*/
 • อาคม
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : akoms2001@gmail.com
 • วันที่สร้าง : 2007-03-15
 • จำนวนเรื่อง : 3707
 • จำนวนผู้ชม : 5437515
 • จำนวนผู้โหวต : 1222
 • ส่ง msg :
 • โหวต 1222 คน
Shelldon2

การแสดงเชลล์ดอนที่สยาม โอเชี่ยน เวิล์ด

View All
<< กรกฎาคม 2019 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่าจังหวัดเชียงใหม่มีเสน่ห์และจุดขายที่ไหน
อุปนิสัยของคนเชียงใหม่
41 คน
ประวัติศาสตร์
18 คน
วัฒนธรรม
56 คน
สิ่งแวดล้อม-บรรยากาศ
136 คน
แหล่งธรรมชาติ
23 คน
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
4 คน
แหล่งบันเทิง
7 คน

  โหวต 285 คน
วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562
Posted by อาคม , ผู้อ่าน : 696 , 22:09:23 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กรมท่าอากาศยาน ชี้แจงโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งท่าอากาศยานนครปฐม พร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชน
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบัน ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้การจราจรทางอากาศในบริเวณท่าอากาศยานดังกล่าวมีความแออัด ทย. ได้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งท่าอากาศยานนครปฐม เพื่อบรรเทาความคับคั่งของท่าอากาศยานหลัก

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งท่าอากาศยานนครปฐม ได้ศึกษาความต้องการ ใช้ท่าอากาศยาน และเปรียบเทียบพื้นที่ทางเลือกที่มีศักยภาพในการก่อสร้างท่าอากาศยาน โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งสำรวจ ออกแบบ และจัดทำแบบก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความคับคั่งของท่าอากาศยานหลัก และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 - 20 ธันวาคม 2562 รวม 450 วัน แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลความต้องการ (Demand) ของการใช้ท่าอากาศยานสำหรับรองรับการบินเชิงธุรกิจ (Business Aviation) การบินทั่วไป (General Aviation) และความเหมาะสมของการมีท่าอากาศยานเพื่อบรรเทาความคับคั่ง (Reliever airport) ของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
2. สำรวจออกแบบระบบท่าอากาศยานและจัดทำแบบรูปรายละเอียดเบื้องต้น อาทิ การสำรวจสภาพภูมิประเทศ จัดทำแผนที่ของที่ดิน ออกแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรม จัดทำแบบแปลนและเอกสารต่าง ๆ สำรวจสิ่งกีดขวาง เป็นต้น
3. ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องบินบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
4. ศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกที่จะเป็นไปได้ในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนเพื่อการลงทุนและดำเนินการโครงการ
5. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำรายงานการศึกษาตามรายละเอียดที่ต้องมีในผลการศึกษา และวิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้ประกาศกำหนด ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 และสาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำร่างประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสำคัญและร่างสัญญาการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการ 

 

นอกจากนี้ ทย. ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 (ปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ทางเลือก เพื่อรวบรวมจัดทำข้อสรุปหาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด และจะดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งท่าอากาศยานนครปฐมต่อไป

ปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนผู้ประกอบการสายการบินรวมถึงสายการบินต้นทุนต่ำ และปริมาณอากาศยานของแต่ละสายการบินเพิ่มขึ้นอย่างต่อตามนโยบายเปิดเสรีทางการบิน ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งแบบประจำและไม่ประจำในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบางปีเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 10 ทำให้เกิดความแออัดของการจราจรทางอากาศไม่เพียงพอ แม้ว่าทั้งท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิจะมีโครงการขยายขีดความสามารถแล้วก็ตาม ยังพบว่าไม่ทันความต้องการด้านการเดินทางทางอากาศที่เติบโตขึ้น อีกทั้งความแออัดดังกล่าวนั้น ทำให้สูญเสียโอกาสในการรองรับเที่ยวบินพานิชย์ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการบินทั่วไปและการบินเชิงธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก

 

กรมท่าอากาศยาน ได้ว่าจ้าง บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม ประกอบด้วย คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินโดยพิจารณาผลการศึกษาด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์  งานการออกแบบระบบท่าอากาศยานและจัดทำแบบรายละเอียดเบื้องต้น และงานศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกที่จะเป็นไปได้ในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการลงทุนและดำเนินโครงการ ตลอดจนดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษา


 

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะดำเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 เดือน โดยจะต้องดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม รายละเอียดดังนี้

 • ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลความต้องการ (Demand) ของการใช้ท่าอากาศยานสำหรับรองรับการบินเชิงธุรกิจ (Business Aviation) การบินทั่วไป (General Aviation) และความเหมาะสมของการมีท่าอากาศยานเพื่อบรรเทาความคับคั่ง (Reliever airport) ของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
 •  สำรวจออกแบบระบบท่าอากาศยานและจัดทำแบบรูปรายละเอียดเบื้องต้น
 • งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์
 • งานศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกที่จะเป็นไปได้ในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการลงทุนและดำเนินการโครงการ
 • งานศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำรายงานการศึกษาตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา 24
 • งานจัดทำร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสำคัญและร่างสัญญาการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการ
 • งานศึกษาวิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางกำกับดูแล การบริหารสัญญาจ้าง และการบริหารจัดการผลตอบแทนของภาครัฐ
 • การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลและความคืบหน้าได้ที่  https://www.xn--12cg0b8aaafl3cgt6coo3jc0b1a.com/ โดย ทย. จะนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแอบอ้างและข้อมูลอันเป็นเท็จที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนแก่ประชาชน และสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงกับ ทย. และบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ โทรศัพท์ 0 2286 3775, 0 2509 1432, 0 2938 2926 และ 0 2938 2882 – 3

อ้างอิง : https://www.xn--12cg0b8aaafl3cgt6coo3jc0b1a.com/attachments/view/?attach_id=216276


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน