*/
  • อาคม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : akoms2001@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-15
  • จำนวนเรื่อง : 3660
  • จำนวนผู้ชม : 5396173
  • จำนวนผู้โหวต : 1221
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1221 คน
Shelldon2

การแสดงเชลล์ดอนที่สยาม โอเชี่ยน เวิล์ด

View All
<< พฤษภาคม 2020 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่าจังหวัดเชียงใหม่มีเสน่ห์และจุดขายที่ไหน
อุปนิสัยของคนเชียงใหม่
41 คน
ประวัติศาสตร์
18 คน
วัฒนธรรม
56 คน
สิ่งแวดล้อม-บรรยากาศ
136 คน
แหล่งธรรมชาติ
23 คน
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
4 คน
แหล่งบันเทิง
7 คน

  โหวต 285 คน
วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2563
Posted by อาคม , ผู้อ่าน : 271 , 11:01:51 น.  
หมวด : ต่างประเทศ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๑. เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ นายเล่อ อี้ว์เฉิง (Le Yucheng) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบริษัทวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติสหรัฐฯ (National Broadcasting Corporation: NBC) เป็นการเฉพาะ โดยระบุว่า สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ในขั้นตอนต่อไป ทั้งสองฝ่ายควรปฏิบัติตามหลักการ “๓ ควร” กับ “๓ ไม่ควร”กล่าวคือ
๑.๑ สำหรับ ๓ ควร ได้แก่ (๑) ควรรักษาการติดต่อระหว่างผู้นำของสองประเทศ รวมทั้งรักษาการเจรจาและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศ (๒) ควรพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างสองประเทศให้ลงลึก และ (๓) ควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดของทั้งสองฝ่าย
๑.๒ ส่วน “๓ ไม่ควร” ได้แก่ (๑) ไม่ควรทำลายชื่อเสียงของจีน หรือดึงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดเป็นเรื่องการเมือง (๒) ไม่ควรทำลายหรือก่อกวนความร่วมมือระหว่างสองประเทศ และ (๓) ไม่ควรก่อให้เกิดการแข่งขันที่เลวร้ายในการป้องกันและควบคุมโรค

๒. ข้อพิจารณาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเหตุผล ๓ ประการของจีน ในการดำเนินความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ กล่าวคือ
๒.๑ สหรัฐฯ เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาและมีศักยภาพในการทำสงครามขนาดใหญ่ได้ ในขณะที่จีนต้องการรักษาสภาวะแวดล้อมให้มีความสงบเพื่อเร่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแผน
๒.๒ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะทำให้จีนบรรลุความทันสมัย เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นตลาดการค้าที่มีความสำคัญรวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนและมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
๒.๓ สหรัฐฯ เป็นเพียงหนึ่งเดียวที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับประเด็นปัญหาไต้หวัน โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อการดำรงไว้ซึ่งเอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีน

๓. ข้อพิจารณาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเหตุผล ๔ ประการ ที่จีนมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อสหรัฐฯ นอกเหนือจากการที่จีนเป็นประเทศ ๑ ใน ๕ ของคณะมนตรีความมั่นคงถาวรของสหประชาชาติ กล่าวคือ
๓.๑ จีนเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถและมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐฯ รวมทั้งมีความสำคัญต่อความสำเร็จของสหรัฐฯ ในการจำกัดการแพร่กระจายของอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรง
๓.๒ จีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้
๓.๓ จีนเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาที่รวดเร็วโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมของโลก เช่น ปัญหาด้านมลพิษ เป็นต้น
๓.๔ หลังจากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่นิวยอร์ก สหรัฐฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ การดำเนินความสัมพันธ์กับจีน จะส่งผลดีต่อความสำเร็จในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะการต่อต้านการก่อการร้าย

บทสรุป แนวคิดในเชิงวิชาการเกี่ยวกับรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ซึ่งทั้งจีนและสหรัฐฯ ควรปรับทิศทางและรักษาระดับของการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันบนพื้นฐานของความเคารพในความแตกต่างกัน กล่าวคือ (๑) ควรเน้นรูปแบบการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านสาธารณสุข เช่น ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ (๒) ควรมีการทบทวนและการหารือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาคมโลก (๓) ควรมีจุดประสานงานที่ชัดเจน เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและสนับสนุนต่อความร่วมมือในทุกระดับ โดยผ่านกลไกต่างๆ ที่ทั้งจีนกับสหรัฐฯ มีปฏิสัมพันธ์กันภายใต้กรอบทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจนมีการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด รวมทั้งควรเร่งส่งเสริมการทูตในระดับประชาชนของทั้งจีนและสหรัฐฯ ด้วยการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1775002.shtml และเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1775016.shtml รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/30/c_139021064.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200430/1a987c04-aa7e-f47d-c787-53cfb6fb1ec6.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.chinadaily.com.cn/a/202005/01/WS5eab5cffa310a8b2411530dc.html และเว็บไซต์ http://www.chinadailyasia.com/article/129207 รวมถึงข้อมูลของ Zicheng, Y. (2011). Inside China’s grand strategy : The perspective from the People’s Republic. Kentucky : The University Press of Kentucky. และข้อมูลของ Peng, Yuan. (2012). “Some strategic thoughts on new type China – U.S. Ties” in Contemporary international relations. Vol. 22, No.4 (July/August)., 27-47. อีกทั้งข้อมูลของ พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล (๒๕๖๑). ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก เล่ม ๒ : ความเคลื่อนไหวในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. )


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน