• Nepenthes
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : train_ake@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-14
  • จำนวนเรื่อง : 38
  • จำนวนผู้ชม : 447737
  • ส่ง msg :
  • โหวต 20 คน
หลังกำแพงแก้ว
เรื่องราวในวังหลวงและพระประวัติของเจ้านายฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/akemeepool
วันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2551
Posted by Nepenthes , ผู้อ่าน : 10168 , 16:33:57 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

   นับตั้งแต่สมัยโบราณมา ไทยไม่เคยมีธรรมเนียมการอภิเสกพระมเหสีหรือจารึกลงในพระสุพรรณบัฎแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ตลอดจนไม่มีกำหนดว่ามีจำนวนได้เท่าใด จนทำให้เกิดความสับสนในการเลือกใช้คำเรียกขานเพื่อบ่งถึงลำดับชั้นยศ จนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้เริ่มมีการลำดับชั้นพระอิสริยยศของพระภรรยาเจ้าอย่างเป็นทางการตามลำดับ ดังนี้

พระบรมราชเทวี
พระวรราชเทวี
พระราชเทวี
พระอัครชายา

   ภายหลังเมื่อได้มีการสถาปนาตำแหน่งรัชทายาท คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชชนนีแห่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ พระองค์ใหม่ เป็น พระอรรคราชเทวี โดยมีฐานันดรศักดิ์เทียบเท่า พระบรมราชเทวี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการสืบราชสันตติวงศ์ที่ว่า ตำแหน่งรัชทายาทจะตกเป็นของพระราชโอรสอันประสูติแต่พระอัครมเหสี แต่การมีพระอัครมเหสีซ้อนกันสองพระองค์ในคราวเดียวกัน คือ พระบรมราชเทวี พระอัครราชเทวีแต่เดิมพระองค์หนึ่ง กับพระอรรคราชเทวี พระอัครมเหสีในฐานะ พระราชชนนีแห่งรัชทายาทอีกพระองค์หนึ่ง ทำให้เกิดความสับสนในการบริหารราชการแผ่นดินบางประการ ดังนั้น ในปี พ.ศ.2440 ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จประพาสยุโรป เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารราชการแผ่นดินในระหว่างที่เสด็จประพาสยุโรป จึงทรงสถาปนา สมเด็จพระราชชนนีแห่งองค์รัชทายาทขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พร้อมกันนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ในระหว่างเสด็จประพาสยุโรป จนกว่าจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ ซึ่งทำให้ทุกคนในเวลานั้นต้องเรียกตามพระนามใหม่ว่า " สมเด็จเหวี่ยน" และด้วยเหตุที่พระอิสริยยศพระภรรยาเจ้าที่ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ มีพระราชอำนาจเทียบเท่าพระมหากษัตริย์ จึงทำให้พระอิสริยยศใหม่นี้กลายเป็นลำดับชั้นพระภรรยาเจ้าที่มีฐานันดรศักดิ์สูงยิ่งกว่าลำดับชั้นพระภรรยาเจ้าที่เคยมีมาแต่เดิม และมีความหมายตรงกับตำแหน่ง Queen ของประเทศทางตะวันตก

พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชเทวี และ พระอรรคราชเทวี
พระวรราชเทวี
พระราชเทวี
พระอัครชายา
พระราชชายา

   การลำดับชั้นยศพระภรรยาเจ้าในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ทำเครื่องยศชั้นพระสนมเอกเพิ่มเติม ดังปรากฎในประวัติของเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ หรือ เจ้าคุณมารดาแพ พระสนมเอกในรัชกาลนี้ว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์แล้วนอกจากได้พระราชทานพานทองและหีบหมากลงยาประดับเพชรอันเป็นเครื่องยศชั้นพระสนมเอก ตามอย่างรัชกาลก่อนแล้ว ยังโปรดเกล้า ฯ ให้ทำขึ้นใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิม ประดับเพชรทั้งที่ขอบฝา และเป็นตราพระเกี้ยวยอดอยู่บนพานสองชั้นกับฉัตรข้างบนหลังหีบ พระราชทานเพิ่มอีกหนึ่งใบ
ต่อมาเมื่อมีพระสนมเอกหลายท่าน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะยกย่องเจ้าคุณมารดาแพให้สูงกว่าพระสนมเอกอื่น ๆ จึงโปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ยนเครื่องในพานทองเครื่องยศของเจ้าจอมมารดาแพเป็นลงยาราชาวดี โดยมิได้เรียกคืนเมื่อสิ้นรัชกาลตามประเพณี ต่อมาในปี พ.ศ. 2416 ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ทำหีบหมากเป็นเครื่องยศเพิ่มเติมจากรัชกาลก่อนที่มี 4 ชั้น ได้แก่

ชั้นที่ 1 เป็นหีบหมากเงินกะไหล่ทองลงยาสีขาบ มีตลับข้างใน 4 ใบ สำหรับพระราชทานเฉพาะพระภรรยาเจ้า มีตราปฐมจุลจอมเกล้าบนฝาหีบ


ชั้นที่ 2 เป็นหีบหมากกะไหล่ทองลงยาคล้ายชั้นที่ 1 พระราชทานแก่เจ้าจอมมารดาที่มีพระราชโอรส พระราชธิดาหลายพระองค์ และเจ้าจอมที่ไม่มีพระราชโอรส พระราชธิดา แต่เป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่ง มีตราทุติยจุลจอมเกล้าบนฝาหีบ


ชั้นที่ 3 เป็นหีบหมากทองกะไหล่ทองลงยาสีขาบ มีตราตติยจุลจอมเกล้าบนฝาหีบ


ชั้นที่ 4 เป็นหีบเงินรูปทรงคล้ายชั้นที่ 3 แต่ไม่ได้กะไหล่ทองลงยา


   ภายหลังได้โปรดเกล้า ฯ ให้ทำของพระราชทานคล้ายกับเครื่องยศ สำหรับพระราชทานผู้ที่รับราชการสนองพระเดชพระคุณ มี 3 ชั้น ลักษณะแตกต่างตามอายุราชการดังนี้

ชั้น 1 เมื่อได้รับราชการนานสนองพระเดชพระคุณมาได้ถึง 10 ปี จะพระราชทานตลับสำหรับบรรจุสิ่งของที่รับประทานคู่กับหมากพลูหนึ่งชุดเป็นบำเหน็จ


ชั้น 2 เมื่อรับราชการนาน 20 ปี จะได้รับพระราชทานหีบหมากสำหรับใช้กับตลับที่ได้รับพระราชทานแล้วในชั้น 1


ชั้น 3 เมื่อรับราชการถึง 30 ปี จะได้พระราชทานหีบหมากเงินลงยาซึ่งสร้างขึ้นโดยเฉพาะพร้อมด้วยตลับสำหรับบรรจุในหีบนั้นด้วยหนึ่งชุด มีลักษณะ 2 แบบ สำหรับพระราชทานตามเกียรติยศ

แบบที่ 1 ทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชร
แบบที่ 2 ทำด้วยเงินกะไหล่ทอง

หีบพร้อมตลับ ทองคำลงยาประดับเพชร

หีบพร้อมตลับ ทองคำลงยา

     ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะยังคงจัดลำดับชั้นพระสนมนางห้ามเช่นในรัชกาลก่อน แต่การที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทำเครื่องยศและของพระราชทานเพิ่มเติมไปจากที่เคยมีแต่เดิมเพื่อพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการฝ่ายในตามพระอัธยาศัยและความดีความชอบในการปฏิบัติราชการ มีผลทำให้ผู้ไดรับพระราชทานมีเกียรติยศ ศักดิ์ศรีมากน้อยลดหลั่นกัน แม้จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็ตาม


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

นางผู้เป็นที่รักของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

นางผู้เป็นที่รักของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

View All
<< กรกฎาคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]