• mui_duangkamol
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dk_clarinet@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-14
  • จำนวนเรื่อง : 10
  • จำนวนผู้ชม : 37091
  • ส่ง msg :
  • โหวต 48 คน
♫ ♬ ♪ ♩ 。Dkmusic 。 ♫ ♬ ♪ ♩
Classic Jazz Blue All about music By Lyricalmuimui
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/anchor3
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2550
Posted by mui_duangkamol , ผู้อ่าน : 922 , 01:03:03 น.  
หมวด :

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 ปัญหาคอร์รัปชั่นในเมืองไทยเป็นที่น่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง จากที่ตัวดิฉันเองได้อ่านข่าวที่สื่อมวลชนเผยแพร่  ก็พบว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต้องรีบหาทางแก้ไข โดยเฉพาะรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศ และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหาคอร์รัปชั่นได้สะสมมาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่ประเทศไทยของเราเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1เมื่อเรายิ่งพัฒนาประเทศมากเท่าไหร่ประชาชนยิ่งยากจนลง ประเทศชาติเต็มไปด้วยปัญหามากมาย สำหรับประเทศไทยยังเป็นปัญหาและยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จากผลสำรวจล่าสุดของสำนักข่าวเอเอฟพี ได้รายงานถึงผลสำรวจความคิดเห็นและจัดอันดับการคอร์รัปชั่นของประเทศในภูมิภาคเอเชียทั้ง 13 ประเทศ จัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ (เพิร์ก) ซึ่งให้บริการการปรึกษาแก่บริษัทเอกชนและรัฐบาลของหลายประเทศ ซึ่งผลการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่น่าวิตก คือ อันดับที่ 11 ซึ่งตามมาด้วยประเทศอินโดนีเซีย รองลงมา คือฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุด ถึงแม้ว่า สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุด แต่เพิร์กยังมองว่าประเทศสิงค์โปร์เป็นประเทศที่เริ่มเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในประเทศต่างๆมากขึ้น

มีผลการวิจัยเรื่อง "การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ด้วยเทคนิคการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น" ของ รศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใต้ดัชนีชี้วัดระดับความรุนแรงของการทุจริตคอร์รัปชั่น มาใช้กับหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย ในสมมติฐานการวิจัย คือ ระดับของอัตราการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความสัมพันธ์กับระดับของอัตราความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้ การคัดเลือกกลุ่มของประชากรตัวอย่างได้อ้างอิงผลการวิจัยของ "ผาสุข พงษ์ไพจิตร" และคณะที่ได้ศึกษาวิจัยไว้ก่อนแล้ว ที่จัดลำดับตามระดับความรุนแรงของการทุจริตคอร์รัปชั่น แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ หน่วยงานที่มีระดับการทุจริตคอร์รัปชั่นมาก และหน่วยงานที่ทุจริตคอร์รัปชั่นน้อย

จากผลวิจัยดังกล่าว “การทุจริต โกงกินประเทศชาติ”  สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศมาโดยตลอด เมื่อเรานำตัวอย่างการคอร์รัปชั่นที่ได้มาศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ จะพบว่า เงินจำนวนมากที่สูญไปกับการทุจริต โกงกินประเทศชาติ ซึ่งเมื่อนำมารวมกัน ปรากฏว่าเป็นจำนวนสูงจนไม่อาจประเมินค่าได้ และถ้าเรานำเงินที่ว่านั้น มาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ประเทศชาติของเราคงดีขึ้นกว่านี้ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวัน ก็จะหมดไป แต่ก็น่าเสียดาย ที่มันเป็นไปไม่ได้ เพราะเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวนมากนั้น คนกลุ่มหนึ่งที่เห็นแก่ตัว ได้โกงกินนำไปใช้แสวงหาความสุขส่วนตัว แม้ว่ารัฐจะเร่งปราบปรามเท่าไหร่ก็เห็นว่าไม่เคยหมด ซึ่งน่าแปลกที่บางปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความยากจน ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน ปัญหาจากชายแดนภาคใต้ ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข แต่ก็ลำบากเนื่องจากมีการคอร์รัปชั่นในสังคมไทย และเมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้และไม่สามารถแก้ไขได้ ที่สุดแล้วรัฐมนตรีที่รับผิดชอบก็ต้องลาออกไป และไม่มีใครออกมารับผิดชอบ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องให้ความสำคัญ กับปัญหาการคอร์รัปชั่น เนื่องจากสังคมไทยเรายังอ่อนแอ การพัฒนาให้สังคมไทยเราเกิดความสามัคคีเข้มแข็งและตระหนัก ถึงการเป็นอยู่ร่วมกัน โดยชาวไทยทุกคนร่วมใจกันปฏิบัติตามแนวทาง  พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

 “คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข ” พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา 

ถ้าเราทุกคนมีความพอเพียงและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนปัญหาการคอร์รัปชั่นคงไม่เพิ่มมากขึ้นจนยากที่จะแก้ไข ในเมื่อเราเป็นคนไทยเกิดมาในแผ่นดินไทย ก็ต้องช่วยเหลือกัน ดังเช่นบรรพบุรุษผู้ต่อสู้เพื่อประเทศชาติจนเป็นไทยถึงทุกวันนี้ 

 

หวังว่า...เงินภาษีที่คนไทยต้องเสียไป จะเป็นประโยชน์และสามารถนำมาพัฒนาประเทศชาติได้...

 

อ้างอิงจาก : ข่าวสารบ้านเมือง

         http://www.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=27305

         หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2550     

 By Duangkamol Chatboonluedej

 

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ปานเมืองเพชร วันที่ : 15/03/2009 เวลา : 09.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thongpan

ต้องคัดสรรคนเป็นนักการเมืองที่ดีครับ.....เพราะเค้าเหล่านี้จะต้องเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ชี้นำสังคม.....ว่าจะขี้โกง หรืไม่

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
anchor13 วันที่ : 20/03/2007 เวลา : 16.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anchor13

แวะเข้ามาให้กำลังใจจ๊ะมุ้ย

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
patreeya วันที่ : 19/03/2007 เวลา : 23.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anchor12

น้องมุ้ย พี่เดียร์มาพึ่งมีโอกาสมาเยี่ยมจ้ะ สู้ๆน๊า เป็นกำลังใจให้จะได้สู้ไปด้วยกันนะจ๊ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ถ้วยน้ำชา วันที่ : 19/03/2007 เวลา : 18.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ok
www.incomebeauty.com

ผลประโยชน์เหมือนน้ำผึ้งหวานที่ปลายลิ้นครับ หลายคนที่เป็นคนดีๆ พอมีอำนาจ มีผลประโยชน์มาล่อตา เย้ายวนใจ ก็กลายเป็นคนเลวต่อชาติบ้านเมืองได้ ขณะที่วัฒนธรรมบางองค์กรกลับเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องชาชิน และไม่กล้าขวางทางน้ำซะงั้น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
pookcl วันที่ : 17/03/2007 เวลา : 20.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pookcl
Why am I feeling so strange

อืม.........
เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนดีไหมคะ
และปลูกฝังลูกหลานของเราต่อไป

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
fat_kj วันที่ : 17/03/2007 เวลา : 14.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/area
เพราะเรามองท้องฟ้า...ในองศาที่ต่างกัน 

พอเพียง...เพียงพอ...อะไรคือความหมายที่แท้จริง ?

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
mister_art วันที่ : 17/03/2007 เวลา : 09.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/art
ชีวิตคือการเดินทาง จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ความรักคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต

โซโล่คาริเนทให้ฟังกันในบลีอกหน่อยสิครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
tong วันที่ : 17/03/2007 เวลา : 02.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anti-guru
 สมชาย ไอ้ฆาตกรฆ่าประชาชน

เห็นด้วยฮับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ปากกาอาบน้ำผึ้ง วันที่ : 17/03/2007 เวลา : 01.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phalapoj
super-hero

อย่างน้อยคนสิงคโปร์เขาก็ยังรักประเทศเขา ที่ไม่ยอมคอรัปชั่นในประเทศของตัวเองจนประชาชนของตนต้องเดือดร้อน
แต่มาทำให้ประเทศอื่นคอรัปชั่นแทน ซึ่งคนของสิงคโปร์เองไม่เจ็บตัว แต่ประเทศอื่นเจ็บตัว แต่เขาก็คงจะมองว่า เราให้เงินคุณ ถ้าคุณพอใจ คุณก็รับแล้วคอรัปชั่นก็เป็นเรืองของคุณ ถ้าคุณไม่รับเงินเรา แล้วจะมาเรียกร้องอะไรอีก

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน