• Nepenthes
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : train_ake@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-14
  • จำนวนเรื่อง : 38
  • จำนวนผู้ชม : 447737
  • ส่ง msg :
  • โหวต 20 คน
หลังกำแพงแก้ว
เรื่องราวในวังหลวงและพระประวัติของเจ้านายฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/akemeepool
วันอาทิตย์ ที่ 10 สิงหาคม 2551
Posted by Nepenthes , ผู้อ่าน : 12721 , 15:28:32 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา บรมราชเทวี เป็นพระขนิษฐาของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ประสูติวันที่ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2405 นับว่าเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมายุยืนยาวที่สุดได้ทรงแลเห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองไทย ถึง 6 แผ่นดิน

  การที่พระองค์มีพระชนมายุยั่งยืนนานถึง 93 พรรษาเศษ ยิ่งกว่าพระชันษาของพระบรมวงศ์พระองค์ใด ๆ ทำให้เห็นว่าพระพรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระนามได้บังเกิดผลดังพระบรมราชประสงค์ทุกประการ ซึ่งคำแปลพระพรนั้นมีดังนี้

  " เราได้ตั้งนามของบุตรีใดในราชตระกูลนี้ว่า " สว่างวัฒนา " ดังนี้ ขอบุตรีนั้นจงเป็นผู้มีสุข เลี้ยงง่าย ไม่มีโรค ไม่มีอุปัทวันตราย มั่งคั่งสมบูรณ์ มีทรัพย์มาก มีโภคสมบัติมาก ดำรงอิสริยยศตั้งอยู่ในพระบรมราชวงศ์ที่ประเสริฐสูงสุดของพระบิดายั่งยืนสิ้นกาลนานเทอญ "

   เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา บรมราชเทวี มีพระชนมายุได้เพียง 6 พรรษา     พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชชนกก็เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ในสมัยนั้นการศึกษาสรรพวิชายังหาได้เจริญกว้างขวางเหมือนอย่างในปัจุจบันนี้ และสำนักที่เล่าเรียนยังมีน้อยมาก ยิ่งสำหรับเจ้านายฝ่ายในที่ซึ่งเคยทรงเป็นอาจารย์สอนมาก็สิ้นพระชนม์ไปหมดแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา  จึงได้ทรงเล่าเรียนหนังสือไทยจากกุลนารี ในพระบรมมหาราชวังจนสามารถทรงอ่านเขียนหนังสือได้ มีคำเล่าสรรเสริญต่อกันมาว่า " ทรงมีความจำแม่นยำดีแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์อยู่ " ครั้นในเวลาต่อมา ได้ทรงรับใช้ใกล้ชิดติดตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นงานการทั้งปวงในพระราชสำนักจึงเป็นเหตุให้ทรงมีความรู้ทั่วไป  และทรงสันทัดในขนบธรรมเนียมราชประเพณี

  เมื่อถึงปลายปี พ.ศ. 2417 มีพระชนมายุครบกำหนดที่จะโสกันต์ ( โกนจุก ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดงานพระราชพิธีโสกันต์พร้อมกับพระเจ้าน้องยาเธอ และพระเจ้าน้องนางเธออีก 4 พระองค์ พร้อมไปในงานเดียวกันเลย ครั้นถึง พ.ศ. 2423 พระชนมายุ 18 พรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสี ดำรงพระอิสริยยศเป็น " สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี " "  คำว่า " สมเด็จพระตำหนัก " เป็นพระนามที่ชาววังใช้เรียกกันในสมัยก่อน ข้าหลวงใน สมเด็จพระตำหนัก มักเป็นจากตระกูลที่ใกล้ชิด โดยเฉพาะ  ตระกูลสุจริตกุล , ตระกูลชูโต 

สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี

พระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี

  แต่เดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระตำหนักนี้พระราชทานเป็นที่ประทับร่วมกันของ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี , สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา บรมราชเทวี , สมเด็จนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี บรมราชินีนาถ ซึ่งร่วมพระราชชชนีเดียวกัน ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทิวงคต ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี บรมราชินีนาถ เสด็จไปประทับที่พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์ ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระตำหนักนี้จึงเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี แต่เพียงพระองค์เดียว ร่วมกับพระโอรสและพระราชธิดา

พระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี

  พระตำหนักนี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีความสูง 3 ชั้น ชั้นล่างยกพื้นสูงจากระดับถนนประมาณ 2 เมตร ใช้เป็นที่เก็บของและที่อยู่ของข้าหลวง ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นที่ประทับ ลักษณะของพระตำหนักเป็นหลังเดียวขนาดใหญ่มีลานกลาง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ปูด้วยหินทราย ตัวพระตำหนักทอดยาวไปทางทิศตะวันออก และตะวันตก ทางเข้าพระตำหนักอยู่ในด้านทิศเหนือ มีซุ้มทวารที่กลางกำแพงทำด้วยเหล็กหล่อ เป็นตราจุลมงกุฎ ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชโอรสในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา ทางขึ้นพระตำหนักเป็นอัฒจรรย์ปูด้วยหินอ่อน ทอดยาวไปสู่พระทวารชั้นที่ 2  พระตำหนักชั้นที่ 2 ประกอบด้วยห้องหลายห้อง เป็นห้องที่เสด็จออกรับแขก มีระเบียงทางเดินด้านหน้า ภายในห้องฝาผนังและเพดานตกแต่งด้วยปูนปั้นเป็นลวดลายปิดทองแบบตะวันตก บางห้องปูด้วยกระเบี้องเคลือบ ในพระตำหนักกั้นห้องด้วยตู้สูงแบบตะวันตกแทนฝาประจัน ตอนบนของตู้เป็นบานกระจกแกะเป็นตราสมเด้๗พระบรมโอรสาธิราช ฯ ชั้นที่ 3 เป็นที่บรรทม มีห้องน้อยกว่าชั้นล่าง บางส่วนเป็นดาดฟ้าปูด้วยหินอ่อน มีห้องพระแยกเป็นปีกหนึ่งของตำหนัก

พระระเบียงทางเดินในตำหนัก

ทางขึ้นพระตำหนัก

สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี พระองค์ทรงมีพระราชโอรส 4 พระองค์ พระราชธิดา 4 พระองค์ รวมทั้งสิ้น 8 พระองค์ตามลำดับดังต่อไปนี้

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

1. สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ อดิศรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรสมมติเทพยวรางกูร บรมมกุฎนเรนทรสูรีย์ขัตติยสันตติวงศ์ อุกกฤษฐพงศ์วโรภโตสุชาต ธัญญลักษณวิลาสวิบุลยสวัสดิ์สิริวัฒนราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ในรัชกาลที่ 5 ประสูติวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2421 ทรงประชวรด้วยโรคไข้โรคสากน้อยและ สวรรคตวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2437 พระชนมายุรวม 16 ปี 6 เดือน 7 วัน

2. สมเด็จเจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์ บรมนริศรสมมติเทวราช จุฬาลงกรณ์นาถปรมางกูรสมบูรณอุกฤษฐศักดิ อุภโตปักษ์วิสุทธิพงศ์มหามกุฎราชรวิวงศ์วราวัตร ลักษณสมบัติขัตติยราชกุมารี ประสูติวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2422 สิ้นพระชนม์วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2422 พระชนมายุรวม 21 วัน

3. สมเด็จเจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภาอดุลยาดิเรกรัตน์ ขัตติยราชกุมารี ประสูติวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2424  สิ้นพระชนม์วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2424 พระชนมายุรวม 3 เดือน 24 วัน

สมเด็จเจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย

4. สมเด็จเจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย ศตสมัยมงคลเขตร บรมนฤเบศร์จักรีวงศ์ จุฬาลงกรณ์นาถนรินทร์ สยามมินทรราชวโรส อุกฤษฐวรยศอุภัยปักษ์ วิสุทธิศักดิอรรควิมลรัตน์ ขัตติยราชกุมาร กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธ์ ประสูติวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2425 สิ้นพระชนม์วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2442 พระชนมายุรวม 17 ปี 8 วัน

สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

5. สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี กรมหลวงเพ็ชรบุรีราชสิรินทร ประสูติวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2427 สิ้นพระชนม์วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 พระชนมายุ 54 ปี 9 เดือน 29 วัน

สมเด็จเจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ

6. สมเด็จเจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี ประสูติวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 ทรงประชวรด้วย พระโรคมิมโมเนีย ( โรคปอดติดเชื้ออย่างร้ายแรง )สิ้นพระชนม์วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2441 พระชนมายุรวม 9 ปี 10 เดือน 9 วัน

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช

7. สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช นเรศวรมหาราชาธิบดินทร์ จุฬาลงกรณ์นรินทรวรางกูรสมบูรณ์เบญจพรสิริสวัสดิ์ ขัตติยวโรภโตสุชาตคุณสังกาศเกียรติประกฤษฐ์ ลักษณวิจิตรพิสิษฐบุรุษย์ ขนุตมรัตน์พัฒนศักดิ์ อรรควรราชกุมาร กรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประสูติวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2434  สิ้นพระชนม์วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2472 พระชนมายุรวม 37 ปี 8 เดือน 23 วัน

8.สมเด็จเจ้าฟ้า ( ญ ) ไม่มีพระนามพระราชทาน ประสูติวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436  สิ้นพระชนม์วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 พระชนมายุรวม 3 วัน

  ในรัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2468 เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาพระอิสริยยศเฉลิมพระอภิไธยขึ้นเป็น " สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า  ครั้นต่อมาในรัชกาลที่ 8 ได้เปลี่ยนพระอภิไธยตอนท้ายให้ถูกต้องตามลำดับพระสันตติวงศ์ว่า " สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า " 

  สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองให้แก่ประชาราษฎรมากมายเป็นเวลาหลายปีดังต่อไปนี้

  ใน พ.ศ. 2436 ทรงจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงขึ้น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ทหารป่วยเจ็บได้ทรงรับตำแหน่ง " สภาชนนี " และในปี พ.ศ. 2461 ได้พระราชทานเงินจำนวนมากแก่ สภากาชาดไทย ( ซึ่งรับช่วงต่อมาจากสภาอุณาโลมแดง ) ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2463 เป็นต้นมาได้ทรงดำรงตำแหน่ง " สภานายิกา " แห่งสภากาชาดไทย ตราบจนเสด็จสวรรคต

  สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นั้นนับว่าพระองค์ทรงมีพระอนามัยอยู่ในขั้นดีมาก ครั้งถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ได้ประชวรไข้ นายแพทย์ได้ประชุมกันและถวายการตรวจโดยละเอียด ปรากฎว่ามีการอักเสบที่พระปัปผาสะ ( ปอด ) นายแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างดีที่สุด พระอาการก็มีแต่ทรงและทรุดลงในระยะหลัง พระอาการทางพระปัปผาสะดีขึ้น แต่กลับมีอาการทางพระหฤทัยอ่อน จนในทีสุดได้เสด็จสวรรคตที่พระตำหนัก วังสระปทุม ด้วยพระหทัยปเทสวายโดยอาการสงบ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 เวลา 02.16 น. พระชนมายุรวม 93 ปี 3 เดือน 9 วัน และได้ถวายพระเพลิง ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2499 ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง  
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

นางผู้เป็นที่รักของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

นางผู้เป็นที่รักของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

View All
<< สิงหาคม 2008 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]