• สราลี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : Khunaunchit@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-03
  • จำนวนเรื่อง : 608
  • จำนวนผู้ชม : 166977
  • ส่ง msg :
  • โหวต 146 คน
ยุวประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง
อนุชิต อินทรนุ่ม ประธานยุวประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/anuchitintranum
วันจันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2551
Posted by สราลี , ผู้อ่าน : 2421 , 08:49:34 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ทะเบียนรายชื่อสมาชิกยุวประชาธิปัตย์

1.นาย อนุชิต อินทรุน่ม  ประธานผู้ก่อตั้งยุวประชาธิปัตย์ ในจังหวัดพัทลุง 

 สำนักงานยุวประชาธิปัตย์ ที่อยู่35 ซ.25 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

โรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่

1.นางสาว ธัญพิชชา เจะพร  พาณิชยการหาดใหญ่

ที่อยู่ 201 ม.9 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130

โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1.นาย ธรรศธรรม ขำนุรักษ์  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 35 ซ.25 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

2.นาย ร่มธรรม ขำนุรักษ์   โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 35 ซ.25 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

3.เด็กหญิง สราลี สามัคคี  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

4.นางสาว อัญชลี มุสิกะรังษี  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 248/3 ถ.วีรศักดิ์ราษฏ์พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง

5.นางสาว ยุภาวดี ชะหนู  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 28 ม.6 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง93130

6.นางสาว สุนิสา มุขตา  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 22 ม.5 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง93000

7.นาย จิรายุ พันธ์แก้ว  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 176 ม.4 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง93160

8.นาย ศกรา ณะมณี  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 20 ม.6 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง93180

9.นางสาว สรารัตน์ ทองพงษ์  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 39 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง93000

10.นางสาว ภัทรานิษฐ์ คงมาก  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 20 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

11.นางสาว พลอยรุ้ง คงคาวงศ์  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 18/19 ถ.พัฒนาซอยโชคชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง

12.นางสาว ธนิตา หวานช่วย  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 89 ซ.9/4 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

13.นาย จตุรพิธ จันทร์รัตน์  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 283/2 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง93130

14.นางสาว พรทิพย์ นวลยัง โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 63 ม.12 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง93000

15.นางสาว วัชราภรณ์ ณิชากรพงศ์ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 189/1 ม.6 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง93000

16.นางสาว พนิดา แสงโคตร  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 229 ม.6 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง93110

17.นางสาว ปทุมกาญจน์ ขุนไกร  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 135 ม.2 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93190

18.นาย ณัฐวุฒิ ทองบุญ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 166 ม.12 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง93130

19.นาย วัชรพงษ์ มัชฉิมวงศ์ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 270 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

20.นางสาว พิราวรรณ รักษ์พุทธิ  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 5 ม.6 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง93110

21.นาย ปาณพฤติ มุขตา  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ ถ.ช้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

22.นางสาว เบญจวรรณ ปล้องพันธ์  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ ม.9 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง93130                     

23.นางสาว ชุลีกร  เกตุศรี  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 19 ม.9 ต.เขาชัยสน อ.เมือง จ.พัทลุง93130

24.นางสาว ขนิษฐา  สุขขี  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 117 ม.6 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง93170

25.นางสาว สุนิสา  นะณีรัตน์  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 137 ม.9 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง93000

26.นาย อธิชา  เอียดเฉลิม   โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 65 ม.1 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง93000

27.นาย สรวุฒิ  อินแป้น  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 144 ม.2 ต.ควนขนุน อ.เมือง จ.พัทลุง 93110

28.เด็กหญิง ณัฐนันท์  ณ ป้อมเพ็ชร  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 109 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง93000

29.เด็กหญิง สุภาวดี  รักจันทร์  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 220 ม.8 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง93000

30.นางสาว ธัญญลักษณ์  วรพันธ์  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 163 ม.2 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง93170

31.นางสาว ศรัญยา  รัตนบุรี  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่  59/10 ถ.คณาศัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

32.นางสาว รัชนก  แก้วนิรมิตร  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 541 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

33.นาย ทิวากร  กระชัน  โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 65 ถ.จ้ายเจริญ ต.คูกาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

34.นาย พีรพงษ์  ทองรักขาว  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 5/26 ถ.ทันบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

35.นาย สันทัด  พรหมแท่น  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 61 ม.7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

36.นางสาว ธนัญชนก  ทองช่วย  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 30ซ.4/1 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

37.นางสาว ศยามล  กรุณกิจ  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 76/7 ถ.ชัยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

38.นางสาว จันทร์จิรา  ยอดศรี  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 165 ม.9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง93160

39.นางสาว คุลิกา  ขันชู  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 122 ม.2 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000

40.นางสาว จิรนันท์  ชัยศรี   โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 109/4 ม.12 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง93130

41.นางสาว ฟิตรี  ศิริอุมากุล   โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่

42.นางสาว ชฎาพร  ก้อนทอง   โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 115 ม.15 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

43.นางสาว ณัฐฐาภรณ์  ชูรัตน์   โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 333 ม.5 ต.ท่าเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93000

44.นางสาว เบญจมาภรณ์  จีนจูด   โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 126 ม.7 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

45.นางสาว ปาณิศา  เทพหนู   โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 112/2 ม.7 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

46.นางสาว ปิยนุช  รอดภาษา  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 155 ม.3 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000

47.นางสาว วิลาวัณย์  ช่วยสุข  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 252 ม.3 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93000

48.นางสาว สาวิตรี  คุ้มภัย  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 142 ม.8 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

49.นางสาว ฐิติมา  ศรีทวี  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 156/3 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

50.นางสาว ฉัตรธิมล  ชุ่มสวัสดิ์  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 55 ถ.ช่วยทุกขราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

51.นางสาว อัฎฐพล  สุดจันทร์  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 586 ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

52.นางสาว ลลิดา  เตี๋ยนวน  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 36 ถ.เสน่ห์เจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

53.เด็กหญิง ปิยนันท์  นิ่มดำ  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 8 ม.1 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง93000

54.เด็กหญิง ปาริฉัตร  อึ้งทวี   โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 898 ถ.อภัยบรีรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

55.เด็กหญิง กาญจน์หทัย  จิตต์เจตน์   โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่

56.เด็กหญิง ทิพรัตน์  ทองสม    โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 22 ซ.3 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

57.เด็กหญิง อรทัย  เทพเกลี้ยง    โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 398/5 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

58.เด็กหญิง สุดารักษ์  ฤกขะวุฒิกุล    โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 346 ถ.อภัยบรีรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

59.เด็กหญิง สุรัตนา ฤกขะวุฒิกุล  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 346 ถ.อภัยบรีรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

60.เด็กหญิง โศธิดา  สุขสงวน  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 454 ม.1  ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง93000

61.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์  หนูนุ้ย โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 49 ม.11  ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง93000

62.เด็กหญิง รุ่งนภา  สุทธิ โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 259 ม.2  ต.ตะแพน อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง93000

63.เด็กหญิง เยาวดี  ชูปาน โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 254/4 ม.2 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

64.เด็กหญิง เสาวภาคย์  สงชู โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 82 ม.9  ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง93000

65.เด็กหญิง ภัทราภรณ์  สัญพงศ์  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่ 16 ซ.กรกมล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

1.นาย ภาคภูมิ ประทุมวัลย์  ประธานสภานักเรียนโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 71/1 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000 

2.นาย อนุสรณ์  จันทร์ศร  กรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่  9 ถ.ดิษฐ์อินทร์ 2 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

3.นาย ยงยุทธ จริงภาราดร   โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 

ที่อยู่ 5 ม.10 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

4.นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริพจน์  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 158 ม.13 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง93000

5.นางสาว จุฬาลักษณ์ ปักศรีสิงห์  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 126 ม.10 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93000

6.นาย อาทร ศรีสุวรรณ  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 251 ม.6 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง93000

7.นางสาวจาฏุพัจน์  ฉิมปลอด  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 30 ม.6 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

8.นางสาวอนงค์  มีขาว  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 3 ม.9 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง93000

9.นายศรากร  ปิติ  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 3/1 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

10.นายธนากร  สนธิ  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 73 ม.5 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

11.นางสาวฐานันตรา  ช่วยนุกูล  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 71 ม.8 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง93000

12.นางสาววันวิสาข์  พรหมแก้ว  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 230 ม.6 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง93130

13.นายอรรถวุฒิ  ไชขยา  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 5/1 ม.10 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง93000

14.นางสาวลัดดาวรรณ  บัวตูม  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 180 ม.13 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง93000

15.นางสาวปาริฉัตต์  ปิดเมือง  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 42 ม.4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง93000

16.นางสาวพรทิพย์  จันทร์หลี  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 58 ม.4 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง93000

17.นางสาวนพมาศ  สังข์แก้ว โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 90 ม.6 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง93000

18.นางสาวธินยาภรณ์  แก้วย่อง  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 131 ม.11 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง93000

19.นางสาวอรสา  ปราบปรี  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 35 ม.9 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง93000

20.นางสาวกันต์วรา  ปานสุวรรณ  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ ร.รศึกษาสงเคราะห์พัทลุง (หอพักหญิง)

21.นางสาวสุธิษา  จิตรหลัง  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 45 ม.8 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

22.นางสาวกิตติยา  ทองอินทร์  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 11/2 ม.5 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง93000

23.นางสาวจุรีวรรณ  อินทฤทธิ์  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 19 ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

24.นาย เมธา  อินนุ่น   โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 7 ม.6 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130

25.นาย รณวิทย์  ช่วยเอี่ยม   โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่  ม.6 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130

26.นางสาว รัชดาภรณ์  ขุนราม   โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 273 ม.12 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93000

27.นางสาว จุรีวรรณ  อินทฤทธิ์   โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 19 ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

28.นางสาว แพรวพิมล  ทับทิม โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ที่อยู่ 178 ม.6 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

โรงเรียนสตรีพัทลุง

1.นางสาว มัสลิญ  จีนลอย  ประธานนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง

ที่อยู่ 29/1 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง93160

2.นางสาว ปริชาติ บุญพ่วน   โรงเรียนสตรีพัทลุง

ที่อยู่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

1.นายไพศาล หวังโชคผดุง   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

ที่อยู่ 301/10 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

เทคนิคหาดใหญ่

1.นาย ฌานวิชญ์ ฉิมสังข์  เทคนิคหาดใหญ่

ที่อยู่ 242 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง93170

โรงเรียนปภัสสรรังสิต

1.นางสาว ปริฉัตร  สีนองช่อ  ประธานนักเรียนโรงเรียนปภัสสรรังสิต

ที่อยู่ 150 ม.7 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง93000

2.นาย จตุรงค์  มโนปราง โรงเรียนปภัสสรรังสิต

 ที่อยู่ 200 ม.5 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินร์ จ.พัทลุง 93000

โรงเรียนบ้านนา

1.เด็กชาย สรพงษ์  ฤทธิ์น้อย  ประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านนา

ที่อยู่ 12 ม.6 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง93000

2.นางสาว นิตยา  รัตนชัย  โรงเรียนบ้านนา

ที่อยู่  24 ม.5 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง93000

3.นางสาว นฤมล  ไชยงาม  โรงเรียนบ้านนา

ที่อยู่  120 ม.3 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง93000

4.นางสาว มิ่งขวัญ  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านนา

ที่อยู่  131 ม.6 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง93000

5.นางสาว สุมาลี  จินดาน้อย  โรงเรียนบ้านนา

ที่อยู่  225 ม.3 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง93000

6.นางสาว รัตนาภรณ์  ด้วงดำ  โรงเรียนบ้านนา

ที่อยู่  64 ม.3 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง93000

7.นางสาว อารีย์  พรหมสงค์  โรงเรียนบ้านนา

ที่อยู่  41 ม.11 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง93000

8.เด็กหญิง ปรียาภรณ์  คงแสง  โรงเรียนบ้านนา

ที่อยู่  39/1 ม.1 ต.ลำสินธ์ อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง93000

9.เด็กหญิง กิ่งนภา  การมูล  โรงเรียนบ้านนา

ที่อยู่  183 ม.3 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง93000

10.เด็กหญิง รัตติยาภรณ์  สำแดง  โรงเรียนบ้านนา

ที่อยู่  30 ม.1 ต.ลำสินธ์ อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง93000

11.เด็กชาย อนพัทย์  เส้งนนท์  โรงเรียนบ้านนา

ที่อยู่  256 ม.1 ต.ลำสินธ์ อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง93000

12.เด็กหญิง สุพรรณี  ศรีพล  โรงเรียนบ้านนา

ที่อยู่  10 ม.6 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง93000

โรงเรียนควนขนุน

1.นาย ธีรศักดิ์  ชูเพ้ง  ประธานนักเรียนโรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง93000

2.นางสาว ภัทราวดี  ขุนทอง  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 272 ม.7  ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

3.นาย ศานิตย์  นาครินทร์ โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 136 ม.4  ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

4.นางสาว มัณฑนา  ชูทอง โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 78 ม.8  ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

5.นางสาว วาสนา  มากแก้ว โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 5 ม.15  ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

6.นางสาว หนึ่งฤทัย  แดงทองใส โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 74 ม.3  ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

7.นาย ทวีศักดิ์  หอมทรัพย์ โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 317 ม.13  ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93000

8.นางสาว เพ็ญนภา  รักรอด โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 46 ม.10  ต.ตะโหนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

9.นางสาว ศุภลักษณ์  ไชยทองรักษ์ โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 2 ม.2  ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

10.นางสาว สุนิสา  นิ่มดำ  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 59 ม.7  ต.ตะโหนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

11.นาย กัมปนาท  ฤทธิ์สุ  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 244 ม.10 ต.ตะโหนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

12.นางสาว เสาวภา  เรืองฤทธิ์  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 3 ม.8 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93000

13.นางสาว เพ็ญศิริ  สุวรรณรัตน์  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 220 ม.7 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

14.นางสาว จันจิรา  ชูช่วย  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 69 ม.8 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93000

15.นาย ชานุกร  ศิริพิน โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 135/3 ม.2 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

16.นาย ยศพล  อินทร์ผล โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 232 ม.9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

17.นาย อภิสิทธิ์  อินทร์ขาว  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 283 ม.6 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93000

18.นาย สนติสุข  ยอดกลิ่น โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง

19.นาย จาตุรนต์  มานินตพงค์ โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 18 ม.8 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

20.นาย วิทวิส  ด้วงชู  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง

21.นางสาว พัชราวรรณ  มาแดง โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 79 ม.4 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

22.นางสาว ปาริชาติ  สงคง  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 22 ม.9 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

23.นางสาว ชนากานต์  หนูจุ้ย โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 28 ม.5 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93000

24.นางสาว เพชราภรณ์  อินทร์สุวรรณ  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 88 ม.1 ต.พนางตุ้ง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

25.นาย กษิดิศ  แก้วศรีจันทร์  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 40 ม.2 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93000

26.นาย กิตติ  ผลเหม  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 141/2 ม.5 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

27.นางสาว สายทิพย์  รักปาน  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 238 ม.1 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

28.นางสาว เจนจิรา  ช่วยราม  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 303 ม.7 ต.ตะโหนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

29.นางสาว กัลยา นุ่นปาน โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 93 ม.8 ต.ตะโหนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

30.นางสาว หฤทัยปรีย์  ยอดตระกลู  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 385 ม.9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

31.นางสาว จันทร์จิรา  แก้วทอง  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 255 ม.6 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93000

32.นางสาว ชนานาถ  ฮามนตรี  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 14 ม.6 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

33.นางสาว นุชรี  ด้วงคง  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 13 ม.7 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

34.นางสาว พรพิมล  เหลือจันทร์  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 224 ม.2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93000

35.นางสาว วิทยาภรณ์  รัตนพงค์  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 144 ม.2 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93000

36.นางสาว ปาริฉัตร  สีไข่  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 14 ม.8 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93000

37.นาย สถาพร  ศรีนุ่นอินทร์  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 137 ม.2 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93000

38.นางสาว พัชราภรณ์  เพิ่มแก้ว    โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 31 ม.5 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93000

39.นางสาว จุฑามาศ ราชมนตรี   โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 82/1 ม.2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93000

40.นางสาว สุชาดา  ด้วงช่วย  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 308 ม.10 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

41.นางสาว นราภัทร  ทิพย์รักษ์  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 12 ม.1 ต.แหลมโหนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

42.นางสาว มาริสา  เรืองเดช  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 91 ม.8 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

43.นางสาว จิราภรณ์  เรืองพุทธ   โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 136 ม.4 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

44.นางสาว ภานุมาศ  พัฒนเชียร โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 23 ม.12 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

45.นางสาว โชติกา  หนูดำ  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 20 ม.7 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

46.นางสาว สุวลักษณ์  สุขทอง  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 55 ม.9 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

47.นาย ธเนศ  เพชรสุทธิ  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 43 ม.2 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

48.นาย สุทธิพงศ์  พรมยา  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 221 ม.16 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

49.นาย ณัฐวุฒิ  สุกหอม  โรงเรียนควนขนุน

ที่อยู่ 155 ม.2 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93000

โรงเรียนตะแพนพิทยา

1.นาย อธิฐาน ดาวเข้า ประธานสภานักเรียนโรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

2.เด็กหญิง พัชรา  ทองดีเพ้ง   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

3.นาย สิทธิกร  เรืองมี   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

4.เด็กหญิง สานันท์  ขุนไกร   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

5.นาย สุธิพงศ์  เกตุนะ   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

6.เด็กหญิง เสาวนี  แก้วขุนทอง   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

7.นาย ธนากร  แก้วมาก   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

8.นาย อภิสิทธิ์  ทองดีเพ้ง   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

9.เด็กหญิง บุญยวิวรรณ  ทองสอน   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

10.นาย กรีวัฒน์  หมวดเผือ   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

11.เด็กหญิง อินทุกานต์  สุวรรณภักดี   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

12.นาย กรีวัฒน์  แก้วขุนทอง   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

13.เด็กหญิง มณีกาญจน์  ผอมไชยแก้ว   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

14.เด็กหญิง อนงค์นาฏ  ขวัญแก้ว   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

15.เด็กหญิง พอใจ  จันทร์สวัสดิ์   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

16.เด็กหญิง ชลิตา  ชุมแก้ว   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

17.เด็กหญิง ภานุมาศ  ช่วยสกุล   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

18.เด็กหญิง ลลิษา  เม่าน้ำพราย   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

19.เด็กหญิง กานติมา  ผอมไชยแก้ว   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

20.เด็กชาย ธณวิชย์  รามวงศ์   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

21.เด็กหญิง เพียงใจ  จันทร์สวัสดิ์   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

22.เด็กชาย ชัยวัฒน์  คงแก้ว   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

23.เด็กหญิง อุไรรัตน์  ทับทิม   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

24.เด็กหญิง ชฎาภรณ์  สังวาลย์   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

25.เด็กหญิง อารียา  เดชกลมวัลย์   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

26.เด็กชาย วรุฒ  สีนวล   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

27.นางสาว พัฒนิดา  จำปา   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

28.เด็กหญิง เนตรนภา  ศรีละพันธ์   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

29.นาย นราวุธ  รามแก้ว   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

30.นาย ปฏิวัติ  เต็มราม   โรงเรียนตะแพนพิทยา

ที่อยู่  ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93000

พณิชยการพัทลุง

1.เด็กหญิง กจินนาถ  เอียดน้อย   พณิชยการพัทลุง

ที่อยู่ 60 ม.11 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

2.นางสาว สุทธิษา  เลื่อนกลิ่น  พณิชยการพัทลุง

ที่อยู่ 39 ม.5 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

 โรงเรียนบ้านนาและสตรีพัทลุง

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ที่อยู่

โรงเรียน

1

น.ส.ศิราภรณ์  ช่างเหล็ก

87/1 ม.11 ต.บ้านนา  อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

2

น.ส.นุชนาฎ  กาลกัญจะ

38/1ม.11 ต.บ้านนา  อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

3

น.ส.ชนาทิพย์  แก้วเสน

218/1 ม.11 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

4

ด.ญ.วิภาวรรณ  ธรรมเสนา

260 ม.5 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

5

น.ส.ชฎาพร  แสงสม

139 ม.9 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

6

ด.ช.ฐาปณัฐ  ชูเกตุ

40 ม.9  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

7

ด.ญ.ดรุณี  คงที่

207 ม.6 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

8

ด.ช.เกียรติศักดิ์  มุงสูงเนิน

187 ม.9 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

9

นายสุรชาติ  สามสี

       ม.3 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

10

ด.ญ.หัสยา  นิลกาฬ

185 ม.6 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

11

ด.ช.จักรพงค์  ทองเกื้อ

210 ม.12 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

12

ด.ญ.ศิริธร  ชัยเวทย์

277 ม.3  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

13

ด.ช.กฤษฎา  เกื้อจอก

       ม.    ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

14

ด.ญ.รัชนี  คงสี

134 ม.    ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

15

ด.ช.ประสิทธิ์  โมศรีจันทร์

39/2 ม.1 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

16

ด.ช.วิทธวัช  บุญพรัต

231 ม.4  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

17

ด.ญ.วิภาดา  รัตนชัย

       ม.5  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

18

ด.ช.ณรงค์รัตน์  สุวรรณสิทธ์

216 ม.    ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

19

ด.ช.สรศักดิ์  ชูมาก

133 ม.6  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

20

ด.ช.พงศกร  ชัยภัคดี

101  ม.   ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

21

ด.ช.ประสงค์  ด้วงดำ

64  ม.3  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

22

ด.ญ.นฤมล  จันทร์กลัด

102  ม.  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

23

ด.ญ.สายฝน  อ่ำตระกูล

138  ม.  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

24

ด.ญ.เบญจรัตน์  จันทร์สุขศรี

129  ม.6  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

25

ด.ช.อนุวัตร  ไข่ทอง

4  ม.8  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

26

ด.ช.ต้น  บัพรังศรี

109  ม.8  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

27

ด.ช.ปฏิภาณ  เส้นตรัง

48  ม.3  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

28

ด.ญ.ดรุณี  เขียวเหลือ

48  ม.8  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

29

ด.ญ.รัชนก  คงเอี่ยม

283  ม.8 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

30

ด.ช.ธนากร  สนน้อย

115  ม.3 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

31

ด.ญ.เกษรินทร์  ไชยมนตรี

31/2 ม.4 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

32

ด.ช.ภูธเนศ  จันทร์ดำ

18  ม.     ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

33

ด.ช.ภานุเดช  ชูศักดิ์

228 ม.11 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

34

ด.ญ.ศิริพร  เยาว์แสง

106  ม.6  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

35

ด.ญธัญลักษณ์   บุตรทอง

217  ม.   ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

36

ด.ช.วศว  ไกรวัลย์

10  ม.    ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

37

ด.ญ.สุพรพรรณ  ยิ้มเที่ยง

174  ม.6 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

38

ด.ช.นพรัตน์  นิ่มดำ

130  ม.3  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

39

ด.ช.ธีรพงศ์  โชติมากร

 17   ม.    ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

40

ด.ช.กิติทัศน์  นิ่มละมัย

148  ม.3  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

41

ด.ช.พัฒนพงษ์   สุขสว่าง

17  ม.12  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

42

ด.ช.ศุภกิจ  ชุมอินทร์

17  ม.      ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

43

ด.ช.ขวัญชนก  เพชรรัตน์

251  ม.6  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

44

ด.ญ.พิมพ์จันทร์  ชุมทอง

258  ม.6  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

45

ด.ญ.จิรนันท์  อินทร์อม

110  ม.11 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

46

ด.ญ.เกษกัลยา  เกื้อสุข

59  ม.11 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

47

ด.ช.ณัฐพล  ส่งศรี

189  ม.   ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

48

ด.ญ.จันทร์จิรา  สังติ้น

54  ม.7  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

49

ด.ญ.ฐิตาภา  มิตรจงรัก

258/2 ม.8 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

50

ด.ช.ธีระยุทธ  นิ่มปาน

31  ม.6  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

51

ด.ช.อรรถพล  แซ่ลิ่ว

109  ม.11 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

52

ด.ช.เดชา  หอยหน

               ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

53

ด.ญ.อารดา  เดชอรัญ

112  ม.7  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

54

ด.ช.ภูวเดช  เด่นดวง

      ม.3  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

55

ด.ญ.สไบทิพย์  แก้วสุวรรณ์

23  ม.6  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

56

ด.ช.อภิศักดิ์  หนูเกื้อ

179  ม.12  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

57

ด.ญ.ปณิศรา  เศรษฐมาน

35/1  ม.3  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

58

ด.ญ.ปิยรัตน์  หนูยก

40/1  ม.4  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

59

ด.ญ.เกศราภรณ์   ศรีละมุล

110  ม.    ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

60

น.ส.วิไล  ขำสกุล

89/1  ม.11 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

61

น.ส.สุภารัตน์  กาวชู

116  ม.7  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

62

น.ส.สุนัดดา  หนูอุ่น

156/1  ม.8  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

63

น.ส.โสรญา   เพชรดี

156  ม.6  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

64

ด.ช.มนัส  ด้วงศรีนวล

10  ม.8  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

65

ด.ช.วัชรินทร์  ช่วยสงค์

999  ม.8  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

66

ด.ช.สันติชัย  รักขันธ์

175  ม.12  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

67

ด.ช.สยมภู  นวนแก้ว

157  ม.10  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

68

ด.ช.ยงยุทธ  จิตอารีย์

34  ม.      ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

69

ด.ช.ดิเรกฤทธิ์  หนูชู

7  ม.3  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

70

ด.ญ.เนตรนัดดา  แก้วเพ็ง

183  ม.6  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

71

ด.ญ.ภัทราวดี  สุดขาว

156  ม.3  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

72

ด.ญ.จุฑาภรณ์  เกตุเสน

43/3  ม.   ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

73

ด.ญ.จันทิมา  มากเนียม

89  ม.      ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

74

ด.ช.สุขสันต์  ธัญพาณิชย์

249  ม.8  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

75

ด.ช.สุทธิพงษ์  เพชรสง

212  ม.1  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

76

ด.ช.รัตนพล  ชนาสุด

149  ม.1  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

77

ด.ญ.ธัญลักษณ์  บุตรทอง

        ม.5  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

78

ด.ญ.ดาราวรรณ  หนูยก

36   ม.4   ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

79

ด.ญ.ศุภรัตน์  บุญขัน

148  ม.6  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

80

ด.ช.อรรถพล  รัตนชัย

30   ม.5   ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

81

ด.ญ.สุธิดา  จันทร์ดำ

193  ม.9  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

82

ด.ญ.ศุภลักษณ์  จินดาน้อย

24    ม.    ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

83

ด.ญ.วิลัมพร  สำแดง

        ม.    ต.        อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

84

ด.ช.อัษฎา  มีบุญเอียด

144  ม.9  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

85

ด.ช.ณัฐากร  เพชรานันท์

142  ม.1   ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

86

ด.ญ.นราธิป  ชูช่วย

39   ม.     ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

87

ด.ช.กิตติศักดิ์  ณ กลองดี

155  ม.    ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

88

ด.ญ.ธิดาพร  ศรีนวล

        ม.6  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

89

ด.ช.จงรักษ์  จงเจต

137/2  ม.   ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

90

นายสายัณย์  มีแสง

156/3  ม.8  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

91

ด.ญ.นพรัตน์  จุลนิล

192  ม.9  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

92

ด.ช.สิทธิศักดิ์  พุฒแก้ว

33  ม.6   ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

93

ด.ญ.ศุภลักษณ์  มุสิกิม

38/3  ม.3  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

94

ด.ช.ชนะ  ชายเกตุ

31  ม.5   ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

95

ด.ญ.รุ่งนดา  สายดำ

27  ม.5   ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

96

ด.ญ.สุภาวดี  เด่นดาว

117  ม.3  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

97

ด.ญ.สิรภัทร  อินทร์ด้วง

159  ม.    ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

98

ด.ญ.พรชิตา  ศรีละมุล

100  ม.3  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

99

ด.ญ.สมฤทัย  มิตรชู

29  ม.1    ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

100

ด.ญ.นภัสสร  นิลจันทร์

259  ม.3  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

101

ด.ญ.จินดารัตน์  ชายทุ่ย

37  ม.1    ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

102

ด.ช.ศุภกิจ  วงศ์ทองเกื้อ

206  ม.5  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

103

ด.ช.ประทัศน์  ด้วงศรีนวล

62/2  ม.8  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

104

ด.ช.สุภกิจ  คงเกตุ

30   ม.6  ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

105

ด.ญ.อทิยากร  นิลจันทร์

38/2  ม.9 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

วัดบ้านนา

106

นายชวิน  นาควิโรจน์

23 ถ.โพธิ์สะอาด  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

107

นายวิเศรษฐชัย  ศุภเกษร

23 ถ.โพธิ์สะอาด  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

108

นายสุวัฒน์  แก้วดำ

15/20 ซอย 8 ถ.เจริญดิษฐ์อินทร์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

109

นายศศิพงษ์  ยอดชัย

2  ถ.บ้านพี  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

110

นายวราพล  สุดแป้น

259  ม.9  ต.นาขยาด  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

111

นายกิตติศักดิ์  ภูมิลักษณ์

13 ม.5 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

112

นายชนินทร์  นาควิโรจน์

23 ถ.โพธิ์สะอาด  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

113

นายนิติพงศ์  เดชดี

575  ม.8 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

114

นายนิติพงษ์  มากสวัสดิ์

51 ม.6 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

115

นายรณกฤติ  เพ็ชรเกลี้ยง

118 ม.5 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

116

นายนรินทร์  แก้วคง

48  ม.3  ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

117

นายสิปปภาส  ตัญชนะ

57 ซอย 1 ถ.ไชยบุรี  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

118

นายวรฉัตร  คงสวัสดิ์

282 ม.10  ต.หานโพธิ์  อ.เมือง จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

119

นายตฤณ  ชิดนุ่น

357/8  ถ.ราเมศร์  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

120

นายเฉลิมเกียรติ  จีนเมือง

13/1  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

121

นายธนากร  พรหมปลัด

173/1  ม.10  ต.นาโหนด  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

122

นายธรรมรักษ์  มุสิกะปะละ

35  ถ.บ้านสวนดอกไม้  ต.ลำปำ  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

123

นายจธุรณค์  ชูสงค์

559/117 ถ.ราเมศร์  ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

124

นายประยุทธ  เกิดเทพ

59/3 ถ.เพียรพิบูลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

125

นายนนทศักดิ์  อุ่นเพ็ง

283  ม.7 ต.ควนขนุน  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

126

นายกิตติพงษ์  ไพชำนาญ

224  ม.3 ต.หนองธง  อ.ป่าบอน  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

127

นายรฤทธิ์  ซื่อวณิชสกุล

22  ถ.ดิษฐ์อินทร์  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

128

ด.ญ.พัณณิตา  รุ่งทอง

1  ถ.บ้านพี  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

129

ด.ญ.รวิวรรณ  พันธนียะ

1  ถ.บ้านพี  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

130

ด.ญ.ณิชากร  กรดสุวรรณ

1  ถ.บ้านพี  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

131

ด.ญ.กันต์กนิษฐ์  รัตนวิมล

1  ถ.บ้านพี  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

132

นายณัฐพงศ์  รัตนมณี

86  ถ.นิ่มอรุณอุทิศ ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

133

นายเฉลิมชัย  บัวชุม

100 ถ.รัชดาภิเษก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

134

นายราเชนทร์  ศรียาเทพ

28  ม.7  ต.เกาะเต่า  อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

135

นายปิยพจน์  เพชรกาศ

1  ถ.บ้านพี  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง

สตรีพัทลุง

 

จำนวนสมาชิกตอนนี้ 721  คน  (รวมทั้งที่ยังไม่ได้พิมพ์)

กำหนดการ จะเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่ง และจะมีกิจกรรมร่วมกันทำต่างๆ

ขอขอบคุณที่ได้สมัครเป็นสมาชิกยุวประชาธิปัตย์ครับ

สำนักงานยุวประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง

084-7509631
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
อยากเชื่อเธอสักครั้งหนึ่ง วันที่ : 07/08/2008 เวลา : 12.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/madamemook
อ่ะจริงดิ

ดีใจที่เด็กรุ่นใหม่ๆสนใจการเมืองจ้า
แต่ถ้าขยายความสนใจนี้ให้มีขอบเขตกว้างขึ้น มากกว่าภาคใต้ก็จะดีนะ

เป็นกำลังใจจ้า

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ไกอาร์ วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 18.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kulkomut

ปล แต่ผมชอบที่วัยรุ่นอย่างทุกท่านที่มีรายชื่อ ให้ความใส่ใจการบ้านการเมือง เป็นกำลังใจให้ครับ ทุกท่านเลย

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
ไกอาร์ วันที่ : 19/05/2008 เวลา : 18.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kulkomut

ตอนนี้น่าจะมีหลายคนหันไปหาขั้วกลางกันเยอะมาก นั่น คือ ไม่เอาทั้ง พรรคนายทุน ไม่เอาทั้งพรรคนักการเมือง ตัวจริงอย่าง ปชป ผมเชื่อลึก ๆ ว่าจะต้องมีพรรค ทางเลือกจริง ที่ไม่ได้มาจากสองขั้วนี้และไม่ได้เป็นพรรคศักดินาที่มาจากอำนาจในรั้วสีเขียว รอดูอยู่ เมื่อไหร่จะออกมาสักที แต่ถ้าไม่มี คงเป็นอะไรที่ วังเวง น่าดู

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
เกี่ยวหยดเค็ม วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 15.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Tonkla3


ความคิดเห็นที่ 21 (0)
nakhonkup999 วันที่ : 18/05/2008 เวลา : 15.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nakhonkup999
นครศรีธรรมราช

เอาใจช่วยอ่ะ
ผมเองก็สมัครแล้วที่นครศรีธรรมราช

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ทนายแต๊ก วันที่ : 17/05/2008 เวลา : 15.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thanyasak
ธัญศักดิ์ ณ นคร

๐ผมเป็นคนปักษ์ใต้ เลยมีพรรคพวกเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มากหน้าหลายตา บางท่านไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ก็เป็นยิ่งกว่าสมาชิก คือเป็นแฟน “พันธุ์แท้”ของประชาธิปัตย์

นอกจากมีพรรคพวกเพื่อนฝูงเป็นสมาชิกพรรค และหลายคนเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพรรคเก่าแก่ที่ชื่อว่า "ประชาธิปัตย์" แล้ว นายหัวของผม ซึ่งผมฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์ฝึกวิชาว่าความให้ผม เป็นถึงรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คือท่านวิทยา แก้วภราดัย อันเป็นที่เคารพรักของชาวเมืองคอน


ซึ่งปัจจุบันท่านรองวิทยา แก้วภราดัย ทำหน้าที่รัฐมนตรีเงาอยู่ด้วย


ย้อนหลังไปสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่รามคำแหง ประมาณ ปี2526-2530 ผมกับเพื่อนพ้องน้องพี่หลายคน เคยร่วมกิจกรรมในนาม "ยุวประชาธิปัตย์" และช่วยรณรงค์เลือกตั้งหลายครั้งหลายครา เดินเข้าออกพรรคนี้เป็นว่าเล่น


สมัยนั้น ที่ทำการพรรคยังคับแคบ รั้วที่ทำการอยู่ติดกันกับบ้านอดีตจอมพลท่านหนึ่ง ซึ่งเรืองอำนาจยุคก่อน 14 ตุลา 16 นั่นแหละ


ถ้าจะว่าไปแล้ว ผมก็แฟนพันธุ์แท้ของพรรคคนหนึ่งเช่นกัน


ฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นใดของผมต่อไปนี้ มีหลักประกันว่า ไม่มีทางเลยที่จะมีอคติกับพรรคประชาธิปัตย์ ขอให้แฟนพันธุ์แท้ ชนิด "หลับหู หลับตา เชียร์" อย่าได้ใส่ร้ายผม ว่ามี "อคติ" อย่างเด็ดขาด


เมื่อผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพรรคประชาธิปัตย์ ก็ย่อมไม่ชอบ “ไทยรักไทย “ “พลังประชาชน” และพรรคอื่นๆแทบทุกพรรค


ทีไม่ชอบ เพราะมีเหตุผลรวมๆหลายประการครับ เช่น.. พรรคการเมืองอื่นๆ ต่างกับพรรคประชาธิปัตย์ ดังนี้ครับ..


1.เป็นพรรคเฉพาะกิจ เกิดมาเพราะบารมีของหัวหน้าพรรค และดับไปพร้อมความเสื่อมถอยของหัวหน้าพรรค แต่พรรคประชาธิปัตย์ ไม่เคยล้มหายตายจากไปพร้อมหัวหน้าพรรค มีบุคคลกรของพรรค รองรับภาระกิจมาโดยตลอด


2.เป็นพรรคของนายทุน ขุนศึก กล่าวคือพรรคอื่นๆ เกิดมารองรับนายทุน และขุนศึก ศักดินาที่จะมาเล่นการเมือง แต่พรรคประชาธิปัตย์ พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง คือไม่จำเป็นต้องเป็น “นายทุน” หรือ “ขุนศึก” ก็ไต่เต้าขึ้นเป็นผู้บริหารพรรคได้ ดูท่านชวนเป็นตัวอย่าง พูดง่ายๆ พรรคประชาธิปัตย์ขับเคลื่อนด้วยนักการเมืองอาชีพ ส่วนกลุ่มทุนสนับสนุน ต้องอยู่ข้างหลัง ห้ามนำพรรคเด็ดขาด หากจะเข้ามาบ้าง ก็สามารถรักษาสัดส่วนนักการเมืองอาชีพเอาไว้ได้ มิให้ดูน่าเกลียดจนเกินไป


3.พรรคการเมืองอื่นๆ สื่อสารกับสังคมไม่เก่ง ไม่เครียร์ ดูเสมือนไม่โปร่งใส แต่พรรคประชาธิปัตย์สื่อสารทางการเมืองได้ดีกว่า เมื่อพูดให้สังคมเข้าใจได้ จะผิดถูกอย่างไร ก็มิใช่เรื่องสำคัญ การสื่อสารที่มีเนื้อหาดี แต่อู้อี้ในลำคอจนสังคมฟังไม่รู้เรื่อง ก็ไม่มีประโยชน์ เช่น ท่านพลเอกเชาวลิตรฯ ท่านเป็นคนดี มีความคิดที่เป็นเลิศ แต่พูดกี่ครั้งๆ คนก็ไม่รู้เรื่อง แม้แต่ผมยังไม่ชอบฟังท่านพูดครับ ชอบอ่านที่ท่านเขียนหรืออ่านจากสื่อที่สรุปมาให้อ่านจะดีกว่า


นอกจาก 3 ประเด็นหลัก คงไม่มีอะไรที่ทำให้ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นขวัญใจของผม และของคนอื่นๆอีกด้วย


แต่ปัจจุบัน สังคมเปลี่ยนไป ผู้คนมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ช่องทางสื่อสารและการรับรู้ของคนมีมากขึ้น ทัศนคติและค่านิยมของประชาชนที่มุ่งหวังต่อนักการเมืองเปลี่ยนไปมาก


ที่สำคัญ.....คู่ต่อสู้ของพรรคประชาธิปัตย์ได้เปลี่ยนไปแล้วครับ


คู่ต่อสู่ของพรรคประชาธิปัตย์ มี 2 อย่าง


1.พรรคการการเมืองฝ่ายตรงกันข้าม ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แต่เดิมพรรคประชาธิปัตย์ มีคู่ต่อสู้บนเวทีการเมือง เป็นพรรค เฉพาะกิจ ไร้ชั้นเชิงทางการเมือง เพราะเป็นประเภท พ่อค้า หรือทหาร ที่อยากมาเล่นการเมือง บางคนพูดไทยยังไม่ชัด บางคนติดยึดกับระบบราชการทหาร กลุ่มการเมืองพวกนี้จึงเป็นได้แค่ "เป้า" ให้ ประชาธิปัตย์ซัดเสียจนอ่วมอรทัย


แต่ปัจจุบัน ...มิใช่อดีต.... ปัจจุบัน ทุนทักษิณ...ร่วมหัวจมท้ายกับทุนใหญ่อื่นๆ พวกนี้นอกจากมีเงินทุนหนาแล้ว ยังพูดไทยชัด พูดภาอังกฤษคล่อง แถมเข้าใจภาษาโลกด้วย ภาษาโลกคือ การบริหารจัดการที่เป็นวิทยาศาสตร์ ครับ มีการตลาด การประชาสัมพันธ์ มีการวิจัย (มิใช่การวิจารณ์นะครับ)


2.ความต้องการของสังคมไทยได้เปลี่ยนไปแล้ว ในอดีต คนไทยส่วนมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของปัจจเจกชนได้น้อย ผู้มีอำนาจรัฐและผู้กุมสื่อ จึงตอบสนองให้เฉพาะชนชั้นกลาง และชนชั้นสูง (เนื่องจากมีพลังทางการเมืองที่แท้จริง) คนเหล่าได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ส่วนคนชั้นล่าง แม้ได้รับแบ่งปันโภคทรัพย์ ก็ได้ไปอย่างไม่เป็นธรรม แต่ก็สามารถใช้ความเหนือกว่าตบตาให้เห็นว่าได้จัดสรรไปอย่างเป็นธรรมแล้ว


แต่ปัจจุบัน....สังคมไทยได้เปลี่ยนไปแล้ว ชนชั้นล่างอันต่ำต้อย..ที่เรียกกันว่า “รากหญ้า” ผู้ไม่เคยได้รับแบ่งปันโภคทรัพย์อย่างชนชั้นกลาง และชนชั้นสูงมาก่อน เมื่อทักษิณ ประกาศนโยบายเพื่อคนจน...แม้ในช่วงนั้น จะถูกเย้ยหยันว่าทำไม่ได้ ส่วนประชาชนชาวรากหญ้า แม้จะไม่ค่อยเชื่อว่าจะทำได้จริง(เพราะเคยถูกนักการเมืองหลอกจนชาชิน) แต่เมื่อทักษิณ ทำได้จริง ก็ย่อมได้ใจคนจน


อย่าว่าแต่กาบัตรลงคะแนนให้เลยครับ ตายแทนก็ยังได้ มีให้เห็นกันแล้วมิใช่หรือ ก็ลุงไพรวัลย์ นวมทอง เท็กซี่ผู้ไม่ยอมค้อมหัวให้กับรถถังไงครับ ความศัทธ่าทางการเมืองเช่นนี้ จะหาได้ที่ไหน? ที่เห็นๆ เมื่อจนตรอกก็วิ่งหางจุกตูดกันทั้งนั้น


อย่าลืมว่า คนจนทั้งหลาย เขาจนแต่เงินนะครับ แต่เขารู้ว่า......รัฐบาลทุกยุค ใช้เงินไปกับการกลบหนี้เน่าของสถาบันการเงิน ซึ่งคนโกงแบงค์ และได้ประโยชน์ มิใช่ชาวรากหญ้า


คนจนรู้ว่า....รัฐบาลทุกสมัย ใช้เงินไปกับโครงการขนาดใหญ่ ที่ผู้ได้รับประโยชน์ เป็นกลุ่มทุนการเมือง และพวกพ้องในชนชั้นสูง ผู้รับเหมาอะไรทำนองนั้นแหละ ชาวรากหญ้าหาได้ประโยชน์ใดไม่


เมื่อทักษิณ หยิบยื่นเครื่องชูชีพให้คนใกล้จมน้ำตาย แม้จะไม่ดีพอ ก็ยังดีกว่าจมน้ำตายไปต่อหน้าคนรวยๆ


เมื่อคนจนชอบทักษิณ....ก็เกิดปัญหา2 ประการ


1.จะยุบพรรคการเมืองที่ชื่อ “ไทยรักไทย” ก็ต้องมีพรรค “พลังประชาชน” จะยุบ “พลังประชาชน” ก็ต้องมีพรรค “พลังราษฎร” จะยุบพรรค “พลังราษฎร” ก็มีพรรค “พลังคนจน” จะยุบพรรคการเมืองไหนซักกี่พรรค กลุ่มการเมืองที่ชาวรากหญ้าเลือก ต้อง เป็นพรรค ที่อยู่ภายใต้ร่มเงา ทักษิณ จะขัง 111 นักการเมือง ก็ย่อมมีทายาทรุ่น 2 จะขังทายาทรุ่น 2 ก็ย่อมมีรุ่น 3


นี่มิใช่เพราะเหตุใด นอกจาก การประจบรวมกันของ 3 ประสาน 1.มีทุนใหญ่ 2.มีนโยบายต้องใจ 3.มีการบริหารจัดการแบบใหม่(การจัดองค์กรแบบใหม่) คือการเป็น “เจ้าของพรรค”โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เล่น ก็เหมือนกับการเป็นเจ้าของทีมฟุตบอล โดยไม่จำเป็นต้องเล่นฟุตบอลเป็น


2.ความแตกแยกในสังคม อันเหตุมาจากชนชั้นสูง และชนชั้นกลาง เริ่มได้รับส่วนแบ่งด้านเศรษฐกิจน้อยลง อีกทั้งชนชั้นสูง และชนชั้นกลางที่อยู่นอกกลุ่มทักษิณ เสียพื้นที่ทางการเมือง ไร้ที่ยืน ถูกทอนอำนาจ ถูกลดความสำคัญลง ปัญหาความแตกแยกจึงเกิดขึ้นให้เห็นอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต


สำหรับพรรคฝ่ายค้านสำคัญอย่างประชาธิปัตย์ ก็อย่างรีบถอดใจว่าจะเป็นฝ่ายคานไปนานแสนนาน อย่าได้กลัวเป็นฝ่ายค้าน เพราะการเป็นฝ่ายค้านมีโอกาสสร้างผลงานให้พรรค แต่ที่ต้องตระหนักคือ ประเด็นในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านควรเปลี่ยนไปด้วย หากยังหยิบประเด็นหยุมหยิม ไม่อาจทำร้ายความ "มหึมา"ของกลุ่มทักษิณได้


ประเด็นการค้านจึงต้องอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้อง เป็นจริง เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนรวม


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดึงสถาบันเบื้องสูง อันเป็นที่เคารพบูชาของคนไทยทั้งชาติ เป็นสถาบันที่ทุกคนยอมรับโดยพฤตินัยและโดยกฎหมาย มาเป็นประโยชน์ทางการเมือง ไม่บังควรอย่างเด็ดขาด หากมองด้วยสายตาที่เป็นธรรมแล้ว ผมเชื่อว่า ไม่มีคนไทยคนไหนจะคิดร้ายต่อสถาบันหลักของชาติอย่างแน่นนอน


ฉะนั้นในยุคนี้ การดึงเอาสถาบันอันเป็นที่เคารพสูงสุดของคนไทย มากล่าวหาทางการเมือง เป็นเรื่องไม่บังควรอย่างยิ่ง


หากสงสัยว่ากรณีใดเป็นการทำผิดกฎหมาย ก็ไปร้องทุกข์กับตำรวจ ให้นำคดีไปสู่ศาลยุติธรรมจะเป็นประโยชน์และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย


ประเด็นการค้านจึงควรเป็นเรื่อง ความไม่ชอบมาพากลในการบริหาร หรือการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพ ก่อผลร้ายต่อเศรษฐกิจ สังคม ต่างหาก ที่สำคัญควรเสนอทางออกที่เหนือกว่าวิธีการบริหารของรัฐบาลควบคู่ไปด้วย มิใช่มุ่งให้รัฐมนตรีคนหนึ่งคนใดต้องติดคุก หน้าที่ดังกล่าวเป็นเรื่องของตำรวจ อัยการ และศาลยุติธรรม


ท่านเชื่อหรือไม่ว่า หากนายจักรภพ เพ็ญแข ติดคุก จะมีคนอย่างจักรภพ ที่ทักษิณปั้นเสกขึ้นมาใหม่ได้อีกหลายร้อยหลายพันคน


การต่อสู้กับพรรคการเมืองภายใต้ร่มเงาของ “ทุนทักษิณ” จึงต้องมียุทธศาสตร์ใหม่


นี่ขนาดต่อสู้กับเงาทักษิณยังเหนื่อยขนาดนี้ หากทักษิณออกมาจาก "ขวด" เลขที่ 111 ได้ จะเหนื่อยกันขนาดไหน?

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 16/05/2008 เวลา : 19.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

ป้ากระเจี๊ยบอายุเกินแล้วจ้ะ
แต่ก็ดีใจที่วัยรุ่นสมัยนี้สนใจและคลั่งไคล้การเมือง

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
Lyrics วันที่ : 13/05/2008 เวลา : 03.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lunla
: Fa Me  SinG a SonG :

สนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์และขอชื่นชม

ในความมุ่งมั่นเอาใจช่วยคะ

ว่างๆแวะเข้ามาอ่านนะคะ

TOUR OF DUTY ตอน งานกาชาด จว.นราธิวาส สนุกสุดเสียว


http://www.oknation.net/blog/lunla/2008/05/13/entry-1

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
แสงธรรม วันที่ : 12/05/2008 เวลา : 03.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sangtham
ความคิดชั่วแล่น... เพียงเสี้ยววินาทีที่สมองเคลื่อนไหว...

ขอให้รุ่งๆครับผม เชิญแวะไปชม และร่วมกับ DemoCrazy สื่อการเมืองของคนพันธ์ใหม่ ทางนี้คร้าบบบ www.demo-crazy.com

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
หมีปิศาจ วันที่ : 10/05/2008 เวลา : 13.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mee104
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น ช่วยแนะนำมือใหม่หัดเขียนด้วยครับ

เยี่ยมมากครับน้อง ชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
kroo-ngoe วันที่ : 09/05/2008 เวลา : 00.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/smcmfb
http://www.oknation.net/blog/swcmband วงดนตรีบำบัดhttp://www.oknation.net/blog/my  กีฬา+นานาสาระ

เป็นกำลังใจให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
lalil วันที่ : 08/05/2008 เวลา : 08.59 น.
http://www.isaanimports.com

ใช้ชื่อ"สราลี"มาโดยตลอดรึเปล่าคะเนี่ย
เห็นเขียนบล็อคมานานแล้วไม่ใช่เหรอ...ไม่คิดเลยว่าจะเป็นเด็กๆ อิอิอิ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
raksanok วันที่ : 07/05/2008 เวลา : 06.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raksanok
 raksanok เพราะควมสุขอยู่ทีใจ  www.sumbydesign.net

เป้นแรงใจให้ทำสำเร็จนะคะ

แล้วจะช่วยบอกต่อให้คะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ting วันที่ : 07/05/2008 เวลา : 06.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม


ขอเอาใจช่วยนะค่ะ
จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
cozy วันที่ : 06/05/2008 เวลา : 23.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kakalot
I agreed that what really matters is what you like, not what you are like... Books, records, films -- these things matter. Call me shallow but it's the fuckin' truth - High Fidelity

ลุยเลยน้อง พี่เอาใจช่วยละกัน

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ย่าดา วันที่ : 06/05/2008 เวลา : 16.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

ย่าอายุเกิน มีเป็นกำลังใจให้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
anchor01 วันที่ : 06/05/2008 เวลา : 14.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/3anchors01

แวะมาชวนไปอ่าน เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
และงอกงามทางปัญญา สำหรับว่าที่นักการเมืองในอนาคต

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Asry วันที่ : 06/05/2008 เวลา : 13.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/asryhero
อยู่กับความปรารถนาอย่างแรงกล้าในชีวิต!Live with Passion!

สู้เค้าไอ้น้อง ... เป็นกำลังใจให้ครับ คนใต้ด้วยกัน...

พี่หวังว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้ของเราเป็นจุดเริ่มทางการเมืองที่ดี จุดประกายให้เพื่อน ๆ วัยเดียวกันรอบตัว หันมาสนใจปัญหาบ้านเมือง ..
และที่สำคัญ ... คือมีจุดยืนของตัวเอง .. ไม่เอียงไปกับหลักการของคนอื่น...แม้แต่พรรคซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับ..
คิดอย่างรอบคอบ.. ฟังอย่างรอบด้าน... ทำสิ่งที่สมควร ...

ตั้งใจทำนะ ...

ถ้าคิดดี มันต้องดีแน่ ๆ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สายสืบภาคประชาชน วันที่ : 06/05/2008 เวลา : 09.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Anti-Corruption

สนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ ฝันให้ไกล ไปให้ถึงครับ!

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
นายหัวไทร วันที่ : 05/05/2008 เวลา : 22.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naiman

ผมเนี่ยยุวประชาธิปัตย์ (young democrat)มาก่อน
ประมาณช่วงปี 2528 ถ้าจำไม่ผิด แต่เวลามัน........

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
tanatach วันที่ : 05/05/2008 เวลา : 11.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tanatach
การเมืองเรื่องใกล้ตัว  แต่ขอมองอย่างธนธัช // Tanatach  Kosirisant

ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น....
สนับสนุน..การมีพรรคการเมืองที่มาจากฐานของประชาชน
โดยประชาชนมีส่วนร่วม
ช่วยกันทำพรรคการเมืองให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
ฝากข้อคิด....
ทำอย่างไรให้พรรคการเมืองไทย....มีคฐานะเป็นพรรคการเมืองอย่างแท้จริงสักสองพรรค
ธนธัช

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ใบไม้สีฟ้า วันที่ : 05/05/2008 เวลา : 11.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/politicsseed
ชีวิตฉัน คือ ''การเมือง''

ตอนนี้ก็กำลังหาแนวร่วมเหมือนกันแต่หายากจริงๆ
เพราะปอก็ภาคเหนือด้วยหายาก (มาก) คิดว่าทางนั้นสามารถร่วมกลุ่มกันได้อย่างแน่นอน^w^ ไงเป็นกำลังใจให้ละกัน

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
kengrimsay วันที่ : 05/05/2008 เวลา : 09.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kengrimsay

ดีมากหลานชาย จะได้นักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรง และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป..เยี่ยม

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
อะโฮ!! วันที่ : 05/05/2008 เวลา : 09.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mareyah

ยินดีเป็นอย่างมากที่วัยรุ่นสมัยนี้มีความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่รุ่นๆ ยินดีด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สราลี วันที่ : 05/05/2008 เวลา : 08.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/AnuchitIntranum


ผม อนุชิต (เกมส์) อินทรนุ่ม ประธานก่อตั้งยุวประชาธิปัตย์ พัทลุง ขอเชิญเพื่อนๆนักเรียน-นักศึกษา หรือผู้ปกครองที่มีบุตรชาย-บุตรสาวทุกท่านสมัครยุวประชาธิปัตย์ เพื่อร่วมสร้างพัทลุงไปด้วยกัน เพื่อนๆนักเรียน-นักศึกษาต่างจังหวัดสามารถที่จะคอมเม้นต์ได้ ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2008 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]