• Nepenthes
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : train_ake@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-14
  • จำนวนเรื่อง : 38
  • จำนวนผู้ชม : 447743
  • ส่ง msg :
  • โหวต 20 คน
หลังกำแพงแก้ว
เรื่องราวในวังหลวงและพระประวัติของเจ้านายฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/akemeepool
วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2551
Posted by Nepenthes , ผู้อ่าน : 19558 , 16:13:18 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

   สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี บรมราชินีนาถ เป็นพระขนิษฐาของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ประสูติวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2406  ( วันศุกร์ เดือนอ้าย แรม ๗ ค่ำ ปีกุน ) ในพระบรมมหาราชวัง ครั้นเมื่อพระชนม์ครบ 3 พรรษาเต็มบริบูรณ์ ได้มีการสมโภชตามธรรมเนียมพระเจ้าลูกเธอและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนาม ตราที่ปรากฏในพระราชหัตถาเลขาดังนี้

   " ศุภมัศดุ สมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามผู้บิดา ขอตั้งนามบุตรีซึ่งประสูติแต่เปี่ยมเป็นมารดา ในวันศุกร์ เดือนอ้าย แรมเจ็ดค่ำ ปีกุน เบญจศกนั้นว่าพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี วรรคบริวารนามเดิมเป็นอาทิ แลอันตอักษร ขอพรคุณพระรัตนไตรยแลพรเทวดารักษาพระนครแลพระราชวังจงได้โปรดให้เจริญชนมายุ พรรณศุขพลปฏิภาณสารศิริสมบัติ ศรีสวัสดิ์พิพัฒมงคล ศุภผลวิบุลย์ทุกประการเทอญ "

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

   ในปลายรัชกาลที่ 4 นั้นยังหาได้มีการศึกษาเล่าเรียนได้เสมอเหมือนดังทุกวันนี้ และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน ซึ่งทรงชำนาญในการอักษรเคยเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของเจ้านาย ก็สิ้นพระชนม์ไปเสียหมดแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี บรมราชินีนาถ จึงมีโอกาสที่จะทรงศึกษาเล่าเรียนที่น้อยนัก แต่หากว่าทรงมีพระวิริยะและพระปัญญามากตั้งแต่ประสูติ และได้ติดตาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการงานในราชสำนัก อีกทั้งได้ทรงพระอุตสาหะเล่าเรียน หมั่นเขียนจึงได้ทรงทราบสรรพวิชา เสมอเหมือนผู้ที่มีความรู้และศึกษาเล่าเรียนอย่างดีแล้ว

   ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ดำรงตำแหน่งพระมเหสีมีพระอิสริยยศว่า พระนางเธอเสวาภาผ่องศรี แล้วต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2423 เป็น พระนางเจ้า เสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี และใน พ.ศ. 2437 เป็นสมเด็จพระนางเจ้า เสาวภาผ่องศรี พระอรรคราชเทวี และใน พ.ศ. 2440 เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรบ จึงให้สมเด็จพระนางเจ้า เสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ทรงว่าราชการแทนพระองค์ และจึงมีพระนามต่อท้ายว่า พระบรมราชินีนาถ ครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2453 ในรัชกาลที่ 6 ได้ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็น สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี และได้ทรงมอบพระราชะระให้สำเร็จราชการฝ่ายในสิทธิขาดต่างพระองค์ด้วย

  สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ได้ทรงรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฝ่ายในสูงสุดทุกอย่างตั้งแต่รัชกาลที่ 5 มาแล้ว และได้ทรงดำรงตำแหน่ง มหาสวามินีแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในสืบมา และได้ทรงรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายในของเมืองต่างประเทศอีกหลายเมืองด้วยกัน

พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์
   พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ต่อจากพระที่นั่งอมรพิมานมณีทางทิศตะวันออก เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่เมื่องครั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นพระนางเจ้าพระวรราชเทวี โดยขึ้นพระที่นั่งใหม่ เมื่อวันพุธ แรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ อัฐศก ศุกราช 1248 ( พ.ศ. 2429 ) พระที่นั่งองค์นี้มีพระเฉลียงต่อเนื่องกับ " ห้องน้ำเงิน " ซึ่งทรงใช้เป็นที่ทรงพระสำราญในหมู่พระราชโอรส - ธิดา เจ้านาย และราชอาคันตุกะที่มาเฝ้า ฯ เป็นการส่วนพระองค์  ชาววังจึงขนานนามพระองค์ว่า " สมเด็จที่บน "  ในการเฝ้าแหนแต่ละครั้ง เมื่อมีผู้มาเฝ้าก็จะเสด็จออกรับแขกทางอัฒจันทร์ใหญ่ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก อัฒจรรย์นี้แยกออกเป็นสองทางคือ ทางหนึ่งขึ้นไปสู่พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์ และอีกทางหนึ่งแยกขึ้นไปสู่พระที่นั่งเทพดนัยนันทยากรที่อัฒจันทร์นี้ หม่อมศรีพรหมา ได้บรรยายเกี่ยวกับการรับแขกของ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ฯ ว่า " พอบ่ายราว 5 โมงเย็น สมเด็จ ฯ เสด็จออกรับแขกที่ตรงอัฒจันทร์ขั้นสุดท้ายนั่นเอง ถ้าเป็นบ้านคนธรรมดาก็ว่า ตรงหัวบันไดก็ได้ แต่บันไดของพระที่นั่งกว้างใหญ่ ปูด้วยหินขาวกับดำวดงาม ส่วนแขกเหล่านั้นจะนั่งตามขั้นอัฒจันทร์ "  ห้องบรรทมของสมเด็จ ฯ นั้นทรงแบ่งครึ่งประทับร่วมกับสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ สภาพภายในห้องบรรทมนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค็เจ้าจุลจักรพงษ์ทรงบรรยายไว้ว่า " ห้องบรรทมนี่กว้างใหญ่จนแบ่งเป็นส่วน ๆ โดยมีฉากไม้กั้นและ ฉากไม้นั้นมีรูปถ่ายติดอยู่เต็ม "  ในปัจจุบันองค์นี้ได้ถูกรื้อลงแล้วเนื่องจากชำรุดความทรุดโทรม

พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์

ระเบียงชั้น 2 ของพระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์

   สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชโอรส 7 พระองค์ พระราชธิดา 2 พระองค์ ตกเสีย ( แท้ง ) ไม่ปรากฎว่าเป็นพระโอรสหรือพระธิดาอีก 5 พระองค์ รวมทั้งหมด 14 พระองค์ มีลำดับดังนี้

สมเด็จเจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย

1. สมเด็จเจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย ประไพพรรณพิจิตร นริศรราชกุมารี ( สมเด็จหญิงใหญ่ ) ประสูติวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2421 สิ้นพระชนม์วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2430  รวมพระชนมายุ 9 พระชันษา ในรัชกาลที่ 6 ทรงสถาปนาพระนามพระอัฐ เป็น สมเด็จพระเทพนารีรัตน์ 

2. ตกเสียวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2422

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

3. สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบุรษย์บรมนราธิราช จุฬาลงกรณนาถราชวโรรสมหาสมมติขัตติยพิสุทธิ์ บรมมกุฎสุริยสันตติวงศ์ อดิศัยพงษ์วโรภโตสุชาติ คุณสังกาศวิมลรัตน์ ทฤฆชนมสวัสดิ ขัตติยราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ประสูติวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 สวรรคตวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 รวมพระชนมายุ 45 พรรษา

สมเด็จเจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง

4. สมเด็จเจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง นริศรวงศ์เทวราช วโรภโตชาดพิสุทธิ์ รัตนบุรุษย์จุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพวโรรส อดุยยศวิสุทธิกระษัตริย์ ขัตติยราชกุมาร ประสูติวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2424 สิ้นพระชนม์วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429 รวมพระชนมายุ 6 พระชันษา

สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนาถ

5. สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนาถ นริศรราชมหามกุฎวงศ์ จุฬาลงกรณนรินทร์ สยามพิชิตินทรวรางกูร สมบูรณพิสุทธชาติ วิมลโลภาส อุภัยปักษ์ อรรควรรัตน์ ขัตติยราชกุมาร กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ประสูติวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2425 สิ้นพระชนม์วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2463 รวมพระชนมายุ 37 พระชันษา

6. ตกเสียวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2426

สมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

7. สมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ สรรพวิสุทธ์มหุดิมงคล อเนกนภดลดารารัตน์ สมันตบริพัตรวโรภาส อดิศรราชจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยวโรรส วิสุทธิสมมตวโรภโตปักษ์ อุกฤษฐศักดิ์ อรรควรราชกุมาร ( ทูลกระหม่อมดวงร่วง ) เนื่องมาจากวันประสูติมีปรากฎการณ์ดวงตก ประสูติวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428 สิ้นพระชนม์วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 รวมพระชนมายุ 2 พระชันษา

8. ตกเสียวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2429

9. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง ประสูติวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2430 สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ

สมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ

10. สมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ วิสิฎฐวิสุทธิลักษณโสภณ อุบัติดลกาลนิยม ปฐมปริวัตรรัตรโกสินทรศก ศตสาธกอัษโฎดดรสถาพรมงคลสมัย นราธิปไตยบรมนาถจุฬาลงกรณ์ราชวโรรส อดุลยยศอุกฤษฐศักดิ อุภโตปักษ์วิสุทธิกษัตริย์ขัตติยราชกุมาร กรมหลวงนครราชสีมา ประสูติวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2432 สิ้นพระชนม์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 รวมพระชนมายุ 36 พระชันษา

11. ตกเสียวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2433

12. ตกเสียวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2535

สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก

13. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก สยามธิปกปรมินทร จุฬาลงกรณราชวโรรส อดิศัยยศอุภัยชาติพิสุทธิ์ ไทวปายนุตมศักดิ์ อดุลยลักษณวิลาส มหามกุฎราชพงศานุพัทธ วิวัฒนผลพรพิสิษฐ มหิศรราชกุมาร กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ประสูติวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 สิ้นพระชนม์วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 รวมพระชนมายุ 31 พระชันษา

สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชน์

14. สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชน์ ชเนศรมหาราชาธิราช จุฬาลงกรณนาถวโรรส อุดมยศอุกฤษฐศักดิ์ อุภัยปักษนาวิล อสัมภินชาติพิสุทธิ์ มหากุฎราชพงศบริพัตร บรมขัตติยมหารัชฎาภิษิณจนพรรโษทัย มงคลสมัยสมากร สถาวรวรัจฉริยคุณอดุลยราชกุมาร กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ประสูติวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 สวรรคตวันที่ 30 พฤศภาคม พ.ศ. 2484 รวมพระชนมายุ 48 พรรษา   

ความสนพระทัยของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ที่เกี่ยวกับการทำนา คือในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงสนพระทัยในเรื่องการทำนา ได้ทรงทำนาที่ทุ่งพญาไทซึ่งจัดเป็นนาหลวง มีเรื่องปรากฎในพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ 5 ที่พระราชทานเจ้าดารารัศมี ในตอนหนึ่งมีความว่า

   " กำลังคิดทำนาที่ปลายถนนซังฮี้ในทุ่ง ได้ลงมือซื้อควายเสร็จแล้ว " และในฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม ร.ศ. 128 มีความว่า " บางกอกเวลานี้ฝนชุกเกือบจะไม่เว้นวัน เรื่องสนุกของชาววังนั้นคือ กำลังคลั่งทำนา ตั้งแต่แม่เล็ก เป็นต้นลงดำเอง เลี้ยงดูกันเป็นหลายวัน ข้อที่เกลียดโคลนเลนนั้นหายหมด ทำได้คล่องแคล่ว ที่โรงนาเป็นที่สบาย องค์อัจฉรและนางชุ่มผลัดกันไปอยู่ที่นั้น พื้นสบายดีขึ้นที่งสองคน องค์อัจฉรถึงเดินได้ไกล ๆ เจ้านายที่เจ็บไข้ออดแอดต่างคนต่างสบายขึ้น เห็นจะเป็นด้วยได้เดินได้ยืนมากนั้นเอง "  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเรียกสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ว่า " แม่เล็ก "      

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงดำนา ที่ทุ่งนาหลวง คลองพญาไท

   สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงพระราชกรณียกิจที่ทำทรงเป็นผู้วางรากฐานในด้านการศึกษา และการแพทย์ของประเทศสยามในขณะนั้นให้มีความเจริญก้าวหน้าไม่ให้ประเทศอื่นมาดูถูกประเทศเราได้ ทรงพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ตั้งโรงเรียน จ่ายเงินเดือนครูเพื่อที่สำหรับให้กุลสตรีได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ โรงเรียนราชินี โรงเรียนเสาวภา โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ ( โรงพยาบาลศิริราช ) และในต่างจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนสภาราชินีในจังหวัดตรัง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

ตึกสุนันทา โรงเรียนราชินี ( ด้านหน้า )

ตึกสุนันทา โรงเรียนราชินี ( ด้านหลัง )

   ด้วยพระราชหฤทัยที่เมตตาแก่ผู้ยากไร้ จึงทรงบริจาคพระราชทรัพย์และจัดตั้ง สภาอุนาโลมแดง ( สภากาชาดไทย ) เป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 2436 แล้วในภายหลังมาเป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในปัจจุบันนั้นเอง นอกจากนี้พระองค์ทรงเป็น องค์สภานายิกาของสภากาชาดสยามสืบต่อมาเป็นเวลาถึง 26 ปี ได้พระองค์ได้บริจาคพระราชทรัพย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัด

สถานเสาวภา

ตราสัญลักษณ์สภากาชาดสยาม

ตราสัญลักษณ์ตราสภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลศิริราช

   ในปลายรัชกาลที่ 5 ทรงประชวรพระโรคาพาธบ้างเป็นครั้งเป็นคราว แต่มามีพระอาการมากขึ้นด้วยพระราชหฤทัยเศร้าโศกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต จึงไม่ทรงพระสบายเหมือนแต่ก่อน ถึงแม้ว่าจะได้ทรงพระอุตสาหะรักษาพระองค์อย่างยิ่ง และมีแพทย์อย่างดีที่สุดที่จะรักษาพยาบาลได้แล้ว พระอาการที่มีแต่ทรงและทรุดพระกำลังทุกปี ในปีที่สุดท้ายทรงพระดำเนินแต่ลำพังพระองค์มิได้แล้วประชวรจับไข้ ซึ่งเป็นที่วิตกกันมากมาหลายคราวแล้วก็กลับฟื้นได้ จนครั้งสุดท้ายทรงพระประชวรไข้เพียงวันเดียวแต่มีพระพิษแรงจัด พระกำลังทนไม่ได้ จึงเสด็จสวรรคตที่พระราชวังพญาไท ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2462 ในรัชกาลที่ 6 ได้ถวายพระเพลิง ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 รวมพระชนมายุ 56 พรรษา           
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

นางผู้เป็นที่รักของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

นางผู้เป็นที่รักของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

View All
<< สิงหาคม 2008 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]