*/
  • อาคม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : akoms2001@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-15
  • จำนวนเรื่อง : 3511
  • จำนวนผู้ชม : 5342756
  • จำนวนผู้โหวต : 1220
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1220 คน
Shelldon2

การแสดงเชลล์ดอนที่สยาม โอเชี่ยน เวิล์ด

View All
<< กุมภาพันธ์ 2020 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

[ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่าจังหวัดเชียงใหม่มีเสน่ห์และจุดขายที่ไหน
อุปนิสัยของคนเชียงใหม่
41 คน
ประวัติศาสตร์
18 คน
วัฒนธรรม
56 คน
สิ่งแวดล้อม-บรรยากาศ
136 คน
แหล่งธรรมชาติ
23 คน
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
4 คน
แหล่งบันเทิง
7 คน

  โหวต 285 คน
วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
Posted by อาคม , ผู้อ่าน : 349 , 11:15:26 น.  
หมวด : ต่างประเทศ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

๑. การจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-โขง ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ ที่กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มีนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน กับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของ สปป. ลาว เป็นประธานร่วม นอกจากนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย พร้อมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม ก็ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน โดยได้ทบทวนการดำเนินงานในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมาตามแผนปฏิบัติการ ๕ ปี แม่น้ำล้านช้าง-โขง ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ พร้อมรับฟังแนวทางการดำเนินนโยบายต่อกรอบความร่วมมือดังกล่าวจากรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก รวมทั้งเตรียมการจัดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง -ล้านช้าง ครั้งที่ ๓ ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในช่วงปลายเดือน มี.ค.๖๓

๒. ท่าทีของจีนในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-โขง ครั้งที่ ๕
๒.๑ ในระหว่างการประชุมฯ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ช่วงเกือบ ๔ ปีตั้งแต่เริ่มต้นกลไกความร่วมมือลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-โขงเป็นต้นมา กลไกนี้นับวันมีการสร้างเสริมให้สมบูรณ์ขึ้น มีการขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง แรงขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ จิตสำนึกแม่น้ำล้านช้าง-โขงลงลึกหัวใจคน มีส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ประเทศต่างๆ ในลุ่มแม่น้ำสายนี้ และความร่วมมือลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-โขง กำลังเข้าสู่ช่วงการพัฒนารอบด้านจากช่วงการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ควรเร่งดำเนินการข้อริเริ่มฉบับต่างๆ ที่กำหนดไว้แล้ว ประกันความร่วมมือในขั้นต่อไปมีทิศทางที่ชัดเจน มีแรงขับเคลื่อนเต็มเปี่ยมและเกิดผลมากขึ้น
๒.๒ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน กับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ได้ร่วมแถลงข่าว โดยนายหวัง อี้แถลงว่า ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-โขง กำลังเข้าสู่ช่วงการพัฒนารอบด้านจากช่วงการพัฒนาอย่างรวดเร็ว บนพื้นฐานแห่งการดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้สำเร็จ ในขั้นต่อไปสามารถมุ่งประเด็นหลักหลายประเด็น ได้แก่ (๑) ทุ่มแรงสร้างแถบส่งเสริมเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-โขง (๒) ร่วมยับยั้งความท้าทายจากโรคระบาดโควิด-๑๙ (๓) ร่วมรับมือกับภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำฯ (๔) ยกระดับความร่วมมือภาคการเกษตรให้สูงขึ้น (๕) พยายามให้ประชาชนรู้สึกว่าได้ประโยชน์มากขึ้น (๖) ร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของอนุภูมิภาค และ (๗) พัฒนาอย่างประสานกันกับกลไกอื่นๆ ในอนุภูมิภาค หารือเรื่องเพิ่มการแลกเปลี่ยนกับกลไกความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Sub-region Cooperation : GMS) ลุ่มแม่น้ำสามสาย (Irrawaddy River-เจ้าพระยา-โขง) และคณะกรรมการแม่น้ำโขง ร่วมกันจัดทำโครงการ ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในอนุภูมิภาค

บทสรุป จีนได้แสดงท่าทีเห็นพ้องร่วมกับไทย เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม และ สปป.ลาว ในการร่วมมือกันเพื่อเผชิญกับสิ่งท้าทายและความไม่แน่นอนต่างๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ทุกประเทศต้องแบ่งปันโอกาสการพัฒนาและรับผิดชอบร่วมกัน พร้อมยืนหยัดการปรึกษาหารืออย่างเสมอภาค ตลอดจนดำเนินความร่วมมือเพื่อความสำเร็จร่วมกัน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม โดยแสดงความเห็นใจและรับทราบการดำเนินการของจีนในการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ และแสดงความพร้อมของประเทศสมาชิก ที่จะร่วมมือกันในการต่อสู้กับโรคระบาดดังกล่าว ตลอดจนทบทวนความสำเร็จและความคืบหน้าในการกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต รวมทั้งได้ย้ำแนวทางการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างระเบียงทางการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor- ILSTC) ของจีนกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

ระมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.chinadailyasia.com/article/121945 และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200221/f24fed52-2b31-461e-d0f4-a3ece3688502.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200221/2cd573e1-7320-f11d-ddea-8b0c86c9765e.html และเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1747963.shtml ตลอดจนเว็บไซต์ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867201 และเว็บไซต์ http://www.chinaembassy.or.th/eng/zgyw/t1748085.htm อีกทั้งเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2020-02/20/c_138803010.htm และเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/21/c_138805731.htm รวมถึงเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/21/c_138806458.htm )


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน