• anegsangsoog
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anegsangsoog2@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-17
  • จำนวนเรื่อง : 48
  • จำนวนผู้ชม : 1109676
  • ส่ง msg :
  • โหวต 65 คน
การร่างหนังสือ
เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานเกี่ยวกับ การร่างหนังสือ (การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ) กับแบบฝึกหัดด้วยตนเอง เพื่อเผยแพร่บทความ การบรรยายและงานนำเสนออื่น ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/anegsangsoog
วันอังคาร ที่ 15 กรกฎาคม 2551
Posted by anegsangsoog , ผู้อ่าน : 2466 , 11:14:17 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประวัติการบรรยาย

ครั้งที่

...

หลักสูตร

ระยะเวลาศึกษา

จำนวน (คน)

เรื่องที่บรรยาย

๑๔ ธ.. ๔๒

อบรมนายทหารฝ่ายเสนาธิการและ

ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ

ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการของ

บก.ทหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ

๒๕๔๓ (รุ่นที่ /๔๓)

๑๓ - ๒๔
..๔๒

๗๐

ประสบการณ์ในการทำ
หน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ

๑ ก.. ๔๓

นายทหาร บก.ทหารสูงสุด อาวุโส

(สสอ.) รุ่นที่ 

๑๗ ม.. –
.. ๔๓

๙๕

ความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเสนาธิการกิจ

๒๖ พ.. ๔๓

นายทหารการเงินชั้นนายร้อยของ

บก.ทหารสูงสุด รุ่นที่ 

๔ เม.. – ๑๖
มิ
..๔๓

๕๐

ประสบการณ์ในการทำ
หน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ

ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติธรรม

๑๕ มิ.. ๔๓

อบรมนายทหารฝ่ายเสนาธิการและ

ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการของ

บก.ทหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ

๒๕๔๓ (รุ่นที่ /๔๓)

๑๒ - ๒๓
มิ
..๔๓

๔๗

ประสบการณ์ในการทำ
หน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ

๒๐,๒๔

.. ๔๓

นายทหารการเงินชั้นนายพันของ

บก.ทหารสูงสุด รุ่นที่ 

๒๐ มิ.. – ๑๘
..๔๓

๕๐

ประสบการณ์ในการทำ
หน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ

ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติธรรม

๑๒ ธ.. ๔๓

ฝ่ายอำนวยการของ บก.ทหารสูงสุด

รุ่นที่   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๔

- ๒๐ ธ..๔๓

๔๘

ประสบการณ์ในการทำ
หน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ

๑๓ ก.. ๔๔

นายทหารการเงินชั้นนายร้อยของ

บก.ทหารสูงสุด รุ่นที่ 

๔ ก.. –
..๔๔

๔๐

ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

ประสานงาน และแนวทางการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๖ มิ.. ๔๔

ฝ่ายอำนวยการของ บก.ทหารสูงสุด

รุ่นที่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๔

- ๑๕ มิ..๔๔

๓๑

ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

ประสานงาน

 

 - -

 

ครั้งที่

...

หลักสูตร

ระยะเวลาศึกษา

จำนวน (คน)

เรื่องที่บรรยาย

๙ ม.. ๔๕

ฝ่ายอำนวยการของ บก.ทหารสูงสุด

รุ่นที่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๕

- ๑๘ ม..๔๕

๓๕

ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

ประสานงาน และแนวทางการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๑๐

๑๔ ม.. ๔๕

นายทหารการเงินชั้นนายพันของ

บก.ทหารสูงสุด รุ่นที่ 

๓๐ ต.. ๔๔ -

๑๕ ก.. ๔๕

๔๐

ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

ประสานงาน

๑๑

๕ มิ.. ๔๕

ฝ่ายอำนวยการของ บก.ทหารสูงสุด

รุ่นที่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๕

- ๑๔ มิ.. ๔๕

๓๘

ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

ประสานงาน และแนวทางการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๑๒

๒๓ ก.. ๔๕

นายสิบการเงินอาวุโสของ บก.ทหารสูงสุด รุ่นที่ 

๑๘ มิ.. - ๒๙
.. ๔๕

๔๐

จรรยาบรรณของข้าราชการ

(จริยธรรมในการทำงาน)

๑๓

๘ ม.. ๔๖

ฝ่ายอำนวยการของ บก.ทหารสูงสุด

รุ่นที่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๖

- ๑๗ ม.. ๔๖

๕๐

ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
ประสานงาน และการเขียน
ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๑๔

๒๗ มี.ค.๔๖

๓ เม.ย. ๔๖

เพิ่มพูนความรู้แก่นายทหารชั้นยศ

ร.ต. - ร.อ. ของ ยก.ทหาร

๒๗ มี.ค.,

๓ เม.ย. ๔๖

๒๗

การเขียนข้อพิจารณาของ

ฝ่ายอำนวยการ

๑๕

๒๒ เม.ย.๔๖

นายทหารการเงินชั้นนายพันของ

บก.ทหารสูงสุด รุ่นที่ 

๑๘ ธ.ค. ๔๕ -

๒๔ เม.ย. ๔๖

๔๐

จริยธรรมในการบริหารงาน

๑๖

๔ มิ.ย.๔๖

ฝ่ายอำนวยการของ บก.ทหารสูงสุด

รุ่นที่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๖

๒ - ๑๓ มิ.ย.๔๖

๓๖

ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
ประสานงาน และการเขียน
ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

 

 - ๓ -

 

ครั้งที่

...

หลักสูตร

ระยะเวลาศึกษา

จำนวน (คน)

เรื่องที่บรรยาย

๑๗

๓,๑๐ ก.ค.๔๖

เพิ่มพูนความรู้แก่นายทหารชั้นยศ

ร.ต. - ร.อ. ของ ยก.ทหาร

๓,๑๐ ก.ค.๔๖

๓๖

การเขียนข้อพิจารณาของ

ฝ่ายอำนวยการ (การร่าง
หนังสือภายนอก)

๑๘

๑๖,๑๙ก.ย.๔๖

เพิ่มพูนความรู้แก่นายทหารชั้นยศ

ร.ต. - ร.อ. ของ ยก.ทหาร

๑๖,๑๙ ก.ย.๔๖

๓๐

การเขียนข้อพิจารณาของ

ฝ่ายอำนวยการ (การร่าง
หนังสือภายนอก)

๑๙

๗ - ๙,๑๒ - ๑๕ ม.ค.๔๗

ฝ่ายอำนวยการของ บก.ทหารสูงสุด

รุ่นที่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗

๕ - ๑๖ มี.ค.๔๗

๓๐

ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
ประสานงาน และการเขียน
ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๒๐

๓ ก.ย.๔๗

นายสิบการเงินอาวุโสของ
บก.ทหารสูงสุด รุ่นที่ ๖

๒๐ พ.ย.๔๖ -

๕ ก.พ.๔๗

๓๓

จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

๒๑

๑๒ - ๒๐
ม.ค.๔๘

ฝ่ายอำนวยการของ บก.ทหารสูงสุด
รุ่นที่ ๑/๔๘

๑๐ - ๒๑
ม.ค.๔๘

๓๐

ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
ประสานงาน และการเขียน
ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๒๒

๑ - ๙ มิ.ย.๔๘

 

ฝ่ายอำนวยการของ บก.ทหารสูงสุด
รุ่นที่ ๒/๔๘

๓๐ พ.ค. -
๑๐ มิ.ย.๔๘

๓๐

ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
ประสานงาน และการเขียน
ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๒๓

๑๓, ๑๔

มิ.ย.๔๘

เสริมสร้างวินัยและพัฒนาบุคลากร

พนักงาน อผศ. ระดับ ๕ - ๖ รุ่นที่ ๑

๑๓ - ๑๗

มิ.ย.๔๘

๑๗๖

- ศิลปะการบริหารงานของ
 หัวหน้างาน

- การพัฒนาทักษะความคิด
 เพื่อการปรับปรุงงาน

๒๔

๒๘,๒๙

ธ.ค.๔๘

อบรมข้าราชการ ยก.ทหาร ชั้นยศ
ร.อ. - พ.อ./น.อ.

๒๘,๒๙
ธ.ค.๔๘

๔๒

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

 - ๔ -

 

ครั้งที่

...

หลักสูตร

ระยะเวลาศึกษา

จำนวน (คน)

เรื่องที่บรรยาย

๒๕

๑๑ ม.ค.๔๙

ฝ่ายอำนวยการของ บก.ทหารสูงสุด
รุ่นที่ ๑/๔๙

๙ - ๒๐ ม.ค.๔๙

๓๗

ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
ประสานงาน และการเขียน
ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๒๖

๒๒ ก.พ.๔๙

เพิ่มพูนความรู้แก่ข้าราชการของ
สปช.ทหาร (ชั้นยศ ร.ต. - พ.อ./น.อ.)

๒๒ ก.พ.๔๙

๙๕

การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๒๗

๒๔ มี.ค.๔๙

นายทหารปลัดบัญชีของ
บก.ทหารสูงสุด รุ่นที่ ๖

๑๖ ก.พ. -

๑๑ เม.ย.๔๙

๓๒

การเขียนข้อพิจารณาของ
ฝ่ายอำนวยการ

๒๘

๑๕ พ.ค.๔๙

การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ
รุ่นที่ ๙๙

๑ พ.ค.๔๙ –

๒๕ ส.ค.๔๙

๗๐

ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
ประสานงาน และการเขียน
ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๒๙

๓ พ.ย.๔๙

เพิ่มพูนความรู้แก่ข้าราชการ บก.สปท.บก.ทหารสูงสุด

๓ พ.ย.๔๙

๒๐

การเขียนข้อพิจารณาของ
ฝ่ายอำนวยการ

๓๐

๑๐ ม.ค.๕๐

ฝ่ายอำนวยการของ บก.ทหารสูงสุด

 

 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
ประสานงาน และการเขียน
ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๓๑

๑๒ ก.พ.๕๐

นายทหาร บก.ทหารสูงสุด อาวุโส รุ่นที่ ๑๔

๗ พ.ย.๔๙ –

๒๗ เม.ย.๕๐

๖๙

สรุปเทคนิคการร่างหนังสือ

๓๒

๑๕ - ๑๗

พ.ค.๕๐

การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ

รุ่นที่ ๑๐๐

๑ พ.ค. -
๒๘ ส.ค.๕๐

๗๑

การร่างหนังสือ

แผนและคำสั่ง

๓๓

๑๒ - ๑๓

ก.ค.๕๐

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ทีมนำด้านสาธารณสุข อ.บ้านนา

๑๒ - ๑๓

ก.ค.๕๐

๔๑

ศิลปะการบริหารงาน

การปรับปรุงงาน

การสื่อสารสร้างสัมพันธ์

การประสานงาน

จริยธรรมในการทำงาน

 - ๕ -

 

ครั้งที่

...

หลักสูตร

ระยะเวลาศึกษา

จำนวน (คน)

เรื่องที่บรรยาย

๓๔

๓๐ ส.ค.๕๐

เพิ่มพูนความรู้แก่พนักงานของ
ศูนย์ฝึกอาชีพ กอช.ฝอส.อผศ.

๓๐ ส.ค.๕๐

๒๐

การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๓๕

๒๐ ต.ค.๕๐

เพิ่มพูนความรู้แก่ข้าราชการของ

สจร.ทหาร

๒๐ ต.ค.๕๐

๑๕

การเขียนข้อพิจารณาของ

ฝ่ายอำนวยการ

๓๖

๗ - ๙, ๑๔ - ๑๖

๑๙ - ๒๒
พ.ย.๕๐

บก.ทหารสูงสุดอาวุโส รุ่นที่ ๑๕

๙ ต.ค.๕๐ -

๒๘ มี.ค.๕๑

๗๐

การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๓๗

๑๗ - ๑๙
ธ.ค.๕๐

นายทหารงบประมาณของ
บก.ทหารสูงสุด รุ่นที่ ๑๘

๑๑ ธ.ค.๕๐ -

๒๐ ก.พ.๕๑

๓๔

การเขียนข้อพิจารณาของ
ฝ่ายอำนวยการ

๓๘

๒๗ ธ.ค.๕๐ -

๘ ม.ค.๕๑

ฝ่ายอำนวยการของ บก.ทหารสูงสุด

รุ่นที่ ๑/๕๑

๒๕ ธ.ค.๕๐ -

๑๐ ม.ค.๕๑

๓๗

ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
ประสานงาน และการเขียน
ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๓๙

๑๗, ๒๑

พ.ค.๕๐

การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ

รุ่นที่ ๑๐๑

๑ พ.ค. -

๒๘ ส.ค.๕๐

๗๑

การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

แผนและคำสั่ง

๔๐

๒๙ - ๓๐

พ.ย.๕๐

การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ

รุ่นที่ ๑๐๒

๖ พ.ย.๕๐ -

๖ มี.ค.๕๑

๗๑

การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

แผนและคำสั่ง

๔๑

๒ พ.ค.๕๑

เพิ่มพูนความรู้แก่ข้าราชการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๑ - ๒ พ.ค.๕๑

๓๐

การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๔๒

๒๒ - ๒๓ พ.ค.๕๑

การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ

รุ่นที่ ๑๐๓

๒๙ เม.ย. -

๒๘ ส.ค.๕๑

๗๑

การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

แผนและคำสั่ง

๔๓

๑๐ - ๑๑ มิ.ย.๕๑

การพัฒนาภาวะผู้นำระดับเข้มข้นแก่พนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

๔ มิ.ย. - ๔ ก.ค.๕๑

๕๑

หลักและศิลปะในการเขียน

 

 

 - ๖ -

 

ครั้งที่

...

หลักสูตร

ระยะเวลาศึกษา

จำนวน (คน)

เรื่องที่บรรยาย

๔๔

๒๕ - ๒๖ มิ.ย.๕๑

การบรรยายเพื่อพัฒนาและปรับมาตรฐานเกี่ยวกับการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการแก่ ฝสธ.ยก.ทหาร

๒๕ - ๒๖ มิ.ย. ๕๑

๕๐

การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

๔๕

๑๐ ก.ค.๕๑

การประชุมวิชาการ เรื่อง ปฏิบัติงานดี มีจริยธรรม สร้างผู้นำสาธารณสุขไทยของบุคลากรสาธารณสุข เขต 13
จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

๑๐ - ๑๑ ก.ค.๕๑

๑๒๐

- จริยธรรมในการทำงาน

- ศิลปะการบริหารงานของ
 หัวหน้างาน

- การพัฒนาทักษะความคิด
 เพื่อการปรับปรุงงาน

- การสื่อสารเพื่อพัฒนา
 สัมพันธ์

๔๖

๒๕ - ๒๙ ส.ค.๕๑,

๑ - ๕ ก.ย.๕๑

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
ของข้าราชการกรมที่ดิน

๒๕ - ๒๙ ส.ค.๕๑,

๑ - ๕ ก.ย.๕๑

๑๐๐

- ลักษณะของหนังสือ
 ราชการ

- การแก้ร่างหนังสือราชการ

- การเขียนคำกล่าวในพิธี

- การจดรายงานการประชุม

- การเขียนหนังสือราชการ

๔๗

๑๐ - ๑๒ ก.ย.๕๑

เสมียนอาวุโส ขององค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก

๘ - ๒๓ ก.ย.๕๑

๓๐

- การเขียนหนังสือราชการ

- การร่างหนังสือภายนอก

- การทำบันทึกความเห็น

๔๘

๑๘ ก.ย.๕๑

การบรรยายพิเศษแก่กำลังพลของ
กรมกิจการชายแดนทหารตามกรอบแนวทางในการดำเนินงานราชการใสสะอาดของกองทัพไทย

๑๘ ก.ย.๕๑

๕๐

- จริยธรรมในการทำงาน

๔๙

๒๕ – ๒๖ ก.ย.๕๑

การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน” ของกลุ่ม บริษัท พีรพัฒน์ จำกัด โดย บริษัท เฮช อาร์ เอ็ม จำกัด

๒๕ – ๒๖ ก.ย.๕๑

๑๕

- ศิลปะการบริหารงานของ
 หัวหน้างาน

- การพัฒนาทักษะความคิด
 เพื่อการปรับปรุงงาน

- การสื่อสารเพื่อสร้างความ
 สัมพันธ์

 - ๗ -

 

ครั้งที่

...

หลักสูตร

ระยะเวลาศึกษา

จำนวน (คน)

เรื่องที่บรรยาย

 

 

 

 

 

- จริยธรรมในการทำงาน

๕๐

๑๐, ๑๒, ๑๔

พ.ย.๕๑

การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ

รุ่นที่ ๑๐๔

๔ พ.ย.๕๑ –

๕ มี.ค.๕๒

๖๘

- การจัดและงานในหน้าที่
 ของฝ่ายอำนวยการ

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

๕๑

๑๓ พ.ย.๕๑

ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์

๒ ต.ค.๕๑ –

๒๗ มี.ค.๕๒

๓๕

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

๕๒

๑๙พ.ย.๕๑ –

๑๒ ธ.ค.๕๑

นายทหาร บก.ทหารสูงสุด อาวุโส

รุ่นที่ ๑๖

๗ ต.ค.๕๑ –

๒๗ มี.ค.๕๒

๖๘

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

๕๓

๒๕ – ๒๖ พ.ย.๕๑

เพิ่มพูนความรู้แก่นายทหารสัญญาบัตรของกรมกิจการชายแดนทหาร

๒๕ – ๒๖ พ.ย.๕๑

๓๐

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

๕๔

๑๒ – ๑๙ ธ.ค.๕๑

ฝ่ายอำนวยการของ บก.ทหารสูงสุด รุ่นที่ ๒/๒๕๕๑

๘ – ๒๒ ธ.ค.๕๑

๓๐

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

๕๕

๑๑ มี.ค.๕๒

การต่อต้านข่าวกรอง รุ่นที่ ๒๐

๒๗ พ.ย.๕๑ –

๒๖ มี.ค.๕๒

๒๔

- หลักการเขียนหนังสือ
 ราชการ

๕๖

๒๗ มี.ค.๕๒

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานของ
บุคลากรสถาบันสันติราษฎร์บริหาร
ธุรกิจ

๒๗ มี.ค.๕๒

๒๕

- ศิลปะการบริหารงานของ
 หัวหน้างาน

- การพัฒนาทักษะความคิด
 เพื่อการปรับปรุงงาน

- การสื่อสารเพื่อสร้างความ
 สัมพันธ์

- จริยธรรมในการทำงาน

๕๗

๙ มิ.ย.๕๒

เพิ่มพูนความรู้ให้ข้าราชการ
สำนักงบประมาณกลาโหม

๙ มิ.ย.๕๒

๖๐

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

๕๘

๒๔ ก.ค.๕๒

หลักสูตรประจำแผนก (พนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ระดับ ๓ - ๔)

๒๐ ก.ค.๕๒ -

๒๘ ส.ค.๕๒

๕๐

- เทคนิคการเขียนหนังสือ
 ราชการ

๕๙

๒ ก.ย.๕๒

เพิ่มพูนความรู้แก่ข้าราชการศูนย์-

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

๒ ก.ย.๕๒

๖๐

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

- ๘ -

 

๖๐

๑๔ ม.ค.๕๒ -

๑๖ ม.ค.๕๒

นายทหารปลัดบัญชีของกองบัญชา-
การกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๙

๒ ธ.ค.๕๑ -

๑๖ ก.พ.๕๒

๓๒

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

๖๑

๕ พ.ย.๕๒

พัฒนาและปรับมาตรฐานการเขียน

ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการของ

กำลังพลกรมส่งกำลังบำรุงทหาร

ชั้นยศพันตรีถึงพันเอก

๕ พ.ย.๕๒

๕๕

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

๖๒

๑๐ พ.ย.๕๒

พนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกระดับประจำแผนก รุ่นที่ ๒

๑๐ พ.ย.๕๒

๕๐

- การเขียนเชิงปฏิบัติการ

๖๓

๑๓, ๑๗

พ.ย.๕๒

การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการรุ่นที่ ๑๐๖

๓ พ.ย.๕๒ -

๔ มี.ค.๕๓

๗๐

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

๖๔

๒๓ พ.ย.๕๒

- ๓ ธ.ค.๕๒

ฝ่ายอำนวยการของกองบัญชาการ

กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ

๒๕๕๓

๑๖ พ.ย.๕๒

- ๔ ธ.ค.๕๒

๓๐

- ประสบการณ์ในการ
 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย
 อำนวยการ

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

๖๕

๑๙ - ๒๑

ม.ค.๕๓

นายทหารงบประมาณของ บก.ทท.

รุ่นที่ ๒๐

๑๔ ธ.ค.๕๒

- ๒๖ ก.พ.๕๓

๕๕

- การเขียนรายงานใน
 ลักษณะข้อพิจารณาของ

 ฝ่ายอำนวยการ

๖๖

 

ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๔๓

๒๘ ม.ค.๕๓

๒๗

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

๖๗

๒๖ เม.ย.๕๓

พนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๑

๒๖ เม.ย.-
๔ มิ.ย.๕๓

๕๐

- ชนิดและแบบของหนังสือ
 ราชการ

- หลักการร่าง บันทึกเสนอ
 หนังสือราชการ

๖๘

๒๕ พ.ค.๕๓

พนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๑

๒๖ เม.ย.-
๔ มิ.ย.๕๓

๕๐

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

๖๙

๑๐ มิ.ย.๕๓

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายสิบ

การเงินอาวุโสของ บก.ทท. รุ่นที่ 9

และข้าราชการของ กง.ทหาร

๑๒ พ.ค.-

๒๓ ก.ค.๕๓

๑๕๐

- ศิลปะการพูด

๗๐

๑๑,๑๔ มิ.ย.๕๓

การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการรุ่นที่ ๑๐๗

๒๗ เม.ย.๕๓-

๒๖ ส.ค.๕๓

๗๖

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

- ๙ -

 

๗๑

๘ - ๑๘ พ.ย.๕๓

ฝ่ายอำนวยการของกองบัญชาการ

กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ

๒๕๕๔

๑ - ๑๙ พ.ย.๕๓

๓๐

- ประสบการณ์ในการ
 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย
 อำนวยการ

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

๗๒

๒ พ.ย.-

๒๑ ธ.ค.๕๓

พนังงานองค์การสงเคราะห์ทหาร-

ผ่านศึก หลักสูตรประจำแผนก

รุ่นที่ ๓

๒๕ - ๒๖

พ.ย.๕๓

๕๒

- การเขียนเชิงปฏิบัติการ

๗๓

๙ พ.ย.๕๓ -

๑๗ มี.ค.๕๔

การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ ๑๐๘

๘ - ๙

ธ.ค.๕๓

๗๖

- การเขียนข้อพิจารณาของ
 ฝ่ายอำนวยการ

 
เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


มีอารมณ์ขันเสมอ

เราชอบนายที่อารมณ์ดี ตลก ลูกน้องของเรา ก็ชอบเหมือนกัน ฉะนั้น ถ้าเราทำตัวให้มีอารมณ์ขันไว้บ้าง ลูกน้องก็จะสบายใจที่ได้ทำงานกับเรา

View All
<< กรกฎาคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านได้รับประโยชน์จากเนื้อหาแค่ไหน
ได้ประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้
296 คน
ได้ประโยชน์บ้าง ถึงแม้เป็นการร่างหนังสือราชการทหาร แต่ก็สามารถนำวิธีคิดและเทคนิคไปใช้ได้
25 คน
ได้ประโยชน์น้อย เพราะเป็นการร่างหนังสือราชการทหาร นำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้ไม่มากนัก
3 คน
ได้ประโยชน์น้อยมาก เพราะค่อนข้างยาก อ่านไม่ค่อยเข้าใจ
2 คน

  โหวต 326 คน