• Anocha-Library
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : anocha@cbs.chula.ac.th
 • วันที่สร้าง : 2008-08-11
 • จำนวนเรื่อง : 272
 • จำนวนผู้ชม : 311122
 • ส่ง msg :
 • โหวต 47 คน
Anocha-Library
เพื่อประชาสัมพันธ์บริการห้องสมุด
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/anocha-library
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2555
Posted by Anocha-Library , ผู้อ่าน : 762 , 09:18:55 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วารสารใหม่ ประจำวันที่ 18-24 มิถุนายน 2555

ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

BrandAge ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2555)

เรื่องจากปก

 • 100 Soft Power 2012
  - 10 Vision View มุมมองและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับ Soft Power ในหลายแง่มุมจากหลายวงการ
  - 90 บรรษัทธรรมาภิบาล ที่ใช้หลักการในการบริหารจัดการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อรักษาสมดุลความรับผิดชอบต่อสังคมและผลประกอบการ

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • อุ่นใจเอไอเอส ดาต้าโรมมิ่งอินเจแปน
 • GMM ผนึกกำลัง CJ O shopping เปิดช่องโฮมช้อปปิ้งเพื่อคนไทย
 • Art on Farm บันทึกจาที่ราบสูง

 

Sasin Journal of Management  Vol.19 Number 1 (2011)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • What drives you to shop for imitations on the internet? Predicting online purchase of counterfeit goods: an investigation of TRA and TPB >> Atthaphol Jirotmontree
 • Human resource management practices in listed firms in Sri Lanka >> H.H.D.N.P. Opatha & D. K. Sanjeewa Serasinghe
 • A framework for indentifying prioritized strengths and weaknesses of competitiveness: a case study of Thailand >> Piyachart Phiromswad, Sabin Srivannaboon, & Taka Fujioka
 • Developing good practices for ecotourism tour operators << Aswin Sangpikul
 • Book Review: Europe: financial crisis and security issues

 

ผู้จัดการ 360  ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 (มิถุนายน 2555)

เรื่องจากปก

 • Rebranding Mekhong ฐาปน สิริวัฒนภักดี

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • สิทธิบัตรยา vs สิทธิประชาชน บททดสอบยากๆ ของอินเดีย
 • คนอ้วนหางานทำได้ยากจริงหรือ
 • โออิชิ ยึดตู้แช่ ข้ามสายพันธุ์ ข้ามตลาด
 • สัญญาณจากดอย ไตแลง 
 • การเข้าถึงตลาดพม่าของสินค้าเวียดนาม
 • Moly Care ปั้นแบรนด์ไทย ก้าวสู่ตลาด AEC
 • TMB Stand by ME
 • ภูฏาน เมื่อเข็มนาฬิกากลับมาหมุนในดินแดนที่เวลาหยุดนิ่ง
 • เฟซบุ๊กกับการสร้างประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

 

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  ปีที่ 51 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม ธันวาคม 2554)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • บทบาทของการจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กรในการส่งผ่านอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผลสัมฤทธิ์ทางนวัตกรรม: ตัวแปรกำกับทุนทางสังคม >> คณิศรา ธัญสุนทรสกุล
 • ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษากลยุทธ์องค์กรเพื่อการจัดการความหลากหลาย >> เจษฎา นกน้อย
 • การบรรลุองค์การผลการดำเนินงานชั้นเลิศและมิติคุณลักษณะพิเศษด้านการจัดการ องค์การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย >> สมนัฎฐา ภาควิหก มนตรี โสคติยานุรักษ์ กัลยานี ภาคอัต
 • อิทธิพลของการจัดการความรู้ที่มีต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานในธุรกิจ SMEs >>กุลธิดา มะลิซ้อน นิธินันท์ ธรรมากรนนท์
 • ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยวิธีข้อมูลขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ด้วยตนเองของนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับต่ำ >> อัสมา ทรรศนะมีลาภ ชลลดา เลาหวิริยานนท์
 • การกระจายอำนาจการคลังในประเทศอินเดีย: บทเรียนสำหรับการกระจายอำนาจการคลังในประเทศไทย >> จิตประพัฒน์ สายโสภา
 • การวิเคราะห์ การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาและปัญหาหนี้ค้างชำระเกินกำหนด >> สกุลรัตน์ ตาละโสภณ

 

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 (มกราคม มีนาคม 2555)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลังของเทศบาลในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ >> วีระศักดิ์ เครือเทพ
 • การเชื่อมโยงของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: หลักฐานเชิงประจักษ์จากช่วงวิกฤตการณ์ซับไพรม์ >> อภิวัฒน์ อายุสุข
 • การจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในบริษัทที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2551 และบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในภาคเหนือ ตามรูปแบบทฤษฏีปฏิสัมพันธ์นิยม  >> พรชนก ทองลาด
 • ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และบรรษัทภิบาล >> รัตติกรณ์ จงวิศาล
 • จากแหล่งศูนย์กลางของสถานที่สู่แหล่งศูนย์กลางของกระแสการไหล: หลักฐานหนึ่งจากภูมิภาคเมืองโคราช, การใช้วิธีทางเครือข่าย >> วิทยา เรืองฤทธิ์ ฮอง-ฉาง เซี๊ยะ
 • การศึกษาพฤติกรรมรุนแรงของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ >> เกษตรชัย และหีม ดลมนรรจน์ บากา
 • สุขภาพกับชีววิถีของมุสลิม: ศึกษากรณีชุมชนสมอเอก >> ณัฐวัชร์ เผ่าภู่
 • มิจิโนะเอคิ”: สถานีริมถนน ความสำเร็จจากญี่ปุ่นสู่ความเข้มแข็งของชุมชนไทย  นรีนุช ดำรงชัย
 • ความหมายของคำว่า เกรงใจ และลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทย >> ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา
 • บทวิจารณ์หนังสือ ๑๐ หายนะภัยวันสิ้นโลก” >> บุญจง ขาวสิทธิวงษ์

 

วารสารส่งเสริมการลงทุน ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2555)

เรื่องจากปก

 • ทวาย ประตูสู่โลกตะวันตก

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ : ในหลวงกับงานสร้างสรรค์ จากศิลปกรรมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยี
 • บีโอไอแฟร์ 2011 The first low carbon fair in Asean
 • แผนป้องกันอุทกภัยแบบครบวงจร
 • ตามไปดู เขื่อนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่อุตสาหกรรม
 • คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 (ตอนจบ)

อ่านเรื่องทั้งหมดได้แล้ววันนี้ ที่ ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** บุคคลภายนอก โปรดคลิกดู รายละเอียดการให้บริการ 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2012 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]