• Anocha-Library
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : anocha@cbs.chula.ac.th
 • วันที่สร้าง : 2008-08-11
 • จำนวนเรื่อง : 272
 • จำนวนผู้ชม : 311182
 • ส่ง msg :
 • โหวต 47 คน
Anocha-Library
เพื่อประชาสัมพันธ์บริการห้องสมุด
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/anocha-library
วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2555
Posted by Anocha-Library , ผู้อ่าน : 834 , 10:53:10 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วารสารใหม่ ประจำวันที่ 20 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555

ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

eEnterprise ฉบับที่ 269 (สิงหาคม 2555)

เรื่องจากปก

 • Disaster recovery plan strategies and processes รู้ลึก...ยุทธศาสตร์กระบวนการสำรองและกู้คืนข้อมูลที่ไม่มีวันสูญหาย

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • Survey: องค์กรธุรกิจไทย 33% ยังคงพึ่งพาเทปในการแบ็กอัพ&กู้คืนระบบ
 • องค์ความรู้และประสบการณ์การเยี่ยมชม 5 บริษัทไอทีชั้นนำ (ตอนที่ 1)

 

eLeader ปีที่ 22 ฉบับที่ 282 (สิงหาคม 2555)

เรื่องจากปก

 • โทรคมนาคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต 3G สร้างอนาคตประเทศ

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • Should we move to Cloud
 • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยการใช้คลาวด์
 • อนาคตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยยุค ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว
 • ต้นแบบสื่อสารข้ามโลก Skype (ตอนที่ 1)
 • วิธีการบูรณาการข้อมูลทั้งองค์กรด้วยหลักการ MDM
 • ภัยออนไลน์ที่มากับโอลิมปิก 2012
 • ส่องตลาด ICT (ตอนที่ 4) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 • ทดลองโหลดออฟฟิศใหม่ได้แล้วเข้าสู่คลาวด์เต็มตัว
 • กลยุทธ์ Social Media สื่อระดับโลก กับ London 2012 Olympic
 • Put New Staff Into Organization Chart (Shit!) การจัดการเด็กฝาก

 

Make Money ปีที่ 13 ฉบับที่ 155 (สิงหาคม 2555)

เรื่องจากปก

 • ชาร์จพลังเอสเอ็มอีกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • Oil Futures (ตอนจบ)
 • ได้เวลา UMI ร้อนแรงในตลาดหุ้น
 • ปัญหาการส่งออก กับการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
 • แหวกวงล้อมกับดักการงบประมาณ (ตอนที่ 1)
 • ช้าแต่ชัวร์ของ Twitter VS Facebook
 • ตราส่วนบุคคล : Personal brand
 • บทเรียน 100 ปี ของ Walgreens
 • การใช้เทคนิค WQS ในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
 • บรรจุภัณฑ์สินค้าในกลุ่มประชาคมอาเซียน

 

TQM Magazine ปีที่ 5 ฉบับที่ 95-96 (สิงหาคม 2555)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • คู่มือเล่ม 17 : การควบคุมการผลิต >> อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์
 • คู่มือเล่ม 18 : สะสาง และสะดวก >> อ.พงษ์ศักดิ์ เพียรพานิชย์
 • แบบอย่างที่ดีเยี่ยมในการบริหาร (ตอน 3) >> ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
 • กระบวนทัศน์ธุรกิจไทยสู่องค์กรสีเขียว (ตอน 1) >> อ.โกศล ดีศีลธรรม

 

ข่าวสารภาษีอากร ชุดที่ 13 (13 กรกฎาคม 2555)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 538) พ.ศ.2555
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 289 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 505) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 506) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 507) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 508) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 217) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการบริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 218) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

 

ข่าวสารภาษีอากร ชุดที่ 14 (20 กรกฎาคม 2555)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 219) เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการเสียหายจากอุทกภัย
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 220) เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ได้รับการเสียหายจากถูกน้ำท่วมเนื่องจากเหตุอุทกภัย

 

ข่าวสารภาษีอากร ชุดที่ 15 (27 กรกฎาคม 2555)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 290 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 509) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 510) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 511) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2535
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 255) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 256) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 257) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 53) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 4)
 • หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร.-

กค 0702/1973     6 มีนาคม 2555    ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการรับจ้างขนย้ายน้ำตาล

 

ข่าวสารภาษีอากร ชุดที่ 16 (10 สิงหาคม 2555)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • คำพิพากษาฎีกาที่ 10385/2550 ระหว่างบริษัท ดราก้อน ฟูดส์ จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย เรื่องภาษีอากร
 • หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร.-

กค 0702/1942        5 มีนาคม 2555    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บภาษีขาย

กค 0702/2158        12 มีนาคม 2555  ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อการรับรองลูกค้า

กค 0702/พ./2398    21 มีนาคม 2555  ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอุปกรณ์

กค 0702/2845        2 เมษายน 2555  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า

กค 0702/พ./2847    21 มีนาคม 2555  ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการขนส่งลูกค้าของโรงแรม

 

ผู้จัดการ 360 องศา ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 (สิงหาคม 2555)

เรื่องจากปก

 • Towards Mega Portal Digital Contents

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • ธุรกิจบริการขุดเจาะน้ำมันรวยเงียบและรุ่ง
 • ฮะจิบัง ราเมน แค่ 1 กระทบ 100
 • “สถานีถัดไป” ของสยามสแควร์
 • ดิจิตอล เกตเวย์ ประตู่สู่สยามสแควร์ของ “เจริญ”
 • กรุมหาสมบัติในมือจุฬาฯ
 • วีเพ็ด สีหาจักร Lifestyle Setter ของลาว
 • สัมพันธ์ฉัน “พี่-น้อง” ระหว่างเวียดนาม-ลาว
 • นครแห่งการศึกษา โอกาสหรือมหันตภัยทางปัญญาในภูฏาน

 

วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2555)

เรื่องที่น่าสนใจในฉบับ

 • การบริหารองค์กรเพื่อความสุขและประโยชน์สุข >> อภิชัย พันธเสน
 • ความสำเร็จและผลลัพธ์ของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : บทวิเคราะห์เบื้องต้นและประเด็นวิจัย >> ศุภจิต มโนพิโมกษ์ , วิโรจน์ มโนพิโมกษ์
 • เศรษฐกิจสมดุลใหม่ : แนวคิดและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน >> อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
 • ปัจจัยส่วนประสมการตลาด : ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าสำหรับผู้ชาย >> ครรชิตผล ยศพรไพบูลย์
 • การเปรียบเทียบการรับรู้ของคนท้องถิ่นต่อศักยภาพผลกระทบ และการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างเชียงใหม่กับปาย >> อัครพงศ์ อั้นทอง, มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด
 • ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิผลของการพัมนาคลัสเตอร์อย่างยั่งยืน กับความผูกพันของสมาชิก คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์จากไหม จังหวัดอุบลราชธานี >> ละเอียด มธุรส, รชยา อินทนนท์

อ่านเรื่องทั้งหมดได้แล้ววันนี้ ที่ ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** บุคคลภายนอก โปรดคลิกดู รายละเอียดการให้บริการ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2012 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]