• Patui
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : tui_aparat@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-01-18
  • จำนวนเรื่อง : 76
  • จำนวนผู้ชม : 295879
  • ส่ง msg :
  • โหวต 607 คน
สบายสไตล์ป้าตุ้ย
เรื่องราวเกี่ยวกับเผยแพร่ธรรมะ การท่องเที่ยว และการปล่อยวาง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2553
Posted by Patui , ผู้อ่าน : 5132 , 15:33:42 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Patui โหวตเรื่องนี้

การได้เกิดมาเป็นมนุษย์...พบพระพุทธศาสนา...นับว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่ง......

....แต่จะมีสักกี่คนเล่าที่จะมีโอกาสตามรอยบาทพระศาสดา....

นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 

แสวงธรรม  บำเพ็ญบุญ  บูชาคุณพระพุทธองค์.......

สถานที่ประสูติ....ตรัสรู้....ปฐมเทศนา....ปรินิพพาน.....

.

คุณพร้อมหรือยังคะ...ตามป้าตุ้ยมาเลยค่ะ...มาชมสิ่งดี ๆ ต้อนรับปีใหม่กันดีกว่า

.

คณะเรามาจากประเทศเยอรมัน....

เพื่อความเป็นศิริมงคล 

คุณเกษร  วงษ์หาจักร์  พาพวกเราไปบวชเนกขัมมะที่วัดอัมพวัน 15 วัน....

วันสุดท้ายไปกราบนมัสการขอพรจากพระธรรมสิงหบุราจารย์  (หลวงพ่อจรัญ)

.....ญาติธรรมจากเยอรมันพักที่วัดนาคปรก...ของพระครูวรกิตติโสภณ....

ไปปล่อยโคที่วัดราชโอรสาราม...ได้เห็นโคออกลูกด้วย..น่ารักมาก....

ไปกราบเสด็จพ่อ ร.5  ที่   พระที่นั่งวิมานเมฆ

ไปกราบพระแก้วมรกตคู่บ้านคู่เมือง...ที่วัดพระแก้ว..

ได้เวลาแล้วค่ะ....

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

สายการบินอินเดียนแอร์ไลน์.....

ลงเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา....รัฐพิหาร....

เข้าสู่ วัดไทยพุทธคยา....ทำพิธีบวชพระ..  บวชชี....

ไปชมบ้านนางสุชาดา.....ที่ถวายข้าวมธุปายาสแด่พระพุทธองค์....

สู่มหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยา...ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าหุวิชกะ 

มีรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัว...

ห่มผ้าและกราบนมัสการพระพุทธเมตตาอันศักดิ์สิทธิ์...

ที่ประดิษฐานภายในพระมหาโพธิ์เจดีย์มาแต่โบราณ...

ทอดผ้าป่าที่ วัดไทยพุทธคยา.....

...ไหว้พระ...สวดมนต์...เดินจงกรม.....นั่งสมาธิ....

ปฎิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์...ตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสี่......

ร้านค้าของเมืองนี้จะเป็นร้านเล็ก ๆ มีอยู่สองฝั่งถนนทั่วไป...ศาลเล็ก ๆ ก็เช่นกัน..

เช้านี้เราเดินทางไปกรุงราชคฤห์...เมืองหลวงของแคว้นมคธ....

เพื่อขึ้นเขาคิชฌกูฐ...

ชมกุฏิพระอานนท์...ถ้ำสุกรขาตา....ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์....

หน้าถ้ำพระโมคคัลลานะ.....

...นมัสการ พระคันธกุฏิ ของพระพุทธองค์บนยอดเขา...

ชม มหาวิทยาลัยนาลันทา...มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลกที่เคยรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่เมื่อพันปีมาแล้ว......ปัจจุบันเหลือเพียงซากสถูป...เจดีย์...วิหาร.....

ไปกราบหลวงปู่ดำองค์จริง....มีเทวดารักษาอยู่มากมาย.......

ขนมขาชา....ที่ขึ้นชื่อของอินเดีย.....

สวนไผ่เวฬุวัน..(วัดเวฬุวนาราม)

.ที่พระอรหันต์มาชุมนุมกัน 1,250 รูปโดยมิได้นัดหมายในวันเพ็ญเดือนสาม...

คนไทยเรียกวันมาฆบูขา..หรือวันจาตุรงคสันนิบาต....

ตโปธาร....บ่อน้ำแร่ร้อนซึ่งมีมาแต่ครั้งพุทธกาล...

ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์  ที่ไหลผ่านขุมนรกชั้นโลหกุมภีร์.... 

จึงนิยมอาบโดยจัดระดับให้แต่ละวรรณะแบ่งกันอาบ....

พักค้างคืนและทอดผ้าป่าที่วัดไทยสิริราชคฤห์

รุ่งเช้าออกเดินทางต่อไปพักรับประทานอาหารกลางวันที่วัดไทย...

วัดนี้สามเณรสวดมนต์เก่งมาก ๆ .....

ออกเดินทางสู่ ปัตนะ...

นมัสการซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ...

ซึ่งเหล่ากษัตริย์วัชชีได้รับแบ่งมา 1 ใน 8 ส่วน....

เดินทางต่อไป ไวสาลี...เพื่อนมัสการ วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน...

สถูปทรงโอคว่ำ

 และเสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราชที่สมบูรณ์ที่สุด...

มีสิงโตหินบนยอดเสาปรากฎอยู่.....

สถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน...

มีต้นสาละปลูกเพื่อเป็นอนุสติถึงพระพุทธองค์

นมัสการมหาปรินิพพานสถูป  ซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงบาตรคว่ำสูงใหญ่ 

มีฉัตร 3 ชั้น.....

พระพุทธรูปปางปรินิพพานใน มหาปรินิพพานวิหาร....

สร้างด้วยหินทรายแดง  อายุกว่า 1,900 ปี  โดยฝีมือช่างชาวมถุลา........

ถ่ายภาพหมู่หน้า มกุฏพันธเจดีย์...สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธองค์

พักค้างคืนและทอดผ้าป่าที่ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

เบบี้บุทด้า....

เด็กขอทานชาวอินเดียมีอยู่ทั่วไป.....

เดินทางต่อเข้าประเทศเนปาล...สถานที่ประสูติ...

ใกล้ชายแดนจะมีวัดไทยสุขาวดี  อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง....

(ห้องน้ำสวยมากค่ะ)

ลุมพินีวัน...สถานที่ประสูติ.

...มีหลักฐานคือเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช พร้อมคำจารึกว่า...

"พระศรีศักยมุนีประสูติ ณ สถานที่แห่งนี้"........

สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะ  ราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ประสูติ....

ต้นสาละเมืองอินเดีย.....ไม่เหมือนกับต้นสาละที่เห็นในเมืองไทย.....

....พักค้างคืนและทอดผ้าป่าที่วัดไทยลุมพินี.....

......เดินทางต่อไปเมืองพาราณสีวันรุ่งขึ้น....

พระมูลคันธกุฏิ.....กุฏิหลังแรกที่พระพุทธองค์จำพรรษา.....

ธรรมเมกขะสถูป.....ที่แสดงปฐมเทศนา..สารนาถ...เมืองพาราณสี....

พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมนิเทศธรรม  ชื่อธรรมจักรกัปปวัตนสูตร..

แด่พระปัญจวัคคีย์  ในวันอาสาฬหบูชา  ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน..

.และท่านโกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม...เป็นพระอริยบุคคลรูปแรกในโลก.....

สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรค่ะ....

พระพุทธรูปที่สวยที่สุดในโลกค่ะ....

ภาพแบบนี้จะมีอยู่ทั่วไปในบริเวณจอดรถของนักท่องเที่ยว....

....เดินทางต่อโพปาลโดยรถไฟปรับอากาศตู้นอน...และต่อรถยนต์ไปสาญจี...

ชมวัดซึ่งสร้างโดยพระมารดาของพระมหินเถระ 

และพระนางสังฆมิตตาเถรี....

มีพระมหาสถูป.....ซุ้มประตู 2,300 ปี  ที่จารึกเป็นภาพพุทธประวัติ.....

พักค้างคืนที่โรงแรมอโศกเลควิว....มีเนตฯ ให้เล่นฟรีด้วยที่นี่....

รุ่งขึ้น...รถที่จะไปชมถ้ำอจันต้าเสียเวลา....

เลยนั่งกระเช้าขึ้นไปชมวิหารของศาสนาเชน...บน  ROPEWRY  PARK ....

(อุตส่าห์อธิษฐานจิตขอพบนักบวชในศาสนานี้สักรูป...ไม่ได้ผล..)

เอนทรี่นี้ยาวหน่อยนะคะ...ไม่อยากให้ขาดตอน...

คราวหน้าจะพาไปชมถ้ำอจันต้าและถ้ำเอลโลร่า..ค่ะ

.

ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ....โชคดีมีเงินทอง...

ก้าวหน้าในบารมีธรรม...ตลอดปีเสือนี้นะคะ.......

*************************************

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 68 (0)
ForestHang วันที่ : 18/08/2010 เวลา : 10.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/foresthang
จุดหมายปลายทางของใครหลายคน อาจเป็นจุดเริ่มต้นของใครบางคน

ขอบคุณเรื่องราวดีๆที่แบ่งปัน

ความคิดเห็นที่ 67 (0)
Patui วันที่ : 16/01/2010 เวลา : 10.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatคุณเสดพีร์นอนดึกเหมือนกันนะคะ..
คิดว่าอัพบล็อค..
เรื่องยังปีเก่าอยู่เลย....


ความคิดเห็นที่ 66 (0)
Patui วันที่ : 16/01/2010 เวลา : 10.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatครูเบญ....

ไปมาตั้งหลายประเทศแล้วไม่ใช่เหรอ...
นำภาพมาให้สมาชิกชมบ้างซิ..
จะได้ไม่ต้องไปดูของจริง...

ความคิดเห็นที่ 65 (0)
เสดพีร์ วันที่ : 16/01/2010 เวลา : 00.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chao
*+* เพียงแวะเข้าไปทัก..เราก็แอบฮักคุณอยู่ ในใจ._/|\_.

สาธุและขอบคุณที่นำภาพมาให้สมาชิกได้ชมกันนะครับ

คงจะเอิบอิ่มจากการจาริกแสวงบุญนะครับ

ความคิดเห็นที่ 64 (0)
Bigben วันที่ : 13/01/2010 เวลา : 22.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bigben
ฝากเนื้อฝากตัวฝากหัวและฝากไส้

... มาตามรอยบาทพระศาสดาค่ะ ...


ความคิดเห็นที่ 63 (0)
Patui วันที่ : 10/01/2010 เวลา : 17.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
ครูสบเมย_แม่ฮ่องสอน

ขอบคุณที่มาเยือน...
โอกาสหน้าเชิญอีกนะคะ...


ความคิดเห็นที่ 62 (0)
ครูสบเมย_แม่ฮ่องสอน วันที่ : 08/01/2010 เวลา : 00.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krubaantong
ครบรอบ  ๒๐  ปี พอดี...


สวัสดีปีใหม่ครับ...มีความสุขทุกวันนะครับ..

ความคิดเห็นที่ 61 (0)
Patui วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 23.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
คุณ rungka ...สวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่มาเยี่ยมนะคะ
ถ้าว่าง ๆ ก็เชิญอีก...
ป้าตุ้ยก็ชอบแดนเหมือนกัน...น่ารักดี
แต่ไม่ชอบดูหนังโรง...ดูแต่ในทีวี...
โชคดีตลอดปี...ไม่เจ็บ...ไม่จน....นะคะ...


ความคิดเห็นที่ 60 (0)
Patui วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 23.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatอาจารย์สุรศักดิ์...สวัสดียามดึกค่ะ

นอนดึกเสียสุขภาพใช่ไหมคะ...
ตลาดสามชุกก็ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วไป..
จะพยายามหาเวลาไปชมค่ะ...


ความคิดเห็นที่ 59 (0)
Patui วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 22.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatคุณแคท....สวัสดีค่ะ

คงกำลังไปซื้อของขวัญให่หนูโจ..
ป้าตุ้ยก๊อปไปหลังไมล์แล้วนะคะ..
จะรอนะคะถ้าไม่ง่วงเสียก่อน...
ตอนนี้เมืองไทยห้าทุ่มแล้ว...ความคิดเห็นที่ 58 (0)
rungka วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 22.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/da

ชมภาพแล้วประทับใจค่ะ
เป็นความตั้งใจเหมือนกัน
ว่าต้องไปอินเดียให้ได้สักครั้ง

ความคิดเห็นที่ 57 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 21.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "เพียงมอง...ก็สามารถประเมินสุขภาพได้แล้วในเบื้องต้น !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย   

อยากไปตามรอยบาทพระศาสดาเหมือนกัน
แต่บุญยังไม่ถึง จึงขออนุโมทนาบุญ
ที่ได้ไปกราบไหว้สังเวชนียสถาน
และขอให้มีความสุข ความสงบเย็น
และเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
Cat@ วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 20.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ยังไม่ไ้ดรับเมล์นะะค่ะ

ปีเสือดุ มาเจอแมวหวานๆ ดีกว่าค๊า

เชิญจ๊ะ

เหงา เซ้ง
มาหาแม่แคทดีกว่า

ตอน
#
# เก็บฟรี ปีละหน จาก Bremen ( Cat@ )

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
Patui วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 13.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
พี่แดงขา....

คณะของพระครูบาน้อยท่านจะไปเดือน มี.ค.-เม.ย.นี่แหละค่ะ...
8 วัน นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล พักวัดไทย
ค่าใช้จ่าย 28,000.- บาทค่ะ...สนไหมคะ.....


ความคิดเห็นที่ 54 (0)
Patui วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 13.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
ภูผาน้ำฝน..สวัสดีค่ะ

ใบโพธิ์ที่บ้านคุณสวยจังเลย....
ตอนไปอินเดียป้าตุ้ยก็อธิษฐานจิตขอใบโพธิ์สวย ๆ สักใบ...
ปรากฎว่าใบนี้หล่นมาอยู่ในตักพอดี..
เลยเก็บไว้เป็นที่ระลึก...สวยไหมคะ...


ความคิดเห็นที่ 53 (0)
ครูแดง วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 13.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-เอาบุญมาแปะเนื้อช้างค่ะคุณตุ้ย ๕๕๕๕

-พี่ไปร่วมพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธสุพิโนภาสศาสดา วัดธรรมมงคล สุขุมวิท ๑๐๑ มาค่ะ

-จะไปอินเดียวันไหนคะคุณตุ้ย

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
ภูผาน้ำฝน วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 10.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/augustrain
Into each life some rain must fall.


ชอบอินเดียมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
Patui วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 08.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
กาแฟหน่อยนะคะคุณเม็ดดิน..
ไปกับคณะของพระครูบาน้อยซิคะ..
ถูกมากค่ะ...8 วัน 28,000.- บาท....พักวัดไทย..


ความคิดเห็นที่ 50 (0)
เม็ดดิน วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 08.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/iaun
+ + + ส วั ส ดี ช า ว โ ล ก + + +

สวัสดีครับป้าตุ้ย

บรรยากาศเหมือนได้ไปด้วยเลยครับ

ชาตินี้จะมีโอกาสได้ไปสักการะบ้างมั้ยน้อ...

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
Patui วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 07.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณเจี๊ยบ...

คงกำลังฝันหวานอีกเช่นกัน..
คณะของพระครูบาน้อยจะไปอินเดียประมาณเดือน มี.ค - เม.ย 53
นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8 วัน...
ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 28,800.- บาท ถูกมากค่ะ.


ความคิดเห็นที่ 48 (0)
Patui วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 07.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณติ่ง...

คงกำลังหลับสบาย...ฝันดีนะคะ
อากาศเย็นสุด ๆ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ...


ความคิดเห็นที่ 47 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 03.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้เป็นที่ ๆ อยากไปมาก ๆ เลยค่ะป้าตุ้ย

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
ting วันที่ : 07/01/2010 เวลา : 03.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

สวัสดีคะป้า สาธุด้วยนะคะ
วันนี้ว่างเลยเที่ยวเยี่ยมเพื่อนบ้านคะ
ดูภาพแล้วได้รับบุญถ้วนหน้ากัน

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 23.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatหมอวิทย์...สวัสดีค่ะ

นอนดึกเหมือนกันนะคะ...
ขอบคุณที่มาเยือน...
โชคดึ...มีความสุข...ไม่เจ็บไม่จน...นะคะ....


ความคิดเห็นที่ 44 (0)
หมอวิทย์ วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 23.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plolee06
บรรยากาศที่เป็นจริง มิใช่สิ่งที่เพ้อฝัน


มีและพบสุข ทั้งจิต กาย ใจ ทุกห้วงเวลา นะครับ

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 23.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatผู้ใหญ่อารี....

แหม....เอาปลาพยูนมาอวดอีกแล้ว...
เมื่อวานก็ไปวังน้ำเขียว...กะจะไปเยี่ยมเซอร์ไพร์ผู้ใหญ่น่ะแหละ..แต่หาบ้านไม่เจอ...มืดซะก่อน...
วันหน้าจะไปใหม่...วันไหน...ไม่บอก....555


ความคิดเห็นที่ 42 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 23.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
หญิงหริปตี...

ว่าจะมาหาอยู่ทีเดียว...พรุ่งนี้ดีกว่า...
เปิดฟังป๋าไม่เป็นน่ะ...สอนที..
น้ำตะไคร้เพื่อสุขภาพหน่อยนะจ๊ะ...


ความคิดเห็นที่ 41 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 23.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatนกบนท้องฟ้า...สวัสดีค่ะ

ทำไมโลโก้กลายเป็นหมูน่ารักล่ะ...
ไร่จิมฯ บ้านป้าตุ้ยก็มี...ไปมาเหมือนกัน....
ไปชมหรือยังคะ....
โชคดีปีใหม่...ไม่เจ็บ...ไม่จนค่ะ..


ความคิดเห็นที่ 40 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 22.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
spimon....สวัสดีค่ะ

โลโก้น่ารักจัง...ขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยม
มาบ่อย ๆ นะคะ...


ความคิดเห็นที่ 39 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 22.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatแม่เอื้อง...สวัสดีค่ะ

สบายดีนะคะ...ไม่ได้ออกเอนทรี่เลย..
งานยุ่งล่ะซี...ขอให้มีความสุข ไม่เจ็บ ไม่จน...นะคะ


ความคิดเห็นที่ 38 (0)
ผู้ใหญ่อารี วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 22.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/parnpriya


กลับมาหลายวัน นั่งรอผู้มาเยี่ยม ดีใจมาก ป้าตุ้ยเป็นคนแรกที่อวยพรปีใหม่ เช่นเดียวกัน ปีใหม่นี้ขอให้ป้าตุ้ย มีความสุข และมีเวลาแสวงบุญมามาเล่าให้ลูกหลานฟัง ตลอดทั้งปีน๊ะ๊ค๊ะ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 21.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatแสนงอน....สวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม...
มาบ่อย ๆ ก็ได้นะคะ..ป้าตุ้ยชอบ..
บ้านจะได้ไม่เหงา...
ว่าแต่...เอนทรี่ใหม่ยังไม่ได้ฤกษ์หรือคะ..


ความคิดเห็นที่ 36 (0)
สิริปตี วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 21.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/siripatee
You are what you eat.You are what you write.


อย่าหักโหม อย่าหักโหม

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
นกบนท้องฟ้า วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 20.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/benjama

กราบสวัสดีปีใหม่ค่ะป้าตุ้ย

ภาพเยอะมากๆเลยค่ะ
ดูแล้วอิ่มบุญไปด้วยเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
spimon วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 19.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spimon
●@‿@●   ดูแล ร่างกาย & สายตา กันบ้าง  ●@‿@●

อุ๊ย ดูผิดไปค่ะ ไม่ใช่พระพุทธเมตตา แต่เป็นพระประธานในวัดไทยพุทธยาค่ะ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
spimon วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 19.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spimon
●@‿@●   ดูแล ร่างกาย & สายตา กันบ้าง  ●@‿@●


สวัสดีปีใหม่ 2553 ค่ะ ขอให้มีความสุข ความสงบ ความร่มเย็นนะคะ

ถือเป็นโอกาสอันดี น่าจดจำ ทีเดียวค่ะ ที่ได้ไปปฏิบัติธรรม ในถิ่นเดิมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้บุญกุศลปกปักรักษานะคะ

พระพุทธเมตตาที่ประดิษฐานภายในพระมหาโพธิ์เจดีย์ เหมือนกันพระพุทธชินราชเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
แม่เอื้อง วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 19.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maeeaung

อินเดีย เนปาล ได้ชมรูปภาพแล้วขออนุโมทนาด้วยค่ะ

สวัสดีปีใหม้ค่ะป้าตุ๊ก
ขอให้อิ่มบุญ อิ่มธรรม สุขภาพดี มีความสุขตลอดไปนะคะ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
แสนงอน วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 18.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fullfeel
แสนงอน

แวะมา
~~ สวัสดีปีใหม่นะค่ะ มีความสุขในทุกวัน และร่างกายแข็งแรงนะค่ะ ~~

ขอบคุณคร่า..

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 18.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatพี่แดงขา....

ตอนนั้นยังย่อรูปไม่เป็นค่ะ...
เรื่องเก่าบางทีมากคุณค่าก็อยากเก็บรวมไว้ดู
ทริปเขมร..ก็อยากลง..แต่จำชื่อสถานที่ไม่ได้นี่ซิ...เรื่องใหญ่..555


ความคิดเห็นที่ 29 (0)
ครูแดง วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 17.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-อนุโมทนาบุญ สาธุๆๆๆ ค่ะคุณตุ้ย

-เขียนได้ละเอียด ภาพสวยมาก ปรบมือให้ค่ะ

-เห็นภาพแล้วอยากไปกราบอีกจัง

-ตอนนั้นคุณตุ้ยยังแจ่มอยู่เลยนะคะ อิๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 14.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
คุณหนุ่ย...

ไปดูมาแล้วทั้งสองบ้าน (มีสองบ้านเหรอ.. )
ดีค่ะ...ชาวเขาน่ารักดี
เหมือนตอนที่ไปเวียงแหงเลย...
อินเดียเพิ่งไปมาปีที่แล้วเองจ้า.....
ว่าจะไปอีก...หาเจ้าภาพก่อน...


ความคิดเห็นที่ 27 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 13.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatหนึ่งมิตรชิดใกล้...สวัสดีค่ะ..

บ้านคุณสวยจัง..
แต่ป้าตุ้ยตาจะบอดเอาน่ะซี..สสว.น่ะ
มันลายตาไปหมด..

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 13.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatคุณซันญ่า....สวัสดีค่ะ

ดูเว๊บไชด์ของหลวงตาม้าหรือยังคะ...เป็นไงบ้าง..
อินเดียล่ะคะไปมาหรือยัง..
เวลา 20.30 น. ..จะสวดบทจักรพรรดิ์พร้อมกันทั้ง 3 แดนโลกธาตุ....สวดตอนนี้จะได้รับพลังเยอะ...ลองดูนะคะ...ความคิดเห็นที่ 25 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 13.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatทวีวรรณ....สวัสดีจ้ะ..

เป็นความคิดที่ถูกต้อง..
แบ่งเวลาให้พอเหมาะ..บางคนอ้างแต่...ไม่มีเวลา...
ขออนุโมทนาด้วยจ้ะ....


ความคิดเห็นที่ 24 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 13.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
โคมทอง...สวัสดีจ้ะ..

สุขสันต์วันเกิด...ขอให้มีความสุขมาก ๆ
วาดภาพสวย...
ส่งเค้กมาชิ้นเดียว...เดี๋ยวอ้วน..555


ความคิดเห็นที่ 23 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 13.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
ขอบคุณค่ะคุณแคท...

ส่งไปแล้ว...จัดการให้ด้วยนะคะ....


ความคิดเห็นที่ 22 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 13.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
ชมพู่แก้มแหม่ม...สวัสดีค่ะ

บ่ายแล้วทานอะไรเย็น ๆ หน่อยนะคะ..
ที่บ้านคุณมีแต่เพลงเพราะ ๆ...วอนรัก..
ฟังซะหลายรอบเลย ..ร้องตามได้ด้วย...


ความคิดเห็นที่ 21 (0)
Patui วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 12.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
จ่าจินต์...ทานข้าวหรือยัง
ชามะนาวตบท้ายหน่อยเป็นไร..
ดีไม๊...ไปดูเขาจัดรายการวิทยุน่ะ...
ป้าตุ้ยเปิดไม่เป็น..เลยไม่ได้ฟัง..


ความคิดเห็นที่ 20 (0)
มัชฌิมาปกร วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 12.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kintaro
kintaro2- ภาพ kintaro3- กลอน >คมความคิด ชีวิตมีสุข หนังสือเล่มแรกของผม


สวัสดีปีใหม่ครับ

ดีจังเลยครับ ที่ได้ไปแสวงบุญ แต่รู้สึกว่าไปมานานแล้วนี่ครับ

ผมเพิ่งไปแม่ฮ่องสอนมาครับ ที่ จอซิเดอ ไกลมาก

แวะไปติดตามได้ที่นี่ครับ
http://www.oknation.net/blog/KINTARO2/2010/01/06/entry-1

ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะครับ รักษาสุขภาพด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
หนึ่งมิตรชิดใกล้ วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 10.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/skylove
นิราศรักหน้าถ้ำ : ร่ายโคลงร่ำเมรัยอาลัยรัก / กลุ่มเขียนข้าว 

สาธุ
บุญรักษานะครับป้าตุ้ย

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ซันญ่า วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 09.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

ด้วยความสุขที่ได้ตามคุณพี่ป้าตุ๋ย ไปกราบพระพุทธสถาน

ในอดีตก่อน ๒๕๕๓ปีช่วงต้น พุทธกาล ยิ่งเป็นบุญประมาณมิได้

ในหลายๆภาพ...มีพลังที่สุขใส ยิ่งใหญ่ในพลัง เหลือเกินค่ะ

พุทธานุภาพ ยิ่งใหญ่กว่าใดๆ นะคะ

.

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ทวีวรรณ วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 05.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/taweewan

สวัสดีค่ะ... ป้าตุ้ย (ขอเรียกแบบนี้ด้วยนะคะ)

ขอบคุณมาก ๆ นะคะ... ที่แวะเข้ามาชื่นชมและอ่านงานเขียน เป็นกำลังใจมาก ๆ เลยค่ะ...

ได้เห็นภาพการทำบุญของป้าตุ้ยแล้ว ทำให้ตัวเองต้องลองจัดเวลาไปทำบุญ สมาธิ อยู่กับตัวเอง อยู่กับสติ บ้าง..

ขอบคุณนะคะ... ได้เปิดโลกกว้างและอิ่มบุญไปด้วยค่ะ..


ความคิดเห็นที่ 16 (0)
โคมทอง วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 03.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ji2551

สวัสดีปีใหม่ค่ะป้าตุ้ย....โคมทองขอสาธุกับป้าตุ้ยด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
Cat@ วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 02.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

catadler@hotmail.de

ส่งตามเมย์นี้เลยค๊า

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ชมพู่แก้มแหม่ม วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 02.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prisanasweetsong
" ที่นี่มีเพลง ที่นี่มีเพื่อน รักเพื่อนไม่ขาดเพลง รักเพลงไม่ขาดพื่อน "  สโลแกนของครูชาลี  อินทรวิจิตร ...บ้านหลังที่ 2 : http://www.oknation.net/blog/prisanasweetsong2


ขอบคุณค่ะ ที่นำภาพดีมีคุณค่ามาให้ชมค่ะ
และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 06/01/2010 เวลา : 00.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@


ภาพเยอะมากจุใจจ่า..
มีความสุขทุกวันนะครับป้าตุ้ย..
มีโอกาส..ก็จะไปอีกเหมือนกันครับ.
หลงรักอินเดียแล้วจ้า...

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
Patui วันที่ : 05/01/2010 เวลา : 21.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatคุณจูน...สวัสดีค่ะ

ลูกชายน่ารักจังเลย...เล่นดุริยางค์ด้วย..
ดีค่ะ....ซ้อมไว้...เดี๋ยวได้ไปโชว์เมืองนอก..
โชคดีนะคะ...


ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Patui วันที่ : 05/01/2010 เวลา : 21.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatคุณคมเย็น...สวัสดีค่ะ

นอกจากแต่งกลอนเก่งแล้ว...
ตอนนี้เป็นหมอดูแม่น ๆ อีกต่างหาก..
นับถือ...นับถือ....


ความคิดเห็นที่ 10 (0)
Patui วันที่ : 05/01/2010 เวลา : 21.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatคุณกี้....สวัสดีค่ะ

ดีใจจัง...สีขาว...เหมือนกัน...
ต้องสุขภาพดีด้วยนะคะ..ห้องน้ำปัญหาใหญ่..
ตอนป้าตุ้ยไป..จอดรถที่ป่าอ้อย...เอ้า..เชิญค่ะ..หญิงด้านซ้าย..ชายด้านขวา..555
แต่ที่วัดไทย..สุดยอดเลยค่ะ...ระดับ 5 ดาว...
โชคดีนะคะ..


ความคิดเห็นที่ 9 (0)
Patui วันที่ : 05/01/2010 เวลา : 20.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatก้อนหินยิ้ม...สวัสดีค่ะ

ช่วงกุมภา...อากาศที่อินเดียกำลังดี...ไม่ร้อนมาก..
สงสัยกะจะไปให้ครบ 9 ครั้งกระมัง...
ขอให้โชคดีนะคะ...


ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Cat@ วันที่ : 05/01/2010 เวลา : 20.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ขอตั่งจิต อธิษฐาน
ขอโมทนาบุญนะค่ะ

...
ความจริงเดือนมีนา
ทางวัดฮันโนเฟอร์จัดไป เมืองแขก

แต่แคทไม่สามารถไปได้
ทิ้งครอบครัวนานๆ ทำไม่ได้

มาไทยอย่างเก่ง แค่ยี่สิบวันใจก็จะขาดแล้ว
หวง บ่วง มันมี


มีเมล์หลังม่านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
june13 วันที่ : 05/01/2010 เวลา : 17.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/june13

อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ ป้าตุ๋ย

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
คมเย็น วันที่ : 05/01/2010 เวลา : 16.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/komyen

มาตามรอย
เส้นทางธรรมครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
my-name-is-gee วันที่ : 05/01/2010 เวลา : 16.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gee-diary

สุขใจจริงๆนะคะที่ได้อ่านเอนทรี่ของป้าตุ้ย
ตัวกี้เองเคยบวชเนกขัมมะที่วัดปทุมวนาราม
เพีงแค่ 3 วัน แต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงความสงบ
ในช่วงเวลาที่ชีวิตต้องการความสงบและนิ่งบ้าง

กี้จะกลับไปอินเดียอย่างน้อยอีก 2 ครั้งค่ะ
เพื่อไปชัยปุระและเม้าท์อะบูที่อยากไป
อีกครั้ง...เพื่อจะพาแม่และลูกชายไป
สักการะสังขเวชนียสถานทั้ง 4 ค่ะ
แม่อายุ 66 แล้วค่ะ...รอนานไป
เดี๋ยวจะเดินไม่ไหวเสียก่อน ส่วนลูกชาย
อยากไปเนปาลค่ะ...สงสัยเราคงต้อง
ตามรอยป้าตุ้ยเสียแล้วล่ะค่ะ

ขอบคุณสำหรับเอนทรี่นี้ค่ะ...สุขใจจริงๆนะคะ
กี้

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 05/01/2010 เวลา : 16.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

สาธุ เจ้าค่ะ
ก้อนหินยิ้ม..ก็คิดถึงพุทธภูมิ..มากๆ เจ้าค่ะ

คิดว่าจะไปอีกช่วงกุมภาพันธ์ นี้เจ้าค่ะ คือรอให้โรงเรียนปิดเทอมก่อนเจ้าค่ะ

อนุโมทนา กะบุญกุศล ในครั้งนี้ของคุณป้าฯ มากๆเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Patui วันที่ : 05/01/2010 เวลา : 15.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
คห.2 ขอบคุณค่ะ...
ดื่มกาแฟเย็น ๆ ก่อนนะคะค่อยกลับ...


ความคิดเห็นที่ 2 (0)
musachiza วันที่ : 05/01/2010 เวลา : 15.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/musachiza
Bin humzah

มาติดตามคุณ patui เดินทางไปกับเส้นทางสายธรรม
ถึงดินแดนกำเนิดของพุทธธรรม
สวัสดีปีใหม่ครับ
ขอบคุณที่นำภาพสวยๆและน่าค้นหามาฝาก
มีโอกาสผมคงต้องไปอินเดียบ้างละ
http://www.oknation.net/blog/dragonball

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Patui วันที่ : 05/01/2010 เวลา : 15.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatสวัสดีปีใหม่ค่ะ..

สนุกสนานรื่นเริงรับปีใหม่กันไปแล้ว.....
มาบวชใจรับปีใหม่อีกครั้งกับป้าตุ้ย..
ไปประเทศอินเดียกันค่ะ..
ขอให้มีความสุขในการชมนะคะ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2010 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]