*/
  • อาคม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : akoms2001@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-15
  • จำนวนเรื่อง : 3425
  • จำนวนผู้ชม : 5319271
  • จำนวนผู้โหวต : 1218
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1218 คน
Shelldon2

การแสดงเชลล์ดอนที่สยาม โอเชี่ยน เวิล์ด

View All
<< ธันวาคม 2019 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่าจังหวัดเชียงใหม่มีเสน่ห์และจุดขายที่ไหน
อุปนิสัยของคนเชียงใหม่
41 คน
ประวัติศาสตร์
18 คน
วัฒนธรรม
56 คน
สิ่งแวดล้อม-บรรยากาศ
136 คน
แหล่งธรรมชาติ
23 คน
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
4 คน
แหล่งบันเทิง
7 คน

  โหวต 285 คน
วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม 2562
Posted by อาคม , ผู้อ่าน : 413 , 10:03:37 น.  
หมวด : ต่างประเทศ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๒ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล , Mr.Qiu Zhenlin President of Guangxi Vocational & Technical Institute of Industry , นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา และดร.วัชรินทร์ ศิริพานิช ที่ปรึกษา บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้ร่วมพิธีเปิดป้ายความร่วมมือวิทยาลัยอุตสาหกรรมน้ำตาลนานาชาติบนเส้นทางสายไหม (Silk Road International College of Sugar Industry) ที่โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับคุณภาพของคนในอุตสาหกรรมเกษตรของมิตรผล และประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาการศึกษาในเรื่องเกษตรอุตสาหกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และสอดคล้องนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) ของประเทศจีน

๒. ปัจจุบัน นวัตกรรมชองประเทศจีนได้ก้าวหน้าไปมาก และเป็นระบบเปิด จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้วิทยากรและเทคโนโลยีต่างๆ ดังนั้น กลุ่มมิตรผล ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดกรอบความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศ รวมถึงสนับสนุนนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของประเทศจีน จึงเป็นที่มาความร่วมมือกับ Guangxi Vocational & Technical Institute of Industry ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพของลุ่มมิตรผล ร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมงานกับกลุ่มมิตรผล รวมถึงองค์กรอื่นๆ ในประเทศไทยให้มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามที่ต้องการ หลังจากจบการศึกษา ร่วมกันพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของประเทศไทย ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างวิทยาลัย

๓. ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเลขานุการ APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR) และสำนักงานเลขานุการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Information System Project : AFSIS) ได้ให้การต้อนรับ นายฉู่ ซื่อเว่ย Chief Economist จากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตร สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Agricultural Sciences : CAAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำ Big Data ด้านการเกษตรของ จีน และนายธรากร อังภูเบศวร์ CEO ตลาดไท พร้อมคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรและการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ด้านการเกษตรของไทยและ จีน ตลอดจนแนวทางร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีน ในการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูล และความมั่นคงด้านอาหารร่วมกัน

๔. ข้อสังเกต จากการที่รัฐบาลจีนได้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนคุณภาพ ๑๐๐ แห่ง เพื่อผลิตผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเกษตรและการฟื้นฟูชนบท ซึ่งโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นมานี้จะมีทั้งที่เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านการเกษตร โรงเรียนวิทยุและโทรทัศน์การเกษตร รวมทั้งศูนย์อาชีวศึกษาระดับอำเภอ โดยมีเกษตรกรราว ๓๕,๐๐๐ คน รวมถึงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ระดับหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านมากกว่า ๖,๐๐๐ คน ได้สมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งนี้ รัฐบาลจีนได้ตั้งเป้าหมายฝึกอบรมให้เป็นเกษตรกรมีความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาระดับอาชีวะและรู้จักบุกเบิกตลาดจำนวน ๑ ล้านคน ภายในเวลา ๕ ปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมและพื้นที่ชนบท รวมถึงชี้นำการเพิ่มรายได้ของเพื่อนร่วมอาชีพด้วย เพื่อให้บรรลุผลตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรที่รัฐบาลจีนกำหนดไว้ ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) เร่งพัฒนาความทันสมัยทางการเกษตรและการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาทางการเกษตร (๒) เพิ่มรายได้เกษตรกรและสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่เกษตรกร (๓) ส่งเสริมการพัฒนาชนบทให้มีความทันสมัย (๔) เพิ่มกิจกรรมการพัฒนาชนบทและการปฏิรูปอย่างเข้มข้น (๕) สร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย

บทสรุป แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มมิตรผล โดยได้มีการจัดทำโปรแกรมการพัฒนาพนักงาน (หลักสูตรระยะสั้น) และส่งพนักงานไปเรียนที่ Guangxi Vocational & Technical Institute of Industry เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ, การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ในระดับ ปวส. ตลอดจนให้ทุนบุตรพนักงาน ลูกหลานชาวไร่ เพื่อไปเรียนยังสถาบันดังกล่าวด้วยนั้น ซึ่งในอนาคตจะมีแผนพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทยและจีน เพื่อนำแนวทางมาขยายผลในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาในประเทศไทย และจะมีการจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบ Sugar Production (สอนตามกระบวนการผลิตน้ำตาล แทนการสอนตามสาขาแบบเดิม) ต่อไป นอกจากนี้ การที่ฝ่ายจีน ได้นำเสนอถึงแนวนโยบายของรัฐบาลจีน ในการพัฒนา Big Data ด้านการเกษตร โดยการรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภท และการใช้แอพลิเคชั่นในการรายงาน การพยากรณ์ และการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่จะสามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา Big Data ด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับการผลิตของประเทศ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.esanbiz.com/25454 และเว็บไซต์ https://www.ryt9.com/s/oae/3073458 รวมทั้งเว็บไซต์ https://www.salika.co/2019/12/12/china-agricultural-vocational-college/ และเว็บไซต์ https://tha.tangce.net/news/n2018/news_2018_02_24.html ตลอดจนเว็บไซต์ https://www.smartsme.co.th/content/230046 และเว็บไซต์ https://www.pimthai.co.th/8161 )


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 31/12/2019 เวลา : 12.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

นับเป็น การเริ่มต้นที่ดี

ขอให้
การศึกษา จีน-ไทย
อาเซียน 10
และ ประเทศทั่วโลก
ประสบความสำเร็จในด้านดีทุกๆ ด้าน ครับ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน