*/
  • อาคม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : akoms2001@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-15
  • จำนวนเรื่อง : 3667
  • จำนวนผู้ชม : 5398970
  • จำนวนผู้โหวต : 1221
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1221 คน
Shelldon2

การแสดงเชลล์ดอนที่สยาม โอเชี่ยน เวิล์ด

View All
<< มิถุนายน 2020 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่าจังหวัดเชียงใหม่มีเสน่ห์และจุดขายที่ไหน
อุปนิสัยของคนเชียงใหม่
41 คน
ประวัติศาสตร์
18 คน
วัฒนธรรม
56 คน
สิ่งแวดล้อม-บรรยากาศ
136 คน
แหล่งธรรมชาติ
23 คน
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
4 คน
แหล่งบันเทิง
7 คน

  โหวต 285 คน
วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2563
Posted by อาคม , ผู้อ่าน : 242 , 10:51:38 น.  
หมวด : ต่างประเทศ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน นายยั้งคิด โหวตเรื่องนี้

 

๑. เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๓ นายจ้าว ลี่เจียน (赵立建 Zhao Lijian) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน (中国外交部发言人Spokesperson of the Chinese Ministry of Foreign Affairs) แถลงโต้ตอบนายไมเคิล ปอมเปโอ (Michael R. Pompeo) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ที่กล่าวผ่านทวิตเตอร์ เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๓ ว่า สหรัฐฯ ได้ส่งจดหมายร้องเรียนถึงเลขาธิการสหประชาชาติ (联合国秘书长Secretary General of the United Nations) เพื่อประท้วงจีนถือครองอธิปไตยโดยมิชอบในทะเลจีนใต้ พร้อมทั้งเรียกร้องประเทศสมาชิกสหประชาชาติให้มีความสามัคคี ในการปกป้องกฎหมายระหว่างประเทศและเสรีภาพทางทะเล โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ชี้แจงว่า
๑.๑ อธิปไตยเหนือดินแดนและสิทธิโดยชอบเหนือทะเลจีนใต้ (โดยจีนเรียกว่า หนานไห่南海) ซึ่งเป็นของจีนมาตั้งแต่อดีตยาวนาน และถูกยืนหยัดต่อกันมาในรัฐบาลทุกสมัยของจีน โดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ (国际法 International law) เช่น กฎบัตรสหประชาชาติ (联合国宪章 United Nations Charter) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (联合国海洋法公约 United Nations Convention on the Law of the Sea : UNCLOS) เป็นต้น ดังนั้น ย่อมไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจากการประณามโดยไม่มีเหตุผลของบางประเทศ
๑.๒ สหรัฐฯ ไม่ใช่คู่กรณีในข้อพิพาททะเลจีนใต้ ซึ่งนอกจากจะไม่ยอมปฏิบัติตามคำมั่นต่อความเป็นกลางในปัญหาข้อพิพาทนี้แล้ว กลับยังก่อความวุ่นวายและทำการท้าทายทางทหารในทะเลจีนใต้อยู่เสมอ อันเป็นการก่อกวนความสัมพันธ์ของประเทศในภูมิภาคนี้ โดยไม่เป็นผลดีต่อสันติภาพและความมั่นคงของทะเลจีนใต้

๒. ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินนโยบายของจีนต่อทะเลจีนใต้ ซึ่งอาจจำแนกได้ ๔ ประการ กล่าวคือ
๒.๑ มุ่งพิทักษ์อธิปไตย ความมั่นคง และสิทธิประโยชน์ทางทะเลของจีน ซึ่งในระยะหลังจีนจะแสดงจุดยืนในการปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนและสิทธิประโยชน์ของตนเองอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ทั้งนี้ เนื่องจากอาณาบริเวณทะเลจีนใต้มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรทางทะเลจำนวนมาก ดังนั้น จีนจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกคุกคาม และเน้นการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีผ่านการปรึกษาหารือและเจรจา ภายใต้แนวคิด “สงวนข้อพิพาท ร่วมกันบุกเบิกพัฒนา” บนพื้นฐานของการเคารพในข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
๒.๒ มุ่งดำรงรักษาเสถียรภาพและศักยภาพของทะเลจีนใต้ในการเป็นเส้นทางหลักระดับยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของโลก เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งทางทะเลทั่วโลก ๔๐% ได้ส่งผ่านเส้นทางนี้ และจีนเป็นประเทศที่ใช้ประโยชน์จากเส้นทางเดินเรือในทะเลจีนใต้สำหรับการค้าและการลำเลียงพลังงานของจีนมากถึง ๗๐% - ๘๐% รวมทั้งเป็นช่องทางที่สำคัญสำหรับกองทัพเรือจีนในการออกสู่ทะเลในระยะไกลมากขึ้น และช่องทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย ดังนั้น จึงต้องเน้นการรักษาเสรีภาพการเดินเรือและความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือ
๒.๓ มุ่งการใช้ประโยชน์ร่วมกันของจีนกับประเทศรอบข้างในทะเลจีนใต้ โดยการพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค ซึ่งจีนแสดงจุดยืนที่จะไม่แสวงหาอำนาจเพื่อครองความเป็นเจ้าในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่มีเสถียรภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนตามแผนที่กำหนดไว้ โดยจีนได้ใช้ความพยายามในหลายด้าน อาทิ (๑) เสนอให้มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับประเทศรอบข้างมากขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจกัน (๒) ให้บริการสาธารณะในทะเลจีนใต้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความผาสุกของภูมิภาคนี้ (๓) ผลักดันแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea) กับประเทศอาเซียน เพื่อร่วมกันกำหนดกฎระเบียบของภูมิภาคนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในระยะยาว จีนในฐานะประเทศใหญ่สุดในบรรดาประเทศที่อยู่รอบชายฝั่งทะเลจีนใต้ จะเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตนเอง และการรักษาสันติภาพของทะเลจีนใต้ รวมทั้งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนการแก้ไขข้อพิพาทด้วยการเจรจา
๒.๔ มุ่งการใช้ประโยชน์ร่วมกันของจีน-สหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้ โดยการรักษาเสรีภาพความปลอดภัยในการเดินเรือ รวมทั้งการทำให้ประเทศในภูมิภาครอบชายฝั่งทะเลจีนใต้มีเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งจีนได้ย้ำถึงจุดยืนที่สำคัญว่า จีนและสหรัฐฯ ไม่มีข้อพิพาทใดต่อกันในทะเลจีนใต้ ดังนั้น จีนและสหรัฐฯ จำเป็นต้องร่วมมือกัน เพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นจากสภาวะที่ยากลำบากและความเข้าใจผิดในเรื่องความมั่นคงที่เกิดจากปัญหาทะเลจีนใต้ ด้วยการเจรจาและกำหนดจุดมุ่งหมายของกันและกันให้กระจ่างแจ้ง ในขณะที่จีนมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางทะเล ทั้งนี้ สภาพที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของทะเลจีนใต้ได้ถูกกำหนดให้กลายเป็นจุดสนใจของการแข่งขันระหว่างประเทศ รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจ และที่สำคัญทะเลจีนใต้เป็นแนวป้องกันทางยุทธศาสตร์สำหรับการป้องกันชายฝั่งของจีน

บทสรุป ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๒๒ ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๖๒ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน ได้กล่าวเน้นว่า จีนจะจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea หรือ COC) ระหว่างจีน-อาเซียน ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทะกันในทะเลจีนใต้ โดยก่อนหน้านี้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ จีนและชาติสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea หรือ DOC) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติกว้างๆ ในการใช้ทะเลจีนใต้ร่วมกัน นอกจากนี้ จีนได้เน้นย้ำจุดยืนที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในทะเลจีนใต้อย่างสันติโดยคู่กรณีพิพาท ดังนั้น ประเทศมหาอำนาจภายนอกภูมิภาคจึงไม่ควรเข้ามาแทรกแซง เนื่องจากจะทำให้ปัญหาทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1785499.shtml และเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1785528.shtml รวมทั้งเว็บไซต์ และเว็บไซต์ http://www.lunwenstudy.com/nanhaiwt/108215.html ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.lunwenstudy.com/nanhaiwt/137787.html และเว็บไซต์ https://www.ryt9.com/s/iq37/3062130 รวมถึงเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200604/a82af8c9-2231-27f0-789d-567648335114.html และเว็บไซต์ http://www.cankaoxiaoxi.com/s/nanhai/ )


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน