• anegsangsoog
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anegsangsoog2@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-17
  • จำนวนเรื่อง : 48
  • จำนวนผู้ชม : 1110509
  • ส่ง msg :
  • โหวต 65 คน
การร่างหนังสือ
เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานเกี่ยวกับ การร่างหนังสือ (การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ) กับแบบฝึกหัดด้วยตนเอง เพื่อเผยแพร่บทความ การบรรยายและงานนำเสนออื่น ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/anegsangsoog
วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2553
Posted by anegsangsoog , ผู้อ่าน : 536688 , 14:07:40 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

ขอคำแนะนำการร่างสาส์น/หนังสือขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

 

รายละเอียด

มีเรื่องรบกวน ต้องร่างหนังสือเพื่อขอบคุณท่านวิทยากรผู้สนับสนุนค่าโฆษณา และอนุญาตให้ใช้สถานที่จัดสัมมนา มีตัวอย่างให้พอเป็นแนวหรือไม่คะ  
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณาคุ่ะ

ยุพาพันธ์


เรียน คุณยุพาพันธ์ ที่นับถือ

ผมต้องขออภัยด้วย ไม่ทราบว่าจะตอบเมลช้าไปหรือไม่ พอดีวันจันทร์ช่วงเช้ามีภารกิจยังไม่ได้เปิดคอม เพิ่งเปิดตอนบ่าย จึงเพิ่งเห็นอีเมลของคุณยุพาพันธ์ ตัวอย่างหนังสือขอบคุณในเครื่องคอมผมมีตัวอย่างเดียวตามไฟล์ที่แนบ และมีคำแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ครับ

หัวข้อในหนังสือขอบคุณน่าจะประกอบด้วย

1.อ้างถึง : หนังสือของเขาที่ตอบรับให้ความช่วยเหลือแก่เรา (หรือถ้าไม่มีก็อ้างหนังสือของเราที่มีไปขอความอนุเคราะห์เขาก็ได้)

2.เนื้อเรื่อง : 
- กล่าวถึงความอนุเคราะห์ที่เขาให้เรา 
- กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากความอนุเคราะห์ของเขา
- กล่าวขอบคุณ
- ตั้งความหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์อีกในโอกาสต่อไป

3. แนวทางตัวอย่าง :

ตามที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติไปบรรยาย เรื่อง ..............แก่..................ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง..................เมื่อวันที่.....................ณ................นั้น ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทำให้การสัมมนาเป็นไปอย่างตรงประเด็นได้ผลสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัย...............ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครับ ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

ตามที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้หอประชุม.....................ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง..................ของมหาวิทยาลัย.......................เมื่อวันที่.....................นั้น ทำให้การสัมมนาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัย...............ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ หากมีสิ่งใดที่มหาวิทยาลัยฯ จะให้การสนับสนุน....(ชื่อหน่วยงาน)..........เป็นการตอบแทนได้บ้าง มหาวิทยาลัยฯ จะยินดียิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

ตามที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง..................ของมหาวิทยาลัย.......................เมื่อวันที่..............ณ...............นั้น บัดนี้การสัมมนาได้ดำเนินการลุล่วงแล้วด้วยความเรียบร้อย การสัมมนาได้ผลตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ มหาวิทยาลัย...............ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ (ถ้าเป็นบุคคลที่สนับสนุนเงินให้โดยไม่มีกิจการที่ลงโฆษณา อาจเพิ่มคำอวยพรว่า ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครับ ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ)
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ (กรณีเป็นบุคคลอาจเพิ่มเติมว่า และขอขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้) (กรณีเป็นบริษัทห้างร้านอาจเพิ่มเติมว่า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป)

ตัวอย่างแถมท้าย กรณีเรามีหนังสือไปขอความอนุเคราะห์ (คัดลอกมาจาก บทที่ 6 การร่างหนังสือภายนอก จากเว็บไซต์ www.anegsangsoog.com หรือ www.okanation.net/blog/anegsangsoog/ 

หนังสือขอความช่วยเหลือ หมายถึง หนังสือที่มีถึง ส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้านเอกชน หรือบุคคลภายนอก ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกัน ขอให้เขาช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ขอให้มาบรรยาย ขอให้ช่วยเหลือทางการเงิน ขอให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ เป็นต้น การเขียนหนังสือขอความช่วยเหลือที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ จะต้องเขียนลำดับเนื้อความให้เชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุผลสัมพันธ์กัน สอดคล้องกันตลอดเรื่อง และสมเหตุสมผลดีด้วย โดยใช้ลำดับเนื้อความดังนี้

๑. บอกความจำเป็นหรือความต้องการของเรา
๒. ยกย่องภูมิธรรมและคุณธรรมของเขา
๓. ชี้ผลอันน่าภูมิใจที่เขาจะได้รับหากได้ช่วยเรา
๔. ขอความกรุณาช่วยเหลือจากเขา
๕. ตั้งความหวังว่า จะได้รับความกรุณาช่วยเหลือ จึงขอขอบคุณล่วงหน้า

ตัวอย่าง

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

เรียน นาย………….

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร……………

ด้วยศูนย์…………….ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร…………..ตามโครงการที่แนบมานี้ ในการนี้ได้กำหนดให้มีการบรรยายวิชา……………เป็นวิชาสำคัญมากวิชาหนึ่งด้วย ซึ่งการบรรยายวิชานี้จะต้องได้ผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงในเรื่อง……………..เป็นวิทยากร จึงจะได้ผลตามจุดมุ่งหมาย

ศูนย์…………ได้พิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงมากในเรื่อง………ถ้าได้ท่านเป็นผู้บรรยายวิชา………….ก็จะเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่า การฝึกอบรมวิชานี้จะได้ผลบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์มากทั้งแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นส่วนตัวและแก่ทางราชการเป็นส่วนรวม

จึงเรียนเชิญมาเพื่อขอท่านได้โปรดสละเวลาไปเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมวิชา……...ในวันที่……………เวลา………ณ………ทั้งนี้ ศูนย์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความกรุณาจากท่านในการไปเป็นวิทยากรตามที่เรียนเชิญมานี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

มีอารมณ์ขันเสมอ

เราชอบนายที่อารมณ์ดี ตลก ลูกน้องของเรา ก็ชอบเหมือนกัน ฉะนั้น ถ้าเราทำตัวให้มีอารมณ์ขันไว้บ้าง ลูกน้องก็จะสบายใจที่ได้ทำงานกับเรา

View All
<< พฤษภาคม 2010 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านได้รับประโยชน์จากเนื้อหาแค่ไหน
ได้ประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้
296 คน
ได้ประโยชน์บ้าง ถึงแม้เป็นการร่างหนังสือราชการทหาร แต่ก็สามารถนำวิธีคิดและเทคนิคไปใช้ได้
25 คน
ได้ประโยชน์น้อย เพราะเป็นการร่างหนังสือราชการทหาร นำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้ไม่มากนัก
3 คน
ได้ประโยชน์น้อยมาก เพราะค่อนข้างยาก อ่านไม่ค่อยเข้าใจ
2 คน

  โหวต 326 คน