• พญาไฟสีเทา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : pratheep180@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-01-21
  • จำนวนเรื่อง : 55
  • จำนวนผู้ชม : 171381
  • ส่ง msg :
  • โหวต 33 คน
พญาไฟสีเทา
เรื่องราวข่าวสาร เพื่อผู้คนและสังคม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/andamanwatch
วันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2551
Posted by พญาไฟสีเทา , ผู้อ่าน : 7549 , 11:32:54 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรียนสมาชิกทุกท่าน

ผมได้นำร่างหนังสือร้องเรียน

ถึง คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่องขอให้ตรวจสอบขอให้ตรวจสอบประเด็นการละเมิดสิทธิและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์ มีนโยบายเปิดให้เอกชนเช่าสัมปทานพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ คือ

1. ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษชนใช้อำนาจตามกฎหมาย ดำเนินการเรียกเอกสารต่างๆ ของกรมอุทยานฯ และกระทรวงฯ เราจะได้มีข้อมูลเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากนโยบายดังกล่าวมีการละเมิดสิทธิ ในประเด็นต่างๆ ทั้งสิ้น 3 ประเด็น (รายละเอียดตามหนังสือ)

2. ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เรียกหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งพิจารณาในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. หลังจากที่กรรมการสิทธิตรวจสอบเอกสาร เรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงข้อเท็จจริง ก็จะพิจารณาว่าละเมิดสิทธิและเป็นธรรมหรือไม่ หลังจากนั้นจึงกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา

ฯลฯ

ทั้งนี้ผมขอให้เพื่อนๆ พี่ๆ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง ดังนี้

1. เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย กับการยืนหนังสือร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ

2.  มีความเห็นอย่างไร ต่อประเด็นให้กรรมการสิทธิฯ ตรวจสอบ  แต่ผมอยากชี้แจงไว้นิดหนึ่งว่า ที่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องผลกระทบต่อทรัพยากร แต่จะเน้นประเด็นเรื่อง "สิทธิชุมชน/ประชาชน" เพื่อให้สอดคล้องกับกรรมการสิทธิ ที่จะตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิเท่านั้น

3. มีข้อเสนอให้ปรับปรุงหนังสือร้องเรียนประเด็นใด อย่างไรบ้าง

4. ขอรายชื่อประชาชนที่ร้องเรียน ซึ่งมี 2 แนวทางที่ จะขอหารือและอนุมัติ

4.1 สมควรจะใช้รายชื่อซึ่งคุณ วิคกี้ ได้เปิดเอนทรี รวบรวมรายชื่อไว้แล้วหรือไม่

4.2 หรือจะลงรายชื่อร่วมกันใหม่

5. ขอรายชื่อ ฝ่ายประสานงาน ที่จะทำหน้าที่ประสานงานโดยตรงกับคณะกรรมการสิทธิมนุยชนแห่งชาติในประเด็นเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเวลาต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการด้วย (ผมไม่สามารถเป็นฝ่ายประสานงานให้ได้ เนื่องจากติดขัดเทคนิคบางประการ)

ในส่วนของการประสานงานกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใน ผมรับที่จะประสานงานให้ครับ

จึงเรียนมาเพื่อร่วมกันพิจารณา

๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน   ประธานอนุกรรมการกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า

เรื่อง   ขอให้ตรวจสอบประเด็นการละเมิดสิทธิและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์ มีนโยบายเปิดให้เอกชนเช่าสัมปทานพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายชื่อผู้ร้องเรียน

สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  มีนโยบายเปิดสัมปทานให้เอกชนเข้ามาดำเนินการโรงแรมและที่พักในเขตอุทยานแห่งชาติ (รวมทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี รวมทั้งดำเนินการจัดบริการท่องเที่ยว   โดยอ้างว่าต้องการมืออาชีพมาบริหารตามคำให้สัมภาษณ์ของนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่า   และ นายวิชิต  พัฒนโกศัย รองอธิบดีกรมอุทยานกรมอุทยาน ฯ  ตามสื่อต่างๆ  (เอกสารหมายเลข...) ทั้งนี้นางอนงค์วรรณ  เทพสุทิน และนายวิชิต  พัฒนโกศัย รองอธิบดีกรมอุทยานกรมอุทยาน ฯ ชี้แจงมาโดยตลอดว่า การให้สัมปทานเอกชนเช่าพื้นที่อุทยานแห่งชาตินั้นเป็นเพียงแนวคิดและอยู่ระหว่างการศึกษา ทั้งนี้ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด (เอกสารหมายเลข...) 

อย่างไรก็ตามจากการติดตามกลับพบว่า คณะกรรมการอำนวยการด้านการส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมบริการท่องที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ที่มีนายวิชิต พัฒนโกศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นประธาน กลับได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ที่ผ่านมา  นายนพดล พฤกษะวัน หัวหน้าคณะทำงานชุดที่ ๑ (ภาคใต้) ได้สรุปรายละเอียดการสำรวจอุทยานแห่งชาติในภาคใต้เบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ จนกระทั่งมีมติเลือก ๗ อุทยานแห่งชาติและกำหนดจุดบริการเพื่อการท่องเที่ยว ๒๔ แห่ง เพื่อให้เอกชนดำเนินการขอเช่าพื้นที่ นอกจากนั้นยังได้มีการนำเสนอการขออนุญาตเช่าพื้นที่บริเวณอ่าว “เมาะและ” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา โดยบริษัทบ้านปูละคร (๒๕๕๐) ซึ่งเสนอแผนวิเคราะห์การลงทุนพัฒนาโรงแรมระดับ ๕ ดาว จำนวน ๑๔๐ ห้อง ด้วย (เอกสารหมายเลข...) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจึงขัดแย้งกับการให้สัมภาษณ์ของ นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน และ นายวิชิต  พัฒนโกศัย ที่อ้างว่าเป็นเพียงแค่แนวคิดและอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเท่านั้น

พวกเราตามรายชื่อแนบท้ายมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวนอกจากเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์แล้ว (เอกสารหมายเลข...) ยังเป็นการละเมิดสิทธิามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ และสร้างความไม่เป็นธรรมแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ การเร่งรัดดำเนินการให้เอกชนเช่าสัมทานพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (เช่น การเร่งรัดในพื้นที่ ๗ อุทยานแห่งชาติ ทางฝั่งอันดามัน)  โดยที่มิได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง ทั้งที่เป็นโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นการกระทำที่ละเลยมาตรา ๖๗ วรรค ๒ ที่ระบุว่า การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน (เอกสารหมายเลข...)

                        ประเด็นที่ ๒ การประกาศอุทยานแห่งชาติหลายๆ แห่งที่ผ่านมา มีปัญหาการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อยู่ก่อน  นอกจากนั้นในบางชุมชนกรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังได้ดำเนินการอพยพชาวบ้านโดยเฉพาะในชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมออกจากพื้นที่หรือการจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ชุมชนเคยมีแต่เดิมโดยอ้างเหตุผลด้านการอนุรักษ์  ที่ผ่านมาการดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่เขตอนุรักษ์ยังไม่ได้รับการแก้ไข  ทว่ากรมอุทยานแห่งชาติฯ กลับมีนโยบายให้เอกชนเช่าสัมปทานพื้นที่เขตบริการ (ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่ที่ชุมชนเคยใช้ประโยชน์) เพื่อแสวงหากำไรและผลประโยชน์ในพื้นที่บริการเสียเอง ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกับชุมชนและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข.)

ประเด็นที่ ๓ การดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิด/นโยบายสัมปทานอุทยานแห่งชาติ นำไปสู่การละเมิดสิทธิชุมชนและประชาชน อันได้แก่   

๓.๑) ความพยายามในการแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และ พระราชบัญญัติสงวนแหละคุ้มครอง พ.ศ.๒๕๓๕ โดยใช้ (ร่าง) พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ...... และ(ร่าง) พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ.....แทนตามลำดับ (เอกสารหมายเลข...) ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบของหลายองค์กรพบว่ามีการเปิดช่องทางให้เอกชนดำเนินการสัมปทานและจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  นอกจากนั้นยังเปิดช่องทางการละเมิดสิทธิชุมชน ตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศอุทยานแห่งชาติโดยใช้มาตรการ “ประกาศไปก่อน  กันแนวเขตภายหลัง” การใช้มาตรการ “เวนคืนพื้นที่” ไม่ว่าชุมชนนั้นจะเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมหรือตั้งถิ่นฐานมายาวนานหรือไม่ก็ตาม  การกำหนดมาตรการ “เขตผ่อนปรน” โดยบังคับให้ชุมชนต้องทำโครงการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ทั้งยังให้อำนาจอธิบดีในดุลยพินิจในการอพยพโยกย้ายชุมชน  เป็นต้น (เอกสารหมายเลข...)

๓.๒) ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการเร่งรัดประกาศอุทยานแห่งชาติจำนวน ๓๘ แห่ง  โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ โดยณะกรรมการชุดดังกล่าวมีมติยืนยันให้มีการประกาศให้อุทยานแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา จำนวน ๑๗ แห่ง และเสนอให้คณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มอีก ๒๑ แห่ง ขณะเดียวกันยังมีอุทยานแห่งชาติอีก ๔ แห่ง ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว และเตรียมรอนำเข้า ครม.รอบที่ ๒ เพื่อให้ความเห็นชอบให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศบังคับใช้ (เอกสารหมายเลข....)   

ที่ผ่านมานั้นการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติในหลายพื้นที่ได้ถูกคัดค้านมาโดยตลอด เช่น กรณีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยายาม อุทยานแห่งชาติลำคลองงู   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง ฯลฯ เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติยังไม่ได้ดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินและกันพื้นที่ถือครอง  พื้นที่ใช้ประโยชน์ของชุมชนออกจากเขตการประกาศอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งยังไม่ผ่านการเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชน ซึ่งขัดกับขั้นตอนการดำเนินการประกาศจัดตั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (เอกสารหมายเลข..)  ทั้งนี้การประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับพื้นที่ทำกินและพื้นที่ใช้ประโยชน์ของชุมชนจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของชุมชนและประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ทั้งยังเป็นการสร้างความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชาวบ้านและส่งผลเสียต่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในระยะยาวอีกด้วย

ดังนั้นพวกเราดังมีรายนามดังรายชื่อที่แนบมานี้ จึงขอให้คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่าดำเนินการตรวจสอบประเด็นการละเมิดสิทธิและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวด้วย  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                                                              

                                                                                                                 ด้วยความนับถือ

                                                                                           ..........................................................

ฝ่ายประสานงาน  :  

ดาวโหลด(ร่าง) จดหมายในรูปแบบ PDF  ได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ

http://www.andamanwatch.net/Binder1.pdf
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
พญาไฟสีเทา วันที่ : 06/10/2008 เวลา : 19.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/andamanwatch
...ศูนย์ข่าว Thai Open News...  http://www.thaiopennews.com

คุณวิคกี้...
แจ้งว่าจดหมายร้องถึงคณะกรรมการสิทธิฉบับนี้คงไม่ได้ส่งแล้วละครับ เพราะการประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ม.สืบ มอบหมายให้ ม.สืบไปร่างจดหมายร้องเรียน โดยคุณเปิ้ลบอกว่าจะร้องเรียนอนุฯ ทะเลและชายฝั่ง (แต่ผมคิดว่าควรส่งอนุในการจัดการที่ดินและป่า)

และถ้าไปอยู่อนุฯ ทะเลและชายฝั่ง
ผมก็คงทำอะไรไม่ได้ครับ..

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
vickie วันที่ : 06/10/2008 เวลา : 13.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vickie
       เด็ดดอกไม้  สะเทือนถึงดวงดาว      http://www.oknation.net/blog/vickie1

1. - 2. เห็นด้วยค่ะที่จะยื่นเรื่องไปถึงคณะกรรมการสิทธิฯด้วย เพราะประเด็นเรื่องป่าชุมชนยังไม่จบ เปิดแนวรบให้เอกชนอีก
ขับไล่ชาวบ้าน แต่เปิดช่องให้เอกชนเข้าไปแสวงหาประโยชน์

3. ควรเพิ่มกรณีตัวอย่าง ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานทับซ้อน จนเป็นเหตุให้ชาวบ้านเดือดร้อน ต้องถูกขับออกนอกพื้นที่ ซึ่งจะเพิ่มน้ำหนัก ให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิฯ ของการเปิดสัมปทานอช.ให้เอกชนเข้าไปบริหารจัดการ แต่ชาวบ้านกลับถูกขับออกนอกพื้นที่

4. รายชื่อที่วิกกี้รวบรวมไว้ สามารถนำไปใช้ได้ เพราะคิดว่าสุดท้ายคือเป้าหมายเดียวกัน และควรมีรายชื่อจากฝ่ายต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่นชาวบ้าน ซึ่งจะมีน้ำหนักมากขึ้น และกลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่อื่นๆ

5. เห็นด้วยที่คุณ BlueHill รับหน้าที่ประสานงานให้

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
vickie วันที่ : 06/10/2008 เวลา : 13.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vickie
       เด็ดดอกไม้  สะเทือนถึงดวงดาว      http://www.oknation.net/blog/vickie1

มาแล้วค่ะ
ขออ่านเอาเรื่องสักหลายๆ รอบหน่อยนะขอรับ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
BlueHill วันที่ : 01/10/2008 เวลา : 21.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ประเด็นที่ 1. เห็นดวยครับ
ประเด็นที่ 2. เท่าที่ผมนึกออกตอนนี้ ก็คงจะเป็นเรื่องสิทธิความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องการใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยก่อนหน้านี้ อุทยานฯผลักดันชาวบ้านออกไปจากพื้นที่ แต่ขณะนี้กำลังให้เอกชนเข้าไปหาผลประโยชน์
นอกจากนั้น ยังมีปัญหาความไม่เสมอภาคด้านการกระจายรายได้ตามมาด้วย เนื่องจากการสร้างรีสอร์ตที่พัก ไปจนถึงร้านค่าสวัสดิการต่าง ๆในพื้นที่อุทยาน ย่อมส่งผลต่อธุรกิจของชาวบ้านที่ตั้งอยุ่บริเวณรอบนอกอุทยานฯ

3. เห็นสมควรเพิ่มประเด็นความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ จากการผลของนโยบายดังกล่าว

4. ในส่วนตัวเห็นด้วยให้ใช้รายชื่อในบล็อกคุณวิคกี้ เพราะการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการสิทธิก็เป็นการคัดค้านแนวคิดเซ้งอุทยานเหมือนกัน

5. ผมขออนุญาตบล็อกเกอร์ทุกท่าน ทำหน้าที่ฝ่ายประสานงานให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
เด็ดสะระตี่ วันที่ : 01/10/2008 เวลา : 13.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jinzer

ขอศึกษาก่อน เห็นด้วยเช่นกัน

แต่ขอรายละเอียดมากกว่านี้

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
Magwen วันที่ : 01/10/2008 เวลา : 13.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/magwen

ไม่อยากให้คนแสดงความเห็นอยู่ในวงจำกัดกันแค่สมาชิก

ใน Blog เท่านั้น น่าจะมีการเผยแพร่ออกไปให้กว้างกว่านี้

รับรองว่าจะมีเสียงตอบรับมากกว่านี้แน่นอน น่าจะมีทางสื่อ

ออกไปบ้างนะคะ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
nsiridaothong วันที่ : 01/10/2008 เวลา : 13.13 น.

เห็นด้วยกับคุณพญาไฟครับ ขอสนับสนุน เร่งดำเนินการด่วนเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
นักรบนักรัก วันที่ : 01/10/2008 เวลา : 11.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mymemory
สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วได้รับชัยชนะ นั่นคือการที่ คนดีๆนิ่งดูดาย ! !

ตอบความคิดเห็นที่ 23 - พญาไฟสีเทา นะครับ

ในความเห็นผม .. ตอนนี้เท่าที่ดูเอกสารต่างๆ
คิดว่า ประเด็นความผิด-การกระทำผิด ยังไม่ชัดเจนนะครับ
คงต้องรอให้ ทางผู้ประสานงานชมรมอนุรักษ์ต่างๆ นำเอกสารมารวมกัน สรุปประเด็น หาจุดเล่นงานเรื่องนี้

แต่เนื่องด้วย ผมไม่ทราบข้อมูลว่า ชมรมมีอะไรอยู่บ้าง?
มีชมรมใดบ้างที่เคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากที่เห็นลิ้งค์ 2-3 เวบในนี้
และมีทีมกฏหมาย ช่วยเหลือได้ดีแค่ไหนครับ?

ดังนั้น ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง กับการดำเนินการของคุณพญาไฟ ที่จะ "เปิดเกมแรก" คือ

1. ส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เพื่อขอสอบทานเรื่องและขอเอกสารทั้งหมด จากกรมอุทยาน และกระทรวงทรัพย์ มาดูตามอำนาจหน้าที่

และขอเพิ่มเติมเป็นการบ้านให้ช่วยกันคิด คือ..

2. มีคณะอนุกรรมการใด ในสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวข้องในด้านนี้บ้าง ที่สามารถ ดำเนินการ ส่งเรื่องให้ ช่วยตรวจสอบได้อีกแรงหนึ่ง?

3. องค์กรอิสระใดบ้าง ที่มีขอบเขต ภาระหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นนี้ ที่เราจะสามารถ ส่งเรื่องให้ช่วย ตรวจสอบอีกแรง?

การส่งเรื่องนี้เข้าองค์กรต่างๆเหล่านั้น ในชั้นแรกนี้
ก็เพื่อจุดประสงค์แบบที่พี่มาลีรัตน์ว่า คือ.. เพื่อเรียกสอบเอกสาร ...หาจุดผิดปรกติ

และถ้าพบ..นั่นแปลว่า การดำเนินการขั้นต่อไปคือ "เอาผิด"
สามารถส่งเรื่อง ถึง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปปช. หรือศาล ได้อย่างสะดวกโยธิน และโอกาสสำเร็จย่อมมีสูงมาก
การเข้าชื่อ "ถอดถอน" จะสามารถเริ่มงานได้ในมันที หากถึงขั้นตอนนั้นครับ

ทั้งหมดนี้ คือ การลำดับ ขั้นตอน ที่ผมมองนะครับ
ลองช่วยกันพิจารณาดูนะครับ ท่าน

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
มอเตอร์ไซร์พฤษภา วันที่ : 01/10/2008 เวลา : 11.01 น.

เห็นด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
sunchilo วันที่ : 01/10/2008 เวลา : 10.50 น.

เห็นด้วยครับ จะให้ดีต้องยืนถอดถอน รมต วัวลืมกำพืชและไล่รองอธิบดีออกจากราชการไปเลย

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
แค้มป์รักสงบ วันที่ : 01/10/2008 เวลา : 10.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/another
http://s1.th.bitefight.org/c.php?uid=25099


อยากแลกเปลี่ยนซักนิดครับ ตอนนี้มีอีกแนวคิดนึงคือ การยกเลิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในบางพื้นที่ เพื่อเปลี่ยนเป็นอุทยานเพื่อการท่องเที่ยวด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
พญาไฟสีเทา วันที่ : 01/10/2008 เวลา : 09.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/andamanwatch
...ศูนย์ข่าว Thai Open News...  http://www.thaiopennews.com

ขอหารือเพิ่มเติมครับ...

ในกรณีหนังสือร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ศาลปกครอง คิดว่าประเด็นในการร้องเรียน คงจะแตกต่าง หรือมีประเด็นที่ครอบคลุมมากกว่าประเด็นร้องเรียนที่ยื่นให้กับกรรมการสิทธิฯ

ประเด็นร้องเรียนเหล่านั้น...มีอะไรบ้างครับ??

เผื่อจะได้ทดลองยกร่างเอามาช่วยกันปรับปรุง หรืออาจต้องใช้เวลาในการหาเอกสารแนบ/เอกสารอ้างอิง เอาไว้แต่เนิ่นๆ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
นายสิบหมื่น วันที่ : 01/10/2008 เวลา : 08.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/namsean
หากแม้นไม่ตายเสียก่อน...ฉันจะคืนสู่รากเหง้าลูกชาวนา

เดินหน้าครับ
รายชื่อผมที่บ้านคุณวิกกี้ใช้ได้เลยครับ
.
.
.
เห็นด้วยกับคุณนิด คห.18 ครับ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
mookie วันที่ : 01/10/2008 เวลา : 08.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mookie
เราอาจไม่ได้มีความสุขในทุกนาทีของชีวิต  แต่เราอยากให้ทุกนาทีของความสุข...ถูกบันทึก

เห็นด้วยก๊ะพี่นิด คห.18 ครับ...


ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ครูแดง วันที่ : 01/10/2008 เวลา : 02.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-เห็นด้วยกับแนวคิดค่ะ ช่วยกันในหลายเส้นทาง มันจะมาบรรจบกันเอง
-เห็นควรนำไปประสานกับคุณ วิคกี้และคุณชาลี เพื่อให้มีหลายเส้นทางแต่มาบรรจบกันเป็นพลังที่เยื่งแน่น

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ting วันที่ : 01/10/2008 เวลา : 02.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

ขอส่งใจไปช่วยคะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 23.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

คิดว่าถ้าจะยื่นกรรมการสิทธิ ก็ต้องเป็นประเด็นประมาณนี้ล่ะค่ะ แต่ในส่วนที่อื่นๆ ก็น่าจะยื่นด้วยน่ะค่ะ อย่างผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ศาลปกครอง
ส่วนรายชื่อ ก็คงนำจากคุณวิคกี้ไปใช้ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาล่าใหม่ค่ะ
ในส่วนผู้ที่จะดำเนินการคงต้องเกาะติดพอควร รอทางคุณชาลีจัดตั้งชมรมก่อนดีกว่าค่ะ ยังไงคงต้องนัดคุยกันสักครั้งก่อน ในประเด็นนี้โดยเฉพาะค่ะ ตอนนี้ข้อมูลยังมีไม่มากเลย

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
หน่อผุด วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/korpai
'ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า  กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ'

ไม่รู้เป็นไร โพสต์แล้วไม่ยอมมาเฉยเลย..ลองใหม่นะ
...
เห็นด้วยอย่างยิ่งในการลงมือทำค่ะ ใช้ชื่อที่คุณวิคกี้ได้เลย ตรวจสอบง่ายไม่ซ้ำซ้อน

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
driftworm วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 21.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

ยินดีให้นำชื่อและรายละเอียดที่เคยให้กับคุณวิคกี้มาใช้ในกรณีนี้ด้วย

ยุคหน้าด้านนี้ มีแต่ต้อง "ทำให้ปรากฏ" ให้คนรู้เยอะๆ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
มาลีรัตน์ วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 21.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maleerat

จริงๆแล้วอนุที่ดินฯในคณะกรรมการสิทธิฯที่คุณสุนี ไชยรส เป็นประธาน น่าจะดำเนินการได้เอง หลักการก็คงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าเรียกเอกสาร ข้อมูล แต่ก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย ค่อนข้างเห็นด้วยกับนักรบฯในประเด็น การดำเนินนโยบายที่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่งานแบบนี้ต้องอาศัยการทำงานเกาะติดจริงๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นถอดถอน หรือตรวจสอบการละเมิดสิทธิชุมชนก็ตาม ขอแสดงเจตนาร่วมคัดค้านด้วยจนถึงที่สุดค่ะ ชื่อที่คุณวิคกี้ เชิญตามสะดวกเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
redribbons07 วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

ข้อ. 1 เห็นด้วยที่จะมีการยื่นหนังสือ ถ้าคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน มีอำนาจในการยับยั้งการให้สัมปทานได้ค่ะ

ข้อ 4 เห็นควรว่าควรนำรายชื่อใน entry คุณ vickie มาสอบถามในประเด็นนี้ก่อนค่ะ เพื่อเป็นการยืนยันความต้องการ

ส่วนข้อ 2,3และ5 ขอรับไว้พิจารณาก่อนนะคะ

ป.ล.

1.ควรคง entry นี้นานหน่อยค่ะ เพราอาจมีบางท่านยังไม่ได้สังเกตุ หรืออ่าน

2.ควรไปประชาสัมพันธ์หรือสอบถามยังบล็อกเกอร์ที่เคยลงรายชื่อไว้ที่บ้านคุณ vickieโดยตรงเลยค่ะ เพื่อเป็นการสะดวกรวดเร็วของการรวบรวมรายชื่อค่ะความคิดเห็นที่ 13 (0)
คนบุญ วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 20.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dooduang

เห็นด้วยกับ คห.ที่ 4 และขอสนับสนุนเต็มที่ครับ
พร้อมกับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ร่วมดำเนินการ
ขออวยพรให้จงประสบผลสำเร็จลุล่วงราบรื่นตลอด
ในทุก ๆ ขั้นตอน

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
พญาไฟสีเทา วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 17.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/andamanwatch
...ศูนย์ข่าว Thai Open News...  http://www.thaiopennews.com

พี่ Thaihippy ยังมีบทบาทอยู่ใน กอต.สพ. หรือเปล่าครับ
จริงๆ กอต. น่าจะได้แสดงบทบาทเรื่องนี้มั้งนะครับ...ฝากนำเสนอฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Thaihippy วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 17.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thaihippy

เห็นด้วยทุกประการ เดินหน้าเต็มที่..ให้กำลังใจครับ

นายเม็ดฝุ่น เองครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
นักรบนักรัก วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 17.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mymemory
สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วได้รับชัยชนะ นั่นคือการที่ คนดีๆนิ่งดูดาย ! !

ล่าสุด ผมได้ตอล คอมเม้นท์ของท่าน ในล้อกผมไว้ที่นี่ครับ
http://www.oknation.net/blog/mymemory/2008/09/30/entry-1/comment

ค่อนข้างยาวกรุณาไปอ่านด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
พญาไฟสีเทา วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 16.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/andamanwatch
...ศูนย์ข่าว Thai Open News...  http://www.thaiopennews.com

ส่วนการยื่นหนังสือถึงองค์กรอื่นๆ คงต้อง
1. ลิสรายชื่อหน่วยงานครับ...ว่าจะยืนที่ไหนบ้าง แล้วลองช่วยกันร่างหนังสือครับ

2. นอกจากยื่นแล้ว เท่าที่คิดออก จำเป็นจะต้องพิจารณาประเด็นต่อเนื่องอีก 2 เรื่องคื่อ
2.1 จะใช้โอกาสในยื่นหนังสือ..ทำให้เป็นประเด็นข่าวอย่างไร เพื่อใช้โอกาสนำเสนอต่อสาธารณะ
2.2 จะมีการติดตามภายหลังยืนหนังสือไปแล้วอย่างไร

3. เราจะหา "เพื่อน/เครือข่าย" มาเสริมกำลังกันและกันได้อย่างไร เช่น เครือข่ายในกลุ่มชาวบ้าน (อย่างกลุ่มเทือกเขาบรรทัด/สมัชชาคนจน/สมาพันธ์ประมงพื้นบ้าน) กลุ่ม NGO หรือกลุ่มผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับแนวทางสัมปทาน

แต่ทั้งนี้จำเป็นที่จะต้องคุยกันเองให้ชัดเจนกันก่อนนะครับ...ว่าจะกำหนดบทบาท การวางตัว วางความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร

ซึ่งผมสนับสนุนเวทีที่ บก.ชาลี เคยเสนอว่า จะมีการนัดคุยปรึกษาหารือกันสักรอบ....

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
kokoyadi วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 16.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kokoyadi
Blog me if you can!!! KoKoyadi  โกโก้...อย่าดิ

ตอนแรกก็งง ว่า ทำไมยื่น คณะกก.สิทธิ แต่ฟังเหตุผล แล้ว เข้าใจได้ครับ ...

แต่ที่แน่ๆ คือ เอาด้วย และเสนอหลายที่ก็ได้ครับ

ส่วนการตั้ง ชมรม ที่สนับสนุนครับ...

สมาชิกที่นี้ ทำงานกันดี และทำงานเป็นเยอะ น่าจะเป็นประโยชน์ ครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
พญาไฟสีเทา วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 14.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/andamanwatch
...ศูนย์ข่าว Thai Open News...  http://www.thaiopennews.com

เรียนทุกท่านครับ...
1. ก็คือเหตุผลเบื้องต้นทำไมผมคิดที่จะ....ร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1.1 ปัจจุบันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดการที่ดินและป่า เพื่อตรวจสอบการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการการแก้ไข
1.2 โดยอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ สามารถเรียกเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ รวมทั้งเรียกให้มาชี้แจ้งข้อเท็จจริง ได้.....ผมเห็นว่าสิ่งที่เราขาดอยู่ตอนนี้คือ “ข้อมูล” ทั้งเอกสารที่จะชี้ว่านี่คือนโยบายของใคร ใครเป็นคนสั่งการ ระเบียบขึ้นตอนเป็นอย่างไร เป็นต้น และสุดท้ายจะมีการรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้ออกมา ซึ่งเอกสารการตรวจสอบข้อเท็จจริง คำชี้แจงเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ใสำหรับการเคลื่อนขบวนต่อไปนระยะยาว
1.3 ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านที่เกี่ยวเนื่อง กับ นโยบายให้เอกชนสัมปทานอุทยานแห่งชาติ อยู่แล้ว และกรรมการสิทธิฯ กำลังดำเนินการฟ้องศาลปกครองอยู่ด้วย (แต่ไม่เกี่ยวกับนโยบายสัมปทานโดยตรง) ดังนั้นคณะอนุกรรมการฯ ที่พิจารณาจะมีความเข้าใจในประเด็นนี้อยู่พอสมควร
1.4 ผมได้ประสานปรึกษากับคณะอนุกรรมการฯ บางท่านไว้แล้วเบื้องต้น ซึ่งมีมติในเบื้องต้นว่าให้ไปรวบรวมข้อมูลมาชี้แจงอีกครั้ง แต่ถ้าจะให้เร็วขึ้นก็คือให้ทำเป็นเรื่องร้องเรียนขึ้นไป แต่ผมเองไม่สามารถทำเรื่องร้องเรียนได้เอง เพราะจะน่าเกลียดเกินไป ซึ่งถ้าหากทุกท่านพิจารณาให้ข้อเสนอแนะได้เร็ว...วันที่ ๓ ที่จะถึงนี้สามารถหยิบเรื่องขึ้นไปให้คณะอนุกรรมการฯ ได้เลย
1.5 ผมสามารถที่จะประสานงานติดตามเรื่อง ได้อย่างใกล้ชิดครับ

2. ส่วนเรื่องการยืนเรื่องร้องเรียนถึงองค์กรอื่นๆ นั้น ผมเห็นด้วยครับ และยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
OKeel วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 14.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keeluaey
เราทำสิ่งดีๆ เพื่อชาติได้เสมอ

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับในการยื่นหนังสือ

และเห็นด้วยกับคำตอบข้อ 2 ของนักรบนักรัก
ปิดประตูไปเลยดีกว่า กฎอะไรมีช่อง เสร็จพวกฉวยโอกาสทุกที
ชาติเสียหายทุกครั้ง

จะช่วยสนับสนุนเท่าที่ทำได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 13.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ขอสนับสนุนคห.4ด้วยครับ และขอให้ชาว oknation ติดตามข่าวคนเข้าไปล่ากระทิงในป่าห้วยขาแข้งเมี่อ2-3วันมานี้(น.ส.พ.พาดหัวข่าวว่าคนถูกระทิงขวิดตาย1คน) พบทรากกระทิงใกล้ที่เกิดเหตุ2ตัว ที่น่าสงสัยคือเกลือจะเป็นหนอนเสียเอง โปรดช่วยให้วิญญาณสืบ นาคะเสถียรสงบสุขต่อไปด้วยครับ.

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
นักรบนักรัก วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 13.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mymemory
สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วได้รับชัยชนะ นั่นคือการที่ คนดีๆนิ่งดูดาย ! !

ผมเห็นด้วยกับคุณนาคราชเช่นเดียวกันครับ
ผมอยากเน้นหาทาง เล่นงานด้วยมาตรการทางกฏหมาย ให้มีผล ***ถอดถอน...หรือลงโทษ*** มากกว่าครับ

เช่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบ การบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อประชาชนแบบนี้ มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเพื่อแฝงประโยชน์ ใช่หรือไม่ ?
และส่งเรื่อง ต่อถึงศาลไปในโอกาสถัดไปครับ

สำหรับ 5 ข้อที่ถาม ขอตอบดังนี้
1. เห็นด้วย กับการยืนหนังสือร้องเรียน
2. เห็นด้วยเช่นกัน และผมอยากให้เหตุผลไว้นิดหนึ่ง คือ..
อยากให้ปิดช่องทาง การเปิดประเด็น" ผลกระทบต่อทรัพพยากร"ไปเลย
เนื่องจากผมเห็นด้วยกับ คุณชาลีว่า แค่คิด( ให้สัมปทาน ) ก็ผิดแล้ว..
จึงไม่ควรให้เปิดช่องนี้ ซึ่ง"มัน" เหล่านั้นจะหาทาง ดึงเรื่องไปตั้งคณะกรรมการ
หรือจ้าง บริษัทวิจัยต่างๆเข้ามาศึกษาผลกระทบ แดรก..เงินได้อีกต่อไป
3. ยังไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติมใดๆครับ
4. ไม่ต้องลงชื่อใหม่ ชื่อของคุณวิคกี้สามารถใช้ได้เลยครับ
5. ต้องรอ"ชมรม" ก่อตั้งครับ คิดว่าแกนกลางคือ K.ชาลี ครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
พญาไฟสีเทา วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 12.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/andamanwatch
...ศูนย์ข่าว Thai Open News...  http://www.thaiopennews.com

เห็นด้วยครับกับคุณ นาคราช และเห็นว่าจะต้องช่วยกันดำเนินการต่อไป

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
นาคราช วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 12.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wat

น่าจะร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยครับ คิดว่าอยู่ในเขตอำนาจที่เราจะร้องเรียนได้เหมือนกัน ทั้งในเรื่องเรื่องที่ข้าราชการ พนักงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่

และเรื่องที่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยก่อให้เกิดความเสียหาย


การหาข้อเท็จจริงอาจจะทำได้มากกว่าประเด็นการละเมิดสิทธิครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ChaiManU วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 12.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    


ยังไม่ได้อ่านเอกสารด้วยละเอียด
แต่ยืนยัน เห็นด้วยกับการคัดค้านทุกวิถีทาง

สำหรับเรื่องรายชื่อ ผมคิดว่านำไปรวมกับคุณ วิคกี้ เลยดีกว่าครับ หรือให้คุณ วิคกี้ หรือพี่ชาลี รับช่วงต่อเรื่องนี้ไปเลย

ทุกคนต้องช่วยกัน เท่าที่ช่วยได้ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ปัญหาที่ราชพัสดุในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเสม็ด

ภายหลังจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลพื้นที่ราชพัสดุซึ่งทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติเปิดให้เอกชนเช่าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจที่พักโรงแรม

View All
คุณให้คะแนนท่านนายกฯ อภิสิทธิ์ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากรณีน้ำท่วมระดับใด?
ไม่พอใจอย่างมาก
22 คน
พอใจ
12 คน
เฉยๆ
1 คน
พอใจอย่างมาก
84 คน
พอใจอย่างมากที่สุด
20 คน

  โหวต 139 คน