• Anocha-Library
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : anocha@cbs.chula.ac.th
 • วันที่สร้าง : 2008-08-11
 • จำนวนเรื่อง : 272
 • จำนวนผู้ชม : 310950
 • ส่ง msg :
 • โหวต 47 คน
Anocha-Library
เพื่อประชาสัมพันธ์บริการห้องสมุด
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/anocha-library
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2555
Posted by Anocha-Library , ผู้อ่าน : 841 , 12:11:10 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

วารสารใหม่ ประจำวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2555

ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

BrandAge  ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2555)

เรื่องจากปก

 • Copycat Another Face of Dystopia
  - สร้างกระบวนคิดผ่าทางตันสินค้าเลียนแบบ
  -
  Nokia เจอคู่แข่ง Nokra

  - FitFlop สู้ด้วย Brand Value

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • กระทิงแดงชูกำลัง พุ่งชนเป้าหมายระดับโลก
 • การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งเป็นทางนำไปสู่ความสำเร็จ
 • องค์กรคนดี ก้าวที่กล้าสู่ธุรกิจยั่งยืน
 • สเวนเซ่นส์ Customer Satisfaction

 

Business+  ปีที่ 23ฉบับที่ 279 (พฤษภาคม 2555)

เรื่องจากปก

 • โต้คลื่นตลาดใหม่ MIST
  - อินโดนีเซีย พื้นที่ทองกลางอาเซียน
  - แรงงานของ
  The Labor Force of ASEAN
  - รถยนต์ไฟฟ้า อนาคตฐานผลิตรถยนต์ไทย
  - ซีพี ปั้นครัวโลกในอินโดฯ

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • อาคเนย์ประกันชีวิต ประกาศยึดอันดับ 5 ใน 3ปี
 • Big Move ของวอลล์สตรีท ในธุรกิจสอนภาษาอังกฤษ
 • ฮีโร่ธุรกิจรุ่นใหม่ของญี่ปุ่น
 • ค้าเพชรให้เหมือนค้าทอง
 • ท่องเที่ยวไทยกำลังผลัดใบ??
 • กลยุทธ์แบรนด์กลับด้านยุคสร้างอิมเมจ “คน”
 • CLMV ตลาดใหม่ “เออีซี”
 • จักรยาน 2 ล้อคู่โลกที่ไม่มีวันตาย
 • Facebook Commerce สุดยอด Viral Marketing ที่ทรงพลัง
 • แรงต้านของผู้บริโภคต่อวิคตอเรียซีเครท
 • อินสตาแกรมในโลกการตลาด (Insta-Marketing)
 • เศรษฐีเอเชีย ยังนิยมลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้
 • แนวคิดการประมูลคลื่น 3G สูตรใหม่ของ กสทช.
 • กลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน
 • คิดมากกว่าถ่านหิน

 

กรมบัญชีกลาง ปีที่ 52 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม สิงหาคม 2554)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • รายละเอียดค่าใช้สอย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ.2553 คำอธิบายและตัวอย่างการตอบข้อหารือ (ตอนที่ 1)
 • การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาวัสดุและค่าแรงงานฯ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
 • มุมมองด้านบัญชีและด้านภาษีต่อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ตอนที่ 2)
 • แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action)

 

ข่าวสารภาษีอากร ปี 2555 ชุดที่ 1 (28 มกราคม 2555)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 227) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 • ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
 • คำพิพากษาฎีกาที่ 434/2551 ระหว่าง บริษัทไฮแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย เรื่อง ภาษีอากร

 

ข่าวสารภาษีอากร ปี 2555 ชุดที่ 2 (10 กุมภาพันธ์ 2555)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที 529) พ.ศ.2554
 • พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที 530) พ.ศ.2554
 • พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที 531) พ.ศ.2554
 • พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที 532) พ.ศ.2554
 • คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 141/2555 เรื่อง การยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลและการขอมีเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
 • คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 193/2555 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

ข่าวสารภาษีอากร ปี 2555 ชุดที่ 3 (17 กุมภาพันธ์ 2555)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 480) เรื่อง กำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 481) เรื่อง กำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 482) เรื่อง กำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 483) เรื่อง กำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 484) เรื่อง กำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีให้ท้องถิ่นที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 3)

 

ข่าวสารภาษีอากร ปี 2555 ชุดที่ 4 (24 กุมภาพันธ์ 2555)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 212) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
 • หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร.-
  - กค 0702/5787 04 ส.ค.2554 การพิจารณาถอนชื่อภาษีไทยของสมาคม ข

 

ข่าวสารภาษีอากร ปี 2555 ชุดที่ 5 (9 มีนาคม 2555)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที 533) พ.ศ.2555
 • พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที 534) พ.ศ.2555
 • พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที 535) พ.ศ.2555
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 485) เรื่อง กำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 486) เรื่อง กำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 487) เรื่อง กำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 488) เรื่อง กำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 489) เรื่อง กำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535

 

ข่าวสารภาษีอากร ปี 2555 ชุดที่ 6 (23 มีนาคม 2555)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 490) เรื่อง กำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 228) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 229) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนา
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 230) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยี
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 231) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยี
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 232) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยี
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 233) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยี
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 234) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยี
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 235) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยี
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 236) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยี
 • ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การจัดทำบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนตามมาตรา 68 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 

ข่าวสารภาษีอากร ปี 2555 ชุดที่ 7 (4 เมษายน 2555)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 237) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยี
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 215) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเข้าทำงานเกินกว่าร้อยละหกสิบของลูกจ้างในสถานประกอบการ
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 216) เรื่อง กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 194/2555 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีผู้สอบบัญชีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
 • คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 195/2555 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

ผู้จัดการ 360 องศา  ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 (พฤษภาคม 2555)

เรื่องจากปก

 • AEC Financial 2020
  - มองทะลุมิติ AEC Financial
  - MayBank Moving Fast
  - ก้าวย่างใน AEC ของแบงก์ไทยเบอร์ 1
  -
  AEC Model ในแบบกสิกรไทย

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • บางจาก ไมเนอร์เชนจ์ ถอด ม่อฮ่อม ใส่ สูท
 • เลมอนฟาร์ม สมบูรณ์ ยั่งยืน
 • หมู่เกาในทะเลตะวันออก ประเด็นคุกรุ่นที่ยังไม่มีทางจบ
 • เลขาธิการ ASEAN คนต่อไป
 • Los Angeles ระบบขนส่งมวลชนฉลาด เมืองกระชับ
 • ปัญจวัฒนาพลาสติก ปรับเพื่ออยู่รอด
 • ขุมทรัพย์ใต้แผ่นน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือ

 

 

อ่านเรื่องทั้งหมดได้แล้ววันนี้ ที่ ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** บุคคลภายนอก โปรดคลิกดู รายละเอียดการให้บริการ 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2012 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]