• Nepenthes
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : train_ake@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-14
  • จำนวนเรื่อง : 38
  • จำนวนผู้ชม : 447742
  • ส่ง msg :
  • โหวต 20 คน
หลังกำแพงแก้ว
เรื่องราวในวังหลวงและพระประวัติของเจ้านายฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/akemeepool
วันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2552
Posted by Nepenthes , ผู้อ่าน : 6090 , 08:21:34 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

   พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอัครวรราชกัญญา ทรงเป็นพระเชษฐภคินี ( พี่สาว ) ของพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ และ พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ ซึ่งมีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าบัว ประสูติ ณ วันอาทิตย์เดือน 12 แรม 6 ค่ำ ปีมะแม ตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2390

พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอัครวรราชกัญญา

   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา หม่อมเจ้าบัว เป็น พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอัครวรราชกัญญา ในปี พ.ศ. 2431 ดังมีคำประกาศเฉลิมพระยศไว้ว่า
 
     ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาคล่วงแล้ว 2431 พรรษา ปัตยุบันกาล มุสิกสังวัจฉระ วิสาขมาส กาลปักษ์ทสมีดิถี โสรวาร ปริเฉทกาลกำหนด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ ฯลฯ พระจุลจอมเกล้า ทรงพระราชดำริว่า พระอรรคชายาเธอ หม่อมเจ้าอุบลรัตนนารีนาค ได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณมาช้านานโดยความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีเป็นอันมาก มิได้มีระแวงผิดให้เป็นที่ขุ่นเคืองพระราชหฤทัย และเสื่อมเสียเกียรติยศแต่สักครั้งหนึ่งเลย ได้ดำรงพระยศเป็นพระอัครชายาเธอ มีพระเจ้าลูกเธอก็มิได้มีความกำเริบวุ่นวายด้วยยศศักดิ์ ประพฤติพระองค์สุภาพเรียบร้อยเหมือนพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ ซึ่งสิ้นพระชนม์ไปแล้วนั้น เพราะเหตุทั้งปวงอันได้กล่าวไว้ในคำประกาศเลื่อนพระนามพระอัครชายาเธอพระองค์ก่อน ก็เหมือนกันกับพระอัครชายาพระองค์นี้ จึงเป็นการสมควรที่จะทรงยกย่องพระเกียรติยศไว้ให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งอันสูงศักดิ์เต็มตามที่สมควรนั้น
 
   จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาทดำรัสสั่งให้สถาปนาพระอัครชายาเธอ หม่อนเจ้าอุบลรัตนนารีนาคขึ้นเป็นพระองค์เจ้า มีพระนามในพระสุพรรณบัฎว่า พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค ให้ทรงศักดินา 20,000 ตามตำแหน่งพระอัครชายาเธอมีกรมในพระราชกำหนดใหม่ จงทรงพระเจริญพระชนมายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล วิบุลยศุภผลอดุลยเกียรติยศมโหฬารทุกประการ


 ให้ทรงตั้งเจ้ากรม เป็น กรมขุนอัครวรราชกัลยา ถือศักดินา 600
 ให้ทรงตั้งปลัดกรม เป็นหมื่นยุพาภักดี ถือศักดินา 500
 ให้ทรงตั้งสมุห์บัญชี เป็นหมื่นวาทีพลากร ถือศักดินา 300
ให้ผู้ซึ่งได้รับตำแน่งทั้ง 3 นี้ ทำราชการในหลวงและในกรมต่างอย่างธรรมเนียม เจ้ากรม ปลัดกรม สมุห์บาญชีในพระองค์เจ้าต่างกรมสืบไป ขอให้มีความสุขสวัสดิเจริญเทอญ


   พระตำหนักที่ประทับของพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอัครวรราชกัญญา ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของสวนสวรรค์ซึ่งในปัจจุบันพระตำหนักที่ประทับของพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอัครวรราชกัญญา ไม่มีแล้วคาดว่าจะถูกรื้อลงเนื่องจากสภาพความชำรุดทรุดโทรมที่ยากจะซ่อมแซม

พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอัครวรราชกัญญา ทรงมีพระราชธิดา 1 พระองค์ คือ

สมเด็จเจ้าฟ้าเยาว์มาลย์นฤมลฯ กรมขุนสรรคโลกลักษณาวดี

  สมเด็จเจ้าฟ้าเยาว์มาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี กรมขุนสรรคโลกลักษณาวดี ประสูติวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2416 สิ้นพระชนม์ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 รวม 36 พระชันษา

  พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอัครวรราชกัญญา สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2444 ทรงมีพระชนมายุ 53 พรรษา 10 เดือน กับ 17 วัน ดังปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 18 ตอนที่ 29 วันที่ 20 ตุลาคม ร.ศ. 120 หน้า 521 ดังต่อไปนี้

  เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประพาศหัวเมืองฝ่ายเหนือครั้งนี้ มีเหตุอันเป็นที่น่าสลดใจเกิดขึ้น ในพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท คือ พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค มาประชวรเป็นพระโรคจุกแน่นแลกระตุกลง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก 120 แพทย์หลวงได้ประกอบพระโอสถถวาย พระอาการหาคลายไม่ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม เวลาบ่าย 4 โมง 45 นาที พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค สิ้นพระชนม์
 
  วันที่ 16 ตุลาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษ์วโรประการ ผู้สำเร็จราชการอยู่รักษาพระนครทรงจัดการสรงน้ำพระศพ แลพระบรมวงษานุวงษ์ ข้าราชการผู้ใหญ่ สรงน้ำพระศพต่อไปแล้ว เจ้าพนักงานแต่งพระศพเสร็จแล้ว เชิญลงลองในพระโกษ เชิญขึ้นตั้งบนพระยานมาศ 3 คาน ประกอบพระโกษทองน้อย แล้วจัดเป็นกระบวนแห่แต่พระตำหนักในพระบรมมหาราชวัง กระบวนแห่มีเครื่องสูงแตรสังข์กลองชนะจ่าปี่จ่ากลองเป็นต้นแล้ว เดินกระบวนแห่ออกทางประตูพรหมศรีสวัสดิ์ หยุดกระบวนที่น่าหอธรรมสังเวช แลหอนิเพธพิทยา เจ้าพนักงานเชิญพระศพขึ้นประดิษฐานบนแว่นฟ้า 3 ชั้น ในหอพิเพธพิทยา ประดับด้วยเครื่องสูงตามพระเกียรติยศ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษ์วโรประการ  ผู้สำเร็จราชการอยู่รักษาพระนคร ได้ทรงทอดผ้าไตร 40 ผ้าขาว 80 พับ สดับปกรณ์ พระสงฆ์สดังปกรณ์ มีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรสเป็นประธาน แลโปรดเกล้า ฯ ให้มีพระสงฆ์สวดอภิธรรมประจำงานพระศพทั้งกลางวันกลางคืน 16 รูป 3 เดือน แลเครื่องประโคมประจำพระศพ แตรสังข์ กลองชนะ 20 จ่าปี่ 1 จ่ากลอง 1  

   ภายหลังจาก พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค สิ้นพระชนม์แล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสร้าง " สะพานอุบลรัตน " ข้ามคลองคูเมืองเดิม ณ บริเวณที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างถนนอัษฏางค์และถนนราชินีใกล้ๆ กับย่านบ้านหม้อ เพื่องทรงอุทิศพระกุศลถวายแด่ พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค นับเนื่องในส่วนพระกุศลที่ทรงบำเพ็ญคราวพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง โดยโปรดเกล้า ฯ ให้สร้าง สะพานอุบลรัตน ขึ้นในปี พ.ศ. 2455 มาแล้วเสร็จในปีถัดไปและมีพิธีเปิดสะพาน ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2456  

สะพานอุบลรัตน
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ทวิน วันที่ : 10/01/2009 เวลา : 09.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/twin

ขอบคุณสำหรับข้อมูลประวัติศาสตร์ดี ๆ ครับ
ชอบเรื่องราวในรั้วในวังสมัยนั้นเหมือนกันครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

นางผู้เป็นที่รักของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

นางผู้เป็นที่รักของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

View All
<< มกราคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]