• พญาไฟสีเทา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : pratheep180@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-01-21
  • จำนวนเรื่อง : 55
  • จำนวนผู้ชม : 152149
  • ส่ง msg :
  • โหวต 33 คน
พญาไฟสีเทา
เรื่องราวข่าวสาร เพื่อผู้คนและสังคม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/andamanwatch
วันอังคาร ที่ 21 ตุลาคม 2551
Posted by พญาไฟสีเทา , ผู้อ่าน : 878 , 08:33:19 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เมื่อวันทื่ 19 .. 51 องค์กรชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด (ครท.) จัดเวทีสาธารณะเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งองค์กร 1 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 150 คน ประกอบด้วยชาวบ้านในพื้นที่, องค์กรสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด และองค์กรพันธมิตรในพัทลุง ตรัง และสุราษฎร์ธานี

สำหรับกิจกรรมในงาน เริ่มจากการกล่าวเปิดงานและพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเช้า ต่อมาช่วงบ่ายมีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์และแนวทางขององค์กรต่างๆ หลังจากนั้นมีการเสวนาเรื่อง “รัฐยึดที่ดินชาวบ้านให้นายทุนค้ากำไร: สถานการณ์ปัญหาและทางออก” วิทยากรประกอบด้วย นายสุรพล สงฆ์รักษ์ อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, อาจารย์ปรีชา จันทร์ภักดี ที่ปรึกษาองค์กรภาคประชาชน, นายอานนท์ สีเพ็ญ ตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด (ตรัง-พัทลุง-กระบี่), นายสมบูรณ์ คำแหง ตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ดำเนินการโดย นายสุชาติ สงฆ์จันทร์ ตัวแทนองค์กรชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำตำบลตะแพน

นายสุรพล สงฆ์รักษ์ กล่าวว่า สถานการณ์เรื่องที่ดินล่าสุดรัฐบาลมีนโยบายให้นายทุนเช่าอุทยาน แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงว่าได้ยกเลิกนโยบายนี้ไปแล้ว แต่ความคิดที่จะแปลงสินทรัพย์เป็นทุนยังมีอยู่ นั่นคือการแปรเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งเป็นต้นทุนของสังคม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไปเป็นทรัพย์สินในครอบครัวของปัจเจกบุคคล หรือนิติบุคคล เพื่อประโยชน์ของคนที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจ การเมืองเพียงบางกลุ่ม  

“นี่คือกระบวนการดูดซับผลผลิตของสังคมไปอยู่ในมือของนายทุน เพราะเราต้องไม่ลืมว่า อุทยานตั้งขึ้นและดำรงอยู่ได้ก็ด้วยการทุ่มเททรัพยากร และงบประมาณแผ่นดินเข้าอุดหนุนมายาวนาน แต่วันนี้จะถ่ายโอนสิทธิการใช้ประโยชน์ไปอยู่ในมือของนักธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้เปรียบอยู่แล้วให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น เป็นการขยายความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ความแตกต่างทางชนชั้นในสังคมมากยิ่งขึ้น เป็นนโยบายที่เลือกปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ขณะที่ขับไล่ชาวบ้านในชุมชนดั้งเดิม โดยการประกาศเขตอุทยานทับที่ดินของชุมชน และไม่ยอมแก้ปัญหาที่คาราคาซังมายาวนานนี้ คนจนมากมายถูกดำเนินคดีอาญาและแพ่ง ถูกเรียกเงินคนละหลายล้านบาท”

นายสุรพล กล่าวต่อไปว่า ที่ดินที่เราหักร้างถางพง เป็นสิทธิและความชอบธรรมของเรา แต่ฝ่ายรัฐบอกว่าไม่มีสิทธิ ให้เอากฎหมายเป็นตัวตั้ง โดยรัฐเป็นคนออกกฎหมาย ใช้อำนาจทางการเมือง บอกว่าอำนาจของคนจนไม่มี นอกจากนี้กำลังผลักดันให้รับรองร่าง พ...อุทยานฉบับใหม่ ซี่งยังคงผูกขาดอำนาจ ไม่มีโควต้าให้ชุมชนมีส่วนร่วม เนื้อหาในกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้นายทุน กำหนดชุมชนที่ถูกประกาศทับที่เป็นเขตผ่อนปรน จะย้ายวันไหนก็ได้ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีความมั่นคง รัฐบาลไม่สนใจ การไม่ยอมรับสิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นความรุนแรงชนิดหนึ่ง เพราะเท่ากับผลักดันให้ชุมชนไปยืนอยู่ริมปากเหวแห่งความไม่มั่นคงในการดำเนินชีวิต การถือครองที่ดินทำกินและการทำประโยชน์ที่ดิน การตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย ซึ่งกระทบไปถึงคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ การศึกษา โดยเฉพาะกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารโดยตรง

ด้านนายอานนท์ สีเพ็ญ กล่าวว่า แม้ตอนนี้ยังไม่เปิดให้นายทุนเช่าที่อุทยานอย่างเปิดเผย และยังไม่แก้กฎหมายอุทยานให้เอื้อการท่องเที่ยว แต่ในพื้นที่สวยงามของอุทยานจำนวนมากได้ปล่อยให้นายทุนทำธุรกิจท่องเที่ยวไปแล้ว เช่น ที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย ได้ทำไนท์ซาฟารี ใช้สปอร์ตไลท์ขนาดใหญ่ส่องดูสัตว์ผสมพันธุ์กลางคืน โดยซื้อสัตว์หายากและราคาแพงจากต่างประเทศ ปรากฏว่าตายไปมาก เพราะปรับตัวเข้ากับบ้านเราไม่ได้ ส่วนสัตว์ที่รอดก็ไปรบกวนชาวบ้าน เช่น ช้างไปกินกล้วย ส่วนที่อุทยานหาดเจ้าไหม ก็เปิดบริการโรงแรมหรูริมหาด เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการอะไร บอกว่ามี นส.3 ที่จริงในที่อุทยานไม่น่าจะออกเอกสารสิทธิ์ได้ แต่กับชาวบ้านที่อยู่มาก่อนอุทยานกลับมาสั่งรื้อทำลายสวนยาง

สำหรับทางออกในการแก้ปัญหา นายสมบูรณ์ คำแหง แนะนำว่า ชุมชนต้องรวมกลุ่มกัน และมีแผนการจัดการทรัพยากรและกติกาที่ชัดเจน ตลอดจนต้องหาพรรคพวกเชื่อมกันเป็นเครือข่ายในระดับภาคและระดับชาติ และทำความเข้าใจต่อสังคม ให้รู้ปัญหา และรู้จักตัวตน ทั้งนี้ ในเดือนหน้าพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศอุทยานทับที่ชุมชน ทั้งเลและป่าในหลายจังหวัดจะร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องที่ดิน รวมทั้งการเอื้อให้นายทุนทำธุรกิจการท่องเที่ยวในที่อุทยาน

ด้านนายสุรพล สงฆ์รักษ์ เสนอทางออกให้ยกร่างข้อเสนออุทยานที่อยู่ร่วมกันได้ทั้งฝ่ายชาวบ้านและราชการ และจัดทำโฉนดชุมชน ซึ่งรับรองขอบเขตที่ชัดเจนของชุมชน ตลอดจนผลักดันให้ อบต. ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากร เช่น รับรองสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชนที่ทำประโยชน์มายาวนานและต่อเนื่อง, จัดทำข้อเสนอการแก้ปัญหาที่ดินร่วมกับชุมชน แล้วนำเสนอฝ่ายปกครองและนโยบายต่อไป หาก อบต. สามารถทำได้แบบนี้ถือว่าเป็นปากเสียงแก่ชาวบ้านอย่างเเท้จริง
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
สายลม...มหาสมุทร...(^_^) วันที่ : 09/11/2008 เวลา : 13.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yuttipong
"ร่วมกันใช้สินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกันนะครับ"___(^.^)//

คิดถึงพี่ๆ ลุงๆ ทุกท่านนะครับ
คิดถึงมากๆ
สู้ต่อไปนะครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
เก็ดถวา วันที่ : 03/11/2008 เวลา : 01.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gedtawa
ความใฝ่ฝันแสนงามแต่ครั้งเคยเนา ชื่นหวานในใจเราอยู่มิเว้นวัน 

เอ... สุรพล สงฆ์รักษ์ ใช่พี่แก้ว ที่เคยอยู่ สสส. หรือเปล่าคะ?
ไม่ได้เจอพี่แก้วและพี่ต่ายนานมากๆ แล้ว


ความคิดเห็นที่ 13 (0)
vickie วันที่ : 02/11/2008 เวลา : 17.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vickie
       เด็ดดอกไม้  สะเทือนถึงดวงดาว      http://www.oknation.net/blog/vickie1

พรบ.ป่าชุมชน สำคัญขอรับ ช่วยจัดการให้คนอยู่คู่กับป่า โดยไม่เบียดบังกัน แต่ต้องระวังเรื่องการสอดไส้กฎหมาย แก้ไข กลายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ มีสิทธิผลักดัน หรือริดรอน สิทธิของคนชุมชนชายขอบ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 01/11/2008 เวลา : 19.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim


ความคิดเห็นที่ 11 (0)
วิตามินบี วันที่ : 30/10/2008 เวลา : 23.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


ป่าเป็นสมบัติของเรา OK Nature คือชมรมของคุณ
อย่าทิ้งให้ชมรมเดียวดาย ทุกพลังความคิดมีความหมาย
ขอเชิญร่วม ปักธงแห่งอุดมการณ์ปกป่าร่วมกัน
ด้วยการส่งโลโก้และสโลแกนเข้าประกวด
(สามารถเลือกส่งอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้)
ลุ้นรางวัลเสื้อเสื้อกันลม-กันฝน (win-brecker) จากลอนดอน

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
BlueHill วันที่ : 26/10/2008 เวลา : 15.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

แปรเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งเป็นต้นทุนของสังคม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไปเป็นทรัพย์สินในครอบครัวของปัจเจกบุคคล หรือนิติบุคคล เพื่อประโยชน์ของคนที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจ การเมืองเพียงบางกลุ่ม

ตรงประเด็นและชัดเจนครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
วิตามินบี วันที่ : 22/10/2008 เวลา : 15.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


อำนาจของคนจน
ไม่เคยมีความหมาย

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
กบฎทุนิยม วันที่ : 22/10/2008 เวลา : 14.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bill125

พี่น้องชาวใต้ สู้ดีมากครับ

ผมอยากให้เรื่องนี้ไปออกรายการ ช่อง ไทยทีวีอะครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
หน่อผุด วันที่ : 22/10/2008 เวลา : 12.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/korpai
'ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า  กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ'

เห็นโพกผ้าแดง...ดิฉันตกใจรอเลยค่ะคุณพญาไฟสีเทา

พวกหากินเนี่ย..จะเล่นแร่แปรธาตุยังไงเราก็ต้องตามให้ทัน
เชื่อใจไม่ได้ แม้ นางอนงค์วรรณ จะบอกพับโครงการไว้ก่อนก็ตาม

เห็นด้วยกับคุณอังศนาว่า คนในพื้นที่ต้องเข้มแข็งและมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน

เป็นกำลังใจให้คนทำงานค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 21/10/2008 เวลา : 14.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

พวก"เหี้ย"...นี่เราเผลอไม่ได้นะครับ
มันกินทุกอย่าง
เหี้ยนี่เป็นสัตว์กินพืชใช่ไหมครับ เลยชอบกินป่า
สงสัยต้องเลี้ยงเสือ พวกนี้กินเนื้อ กินสัตว์

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
อังศนา วันที่ : 21/10/2008 เวลา : 11.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/angsana
เฉลียงหลัง : http://www.oknation.net/blog/uam

เท่าที่ดูคร่าวๆ.. โดยหลักการ "โฉนดชุมชน" น่าจะเป็นกลไกหนึ่งที่
น่าจะช่วยรักษาพื้นที่ ไม่ให้มีการขายต่อให้นายทุน (ที่มักจะมากว้านซื้อเอาไป
ทำประโยชน์ทางธุรกิจ) จึงน่าสนับสนุนนะคะ

แต่ก่อนอื่น ผู้คนในชุมชนจะต้องเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกร่วมกันจึงจะเป็น
ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในการต่อต้านการแปลงทรัพยากรให้เป็นทุนทุกรูปแบบ
ของนักการเมือง

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
พญาไฟสีเทา วันที่ : 21/10/2008 เวลา : 11.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/andamanwatch
...ศูนย์ข่าว Thai Open News...  http://www.thaiopennews.com

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง "โฉนดชุมชน" สำหรับผู้ที่สนใจครับ
http://www.biothai.net/news/view.php?id=5370

http://www.newspnn.com/V2008/detail.php?code=n2_24012008_02

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ID=7092&Key=HilightNews

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ID=4809&Key=HilightNews

สำหรับเรื่องสัมปทานอุทยานแห่งชาติ..วันนี้เราเริ่มมีแนวร่วมของประชาชนในภาคชนบทแล้วครับ ที่เห็นชัดก็คือในภาคใต้ และกำลังกระจายข้อมูลไปยังภาคเหนือและภาคอีสาน ผ่านเวทีการประชุม/เพื่อนพ้องที่มีอยู่ครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
พญาไฟสีเทา วันที่ : 21/10/2008 เวลา : 10.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/andamanwatch
...ศูนย์ข่าว Thai Open News...  http://www.thaiopennews.com

เรื่อง "โฉนดชุมชน" ผมมองว่าเป็นเรื่องน่าสนใจแต่อาจต้องทำความเข้าใจในรายละเอียด เพราะที่ผ่านเป็นเพียงแค่หลักคิด ยังไม่ค่อยมีใครลงลึกในรายละเอียด

โดยประสบการณ์ตนเอง ที่เคยทำงานกับชนเผ่า เช่น มอแกน มอแกลน หรือกระเหรี่ยงมาบ้าง และเคยติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เห็นว่าไอเดียของโฉนดชุมชนน่าจะเหมาะสมในบางพื้นที่ โดยหลักคิดก็คือ ถือว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน จะไม่สามารถซื้อขายแบบที่ดินที่จับจองแบบปัจเจก เช่นคนเมือง แต่สามารถตกทอดตามระบบ ข้อตกลงของชุมชนได้ มีหลายชุมชนครับที่เห็นว่า เมื่อไรที่จัดการที่ดินแบบมอบเอกสารสิทธิ์เป็นรายๆ จะส่งผลเสียต่อวิถีชีวิตและการผลิตภายในชุมชน เช่น กรณีของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อดีด้านหนึ่ง คือ ๑) สามารถปกป้องที่ดินซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิตภาคเกษตรในชนบท เนื่องจากไม่สามารถขายที่ดินให้เอกชนได้ ๒) สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาชุมชนที่อยู่ในป่าที่มักขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐอยู่บ่อยๆ ๓) ในหลายๆ เคสที่ต่อสู้เรื่องที่ดิน พอได้ที่ดินมาและจัดให้แบบปัจเจกพบว่า ส่วนใหญ่จะหลุดมือไปอยู่กับนายทุนเสียส่วนใหญ่ ซึ่งโฉนดชุมชนน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้มาก

ขอเชิญแลกเปลี่ยนตามอัธยาศัยครับ...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เด็กการะเกด วันที่ : 21/10/2008 เวลา : 09.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kara
จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยหัวใจที่ร่าเริง..... 

คิดให้ดี
ให้รอบคอบ
อย่าให้มีช่องว่าง
ก่อให้ใครบางคน
ทุจริตและเห็นแก่พวกพ้องได้
ให้คิดถึงส่วนรวมมากที่สุดนะคะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 21/10/2008 เวลา : 09.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

โฉนดชุมชนอาจมีปัญหาตามมาภายหลังอีกนานโพ้น หากผู้มีอำนาจบางคนหลงผิดมาเปลี่ยนเป็นโฉนดอย่างอื่น พรบ.ป่าชุมชนฯ ให้คนอยู่ป่ารักษาป่าโดยสามารถดูแลตัวเองให้มีความสุขด้วย น้ำพึ่งป่า ป่าพึ่งคน คนรักษ์ป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ขอคารวะและขออภัยหากความคิดเห็นไม่เหมาะสม

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ปัญหาที่ราชพัสดุในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเสม็ด

ภายหลังจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลพื้นที่ราชพัสดุซึ่งทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติเปิดให้เอกชนเช่าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจที่พักโรงแรม

View All
คุณให้คะแนนท่านนายกฯ อภิสิทธิ์ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากรณีน้ำท่วมระดับใด?
ไม่พอใจอย่างมาก
22 คน
พอใจ
12 คน
เฉยๆ
1 คน
พอใจอย่างมาก
84 คน
พอใจอย่างมากที่สุด
20 คน

  โหวต 139 คน