009 เวลา : 08.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 02/11/2009 เวลา : 00.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


...

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 02/11/2009 เวลา : 00.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


...ทวงของฝากกกกกกกกกกกกกกกก...

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
passama วันที่ : 01/11/2009 เวลา : 18.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/passama
สิ่งที่เราไม่มีเราจะไม่สูญเสียมันไป

มาแล้วค่ะอาโป...ระลึกถึงข้อคิดจากอาโปเสมอ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
times วันที่ : 01/11/2009 เวลา : 10.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 31/10/2009 เวลา : 22.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 24 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/10/2009 เวลา : 23.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ท้องฟ้า...
เหนือหลังคาบ้านย่าเองค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
times วันที่ : 30/10/2009 เวลา : 09.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
times วันที่ : 30/10/2009 เวลา : 09.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
times วันที่ : 30/10/2009 เวลา : 09.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/10/2009 เวลา : 01.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ศุภโชค...

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
times วันที่ : 29/10/2009 เวลา : 10.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
times วันที่ : 29/10/2009 เวลา : 08.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 28/10/2009 เวลา : 23.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 16 (0)
times วันที่ : 28/10/2009 เวลา : 21.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
times วันที่ : 28/10/2009 เวลา : 11.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

สำรวมสามเข้านัยไม่ข้องขัด
เพื่อรำงับ ขจัด สิ่งขัดขวาง
เหล่ากิเลส อนุสัยตามรายทาง
จึงเย็น ใส สงบว่าง จากข้างใน

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
times วันที่ : 28/10/2009 เวลา : 09.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
times วันที่ : 28/10/2009 เวลา : 09.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
times วันที่ : 27/10/2009 เวลา : 17.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
chiraporn วันที่ : 27/10/2009 เวลา : 10.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chirapornn
ช่วยกันคิด วันละนิด จิตแจ่มใส                                                                                                             


มารับรสพระธรรมด้วยค่ะ

การให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง

ด้วยจิตคารวะอาโป ..^i^ สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ปรัชญาชนบท วันที่ : 27/10/2009 เวลา : 09.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/j-direk

ศึกษาธรรมะครับ
"ปล่อยวาง"นิทานธรรมที่น่าอ่าน

ธรรมะสวัสดี

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
times วันที่ : 27/10/2009 เวลา : 08.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 26/10/2009 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

สาธุ

ขอบคุณนะคะ

แม่สีไฟยังเป็นปุถุชนอยู่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 26/10/2009 เวลา : 18.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ความคิดเห็นที่ 6 (0)
times วันที่ : 26/10/2009 เวลา : 13.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 26/10/2009 เวลา : 13.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 4 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 26/10/2009 เวลา : 13.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
times วันที่ : 26/10/2009 เวลา : 11.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ซันญ่า วันที่ : 26/10/2009 เวลา : 07.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

ขันธิ์ ๕ มีสัญญา และก็หนัก ละสัญญา ก็ไม่ยึกติด อย่างนี้ ถูกไหมคะ?

..................คาราวะท่านอาโปค่ะ

อเมริกา

๑๗.๑๘น.

.

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
PMMAN วันที่ : 26/10/2009 เวลา : 06.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PMMAN

โอ้สาธุครับ ท่านอาโปกสิน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน